دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 9

اندروید 11.0.0 , 10.0.0| Redmi Note 9

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 9 / 10X 4G ( merlin )
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SJOEUXM

EU

12.12.2022 کیبورد 4.55 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SJOEUXM

EU

12.12.2022 کیبورد 2.77 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.2.0.SJOMIXM

Global

13.10.2022 کیبورد 4.55 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJOMIXM

Global

13.10.2022 کیبورد 2.78 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.1.0.SJOCNXM

China

17.06.2022 کیبورد 4.43 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJOCNXM

China

17.06.2022 کیبورد 3.60 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.6.0.RJOEUXM

EU

27.05.2022 کیبورد 4.15 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.6.0.RJOEUXM

EU

27.05.2022 کیبورد 2.28 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJOEUXM

EU

12.04.2022 کیبورد 4.28 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJOEUXM

EU

12.04.2022 کیبورد 2.28 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJOMIXM

Global

31.03.2022 کیبورد 4.16 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJOMIXM

Global

31.03.2022 کیبورد 2.22 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJOMIXM

Global

18.01.2022 کیبورد 4.28 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJOMIXM

Global

18.01.2022 کیبورد 2.21 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJOEUXM

EU

29.11.2021 کیبورد 4.47 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJOEUXM

EU

29.11.2021 کیبورد 2.27 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJOCNXM

China

02.11.2021 کیبورد 3.80 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJOCNXM

China

02.11.2021 کیبورد 2.80 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJOINXM

India

27.10.2021 کیبورد 2.75 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJOINXM

India

27.10.2021 کیبورد 2.19 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJOMIXM

Global

22.10.2021 کیبورد 4.41 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJOMIXM

Global

22.10.2021 کیبورد 2.20 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJOCNXM

China

05.07.2021 کیبورد 3.53 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJOCNXM

China

05.07.2021 کیبورد 2.53 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJOEUXM

EU

17.08.2021 کیبورد 4.39 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJOEUXM

EU

17.08.2021 کیبورد 2.19 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJOMIXM

Global

04.08.2021 کیبورد 4.34 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJOMIXM

Global

04.08.2021 کیبورد 2.13 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJOINXM

India

18.07.2021 کیبورد 2.66 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJOINXM

India

18.07.2021 کیبورد 2.12 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJOEUXM

EU

15.06.2021 کیبورد 4.33 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJOEUXM

EU

15.06.2021 کیبورد 2.11 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJOMIXM

Global

27.05.2021 کیبورد 4.25 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJOMIXM

Global

27.05.2021 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QJOINXM

India

11.05.2021 کیبورد 2.50 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJOINXM

India

11.05.2021 کیبورد 1.90 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QJOMIXM

Global

24.02.2021 کیبورد 3.81 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJOMIXM

Global

24.02.2021 کیبورد 1.93 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QJOCNXM

China

06.01.2021 کیبورد 3.02 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJOCNXM

China

06.01.2021 کیبورد 2.16 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QJOCNXM

China

18.12.2020 کیبورد 3.03 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJOCNXM

China

18.12.2020 کیبورد 2.20 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QJOINXM

India

22.12.2020 کیبورد 2.69 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJOINXM

India

22.12.2020 کیبورد 1.86 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QJOMIXM

Global

18.12.2020 کیبورد 3.66 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJOMIXM

Global

18.12.2020 کیبورد 1.87 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QJOCNXM

China

22.10.2020 کیبورد 3.09 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJOCNXM

China

22.10.2020 کیبورد 2.26 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QJOEUXM

EU

12.12.2020 کیبورد 3.75 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QJOEUXM

EU

12.12.2020 کیبورد 1.92 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QJOMIXM

Global

19.11.2020 کیبورد 3.51 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QJOMIXM

Global

19.11.2020 کیبورد 1.86 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QJOINXM

India

15.11.2020 کیبورد 2.71 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QJOINXM

India

15.11.2020 کیبورد 1.85 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJOEUXM

EU

21.11.2020 کیبورد 3.60 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJOEUXM

EU

21.11.2020 کیبورد 1.91 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJOMIXM

Global

17.09.2020 کیبورد 3.27 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJOMIXM

Global

17.09.2020 کیبورد 1.84 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJOINXM

India

11.09.2020 کیبورد 2.67 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJOINXM

India

11.09.2020 کیبورد 1.84 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QJOEUXM

EU

04.09.2020 کیبورد 3.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJOEUXM

EU

04.09.2020 کیبورد 1.89 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QJOMIXM

Global

04.08.2020 کیبورد 3.25 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJOMIXM

Global

04.08.2020 کیبورد 1.83 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJOINXM

India

06.08.2020 کیبورد 2.71 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJOINXM

India

06.08.2020 کیبورد 1.88 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJOEUXM

Eu

28.07.2020 کیبورد 3.32 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJOEUXM

Eu

28.07.2020 کیبورد 1.86 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJOCNXM

China

29.06.2020 کیبورد 2.15 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.QJOCNXM

China

17.06.2020 کیبورد 2.84 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.QJOCNXM

China

17.06.2020 کیبورد 2.02 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.QJOMIXM

Global

09.06.2020 کیبورد 3.22 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.QJOMIXM

Global

09.06.2020 کیبورد 1.82 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJOMIXM

Global

28.05.2020 کیبورد 3.23 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJOMIXM

Global

28.05.2020 کیبورد 1.82 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QJOEUXM

Eu

15.05.2020 کیبورد 3.31 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QJOEUXM

Eu

15.05.2020 کیبورد 1.85 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

20 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 9”

 1. نصب برنامه اندروید شبایومی نت 9i

 2. سلام ، miui 14 برای این گوشی نسخه گلوبال کی منتشر میشه ؟

 3. سلام آیا امکانش هست نسخه اولیه رام این گوشی رو نصب کرد؟
  اگر بله کدوم رام،رام پیش فرض این گوشیه؟
  الان رو miui12.5

  پاسخ : سلام . فقط با بررسی رام فعلی گوشی میتونید همون رام یا بروزرسانی جدیدتر نصب کنید .

 4. باسلام گوشی من بیلد نامبرش باQJZ شروع میشه و گلوبال هست ورژن miuiهم 12.0.3.0 هست و همچنین گوشیم هم مربوط به همین صفحه هست.اینها اطلاعات مربوط به گوشیم بود، ضمن تشکر و قدردانی از وقتی که ادمین محترم برای راهنمایی و رفع اشکال ما میذاره لطفاً درخواست دارم به سوالات من به دقت پاسخ بدین ممنون میشم. می‌خوام بدونم که اولاً چرا برای این ورژن اندروید 10 به بالا نیست و چون ابتدای عبارت هر ورژن با Q ,Rیا S شروع میشه آیا برای آپدیت باید حتما این موضوع لحاظ بشه یا مهم نیست که حتما تشابه رعایت بشه البته درباره گلوبال و اروپا و اندونزی می‌دونم که منطقه باید رعایت بشه سوالم درباره عبارت بعد از اعداد ورژن مورد نظر بود و سوال آخر اینکه آیا میشه کسی که چند ورژن رو نصب نکرده یکدفعه آخرین ورژن رو نصب کنه یا اینکه باید راه پله رو دونه دونه طی کنه امیدوارم متوجه منظورم شده باشید و با حوصله پاسخ بدین و من هم پیشاپیش ممنون و قدردان شما هستم با سپاس فراوان از ایران موبایل.

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل و صحیح بفرمایید مدل دقیق گوشی هم بفرمایید .

  • سلام بیلد نامبر رو که گفتم یه کم توجه کنید دقیقا گفتم سه حرف اول که نوشتم بعدش میشه گلوبال یعنی MI آخر همشونم که XM هست. اما به احترام به پاسخ شما دوباره می‌نویسمQJZMIXM با miui . ورژن 12.0.3.0 ….دیروز رام SJZMIXM v13.0.1.0 با اندروید 12 رو خریدم و دان کردم اما بعد از خوندن نظرات کاربران شک کردم و گفتم برای اطمینان بیشتر بپرسم تا مطلع بشم که آیا رامی که دان کردم باید حتما اولش Q می‌بود بخاطر رام قبلی یا مهم نیست و فقط حروف چهارم و پنجم که منطقه رو نشون میده مهم هست و مورد بعدی اینکه چون ورژن miui گوشیم قدیمی هست گفتم بپرسم برای نصب آخرین ورژن میشه یه دفعه این کار رو کرد یا اینکه نه باید به ترتیب و پله پله همه‌ی رامها پشت سر هم نصب بشه امیدوارم تونسته باشم منظورم رو رسونده باشم و پاسخ سوال دیگه شما هم درباره مدل گوشی که البته قبلاً گفته بودم که مربوط به همین صفحه هست اما دوباره به احترام شما عرض میکنم که مدل گوشیم شیائومی ، ردمی نوت 9 پرو 128گیک پک گلوبال هست با تشکر فراوان فقط درخواستم توجه زیاد شما برای پاسخ و در پایان هم از توجه شما خیلی سپاسگزارم.

   پاسخ : سلام . دوست عزیز وقتی ازتون میخوایم که مدل و بیلدنامبر گوشی را دقیق بگید برای اینکه بهتر به خودتون راهنمایی کنیم . این بیلدنامبری که گفتید مربوط به این صفحه نیست . اگه مدل ردمی نوت 9 پرو هست باید رام هاتونو از این صفحه تهیه کنید و بهتره که پله پله نصب کنید. https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-note-9-pro/

 5. سلام فایل ota را دانلود کردم ولی مثل اموزشی که گذاشتین گزینه choose update وجود نداره انلاین هم دانلود نمیشه لطفا راهنمایی کنید

  پاسخ : سلام . بر روی MIUI بالا صفحه 10 بار ضریه بزنید. در صورتی با مشکل مواجه شدید با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 6. با سلام و خسته نباشید
  فارسی فقط کیبرد هست؟ زبان گوشی فارسی نیست یعنی؟

 7. سلام گوشی من redmi note 9 با اندروید ۱۲نسخه هست میخواهم دانگرید کنم به اندروید ۱۱ باید چیکار کنم ؟؟

  پاسخ : سلام . متاسفانه امکان پذیرنمیباشد .

 8. سلام وقت بخیر برای این مدل چرا اندروید ۱۲ عرضه نشده؟

 9. گوشی من به مشکل خورده System Has Been Destroyed
  و روشن نیست که بخوام می اکانت وارد کنم
  راه دیگه ای وجود داره بخوام انلاک کنم?
  یا اینکه راهی وجود داره رامی که روی دستگاه هست رو بفهمم
  و رام ریکاوری رو بگیرم از ریکاوری فلشش کنم؟
  sptools
  fastboot
  نشد این دو روش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر اگر بالا نمیاد با باکس mrt باید اقدام کنید

 10. سلام ببخشید اندروید 12 برای این گوشی منتشر میشه ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از صفحه اندروید 12 بررسی کنید .

 11. با سلام

  بی زحمت لینک دانلود آخرین بیلد رام برای گوشیRedmi Note 9 Pro ( ترجیحا رام گلوبال ) را برام ارسال کنید ، هر چه در بین رام ها گشتم برای این گوشی رامی پیدا نکردم .

  از زحمات شما بی نهایت سپاسگذارم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . وازد صفحه مربوط به مدل گوشی شوید .

 12. سلام وقت بخیر بیلد نامبر فعلی 12.0.8.0 QJOMIXM هست و بیلد نامبر V12.5.2.0.RJOMIXM را دانلود کردم خطای CANT VERIFY UPDATE میدهد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 13. سلام لطفا راهنماییم کنید من رام رسمی دانلود کردم ota با بیلد نامبرمم یکی هست نسخه گلوبال هستم ولی میزنم اپدیت بشه این اخطار رو میده can’t stable flash rom پایینش هم مینویسه can’t verify update باید چیکار منم لطفا راهنمایی کنید؟ چرا این اخطار رو میده
  رام QJOMIXM هستم و RJOMIXM هم دانلود کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

  • بیلد نامبر فعلی QJOMIXM هست بیلد نامبری هم که میخوام نصب کنم RJOMIXM هست

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : کامل بفرمایید .

   • 12.0.8.0(QJOMIXM) این رام فعلی که روی گوشیم نصب
    رامی که دانلود کردم این نسخه هست V12.5.2.0.RJOMIXM
    حتی این نسخه هم دانلود کردم ولی بازم همون اخطار میده V12.0.1.0.RJOMIXM

    مشاهده پاســـخ

       پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید خطا بررسی کنند .

 14. سلام من میخوام رام اندروید 11 دانلود کنم نسخه فعلی QJOMIXM هست حالا باید کدوم رام رو دانلود کنم لطفا زودتر راهنمایی کنید؟!؟!؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه گوشی از بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 15. سلام برای ردمی نوت ۹ اندروید ۱۲ میاد ؟؟؟؟

 16. سلام، دو تا رام خریداری کردم، اول که جواب نداد، ثانیا گوشیم ریست شد اون دوتا هم پاک شد، مججد میخوامشون، چون بوت لودر رو فعال کردم ببینم جواب میده، اخه اخطار میداد نمیتوان به نسخه قبل برگشت

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. از قسمت پنل کاربری میتونید دسترسی داشته باشید .

 17. سلام من همین مراحل رو انجام دادم ولی خب پیغام میده که
  نمیتوان بروزرسانی را تایید کرد
  Couldnt Verifay.Looks Like The ROM’s……

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با تلگرام پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.