دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 9 Pro

اندروید 11.0.0 , 10.0.0| Redmi Note 9 Pro

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro (joyeuse)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot

V13.0.2.0.SJZEUXM

EU

21.10.2022 کیبورد 4.80 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA

V13.0.2.0.SJZEUXM

EU

21.10.2022 کیبورد 2.71 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot

V13.0.1.0.SJZMIXM

Global

30.09.2022 کیبورد 4.59 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA

V13.0.1.0.SJZMIXM

Global

30.09.2022 کیبورد 2.64 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot

V13.0.1.0.SJZEUXM

EU

23.08.2022 کیبورد 4.73 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA

V13.0.1.0.SJZEUXM

EU

23.08.2022 کیبورد 2.69 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.7.0.RJZMIXM

Global

01.06.2022 کیبورد 4.57 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.7.0.RJZMIXM

Global

01.06.2022 کیبورد 2.49 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.4.0.RJZIDXM

Indonesia

22.04.2022 کیبورد 4.15 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.4.0.RJZIDXM

Indonesia

22.04.2022 کیبورد 2.53 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.5.0.RJZMIXM

Global

06.04.2022 کیبورد 4.66 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.5.0.RJZMIXM

Global

06.04.2022 کیبورد 2.49 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

12.5.8.0.RJZEUXM

EU

31.03.2022 کیبورد 4.80 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

12.5.8.0.RJZEUXM

EU

31.03.2022 کیبورد 2.55 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.3.0.RJZIDXM

Indonesia

02.03.2022 کیبورد 4.20 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.3.0.RJZIDXM

Indonesia

02.03.2022 کیبورد 2.51 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.3.0.RJZMIXM

Global

04.01.2022 کیبورد 4.77 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.3.0.RJZMIXM

Global

04.01.2022 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.6.0.RJZEUXM

EU

15.12.2021 کیبورد 5.00 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.6.0.RJZEUXM

EU

15.12.2021 کیبورد 2.51 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.4.0.RJZEUXM

EU

01.11.2021 کیبورد 4.75 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.4.0.RJZEUXM

EU

01.11.2021 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.2.0.RJZIDXM

Indonesia

20.11.2021 کیبورد 4.17 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.2.0.RJZIDXM

Indonesia

20.11.2021 کیبورد 2.50 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.2.0.RJZMIXM

Global

05.11.2021 کیبورد 4.71 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.2.0.RJZMIXM

Global

05.11.2021 کیبورد 2.40 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.2.0.RJZTRXM

Turkey

19.11.2021 کیبورد 3.96 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.2.0.RJZTRXM

Turkey

19.11.2021 کیبورد 2.50 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.1.0.RJZTRXM

Turkey

31.08.2021 کیبورد 3.82 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.1.0.RJZTRXM

Turkey

31.08.2021 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.1.0.RJZIDXM

Indonesia

26.08.2021 کیبورد 4.03 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.1.0.RJZIDXM

Indonesia

26.08.2021 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.5.1.0.RJZEUXM

EU

23.08.2021 کیبورد 4.62 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.5.1.0.RJZEUXM

EU

23.08.2021 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.4.0.RJZMIXM

Global

26.07.2021 کیبورد 4.57 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.4.0.RJZMIXM

Global

26.07.2021 کیبورد 2.34 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.RJZIDXM

Indonesia

16.06.2021 کیبورد 3.97 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.1.0.RJZIDXM

Indonesia

16.06.2021 کیبورد 2.35 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.RJZTRXM

Turkey

10.06.2021 کیبورد 3.70 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.1.0.RJZTRXM

Turkey 10.06.2021 کیبورد 2.40 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.RJZEUXM

EU

10.06.2021 کیبورد 4.60 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJZEUXM

EU

10.06.2021 کیبورد 2.40 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.1.0.RJZMIXM

Global

25.05.2021 کیبورد 2.31GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.RJZMIXM

Global

25.05.2021 کیبورد 4.54 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.5.0.QJZTRXM

Turkey

26.03.2021 کیبورد 3.68 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.5.0.QJZTRXM

Turkey

26.03.2021 کیبورد 2.34 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.4.0.QJZEUXM

EU

27.04.2021 کیبورد 4.56 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJZEUXM

EU

27.04.2021 کیبورد 2.36 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.3.0.QJZTWXM

Taiwan

04.02.2021 کیبورد 3.61 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.3.0.QJZTWXM

Taiwan

04.02.2021 کیبورد 2.30 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.3.0.QJZMIXM

Global

22.04.2021 کیبورد 4.42 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.3.0.QJZMIXM

Global

22.04.2021 کیبورد 2.31GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.3.0.QJZTRXM

Turkey

11.11.2020 کیبورد 3.55 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.3.0.QJZTRXM

Turkey

11.11.2020 کیبورد 2.27 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.2.0.QJZMIXM

Global

13.01.2021 کیبورد 4.10 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.2.0.QJZMIXM

Global

13.01.2021 کیبورد 2.25 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.2.0.QJZEUXM

EU

18.01.2021 کیبورد 4.16 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJZEUXM

EU

18.01.2021 کیبورد 2.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.QJZMIXM

Global

07.11.2020 کیبورد 3.89 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA

V12.0.1.0.QJZMIXM

Global

07.11.2020 کیبورد 2.25 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot

V12.0.1.0.QJZEUXM

EU

10.11.2020 کیبورد 3.98 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJZEUXM

EU

10.11.2020 کیبورد 2.30 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot

V11.0.7.0.QJZMIXM

Global

15.09.2020 کیبورد 3.64 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA

V11.0.7.0.QJZMIXM

Global

15.09.2020 کیبورد 2.16 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot

V11.0.4.0.QJZMIXM

Global

23.06.2020 کیبورد 3.61 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA

V11.0.4.0.QJZMIXM

Global

23.06.2020 کیبورد 2.14 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QJZMIXM

Global

08.05.2020 کیبورد 3.61 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QJZMIXM

Global

08.05.2020 کیبورد 2.13 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

80 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 9 Pro”

 1. سلام
  فایلی ک الان روی دستگاه هست اندروبد11 12.5.5.0RJZMIXM هست میشه اندروید 12 OTA V13.0.1.0.SJZMIXM رو نصب کنم

  پاسخ : سلام . امکان نصب دارید .

 2. سلام،رام فعلی گوشی من 12.5.5 هست ،باید کدوم یک از فایلارو دان کنم؟مدل گوشی اnote 9pro

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

 3. سلام
  رام فعلی: V12.5.5.0.RJZMIXM
  مدل گوشی: Xiaomi Redmi Note 9

  ۱. چرا برای من آپدیت نمیاد؟
  ۲. آیا میتونم V13.0.1.0.SJZMIXM را نسب کنم؟

  پاسخ : سلام . در صورتی که مدل گوشی ردمی نوت 9 میباشد از این صفحه باید استفاده کنید . https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-note-9/

 4. سلام رام فعلی من RJZMIXM ورژن 12.5.5.0 هست
  ۱. چرا برای من آپدیت نمیاد؟
  ۲. آیا میتونم V13.0.1.0.SJZMIXM را نسب کنم؟
  ۳. چه فرقی با آپدیت مستقیم خود گوشی داره؟

  پاسخ : سلام . مدل گوشی و بیلدنامبر فعلی را کامل بفرمایید .

 5. رام V13.0.1.0.SJZMIXM بهتر است یا صبر کنم V13.0.1.0.RJZMIXM بیاد

 6. سلام رام فعلی من SJZMIXM ورژن 12.5.5.0 هست
  ۱. چرا برای من آپدیت نمیاد؟
  ۲. آیا میتونم V13.0.1.0.SJZMIXM را نسب کنم؟
  ۳. چه فرقی با آپدیت مستقیم خود گوشی داره؟

  پاسخ : سلام . در صورتی که مدل گوشی مربوط به همین صفحه میباشد امکان نصب دارید .

 7. در حالت ota اطلاعات گوشی پاک می شود

  پاسخ : سلام . خیر .

 8. دوستان با رام گلوبال برای نصب ota miui 13 که خطای stable میخوره باید رام قبلی 12.5.7 رو دانلود کنید بعد انتخاب کنید موقع reboot شد شما برین تو همون قسمتی که رام 12.5.7هست رام 13 رو بریزید بعد اسمش رو همون رام 12.5.7 کپی کنید بذارید روی 13 بعد برید reboot رو بزنید انجام میشه آپدیتتون من انجام دادم جواب داد

  • میشه یه بار دیگه توضیح بدید.من متوجه نشدم.

   • باید رام فعلی که 12.5.7 رو ota اش رو دانلود کنی بعد انتخابش میکنی بعد تا قسمت rebot که امد میری همونجا که ota ورژن 12.5.7 هست ota ورژن 13 رو بذاری بعد اسم ota ورژن 12 رو روی ورژن 13 میذاری بعد میری rebot میزنی که فایل 13 رو بتونه بخونه و آپدیت کنه

 9. نسخه جهانی 13 اومده
  لطفا بذارین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . لطفا منبع را بفرمایید .

 10. سلام
  رام فعلی گوشی من RJZEUXM12.5.80.0
  رام 12رو دانلود کردم V13.0.1.0.SJZEUXM
  و میخوام با ota نصب کنم خطا میده
  میشه راهنمایی کنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید بررسی کنند .

 11. سلام و خسته نباشید..
  دوست عزیز رام گوشی من RJZEUXM12.5.80.0
  منطقه اش مال کجاس؟؟
  الان آندروید 12 رو که گذاشتین تو سایتتون میتونم روش نصب کنم؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از فایل های منطقه اروپا باید استفاده کنید .

 12. سلام وقت بخیر خسته نباشین…
  من آندروید ۱۲رو دانلود کردم خواستم از روش OTA نصبش کن ولی نشد خطا داد این رام پایدار نصب نمیشود…
  رام فعلی گوشیمم 12.5.8.0.RJZEUXM

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبری که میخواید نصب کنید هم بفرمایید .

 13. من اگه گوشیم منطقه ای که الان روش هست global باشه فقط باید همین منطقه رو دانلود کنم؟ و اینکه یه مشکلی که پیش اومده واسه گوشیم اینه که بعد از اولین آپدیتی که اومد واسه گوشیم دیگه نمیتونم زمان فیلمبرداری از میکروفن استفاده کنم که صدای میکروفن وصل شده رو ضبط کنه عوضش صدای محیط رو باز ضبط میکنه. انگار نه انگار میکروفن زدم توش. تا قبل آپدیت همه چی درست بود. یا باید دان گرید کنم که برش گردونم به همون ورژنی که قدیم بوده یا باید چیکار کنم؟ الان یه سال و خوردیه که درگیر همینم و جوابی براش پیدا نکردم.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .باید از رام های منطقه فعلی گوشی استفاده کنید و مشکلات نرم افزاری معمولا با فلش برطرف میشود .

 14. سلام رام گوشی بنده 12.5.5.0(RJZMIXM) هستش امکان نصب
  V13.0.1.0.SJZEUXM هستش؟!!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر از رام های منطقه گلوبال باید استفاده کنید .

 15. سلام چرا اندروید ۱۲ منتشر نمیشه برای نوت ۹ پرو گوشی که خریدیم اندروید ۱۰ بود یعنی تمام گوشی ها تا سه سال آپدیت میشن از اندروید ۱۰ و ۱۳ باید آپدیت شن شیائومی عالیه اما تو بحث نرم افزاری کندتر از رقباست

 16. سلام بیلد نامبر گوشیم QJZMIXM 12.0.3.0
  اندروید 10 هست
  دومین رام رو دانلود کردم OTA ریختم داخل گوشی وقتی میخواد برسی کنه ارور میده
  چه کار باید انجام بدیم ممنون میشم راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ارور باید بررسی شود به ایدی درج شده در راهنمای خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 17. سلام وقت بخیر خسته نباشید
  اندروید گوشیم 10 بارام QJZMIXM هست میشه اندرویدش رو به 11 تا رتقا داد؟ لطفا راهنماییم کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

  • سلام بیلد نامبر کامل گوشیم اینه
   12.0.3 miui Global
   stable
   12.0.3.0-QJZMIXM

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . از منطقه گلوبال استفاده کنید .

   • دوتا رام گلوبال دانلود کردم ota لحظه آپدیت ارور میده متاسفانه یعنی میشه رام فست بوت بزنم براش؟

    مشاهده پاســـخ

       پاسخ : به ایدی درج شده در راهنمای خرید پیام بدید ارور بررسی کنند .

 18. سلام دوستان
  آپدیت 12.5.4.0 اومد رو گوشیم دان کردم
  به نظر میاد خیلی از نسخه های قبل روانتر هست.
  اما این آپدیت مشکل خالی شدن سریع باتری رو داره
  چون باتری با ظرفیت ۵۰۲۰ آمپر باید خیلی بادوام تر از این نوع تخلیه شدن باشه
  کسی هست راه حلی داشته باشه برای این زود تخلیه شدن باتری؟!

 19. دوستانی که آپدیت نیامده براتون فقط تنها راهش فست بوت برای انلاک کردنش هم به خطا برخوردین داخل خود پوشه نرم افزار یک فایل fastboot اونو باز کنین بعد دوباره بزنین انلاک نرم افزار خطاش برطرف میشه

 20. بیلد نامبرش اینه
  QJZMIXM
  منطقه هم ایرانه دیگ
  میشه فلش کرد با فست بوت ب اندروید 11؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی گلوبال هست و باتوجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 21. سلام، ببخشید گوشیم واسش آندروید ۱۱ نیومده میتونم فایل اولی گلوبال رو أ طریق فست بوت فلش کنم،مشکلی پیش نمیاد؟!!
  خواهشن راهنمایی کنین ک ای همه حجم دانلود نکنم،،،،ممنون مچکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه فعلی میتونید از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 22. سلام چرا آپدیت 11 برای خود گوشی نیامده با اونکه اپدیت فعلی رو دانلود میکنه گوشی
  گوشیم هم نسخه گلوبال
  نسبت به هواوی و سامسونگ مزخرفترین آپدیت رو داره اونا راحت آپدیت یا رول بک انجام میشه

 23. سلام گوشی نوت 9 پرو دارم اپدیت شده قسمت تم و دوربین گوشی بهم ریخته….فایل otaوقتی میخوام بزنم رو گوشی میگه فقط رام های شرکتی قابل نصبه فست بوت هم که باید منتظر باشیم تا انلاک بشه…راهنمایی کنید

 24. سلام گوشیم ردمی نوت نه پرو گلوبال 12.5.3.0(RJZMIXM) هست میخوام مخاطبین و پیام رسان اصلی خود شیائومی رو داشته باشم امکانش هست تغییر رام بدم یا نه

  • باید انلاک بوتلودر کنی بعدش رام اندونزی بزنی

 25. سلام گوشیم رام گلوبال دارم با اندروید 10 اگه یه رام اروپا یا رام های دیگه با اندروید 11 نصب کنم میشه؟ نخسه گوشیم

  QJZMIXMهست میخام اندروید 11 با MI12.5نصب کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام های منطقه گوشی استفاده کنید .

 26. سلام رام گلوبال بگیرم یا رام اورپا؟
  کدوم بهتره؟

  • سلام اگه به روز رسانی سریع تر از همه ی مناطق واست مهمه اروپا بزن . اگه برنامه پیامک و تماس رو میخوای مال خود شیائومی باشه تایوان نصب کن ولی آپدیت زیاد نمیده.

 27. سلام نسخه V12.5.2.0.RJZMIXM منتشر شده برای گلوبال لطفا قرار دهید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 28. سلام وقت بخیر
  میخواستم بدونم چرا برای نوت ۹ پرو
  RJZMIXM گلوبال با این مشخصات miui 12.5چرا نیومده هنوز؟
  و سوال بعدیم اینه که چرا فایل fast bot حجم بیشتری نسبت به otaداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . زمان عرضه مشخص نمیباشد . قسمتی از فایل ota از طریق گوشی بروزرسانی میشود ولی فایل فست بوت کامل روی دستگاه نصب میشود .

  • با همین بیلد نامبر برای دوستم miui۱۲.۵.۲ اومده و نصب کرده
   چطور برای من نیومده😑

 29. سلام چطوری مشکل استوری نوت ۹پرو رو حل کنم

 30. سلام یه سوال که پیش اومد اینکه نسخه Fast boot بهتره یا OTA وآموزش نصب نسخه fast boot قرار بدهید با تشکر 🌹

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اموزش نصب https://www.iranmobile.org/mi-flash/ مطالعه بفرمایید .

 31. با سلام ببخشید کدوم رام برا شیائومی نوت 9 پرو قابلیت ضبط مکالمات رو داره؟

  • سلام داداش اول باید انلام بوتلودر کنی رام اندونزی رو بزن ضبط مکالمه و تماس وپیامک شیائومی رو داره

 32. رام منطقه های دیگه رو نمیشه روی نسخه گلوبال زد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 33. سلام نسخه جدید اروپا بزارید با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون بررسی میشود .

 34. سلام. گسی میدونه چه جور میشه اینترنت گوشی بعد خاموش شدن صفحه گوشی خاموش نشه؟
  مشکل از اندرویده؟

  • سلام توی قسمت تنظیمات گوشی میتونید این گزینه رو غیر فعال کنید و کاری به این نداره که مشکل ا گوشیتون باشه یا مال اندرویدتون توی بخش تنظیمات گوشی میتونید این کار رو انجام بدید و تیک گزینه اش رو غیر فعال کنید

 35. سلام رام هند و اندونزی برا این مدل کلا وجود نداره؟ کسی تونسته رامی با تماس و پیامک شیائومی بزنه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. ّرای منطقه اندونزی رام موجود هست و بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 36. سلام من گوشیمو انلاک کردم بهترین رام پایدار از نظر دوستان چیه رسمی یا غیر رسمی فرقی نداره برام

 37. سلام من گوشبمو انلاک کردم بنظر شما پایدار ترین رام چیه کلافم کرده رام ترکیه از بس باگ داره
  گوشیم نوت 9 پرو

 38. سلام من گوشیم رام اروپاست الان میتونیم رام هند که اندروید ۱۱ براش اومده و اولش rj هست رو روی gj فلش بزنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 39. سلام اندروید ۱۱ با بیلد نامبر QJZEUXM کی میاد .ممنون

 40. سلام
  دوستانی که به دنبال رامی هستن که برنامه مکالمه و پیامک ها از خود شیائومی باشه تا اونجایی که من جستجو کردم و در این مورد از خود پشتیبان سوال شده گفتن مناطق هند و اندونزی و چین از نرم افزار شیائومی پشتیبانی میکنه و میتونید گوشیتون رو آنلاک کنید و نصب کنید.

 41. سلام رام ترکیه تماس و پیامک گوگل هس یا شیائومی؟

  • سلام متاسفانه گوگل هست همین الان نصب کردم.

 42. سلام ببخشید از طریق روش OTA وقتی قایل رو انتخاب میکنم وریقای نمیکنه و همچین اروری میده که وریفای انجام نشده رام رو از یه سایت معتبر دانلود کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. رام ها همگی رسمی و از سایت اصلی میباشد و با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 43. سلام من گوشیم نوت ۹ پرو هست اخرین ورژن miu12.04 هستش واپدیت اندروید ۱۱ نیومده برام .ولی برای داداشم که اخرین ورژن miu12.03 بود برای اون اندروید ۱۱ اومده .گوشی من برای چه منطقه ای هست که نیومده؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. منطقه در تنظیمات درج شده است .

 44. سلام خسته نباشید من نسخه miui 12.0.5 و رمش ترکیس و هنوز اندروید یازده رو دریافت نکرده منتظر بمونم ایا دریافت میکنه؟

 45. سلام گوشی من نوت 9 پرو با ام یو ای ام (QJZTRXM) 12.0.5.0 ولی هنوز آپدیت براش نیومده

 46. سلام، من اینکارارو کردم تا 25درصد رفت، دیگ رو 25واستاده،کمکم میکنین مشکل کجاس؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. با پشتیانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 47. من رام گلوبال نوت 9 پرو دانلود کردم گوشیم هیچی الان نداره data گوشیم خالیه مشکل اینترنت داره لطفا فایل مشکل دار نزارید الان میگید تست شده خب هم پول میدیم همم گوشی خراب میشه الان من خیلی پول خرج کردم تا درستش کنن چه وضعشه لطفا رسیدگی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. دوست عزیز فایل ها رسمی هستند و مشکلی ندارد در صورتی که درحین فلش یا بعد از ان به مشکل برمیخورید به ایدی درچ شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 48. سلام برای همه اومده ولی برای گوشی من نیومده

 49. سلام من نوت ۹ مرو رام گلوبال دارم برام اپدیت اندروید ۱۱ نیومده مشکل جیه بنظرتون ؟اخرین ورژنش هم میو ۱۲‌.۰۴ هستش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. ممکنه برای منطقه گوشی شما عرضه نشده باشد .

 50. نسخه گلوبال امروز آمد اندروید ۱۱

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بله درحال بررسی میباشد در صورتی که نسخه بتا نباشد بزودی در سایت قرار میگیرد .

 51. سلام من فقط میخواستم MIUI ام تغییر کنه(الان12.0.1 هست میخوام به12.0.3تغییر بدم)در حال حاضر اندروید 11 رو سیستمم هست اگه یکی از فایل های مربوطه که گذاشتید رو نصب کنم اندرویدم به 10 بر میگرده؟ یا فقط MIUIتغییر میکنه؟

 52. سلام گوشی من رمش QJZEUOR کدوم رو دانلود کنم!؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

 53. امروز ۱۲ خرداد ساعت ۱۹ آندروید ۱۱ اومد واسه نوت ۹ پرو

 54. من نسخه Miui 11 FAST BOT رو دانلود کردم نمی شد نصب کرد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که اموزش نصب مطالعه کردید و باز هم مشکل داشتید با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 55. سلام.چرا رام 12.0.7 چرا نمیاد پس .واسه همه ی گوشی ها اومده

 56. سلام اگه میشه اموزش تصویری با fastboot رو هم بزارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی در سایت قرار میگیرد .

 57. ایا رام نوت پرو به نوت ۹ اس میخوره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر .

 58. سلام رام گوشی من اینهV12.0.2.0.QJZEUXM

  آیا میتونم این رام رو نصب کنم روشV12.0.2.0.QJZMIXM

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 59. سلام. گوشی من رام گلوبال هست اگه بوتلودر رو انلاک کنم میشه رام هند روش نصب کنم؟چون واقعا از دیالر و مسنجر گوگل آزارم خواهشا جواب بدین

  • سلام دوست عزیز بله میتونید بعد از آنلاک بوت لود از طریق فست بوت رام را فلش بزنید.

 60. سلام
  گوشی من MIUI V12.0.1.0 هست آیا میشه 12 روش رایت کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. دوست عزیز فقط باید از بیلدنامبر های مربوط به منطقه گوشی استفاده کنید .

 61. با سلام خسته نباشید ؛ گوشی من رامش QJZTRXM است باید کدوم نسخه رو نصب کنم لطفا کمک کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. برای منطقه ترکیه است .

 62. سلام. میشه رام منطقه اروپا رو روی گلوبال نصب کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 63. سلام خسته نباشی مشخصه رام من V12.0.1.0.QJZEUXM توی گوشی هم miui global نوشته
  میتونم از رام گلوبال V12.0.1.0.QJZMIXM استفاده کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید ازمنطقه مربوط به گوشی استفاده کنید .

 64. سلام خسته نباشید
  چرا رام های اروپا رو قرار نمیدید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در جدول قرار گرفت .

 65. سلام اپدیت جدید اومده لطفا این قسمت هم مثل سامسونگ اپدیت کنید تند تند

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز نسخه جدید عرضه شده بتا میباشد .

 66. سلام هنوز مشخص نشده می یو 12 برای گوشی نوت نه پرو کی منتشر میشه؟؟؟

 67. سلام خسته نباشید
  اندروید ۱۱ چه زمانی می آید و اینکه امکانات رام اندروید ۱۰ چین را دارد؟

 68. سلام بیلد نامبر QJZEUXM مال کدوم کشوره؟؟ ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مربوط به منطفه اروپا میباشد .

 69. سلام
  لطف کنید رام هند رو هم برای این گوشی قرار بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای این مدل رام منطقه هند موجود نیست .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2022 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.