لیست گوشی ها و زمان عرضه آپدیت هارمونی او اس Harmony OS 2.0

HarmonyOS 2.0 | Live

این صفحه به صورت لحظه ای و دائمی بروزرسانی می شود

نکته 1 : لیست گوشی های دریافت کننده آپدیت خود را در چند فاز اعلام می کنند لذا عدم حضور مدل گوشی شما در لیست ذیل دلیل قطعی بر عدم ارایه هارمونی OS برای آن نمی باشد.

نکته 2 : این طرح ابتدا برای مدل های چینی عرضه میشود و زمان عرضه برای مدل های جهانی ممکن است متفاوت باشد .لیست ممکن است بروزشود .

 
huawei Huawei | هواویLive
دستگاه وضعیت عرضه تاریخ عرضه نسخه هارمونی OS صفحه دانلود
Mate 40 Phone عرضه شد 22.04.2021 2.0.0 OCE-AN10
Mate 40 Pro Phone عرضه شد 23.07.2021 2.0.0 NOH-AN00 , NOH-AL10 , NOH-NX9
Mate 20 Phone         قطعی          2021.Q1 N/A                                                                           
Mate 40E 4G Phone عرضه شد 22.04.2022 2.0.0 OCE-AN50 , OCE-AL50
P40 4G Phone قطعی 2021.Q1 N/A  
P40 Phone قطعی 2021.Q1 N/A  
P40 Pro Phone عرضه شد 01.07.2022 2.0.0 ELS-NX9 , ELS-AN00
P40 Pro Plus Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30 Pro Phone عرضه شد 23.07.2021 2.0.0 LIO-LX9 , LIO-L29 , LIO-AN00 , LIO-AL00
Mate 30 Pro 4G Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30 Pro 5G Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30E Pro 5G Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30 RS Porsche Design Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30 4G Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
Mate 30 5G Phone عرضه شد 2021.Q1 2.0.0  
MatePad Pro 10.8 Tablet عرضه شد 23.07.2021 2.0.0 MRR-W39 , MRR-W29
MatePad Pro 5G (2019) Tablet قطعی 2021.Q1 N/A  
MatePad Pro (2021) Tablet عرضه شد 26.04.2022 2.0.0 MRR-W29
Mate X2 Phone عرضه شد 26.04.2022 2.0.0 TET-AN50 , TET-AL00
Mate Xs Phone عرضه شد 22.04.2022 2.0.0 TAH-N29M
Mate 20 Pro Phone عرضه شد 23.07.2021 2.0.0 LYA-TL00 , LYA-AL10 , LYA-AL00P
LYA-AL00L , LYA-AL00 , LYA-TL00L
Mate 20 RS Porsche Design Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 7 SE 5G Phone قطعی 2021.Q3 N/A  
Y8P Phone عرضه شد 01.05.2022 2.0.0 AQM-LX1A
Nova 7i Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0 JNY-LX2
Nova 7 SE 5G Lohas Edition Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 7 SE 5G Vitality Edition Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 9 SE Phone عرضه شد 01.06.2022 2.0.0  JLN-LX1
nova 9 Phone عرضه شد 01.11.2021 2.0.0 NAM-LX9
Nova 8 Phone عرضه شد 01.07.2022 2.0.0 ANG-LX1
Nova 8 Pro Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 8 Pro 4G Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 7 5G Phone عرضه شد 01.07.2022 2.0.0 JEF-NX9
Nova 7 Pro 5G Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 6 Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 6 5G Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
Nova 6 SE Phone عرضه شد 2021.Q3 2.0.0  
MatePad 10.8 inches Tablet قطعی 2021.Q3 N/A  
MatePad 10.4 Tablet عرضه شد 02.10.2021 2.0.0 BAH3-W59
MatePad 5G 10.4 inches Tablet قطعی 2021.Q3 N/A  
MatePad 5G Tablet عرضه شد 23.07.2021 2.0.0 BAH3-AN10
P50 Phone عرضه شد 03.12.2022 2.0.0 ABR-AL00
P30 Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Mate 20 X 4G Phone قطعی 2021.Q4 N/A  
Mate 20 X 5G Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Mate X Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
P30 Pro Phone عرضه شد 26.04.2022 2.0.0 VOG-TL00 , VOG-AL10 , VOG-AL00
Nova 5 Pro Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Enjoy 20 Pro 5G Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Enjoy Z 5G Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Enjoy 20 Plus 5G Phone عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
MediaPad M6 10.8-inch Tablet عرضه شد   2021.Q4    2.0.0  
MediaPad M6 8.4-inch Tablet عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
MediaPad M6 Turbo Edition Tablet عرضه شد 2021.Q4 2.0.0  
Enjoy Tablet 2 Phone قطعی 2021.Q4 N/A  
Mate 10 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate 10 Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate 10 Porsche Design Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate RS Porsche Design Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
P20 Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
P20 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 4 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 3 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 5i Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 5z Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 5 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 4e Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Maimang 8 Phone قطعی 2022.Q1,Q2 N/A  
Enjoy 50 Phone عرضه شد 07.12.2022 2.0.0  
Nova 5i Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Enjoy 10 Plus Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate 9 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate 9 Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Mate 9 Porsche Design Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
P10 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
P10 Plus Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova 2s Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Enjoy 10 Phone عرضه شد 22.04.2022 2.0.0 ART-TL00x , ARTH-AL00 , ART-AL00x ,
ART-AL00M
Enjoy 10s Phone عرضه شد 22.04.2022 2.0.0 ARTH-TL00  
Enjoy 9 Plus Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
Nova3i                                                                   Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
MediaPad M5 10.8 inches Tablet عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
MediaPad M5 8.4 inches Tablet عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
MediaPad M5 Pro 10.8 inches Tablet عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
MediaPad M5 Youth Edition 10.8 inches Tablet عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0  
MediaPad M5 Youth Edition 8 inches  Tablet عرضه شد 2022.Q1,Q2 2.0.0                                         

مشاهده لیست آخرین تغییرات هواوی و منابع

 • 17.07.2021 : دستگاه های واجد شرایط دریافت هارمونی او اس  . (منبع : huaweicentral )
 • 23.07.2021 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Mate 40 Pro عرضه شد.
 • 23.07.2021 : هارمونی او اس 2 برای گوشی MatePad 5G عرضه شد.
 • 23.07.2021 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Mate 20 Pro عرضه شد.
 • 22.04.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Enjoy 10s  , Enjoy 10 , Mate Xs , Mate 40E عرضه شد.
 • 26.04.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی P30 Pro , Mate X2 , MatePad Pro (2021) عرضه شد.
 • 01.05.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Y8P عرضه شد.
 • 01.07.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی P40 Pro عرضه شد.
 • 01.07.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Nova 7 5G عرضه شد
 • 20.07.2022 : هارمونی او اس 2 برای سری گوشی های nova عرضه شد.. (منبع : huaweicentral )
 • 03.12.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی P50 عرضه شد.. (منبع : huaweicentral )
 • 07.12.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی enjoy 50 عرضه شد.. (منبع : huaweicentral )
 • 02.05.2023 : هارمونی او اس 2 برای سری گوشی های mate 9 عرضه شد. . (منبع : huaweicentral )
 • 08.05.2023 : بروزرسانی های عرضه شده براساس منطقه چین میباشد . (منبع : huaweicentral )

 
honor Honor | آنرLive
دستگاه وضعیت عرضه تاریخ عرضه جهانی عرضه خاورمیانه نسخه هارمونی OS صفحه دانلود
Enjoy 20 SE Phone نامشخص N/A N/A    
nova 8 SE Phone نامشخص N/A N/A    
Mate 40 RS Porsche Design       Phone نامشخص N/A N/A    
Mate 40 Pro+ Phone نامشخص N/A N/A    
nova 7 SE 5G Youth Phone نامشخص N/A N/A    
Y7a Phone نامشخص N/A N/A    
P smart 2021 Phone نامشخص N/A N/A    
Y9a Phone نامشخص N/A N/A    
Enjoy 20 5G Phone نامشخص N/A N/A    
Y8p Phone نامشخص N/A N/A    
P40 lite 5G Phone عرضه شد 01.01.2022 N/A 2.0.0 JNY-LX1
Honor 30 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor 30 Pro Phone عرضه شد 22.04.2022 N/A 2.0.0 EBG-AN10 , EBG-AN00 , EBG-TN00  
Honor 30 Pro+ Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor 30S Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor V30 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor V30 Pro Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor V20 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor V20 Moschino Edition Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor Magic 2 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor 20 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor 20 Lite Phone عرضه شد 22.04.2022 N/A 2.0.0 LRA-AL00
Honor 20 Pro Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor X10 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor X10 Max Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor Tablet 6 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor Tablet X6 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor Play 4 Pro Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor 30 Youth Edition Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor Play 4 Phone عرضه شد 2021.Q4 N/A 2.0.0  
Honor V10 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 10 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor Play Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 20S Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor Play4T Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 9X Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 9X Pro Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0                                                        
Honor 8X Phone عرضه شد 26.04.2022 N/A 2.0.0 JSN-TL00 , JSN-AL10 , JSN-AL00
Honor 10 Youth Edition Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 20i Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor 9 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor V9 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor Play 3 Phone عرضه شد 26.04.2022 N/A 2.0.0 ASKH-TL00 , ASK-TL00x
Honor Note 10 Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor Tablet 5 8-inch Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  
Honor Tablet 5 10.1-inch Phone عرضه شد 2022.Q1,Q2 N/A 2.0.0  

مشاهده لیست آخرین تغییرات آنر و منابع

 • 04.03.2021 : هنوز منبع رسمی وجود ندارد و تنها بر اساس تجربیات و رفتار گذشته شرکت درج شده است.
 • 22.04.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Honor 30 Pro , Honor 20 Lite عرضه شد.
 • 26.04.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی Honor Play 3 , Honor 8X عرضه شد.
 • 01.01.2022 : هارمونی او اس 2 برای گوشی P40 Lite عرضه شد.
 • 08.05.2023 : بروزرسانی های عرضه شده براساس منطقه چین میباشد . (منبع : huaweicentral )

 

 

 

لیست دستگاه های اندروید 12 را در این صفحه دنبال کنید.

 

 

لیست دستگاه های اندروید 11 را در این صفحه دنبال کنید.

 

156 پاسخ برای “دستگاه های قابل آپدیت به هارمونی او اس (لحظه ای Live)”

 1. سلام
  من گوشیم نوت ۱۱ پرو پلاس هست.اشکال نرم افزاری داشت که رامش مربوط به منطقه آفریقای جنوبی بود.الان دادم گارانتی برام رام tktmixm ورژن ۱۴ برام فلش زدن ولی قفل بوتلودرش باز هست.آپدیت هارمونی میاد براش؟

 2. سلام.برای گوشی nova8i امیدوار باشیم هارمونی بیاد.هرچند رپز یبار ابدیت میاد براش،اندرویدش الان 11.ایا 12براش میاد؟؟ممنون میشم پاسخ بدید

 3. سلام
  برای انر 10 لایت hry lx1 هارمونی او اس عرضه شده؟

 4. بنده تلفن آنر پلی مدل 2018 دارم اما برای منو هارمونی نیومده میشه راهنمایی بفرمایید برای دریافت هارمونی چیکار باید انجام بدم

  • سلام برای دریافت هارمونی باید تغییر منطقه بدید به چین

 5. سلام
  برای گوشی آنر 9x الان عرضه شده ولی فایلی برای دانلود نداره
  کی این اتفاق میوفته که گوشی ما هم آپدیت بشه 🙂

  • سلام ۹ ایکس که اینجا نامش اومده نسخه چین که cpu krin810 و با نسخه جهانی تفاوت داره نسخه داخل ایران krin 710f

 6. گوشی nova y90 آپدیت رو دریافت میکنه؟

 7. سلام گوشی nova y70 کلا توی لیست نیست

 8. سلام
  ببخشید آیا این لیستهای آپدیت برای
  منطقه چین هستن؟
  آیا تاریخی برای عرضه گلوبال
  منتشر نشده؟

  برای میت ۱۰ پرو کی میاد؟ BLA_L29

  پاسخ : سلام . در حال حاضر برای منطقه چین عرضه شده است .

 9. برای HONOR 9X PRO (HLK-L42) نسخه گلوبال که هیچ آپدیتی نمیاد ،
  اندروید ، ایموشن ، هارمونی ، مجیک یوآی ، همگی فراموش کردن این مدل رو …
  اما واسه نسخه چین هم EMUI 10 اومد و بعدش HarmonyOS رو دریافت کرده .
  .
  اگه امکانش هست روش تغییر منطقه گوشی از گلوبال به چین رو بذارین تا از اون روش بشه آپدیت رو انجام بدیم
  چون سایت شما معتبره اگه امکانش هست بررسی کنین این موضوع رو و روشش رو بذارین تا هرکس خواست انجام بده
  ممنون

  پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه نمیباشد .

 10. سلام
  تو لیست دیدم honor 9x هارمونی2 عرضه شده
  گوشی من اینه با مدل stk-lx1، چرا هنوز رو emui10 هستم؟
  همه روش هارو رفتم و برسی کردم ولی نوشته اخرین نسخه تویه تنظیمات. Emui10

  پاسخ : سلام . این اطلاع رسانی باتوجه به منطقه چین میباشد .

  • خب حالا با توجه به نسخه چین، براخودمون مشخص نیست کِی میاد؟
   چون یسال از عرضه‌ش گذشته، و حتی هارمونی 3 هم اومده

   گوشی من رو emui10 هس هرکاری کردم حتی نتونستم ب emui12 بروزرسانی کنم چرا؟

 11. سلام برای Y9a منتشر میشه؟
  چون نسخه جهانیش injoy 20 plus نوشته دریافت کرد
  لطفا بگین؟؟؟؟؟

  پاسخ : سلام . دوست عزیز تمام اطلاعاتی که ما در دسترس داریم در جدول درج شده است هر زمان اطلاعات تازه ای عرضه شود در سایت بروزرسانی میشود .

 12. برای این نسخه stk-l21 یا کلن این گوشی آپدیت اومده یا میاد؟

  پاسخ : سلام . مدل گوشی را در جدول بالا جستجو کنید .

 13. سلام ببخشید برای y9a آپدیتی بعد از 10 منتشر شده اگر شده یا دارید تو سایت لطفا بگید ممنون

  پاسخ : سلام . صفحه مربوط به مدل گوشی را بررسی کنید .

 14. سلام.برای nova8i ابدیت هارمونی میاد؟تو لیستتون چرا نیست این مدل با اینکه ساخت سال 2022 میباشد.

  پاسخ : سلام . دوست عزیز اطلاعات بر اساس سایت های رسمی بروزرسانی میشود ولی دوباره بررسی میشود .

 15. برا nova 7i نیومده ،نوشتین عرضه شده من همه کار کردم تغییر ریجن و و و . ولی نشد فقط به emui 12 آپدیت شده

  پاسخ : سلام . ممکنه برای منطقه گوشی شماعرضه نشده باشد .

 16. سلام هوای y90 گوشی خوبیه ؟

  واینکه تا چند سال یا چند تا آپدیت میگیره؟

 17. با سلام.روز بخیر.چرا تو لیست ابدیت هارمونی مدل هواوی nova8i موجود نیست.در صورتی که ساختش 2022میباشد.ممنون میشم پاسخ بدید.ممنون از سایت خوبتون

  پاسخ : سلام . اطلاعات موجود در جدول از منابع رسمی میباشد . در صورتی که عرضه شود در جدول بروزرسانی میشود .

 18. سلام چرا این سایت رو بروز نمیکنید؟ که فایلهایی رو کهذمیخوایم دانلود کنیم

  پاسخ : سلام . چه فایل نیاز دارید؟

 19. به نظرتون چرا یه شرکت باید برای گوشی ها ی قدیمیش اپدیت لده اونوقت برای y9a زده باشه احتمالا

 20. لیست آپدیت هارمون 3 هم بزارید

 21. الان میخوام بدونم برای هانر 10 لایت آپدیت هارمونی میاد یا اندروید 11؟؟ چون لیستو نگا کردم نوشتین Q4 2022… 2022 هم رد شد ولی هیچ خبری نشد.. میشه اینو یه اطلاعی بدین ممنون میشم

  پاسخ : سلام . زمان دقیق عرضه بروزرسانی ها مشخص نمیباشد .

 22. اینجا میشه بگم وای مامانم اینا

 23. سلام من آپدیت تبلت الجی g pad v500 ورژن 20f را میخواهم هرچه میگردم نیست

 24. ایا gps برتامه نشان هست کار میکنه بخاطر تحریم گوگل ممنون میشم جواب بدی لازمم میخوام اگه کار کنه تا گوشی نوا بخرم

 25. آقا من میخوام y9a بخرم به نظرت میاد یا نه چون تنها دلیل نخریدنم آپدیت هست بخرم به نظرت؟

 26. سلام من گوشیم y9 prime 2019 یه هفتس emui 12 رو دریافت کردم از طریق ota دوستان میتونن نصب کنن

 27. سلام خواستم بدونم برا nova 2 plus منتشر میشه :)))

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدول بررسی کنید .

 28. سلام گوشی من y7a الان 17 اکتبر 2022 اما هنوز بروزرسانی هارمونی اس یا همون EMUI 12 رو نگرفته از این بابت ناراحتم میخام بدونم آیا این گوشی بروزرسانی رو میگیره یا نه اگه میگیره زمانش کی هست ممنون میشم جواب بدید

 29. سلام
  برای آنر X7 اندروید 12 میاد لطفا جواب بدید ممنون

 30. سلام. برای Nova 7i نسخه EMUI 12 منتشر شده.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از این صفحه میتونید تهیه کنید . https://www.iranmobile.org/JNY-LX2/

 31. سلام
  nova y70 هم دیفالت هارمونیه
  تو لیستتون آپدیت کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 32. سلام. برای nova 5t نسخه EMUI 12 منتشر شده. نتیجه آینده این گوشی چی میشه؟ میشه پیگیری کنید؟

 33. واسه y8p اومده، من دانلود کردم، باحاله

  • سلام شما چطوری دانلود کردی

  • میشه بگی چطوری دانلود کردی

 34. سلام
  y6p و y8p هردو 2020 عرضه شدن پس چرا برای y6p نمیاد ولی y8p میاد ؟

 35. اگه این آپدیت ها رسمی هستند چرا همین آپدیت رو هواوی به صورت OTA برای کابرانش ارسال نمیکنه تا آپدیت کنیم؟

 36. برای HONOR 9X PRO (HLK-L42) نسخه گلوبال که هیچ آپدیتی نمیاد ،
  اندروید ، ایموشن ، هارمونی ، مجیک یوآی ، همگی فراموش کردن این مدل رو …
  اما واسه نسخه چین هم EMUI 10 اومد و بعدش HarmonyOS رو دریافت کرده .
  .
  اگه امکانش هست روش تغییر منطقه گوشی از گلوبال به چین رو بذارین تا از اون روش بشه آپدیت رو انجام بدیم
  چون سایت شما معتبره اگه امکانش هست بررسی کنین این موضوع رو و روشش رو بذارین تا هرکس خواست انجام بده
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون بررسی میشود .

 37. خیلی عجیبه برای honor 8x اومده اما برای honor 9x اصلا نه اندروید 11 و نه هارمانی او اس.. چرا اینشکلیه

 38. گوشی من p30 lite ولی فقط همون موقع که خریدمش آپدیت اندروید ۱۰ رو داده و تموم الان بعد چندسال حتی اسمش تو اندروید ۱۱ هم نی تو هارمونی هم هرچه میگردم وجود نداره انگار گوشیم کلا ساخته نشده درحالی که برادرم ی سامسونگ m10s داره چندوقته که اندروید ۱۱ رو هم گرفته کاملا پشیمونم که بین این گوشی و a30 سامسونگ اینو انتخاب کردم فک نمیکردم هواوی اینقدر بد باشه بنظر من هیچوقت نگاهتونو به هواوی نندازید واسه خرید چون پولتونو میریزید دور

 39. چرا گوشی های سری nova 9 از قبیل nova 9,nova 9 se و سایر این سری قوی هواوی در لیست نیستش؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز بررسی میشود .

 40. باید به ورژن چین تبدیل کنید بعد میتونین هارمونی او اس بزنین
  با تغییر ریجن من نتونستم بزنم

  • سلام چطوری میتونم به نسخه چین تبدیل کنیم

 41. سلام ببخشید آپدیت هارمونی یا EMUI. هواوی به صورت ota میاد یا خیر ممنون؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر ما موجود نداریم که دقیق راهنمایی کنیم

 42. خیلی به هواوی و هارمونیش امید دارم امیدوارم ناامیدمون نکنه و ارزش صبر رو داشته باسه

 43. Y8p که دیگ جدیده لامصب چرا اپدیتش نمیاد خسته مون کردین

 44. رفقا گوشی Y9 prime پ کی آپدیتش میاد خسته شدیم الان داریم میریم مرداد دیگه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر زمان دقیق مشخص نیست .

 45. با سلام گوشی من هواوی. P30lite هست نه اندروید نه هارمونی هیچکدوم نمیاد بهش انوار اصلا وجود نداره کسی میدونه جریان چیه راهنمایی کنه منو

 46. س
  آقا واسه honor8x هارمونی او اس اومد چرا واسه انر 10 لایت نمیاد

  چرااااااااااا

 47. سلام آقا محمد خوبین میشه توضیح بدین چطوری سیستم هارمونی رو بر روی گوشی نوا 7آی نصب کردین یه توضیح کامل بدین ممنون

 48. سلام برای نوا 7آی خیلی وقته هارمونی اومده من دوماهه نصبش کردم لیست رو آپدیت کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون . بررسی میشود .

  • پس چرا برای ما نیومده؟

  • سلام یه لطف کن آموزش نصب رو بده ما هم نصب کنیم

 49. سلام من ی گوشی خرید ب اسم nova 3e یا همون p20 lite وقتی خریدم اندروید 8 بود بعد یکی دوسال تا الان ب زور اندروید 9 داده الان میخوام بدونم ایا اندروید 10 میده یا همین سیتم عامل Harmony OS 2 میده یا بندازمش اشغالی؟ ب شدت متنفر شدم از هواوی اشغال ب تمام معناس

 50. سلام اپیدت هواوی هارمونی به صورت خودکار یا ota عرضه میشه یا باید خودمون دستی اپدیت کنیم چون برای p30 pro. زدین عرضه ولی اپدیت برا من نیومده لطفا جواب بدین ممنون؟

 51. سلام چرا آپدیت هارمونی برای honor play نمیاد؟؟
  از تاریخی که گفته شده هم رد شده

 52. سلام اپدیت هارمونی به صورت ota عرضه میشه یا باید دستی اپدیت کرد

 53. سلام enjoy 10s که میشهy8pزدین منتشر شده برای من چرا نیومده؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی را بررسی کنید .

 54. Y9.2019داشتم خیلی دوست داشتم آپدیت بگیره اما حالم دیگه از هر چی هواویه بهم خورد .۲سال صبر کردن آخه. سامسونگ خریدم تازه میفهم گوشی خوب چیه تا خریدم آپدیت اندروید ۱۲ براش اومده بود

 55. سلام اپدیت هارمونی به صورت ota عرضه میشه؟

 56. سلام
  برای هواوی Mate 10 pro کی میاد?
  مدل BLA-L29

 57. مدل گوشی p30 pro VOG. L29 که توی بخش مدل این مدل درج نشده یعنی براش نمیاد یا دور تر میاد ممنون؟

 58. مدل گوشی honor8x JSN. L22 که توی لیست بخش مدل ها نیست یعنی براش نمیاد؟

 59. سلام گوشی من هانر 8x است ولی هنوز اپدیت براش نیومده چرا ممنون؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی را بررسی کنید .

 60. سلام برای هواوی p30 pro زدین عرضه شده هرمونی او اس ولی واسه گوشی من بروز رسانی نیومده دلیاش چیه ممنون؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی را بررسی کنید .

 61. سلام طبق لیستی که اعلام کردید آبدیت هارمونی برای enjoy 10s اومده که معادل جهانیش میشه y8p ولی برای من نیومد😢

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی را بررسی کنید .

 62. سلام گوشی من nova 7i خودم دستی Emui12 نصب کردم براش که همون رابط کاربری هارمونی او اس هست ازلحاظ قیافه خیلی بهتر شده مصرف با ریشم یه مقدار کمتر شده خیلی عالیه لطفا آموزش نصبشو بذارین تو سایت بقیه دوستان استفاده کنن

  • سلام لطفا آموزش و نحوه آپدیت رو بگید

  • سلام
   خودت اگه میشه یه زحمت بکش همینجا بصورت نوشته ارسال کن .

 63. سلام گوشی من نوا 8 آی هست چه زمانی آپدیت هارمونی براش میاد اصلا تو لیست نیست

 64. سلام واسهnova 7iمنتشر نمیشه؟از تاریخ درج شده خیلی گذشته

 65. سلام دوستان ایا برایy6p هم منتشر میشه؟

 66. ایا واس y9a هم آپدیت میاد یا ن ممنون میشم بگید بهم

 67. سلام موبایل من mate30pro5G هست کی براش اپدیت هارمونی میاد؟

 68. سلام برای گوشی y5 2019 هم harmony os یا آپدیت اندروید میاد؟ از همون اول اندروید گوشی ۹ بوده و تا امروز یه آپدیت اندروید هم نگرفته. برخی دوستان هم گفتند گوشی های ۲۰۱۸ به بعد harmony os رو می گیره آیا درسته؟

 69. سلام
  honor هارمونی را دریافت نمی کند اندروید۱۲ دریافت می کند
  لیست را انتقال دهید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 70. سلام
  برای هواوی وای ۷ یا همون enjoy9 هارمونی نمیاد؟

 71. سلام خسته نباشید ببخشید برای گوشی honor 50 lite اندروید 12 منتشر میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدول بررسی کنید .

 72. واسه نوا 7i چرا نیومد ولی واسه نوا3i و 5i قراره بیاد پس 7 ای و 8 ای چی

 73. هواوی از رده خارج 😭
  چرا اپدیت نمیده

  • دوستان آپدیت هارمونی به صورت EMUI 12.برای تمامی گوشی هرماه داره عرضه میشه نگران هیچی نباشید… من خودم Honor 8x دارم مدل 2018 هست آپدیت EMUI12 اواخر خرداد 1401 براش میاد بقیه هم به همین تربیت بستگی مدل گوشی تون داره…

   • نمیدونی برا y9s کی میاد

 74. سلام این سیستم عامل هارمونی واسه Y9A هم میاد یا نه تاریخش معلوم شده کی میاد جهانی میشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدول بررسی کنید اطلاعات جدید در جدول بروزرسانی میشود .

 75. سلام طبق گفتگویی که با مسئولین هواوی داشتیم قرار بر این شد عرضه اپدیت EMUI 12 و هارمونی او اس از اواسط سال 2022 شروع بشه و طبق قول هواوی با ما لیست جدید منتشر شده که اپدیت EMUI 12 براشون اومده و انتظار میره اپدیت ها به صورت انتخابی باشه (یا EMUI 12 بر پایه اندروید 11 رو نصب می کنید یا هارمونی او اس )
  هارمونی در مراحل پایانی خودش قرار داره و پیشنهاد میکنم نگران نباشید و حتی گوشی ها قدیمی هم به این نسخه ها اپدیت خواهند شد
  اگر متوجه شده باشید ارائه یک سیستم عامل کار ساده ای نیست( به عنوان مثال اپدیت poco m3 and poco m3 pro که باعث خاموشی گوشی میشه و دیگه قابل تعمیر نیست )
  خوب یه شرکت بزرگ باید این احتمال ها رو در نظر داشته باشه و 0 تا 100 سازگاری با دستگاه ها رو بررسی کنه که این بررسی تقریبا تا 1 ماه زمان میبره
  برای کمک کردن به روند عرضه اپدیت لطفا برای پشتیبانی هواوی پیام ارسال کنید و درخواست اپدیت بتا رو کنید.

 76. طبق لیستی که خود هواوی منتشر کرده بود چند وقت پیش، گوشی هواوی Enjoy 8 که معادل Y7 2018 توی بازار جهانیه هم توی لیستی بود که سه ماه اول 2022 هارمونی رو دریافت میکنن…اما چرا الان توی لیستی که گذاشتید نیست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منبع را بفرمایید .

 77. سلام
  من Nova 9 رو تو لیست پیدا نکردم ، برای این گوشی عرضه نمیشه یا هنوز وارد لیست نشده ؟

 78. سلام و عرض خسته نباشید
  برای آنر 10 لایت HRY_LX1 میاد؟؟
  اگه میاد کی میاد؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدول را بررسی کنید .

 79. گوشی من p30 pro هست آخرین پرچمداری که برنامه های گوگل رو داشت، من طرفدار سر سخت هواوی بودم اما بخاطر همین مسخره بازی های شرکت هواوی برای ارائه آپدیت دیگه هیچوقت سمت هواوی نخواهم رفت، هواوی رسما اعلام کرده که هارمونی فقط برای نسخه خای چینی ارائه میشه،. و نسخه های جهانی emui دريافت می کنند،این اگر نژادپرستی نیست پس چیه؟

  • ببین مسخره بازی که این درآورد رو هیچ شرکتی توی هیچ جای کره خاکی در نیاورده بعد یسری میان میگن آبدیت میده و فلان بهمان باید بهشون گفت دهنشونو فقط ببندن شرکتی که یک زره حقوق کاربر براش اهمیت نداره نابود بشه بهتره بعد جدا از قضیه نژاد پرستی و… هر شرکتی تو دنیا تا دو الا 3 سال میاد و برای گوشیش آبدیت میده نه مثل این شرکت مزخرف نیاد حتی یه آبدیت اندرویدی یا هارمونی برای گوشیش بده

 80. چرا nova 5t نیست؟

 81. سلام وای 8پی کی این سیستم براش میاد

 82. سلام پس چی شد این هارمونی او اس چرا نمیاد برامون؟

 83. میگم ممکنه واسه Y6s 2020،2019 بیادش یا نه؟

 84. دوستان عزبز سلام، ببینید دوستان همونطور که تو این خبر گفته شده و خودمم تو خیلی از جاها دیدم این آبدیت هارمونی فعلا مختص چین هستش پس عجله نکنید، واسه گوشیهای که 4تا5سال قبل هم ساخته شده آبدیت میاد خیالتون. احت باشه، من الا میبینم یک سریع میگن، مثلا وای7آ دارن، یا وای 8پی دارن سوال میکنن که برای ما میاد یا نه، دوستان مطمعن باشید میاد، از یکی دوماه که از 2022 بگذره شروع میشه آبدیت جهانی، اول پرچمدارها، بعدش بالارده، وبعدمیانرده و تا پایینتر، بازم میگم عحله نکنید، حالا تصمیم اخر با خودتون،

 85. سلام برای y7a هم هارمونی os میاد یا نه؟! لطفا پاسخ بدین میخوام بفروشمش اگه میاد که نگهش دارم🙏🌹

  • بفروش دادا سامی بگیر

 86. سلام منY8sدارم که اوایل 2020 معرفی شده با اندروید 9ولی تا الان هیچی آپدیت اندروید و هارمونی نگرفته فقط آپدیت امنیتی گرفته.یعنی واقعا هواوی نمیخواد هارمونی رو برای سریYمنتشر کنه؟

 87. سلام من سال فبل برای خودم گوشی y8p رو خریدم و خیلی خیلی از خریدم راضی بودم به حدی که به بقیه هم پیشنهاد میکردم با hms بودن این گوشی خیلی راحت کنار اومدم واقعا گوشی خوبی بود ولی الان یک ساله نه آبدیت اندرویدی گرفتم نه هارمونی که بعید میدونم اصلا هارمونی براش بیاد این خیلی زشته برندی که اینهمه ادعا بزرگیش میشه یه آبدیت برای گوشی های جدیدش نده برندی مثل الجی با اینکه کنار رفته ولی تا 3 سال پشتیبانی میکنه گوشی هاشو ولی هواوی هیچی تازه برداشته ماشین هم داده بیرون ولی یه آبدیت برای گوشی هاش نداده

  • دوست عزیز نگران نباش الان فعلا هیچکدوم از گوشیها اپدیت نمیاد براشون چون دارن رو سیستم هارمونی کار میکنن وقتی هارمونی رو بگیرن دیگه تند تند همش اپدیت میده و اینکه مطمئن باش گوشیهای تا 2018 همه به هارمونی اپدیت میشن فقط باید 3_4 ماه دیگه صبر کنی

   • داداش اگه حرفی میزنی لطفا با مدرک بگو من هرچی تو سطح نت میگردم هیچ خبری نیست طبق گفته هواوی گوشی هایی که بالا هستن باید خیلی وقت پیش آبدیت هارمونی او اس میگرفتن خودم الان میخوام گوشیمو بفروشم وقتی میبینم یه برندی انقدر مزخرفه که یه آبدیت هم برای گوشی هاش نمیده حالم ازش به هم میخوره بعد یه نکته دیگه که باید بگم اینه که برندی مثل سونی الجی همشون سامسونگ آیفون و…. حد اقل هر سال برای گوشی ها آبدیت میدن فقط تاریخ هاشون یکم فرق میکنه نه مثل یه برند چینی آشغال یه آبدیت ندن برای گوشی هاشون از اونجا میسوزم که حدود 3 عدد گوشی از هواوی خریدیم ولی هیچکدوم آبدیت نگرفتن که هیچ قیمتشون هم افت کرده

 88. HONOR 9X PRO (HLK-L42)
  نسخه گلوبال
  چرا اصلا هیچ آپدیت اندرویدی نمیگیره؟؟؟
  آنر نه ایکس ، آنر هشت ایکس ، آنر نه ایکس پرو نسخه چین ، همگی خیلی وقته آپدیت اندروید و ایموشن بالاتر رو گرفتن
  آنر نه ایکس پرو نسخه چین حتی هارمونی رو هم چند وقت پیش گرفت
  اما این آنر نه ایکس پرو نسخه گلوبال حتی یک آپدیت اندروید نگرفته
  کسی میدونه چرا ؟؟؟ اصلا آپدیت اندروید میگیره ؟؟؟ انگاری کلا فراموش شده

 89. سلام من که هواوی میت پد ۱۰.۴ دارم اما خبری از اپدیت اما گفتید شما منتشر شد

 90. برایy7aنمیاد ممنون میشم جواب بدین

 91. از چه تاریخی آپدیت سیستم عامل روی گوشی ها منتشرها میشه؟ هر چی توی لیست نگاه میکنم میبینم تغییریصورت نگرفته نسبت به قبل

 92. پس Y6p چی ؟
  واسه اون منتشر نمیشه؟

 93. سلام
  بیخشید آیا گوشی های سری وای هم اضافه میشه. نباید این نوع رو فراموش کنن

  • ببین عزیز enjoy همون سریy هستش مثلا الان برای y8p یا همون enjoy 10 s عرضه میشه

 94. سلام آیا آنر 8x هارمونی او اس رو دریافت می کنه

  • برای انر 9 xمنتشر شده نوا5tهم هارمونی اومده

 95. پس گوشی nova 5t چی؟ داخل لیست نبود!

  • هست نوشته nova5

   • سلام علی جان مطمعنی نوا 5 که نوشته شده همون نوا 5t هست؟؟

 96. سلام ببخشید گوشی هواوی میت 10 لایت هم آپدیت را دریافت می کند؟

 97. سلام برای گوشی nova 5t هارمونی OSنمیاد؟

 98. درود. Honor 10 youth edition منظور همون Honor 10 lite هست ممنون میشم؟

  • بله همون آنر ده لایت هست

 99. P smart نیست ؟

 100. سلام وقت بخیر گوشی من Nova 7i هستش برای این گوشی اندروید 11 یا 12
  یا هارمونی او اس میاد؟

  • خیلی وقته هارمونی برای nova 7i اومده شما باید با کامپیوتر روی گوشیت نصبش کنی داخل یوتیوب آموزشش هست

 101. سلام
  گوشی من y6sهستش برای این گوشی هارمونی میاد یا نه

 102. سلام وقت بخیر
  هارمونی برای گوشی honor 8A میاد یا اندروید۱۰ براش میاد؟

 103. برای هواوی متأسفم ده آپدیت امنیتی میده یه آپدیت اندروید نمیده حتی نمیزاره رام کاستوم نصب کنیم هنوز دوتا گوشی هارمونی نگرفته جار زده هارمونی سه از همه رام های دیگه سریع تر است این میلیون ها دستگاهی که هاری گرفتند کجا هستند؟ ورشکستگی هواوی حتمیه

 104. سلام من honor 8 lite دارم واسم آپدیت امنیتی آپتدیتemui میاد آخرین بار که آپدیت کردم فقط ظاهر گوشی تغییر کرد ظاهرا هواوی هم نمیخواد هارمونی رو واسه این گوشی بده میشه خودم دستی هارمونی نصب کنم

 105. چرا همه گوشی های نوا 5هارمونی رو دریافت میکنن ولی نوا5t توی جدول نیست
  ایا نوا5t هارمونی یا Emui12 رو دریافت میکنه؟

 106. برای Nova 7i هیچ تاریخی مشخص نشده؟
  آخه نوا ۳‌و ۵آی که قدیمی تر و ضعیف تر هستند تپ لیست قابل مشاهده می‌باشد!!!!!

  • nova 7i و p40 lite و nova 6se درواقع یک گوشی هستن و با اسمهای مختلف وارد بازار کشور های مختلف میشن

 107. خوب من دو تا گوشی میان رده مثل Y6 prime 2019 و honor 8a pro گرفتم امیدی نداشته باشم

 108. سلام برای گوشی honor 8c اصن هیچ آپدیت اندرویدی نیومده احتمال داره سیستم عامل هارمونی بیاد یا نه.ممنون میشم پاسخ بدید

 109. دوستان این لیستی که از هارمونی او اس می‌بینید لیست گوشیا با اسم چینیشونه برای مثال enjoy 9plus همون y9 2019 هستش ولی باید صبور باشید تا لیست اینترنشال یا همون جهانی رو هواوی اعلام کنه چون برای مثال این دو گوشی که گفتم درسته یکی هستن منتها تو اپدیت ها فرق داره نسخه خود چین با جهانیش ( دست منو شما فقط جهانیه و چینی فقط واسه چینه)

 110. برای Honor 8A میاد چون تو لیست نیست.

 111. اخی بمیرم براتون که اینقدر زحمت میکشید و لحظه ای بروز میکنید صفحه رو لااقل جواب نردمو بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز این طرز صحبت مناسب شخصیت شما نیست . جدیدترین اطلاعات در سایت بروز میشود و کاربران با مطالعه جدول میتونند جواب سوالشونو پیدا کنند و در صورتی که مدل گوشی مورد نظر در جدول نباشد باید منتظر بروزرسانی جدیدتر اخبار رسمی باشند .

 112. سلام،گوشی من p6 هست.هارمونی او اس براش میاد؟

 113. سلام گوشی nova 5t هارمونی دریافت میکنه؟ چرا تو لیست دریافت هارمونی نیست؟

  • سلام منم چندین بار پیام دادم ولی جواب منو ندادن منم موندم والا همه سری های nova 5 براشون عرضه میشه بغیر nova 5t واقعا نمیدونم چرا و جطوری

 114. تر رو خدا بگید برای گوشی y7p آپدیت سیستم عامل هارمونی میادمنظور ازEnjoy 10 یعنی هواویy7p یک توضیح ریز بدید لطفا

 115. مدل گوشی من پی چهل پرو اما هنوز براش ارائه نشده

 116. نسخه جهانی Harmony OS 2 با نام EMUI 12 رونمایی شده لیست گوشی های دریافتی این سیستم عامل رو نیز اضافه کنید
  گوشی هایی ک Harmony OS 2 رو دریافت میکنن به طور کامل از طرف هواوی هم برای گوشی های هواوی و هم برای گوشی های آنر در دسترس قرار داده و همه مدل های 2016 تا به امروز از محصولات آنر و هواوی رو پوشش میده و در حال حاضر هم تقریبا نیمی از این مدل ها سیستم Harmony OS 2 براشون دردسترس قرار رگفته

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این صحفحه مربوط به مدل هایی هست که بروزرسانی Harmony OS 2 دریافت میکنند نه مدل هایی که با این سیستم عامل عرضه شده اند .

 117. گوشی من میت 20 پرو هست نسخه lya_l29 اما هنوز تا این تاریخ عرضه نشدا احتمالش هست کی دقیقا عرضه بشه و آیا برای ساعت هوشمند هواوی جی تی 2 پرو هم احتمال عرضه هارمونی وجود داره

 118. برای Y8s JKM-LX1 هم منتشر میشه؟

 119. سلام گوشی Honor 10Lite آپدیت هارمونی میگیره؟

 120. الان این تاریخ که زده 2022/Q1 یعنی 4 ماه دیگه عرضه میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . یعنی احتمال عرضه در فصل اول 2022 دارد .

 121. Nova 7i یا P40 lite توی لیست نیست ولی Nova 6 SE باز همین گوشی هست و توی لیست هست. به نظرتون برای Nova 7i عرضه میشه؟؟؟

 122. با سلام و خسته نباشید
  Y8p کو پس؟

 123. سلام برای Honor Lite با مدل نامبر HRY-LX1MEB منتشر نمیشه ؟

 124. هوآوی پی اسمارت 2019 و انر 10 لایت چی این ها فقط یه آپدیت اندروید گرفتن .برای این ها هم سیستم عامل جدید عرضه میشه .یک سوال دیگه این گوشی ها که زدید قطعی امکان داره آپدیت برای منطقه خاور میانه میاد مثل آپدیت های اندروید هوآوی که برای چین عرضه میشد ولی به ایران نمیومد.ممنونم از سایت خوبتون 💜

 125. برای y9 prime هم منتشر میشه توی لیست نیست، گوشی ها قدیمی تر هستن

 126. HONOR 9X PRO (HLK-L42) Global version…
  تنها گوشی در جهانه که حتی یک آپدیت اندروید رو هم نگرفته…
  آنر نه ایکس پرو نسخه چینی آپدیت اندروید ده رو گرفته
  آنر نه ایکس معمولی و حتی آنر هشت ایکس هم آپدیت اندروید ده رو گرفته
  اما این آنر نه ایکس پرو نسخه گلوبال حتی یک آپدیت رو هم نگرفته
  آیا اندروید ده یا یازده رو میگیره ؟؟؟
  یا سیستم عامل هارمونی رو میگیره ؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله دوست عزیز همونطور که در جدول بالا درج شده احتمال عرضه وجود دارد .

 127. سلام دوستان nova 7i اپدیت هارمونی رو میگیره اگر که میگیره چه تاریخی اپدیت میگیره؟؟؟

 128. سلام هواوی nova 7i کی دریافت می کند

 129. سلام چرا توی لیست P30Lite نیست؟ با اینکه گوشهای قدیمی تر و حتی ضعیف تر توی لیست هستن اسمی از این گوشی برای دریافت هارمونی نیست ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز مدل چینی p30 lite که Nova 4e است در حال حاضر نسخه بتای هارمونی را دریافت کرده احتمال اینکه p30 lite هم دریافت کند میباشد .

 130. nove 6 se همون nova 7i و p40 lite این گوشی سه تا اسم داره م توی منطقه های مختلف عرضه میشه حالا سوال اینه ک ایا nova 7i هم دریافت میکنه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه چین این مدل نسخه بتا هارمونی را دریافت کرده است ولی هنوز برای بقیه مشخص نمیباشد .

 131. سلام پس گوشی های آنر چی مشن تورو خدا کامل توضیح بدین!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز لیست هنوز کامل نیست و در صورتی که مدل گوشی شما داخل لیست نیست دلیل بر این نیست که حتما عرضه نمیشود .

 132. اولین پیامم 🥳

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.