دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 7

اندروید 10.0.0 , 9.0.0 |(lavender) Redmi Note 7

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 7 (lavender)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.QFGMIXM Global 15.12.2021 کیبورد 2.76 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.QFGMIXM Global 15.12.2021 کیبورد 2.16 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.7.0.QFGCNXM China 09.11.2021 کیبورد 3.27 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.QFGCNXM China 09.11.2021 کیبورد 2.33 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.QFGCNXM China 02.07.2021 کیبورد 3.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.QFGCNXM China 02.07.2021 کیبورد 2.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.QFGMIXM Global 11.07.2021 کیبورد 2.73 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.QFGMIXM Global 11.07.2021 کیبورد 2.15 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.QFGEUXM EU 13.09.2021 کیبورد 2.77 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.QFGEUXM EU 13.09.2021 کیبورد 2.15 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.QFGINXM India 29.09.2021 کیبورد 2.46 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.QFGINXM India 29.09.2021 کیبورد 2.07 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QFGCNXM China 14.01.2021 کیبورد 2.93 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QFGCNXM China 14.01.2021 کیبورد 2.20 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QFGEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 2.67 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QFGEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QFGINXM India 11.12.2020 کیبورد 2.36 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QFGINXM India 11.12.2020 کیبورد 1.97 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QFGCNXM China 20.10.2020 کیبورد 2.91 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QFGCNXM China 20.10.2020 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QFGEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 2.65 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QFGEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 2.02 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QFGMIXM Global 23.10.2020 کیبورد 2.59 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QFGMIXM Global 23.10.2020 کیبورد 2.01 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QFGINXM India 24.10.2020 کیبورد 2.34 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QFGINXM India 24.10.2020 کیبورد 1.95 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QFGCNXM China 14.07.2020 کیبورد 2.94 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QFGCNXM China 14.07.2020 کیبورد 2.36 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.QFGINXM India 27.09.2020 کیبورد 2.25 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.QFGINXM India 27.09.2020 کیبورد 1.87 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QFGINXM India 02.09.2020 کیبورد 2.35 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QFGINXM India 02.09.2020 کیبورد 1.97 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QFGCNXM China 11.06.2020 کیبورد 2.79 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QFGCNXM China 11.06.2020 کیبورد 2.22 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QFGINXM India 09.07.2020 کیبورد 1.96 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QFGMIXM Global 14.07.2020 کیبورد 2.59 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QFGMIXM Global 14.07.2020 کیبورد 1.96 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QFGEUXM EU 22.07.2020 کیبورد 2.64 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QFGEUXM EU 22.07.2020 کیبورد 1.97 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.PFGINXM India 10.03.2020 کیبورد 2.45 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.PFGINXM India 10.03.2020 کیبورد 1.87 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PFGCNXM China 15.03.2020 کیبورد 2.68 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PFGCNXM China 15.03.2020 کیبورد 2.16 GB
9.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PFGMIXM Global 14.05.2020 کیبورد 2.65 GB
9.0.0
 
11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PFGMIXM Global 14.05.2020 کیبورد 1.90 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PFGCNXM China 03.03.2020 کیبورد 2.15 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.PFGMIXM Global 15.01.2020 کیبورد 3.12 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.PFGMIXM Global 15.01.2020 کیبورد 1.83 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.PFGMIXM Global 10.11.2019 کیبورد 3.12 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.PFGMIXM Global 10.11.2019 کیبورد 1.82 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PFGMIXM Global 26.10.2019 کیبورد 1.81 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PFGCNXM China 17.10.2019 کیبورد 2.67 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PFGCNXM China 17.10.2019 کیبورد 2.09 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.10.0.PFGMIXM Global 16.08.2019 کیبورد 2.40 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.10.0.PFGMIXM Global 16.08.2019 کیبورد 1.70 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.9.0.PFGMIXM Global کیبورد 1.71 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.6.0.PFGMIXM Global 18.06.2019 کیبورد 2.60 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.6.0.PFGMIXM Global 18.06.2019 کیبورد 1.69 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.5.0.PFGMIXM Global کیبورد 1.66 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.2.8.0.PFGMIXM Global کیبورد 1.62 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.2.7.0.PFGINXM Global 08.04.2019 کیبورد 2.40 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.2.7.0.PFGINXM Global کیبورد 1.62 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

73 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 10.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 7”

 1. سلام اندروید 11 براش میاد ؟

 2. سلام میوای12.5برای گلوبال منتشر شد لطفا ان را در سایت قرار دهید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

  • آقا بروز رسانی نکنید نسخه ۱۲.۵خیلی مشکل داره من دیروز کردم پشیمونم الان دارم نسخه قبلیشو نصب میکنم

 3. میوای12.5واسه زام چین منتشر شد
  کسی میدونه کی برا گلوبال م منتشر میشه؟

 4. خب miui 12.5 برای نوت 7 عرضه شد. کسی نمیدونه اندروید 11 کی میاد؟
  یه خبری هم منتشر شده میتی بر اینکه گوشی های 2019 به بعد رابط کاربری 13 هم میگیرن

 5. سلام ببخشید آیا Miui12.5 برای نوت میاد؟

  • رام چینش اومده

 6. سلام ببخشید آیا حقیقت داره که دیگه بروزرسانی بتا برای نوت ۷ نمیاد ؟؟
  تو کانال miui update نوشته بود

 7. سلام خسته نباشید ببخشید miui12.5 برای نوت۷ میاد؟ اگر میادحدودا چند وقت دیگه طول میکشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد .

  • رام چینش اومده

 8. سلام و ارادت ، دست گلتون درد نکنه همه رامها خوبن و بدون باگ هستن هرچند رام چینی حتی با تعین زبان انگلیسی هم بیشتر کلماتشو چینی مینویسه ولی یه چیزی رو که میخواستم عرض کنم سرعت عمل و روان بودن قابل توجه رام نسخه روسیه هستش برای کاربر معمولی به چشم نمیاد اما کسانی که گیمینگ هستن یا اینترنت باز فکر میکنم به نظر و نتیجه بنده برسن .با تشکر اگر تجربه ای رو هم شما دارید ممنون میشم بزارید

 9. سلام میشه بگید برای ردمی نوت7 اندروید11 و miui13منتشر میشه؟ لطفاً جواب بدید از بس پیام دادم خسته شدم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز درصورتی که در لیست اندروید 11 درج شده باشد احتمال عرضه وجود دارد .

 10. سلام بنده miui12 نسخه جهانی رو نصب کردم ولی گوشیم هنگ می‌کنه چیکار کنم؟ در ضمن مدل گوشی redmi note 7 هست.

 11. سلام ببخشید نسخه 2از رامmiui12 پک گلوبال کی میاد؟

 12. سلام خسته نباشید من رام گوشیم miui12هست آیا میتونم به روشOTAگوشیم رو به اندروید قبل بر گردانم؟ در ضمن گوشی آنلاک نشده.و اینکه وقتی برگردانم بروزرسانی اندروید11برام میاد همچنان یا خیر؟

 13. سلام اندروید 11 برای ردمی نوت 7 ارايه میشه یا خیر؟

 14. سلام …یعنی نوت 7 منوی فارسی ندارد ؟ لطفا کمک کنید الان من miui 12 زدم فارسی ندارد

 15. سلام خسته نباشید میخواستم بدونم این رام چیه که من از داخل اینترنت دانلود کردم گوشیمو بروز کردم miui_LAVENDERGlobal_V12.0.1.0.QFGMIXM_
  من الان گوشیم miui 12 هستش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه گلوبال بتا میباشد.

 16. سلام لینک miui 12 برای ردمی نوت ۷ نسخه گلوبال اومده لطف میکنین تو سایت قرار بدین؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

 17. سلام برای چی جواب نمی‌دین نمیدونین یانمیخواین جواب بدین خواهش میکنم جواب بدین مردیم از بس منتظر بودیم می‌خوام بدونم ردمی نوت 7رام گلوبال miui12کی منتشرمیکنه از بس پیام به شما دادم خسته شدم بازم تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز متاسفانه اطلاعاتی در این باره موجود نیست به محض ارائه اطلاعات جدید حتما در سایت بروزرسانی میشود .

 18. سلام وقتتون بخیر
  من این رام اخر eu mi ui 12 رو که میخوام نصب کنم این ارور رو میده
  look like current rom version network carrier type is different ریجن رو هم روی فرانسه و کشورای اتخادیه اروپا گذاشتم بازم نشد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام منطقه اصلی گوشی استفاده کنید .

 19. سلام
  منم OTA رو دانلود کردم ولی این ارور رو میده: sorry, flash order version is not allowed

 20. سلام خسته نباشید میخوام بدونم miui12 برای ردمی نوت 7کی عرضه میشه ممنون اگه جواب بدین

 21. سلام من ورژن 12 رو دانلود کردم ریختم آپدیت رو میزنم ارور میده میگه نصب ورژن پایینتر امکانپذیر نیس ورژن خودش 11.0.1 هستش چطور ورژن 12 اومده که خودش برای اپدیت تشخیص نمیده و فایل شمارو قدیمی میشناسه شما اینو از کجا اوردید؟؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز تابحال همچین مشکلی گزارش نشده است و رام ها از سابت های رسمی میباشد و مشکلی ندارد . به تلگرام پشتیبانی پیام بدید بررسی کنند .

 22. سلام کسی شیائومی 7 redmi note
  داره که نسخه گلوبال باشه Miui 12 رو هم گرفته باشه؟

 23. گوشی من این ارم رو نشون میده system has been destroyedوقتی گوشی رو فلش میزنم میگه ابتدا بوت لودر انلاک شود

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به تلگرام پشتیانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 24. سلام اندروید 11 برای ردمی نوت 7 ارايه میشه؟

 25. با سلام آیا میشه روی بیلد نامبر اروپا رام با بیلد نامبر چین نصب کرد ؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .خیر متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

  • میشه ولی باید بوتلودر رو انلاک کنی و از فست بوت فلش بزنی

 26. سلام خدمت ادمین محترم. گوشی من ردمی نوت هفته از وقتی آپدیت اندروید 10 برام اومد و نصبش کردم گوشی به گوگل و برنامه های مربوط به گوگل و چند تا برنامه دیگه وصل نمیشه ولی مثلا به اینستاگرام و تلگرام وصل میشه. میشه راهنماییم کنید لطفا که چطوری میتونم درستش کنم؟

  • ربطی ب اپدیت نداره این ی مشکل شایع هست برو ای پی انیapnک نام فارسیش نقاط درسترسی یا نقطه دستیابی هست رو تغییر بدی
   ی ای پی ان جدید بساز و تو دوتای اول نقطه بزار بقیه گزینه هارو بیخیال شو ذخیره کن اینترنت گوشیتو بزار رو همون نقطه بعد سیو کن حل میش سرعت نتتم بیشتر میش

   • پاسختون عالی بود، من رو از یک ریست فکتوری نجات داد. ممنون

 27. سلام…گوشیم نوت هفت رام گلوبال هست…میشه رام اندروید ده اروپا رو بصورت ota نصب کنم روش؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 28. ببخشید من اولین otaرو گرفتم ولی وقتی ارتقا میدم مینویسه به روز رسانی تایید نشد.

 29. سلام امروز اندروید 10امد برام دانلود کردم موقه نصب ارور میده

 30. سلام من امروز برای گوشیم بی روزرسانی اومد دقیقا 2گیگ
  یک سوال ممنون میشم جواب بدین برای ردمی نوت 7
  miui12کی عرضه میشه ممنون ازسایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه مشخص نمیباشد .

 31. سلام خشته نباشید. اگه گوشی خاموش باشه چه جوری بوتلودرو آنلاک کنیم؟

 32. سلام کسی میدونه miui 12 با اندروید 10 میاد یا جدا جدا اپدیت میشن؟

 33. سلام من فایل ota اندروید ۱۰ رام گلوبال رو دانلود کردم ولی فایل به صورت zip نیست تا بتونه گوشی اون رو شناسایی کنه ممنون می شم جواب بدید که باید چی کار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اموزش را مطالعه کنید .

 34. سلام وخسته نباشید من فایل o ta نسخه گلوبال رو دانلودکردم ولی هرکاری
  میکنم از داخل گوشی به روزرسانی نمیشود بی زحمت راهنمایی کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . طبق اموزش پیش برید .

  • اون فایل باگ داشت برا همین سریع برداشتنش ولی امروز اپدت اندروید 10 بصورت ota قرار داشته شده

 35. سلام ادمین محترم .گوشی من ردمی نوت هفت هستش دیروز برام آپدیت اندروید 10 اومد ولی بعد چند ساعت حذف شد و نتونستم دانلودش کنم شما علتش را میدانید که چرا حذف شد؟شما اطلاع دارید که این آپدیت چه موقع داخل گوشی قرار میگیره؟لطفا بهم جواب بدید.با سپاس فراوان

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد .

  • سلام ببخشید گوشیتون رام گلوبال هست؟

   • سلام
    من گوشیم رد می نوت ۷ هست دوبار بروز رسانی جدید اومده برای اندروید ۱۰ و باز حذف شده. میدونید باید چیکار کرد؟

 36. سلام ادمین عزیز یک سوال داشتم منبع رام های xiaomi
  شما چه سایتی هست و لطفا مدل redmi note 9 رو موجود کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . سایت های رسمی شیاومی. در صفحه اندروید ها هم درج شده است . https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-note-9/

 37. سلام
  من امروز صبح آندروید 10 با Build Number V11.0.1.0.QFGMIXM منتشر شد ولی MIUI 11 مونده نوع رامش هم پایدار بود 2گیگ هم حجمش بود

  • برای منم این بروزرسانی اومد ولی بعد ا حذف شد! شما دانلودش کردید؟برای شما حذف نشد؟

 38. سلام وخسته نباشی میخوام بدونم که گوشی من رام گلوبال هستش آیا میشه رام چین رو نصب کرد یا نه ممنون ازسایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر امکان نصب ندارید .

 39. سلام من گوشیم رام گلوبال هست آیا میشه رام هند رو روی این گوشی ریخت ؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه امکان نصب ندارید .

 40. سلام اندروید ده گلوبال کی میاد؟ می یو ای 12 هم خبری نشد؟

 41. سلام خسته نباشید سوال اینه رام چین که قرار دادین برای دانلود میتونم روی گوشی که رام گوبال رو داره نصب کنم یا فقط باید گلوبال نصب کرد. Redmi note7

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان نصب ندارید .

 42. سلام وقت بخیرمیخوام بدونم اندروید 10وmiui12برای نوت 7چه موقع عرضه میشه بی زحمت جواب بدین اگه امکانش هست واقعا سایتتون خیلی خوبه

 43. سلام خسته نباشید میخوام بدونم اندروید 10وmiui12برای ردمی نوت 7کی میاد
  باتشکروخسته نباشیدازاین سایت خوبتون

 44. با سلام من میخام رام هندو دانلود کنم ولی فست بودش نیست هرچی دانلود کردم فایل زیپش مشکل داشت لطفا یه سایتی معرفی کنید راحت بتونم دانلود کنم ممنون میشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل ها تست شده و مشکلی ندارند درصورتی که فایل تهیه کردید و به مشکل مواجه شدید به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 45. با سلام رام من رام اروپاس PFGEUXM ورژن 11.0.4
  رام اروپا رو قرار ندادید چرا فقط چین وگلوبال هستش
  یکیم برای رام اروپا آخرین نسخه همینه دیگه؟ چون اپدیت کردنی از طریق خود گوشی آپدیت جدیدتری موجود نیست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان قرار دادن رام تمام مناطق نمیباشد .

 46. سلام خسته نباشید

  گوشی شیاومی نوت7 خریدم تلگرام هم plus manager نصب کردم ولی نرم افزار صدا نداره
  کسی هم پیام بده اصلا متوجه نمیشم
  خیلی بده اینجوری
  هاردریست هم کردم مشکلش حل نشد

 47. داداش پس این اندروید 10 رسمی کی میاد تا ما از رام کاستوم 10 خلاص شیم؟

 48. فایل فست بوت lavenderدانلود کرد گوشیش هم lavenderبود آنلاک هم بود
  ولی بریک شد😭😭

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه ها یکی نبوده احتمالا

 49. سلام یکی ازدوستام رام فست بوت رو گوشیش زد ولی گوشیش هارد بریک شد
  به نظرتون مشکل کجا بوده؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. رام مناسب گوشی نبوده.

 50. سلام یه سوال دارم میشه مستقیم از میوآی 11 اومد به 10؟آنتی رولبک باعث بریک نمیشه؟؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر نمیشود.

 51. با سلام من این رام گلوبال رو دانلود کردم ولی یه مشکل دارم نمیدونم وقتی میخام زنگ بزنم سنسور تماسش یعنی خاموش و روشن شدن گوشی هنگام نزدیکی به گوشم خاموش نمیشه انگاری از کار افتاده چه جوری فعالش کنم ممنون میشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. یک بار ریست فکتوری کنید.

 52. سلام خسته نباشید. این ورژن جدید رو کی میشه با خود گوشی آپدیت کرد؟ تو قسمت بروزرسانی گوشی میگه آپدیتی وجود ندارد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . معمولا دریافت اپدیت به صورت OTA مدتی طول میکشد.

 53. سلام. میگم کسی تاحالا این رام جدید رو دانلودن نکرده ببینه عیبی چیزی داره یا نه MIUI 11

  • سلام من چند وقت پیش دانلود کردم نصبش کردم هیچ مشکلی واسه من پیش نیومده تا الان که خوب بوده همه چیز

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : درود. ممنون از نظرتون.

  • سلام من آپدیت کردم و حتما بعدش فکتوری ریست کن در کل همه چیز عالیه فقط حس میکنم یکم مصرف باتری بالا رفته که طبیعیه با آپدیت های بعدی رفع مشه…

 54. سلام من V10.3.10.0.PFGMIXM نسخه گلوبال نسخه فست بوت رو دانلود کردم ولی فایل flash_all_lock.sh و فایل های مربوط به فلش رو نداره فقط پوشه ایمیج رو داره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل خرید پیام دهید.

 55. با سلام من هر دو نسخه fastboot و ota رو دان کردم اما نصب نمیشه اصلا در روش ota گزینه ای به اسم choos update packege نداره و نمیشه آپدیت کرد و در نسخه فست بوت هم با وجود کامل درایور و البته انلاک بودن بوتلودر گوشی در ابتدای نصب ارور میده گوشی من گلوبال و نسخه رام فعلی 10.3.6 میباشد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل خرید پیام دهید.

 56. سلام من رام ۳.۹.۰ دانلود کردم روی ۳.۶ از طریق ota میزنم نصب نمیشه

  مشاهده پاســـخ

  .

     پاسخ : درود. منطقه شما هم global است؟

 57. سلام
  اخرین ورژن فست بوت زذم کامل هم فلش شد ولی روی ریکاوری مود بالا میاد فلش هم نمیگیره دیگه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به تلگرام پشتیبانی پیام دهید .

 58. سلام رام خریداری کردم و دانلود میخوام از طریق گوشی نصب کنم چنین گذینه ای که میگین وجود نداره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. روی miui بالای صفحه 10 بار ضربه بزنید.

 59. سلام
  من این فایل رو خریدم ولی همچین گزینه ایی در بخش آپدیت نیست
  گزینه دولوپر رو هم فعال کردم
  میوآیی 10 به بعد انگار این امکان رو ندارن
  حالا چکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به تلگرام پشتیبانی پیام دهید.

  • با سلام خدمت دوست عزیزم.در قسمت بروزرسانی دستگاه بر روی ارم شیاومی 10 بار پشت سر هم کلیک کنید تا گزینه مد نظر شما فعال شود

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.