دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi K20

اندروید 11.0.0 , 10.0.0 , 9.0.0 | (davinci) Redmi K20

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi K20 (Mi 9T) (davinci)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RFJCNXM China 21.11.2021 کیبورد 3.76 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RFJCNXM China 21.11.2021 کیبورد 2.52 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.1.1.0.RFJEUXM EU 16.09.2021 کیبورد 2.98 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.1.1.0.RFJEUXM EU 16.09.2021 کیبورد 2.37 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RFJCNXM China 24.08.2021 کیبورد 3.54 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RFJCNXM China 24.08.2021 کیبورد 2.54 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.1.4.0.RFJMIXM Global 21.08.2021 کیبورد 2.92 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.1.4.0.RFJMIXM Global 21.08.2021 کیبورد 2.38 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.1.4.0.RFJINXM India 13.07.2021 کیبورد 2.75 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.1.4.0.RFJINXM India 13.07.2021 کیبورد 2.21 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.1.2.0.RFJCNXM China 22.03.2021 کیبورد 3.41 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.1.2.0.RFJCNXM China 22.03.2021 کیبورد 2.37 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.9.0.QFJMIXM Global 12.06.2021 کیبورد 2.83 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.9.0.QFJMIXM Global 12.06.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QFJMIXM Global 13.04.2021 کیبورد 2.83 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QFJMIXM Global 13.04.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QFJEUXM EU 21.04.2021 کیبورد 2.87 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QFJEUXM EU 21.04.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QFJEUXM EU 17.01.2021 کیبورد 2.87 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QFJEUXM EU 17.01.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QFJMIXM Global 14.01.2021 کیبورد 2.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QFJMIXM Global 14.01.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QFJCNXM China 03.11.2020 کیبورد 3.32 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QFJCNXM China 03.11.2020 کیبورد 2.35 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QFJMIXM Global 10.10.2020 کیبورد 2.83 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QFJMIXM Global 10.10.2020 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QFJINXM India 19.10.2020 کیبورد 2.63 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QFJINXM India 19.10.2020 کیبورد 2.14 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QFJCNXM China 27.07.2020 کیبورد 3.26 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QFJCNXM China 27.07.2020 کیبورد 2.33 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QFJMIXM Global 22.07.2020 کیبورد 2.80 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QFJMIXM Global 22.07.2020 کیبورد 2.24 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QFJCNXM China 17.06.2020 کیبورد 3.31 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QFJCNXM China 17.06.2020 کیبورد 2.38 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QFJMIXM Global 12.07.2020 کیبورد 2.85 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QFJMIXM Global 12.07.2020 کیبورد 2.30 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QFJEUXM EU 12.07.2020 کیبورد 2.87 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QFJEUXM EU 12.07.2020 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QFJRUXM RU 12.07.2020 کیبورد 2.87 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QFJRUXM RU 12.07.2020 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.QFJCNXM China 31.03.2020 کیبورد 3.18 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.QFJCNXM China 31.03.2020 کیبورد 2.41 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.QFJMIXM Global 12.04.2020 کیبورد 2.74 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.QFJMIXM Global 12.04.2020 کیبورد 2.23 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QFJMIXM Global 17.01.2020 کیبورد 3.32 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QFJMIXM Global 17.01.2020 کیبورد 2.23 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QFJCNXM China 16.12.2019 کیبورد 2.34 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PFJCNXM China 26.09.2019 کیبورد 3.11 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PFJCNXM China 26.09.2019 کیبورد 2.33 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.PFJMIXM Global 04.11.2019 کیبورد 3.44 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PFJMIXM Global 04.11.2019 کیبورد 2.19 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.11.0.PFJMIXM Global 02.08.2019 کیبورد 3.14 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.11.0.PFJMIXM Global 02.08.2019 کیبورد 2.13 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.9.0.PFJMIXM Global 12.07.2019 کیبورد 3.03 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.9.0.PFJMIXM Global 12.07.2019 کیبورد 2.13 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.6.0.PFJMIXM Global 03.06.2019 کیبورد 3.07 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.6.0.PFJMIXM Global 03.06.2019 کیبورد 2.10 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

53 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 11.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi K20”

 1. سلام
  بیلد نامبر گوشی من
  12.1.2.0(RFJRUXM)
  هست و فکر کنم منطقه روسیه باشه
  میتوتم رام اروپا نصب کنم،

  پاسخ : سلام . فقط امکان نصب رام مربوط به مدل گوشی دارید .

 2. سلام
  رام گوشی من rfjruxm هست و ندیدم بین رام ها
  از کدوم بیلد نامبر میتونم استفاده کنم
  ممنون

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

 3. سلام. بیلدی که بعد از دانگرید زدم با انلاک اندروید 10 این بیلده V12.0.9.0.QFJMIXM حالا میخوام برم 11 و گلوبال هر چی دانلود میکنم فایل فست بوت رو اخر کار که باز میکنم 1 فایل توشه نه چندتا

  و اینکه بعد از رایت اندروید 11 که بیلد اصلی گوشیم بوده میتونم تیک لاک رو بزنم؟اصلیمم گلوبال بوده ممنونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این صفحه را مطالعه کنید .https://www.iranmobile.org/mi-flash/ در صورتی که مشکل برطرف نشد به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 4. سلام وقتتون بخیر
  چرا برای بیاد نامبر QFJEUXM اندروید 11 موجود نیست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده است .

 5. سلام
  نسخه‌ی فست بوت همون نسخه‌ی mi flash هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله .

 6. سلام خسته نباشید
  آپدیت اندروید ۱۱ برای گوشی Mi 9 t منطقه روسیه اومد اگر امکان دارد قرار بدید خیلی ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . هنوز فایل قابل نصب عرضه نشده است .

 7. سلام رام گوشی من V12.0.5.0.QFJMIXM میباشد ، میتونم رام گلوبال V12.1.4.0.RFJMIXM نصب کنم روی گوشی ؟ ممنون میشم جواب بدید ،تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان نصب دارید .

 8. سلام وقت بخیر من نسخه گلوبال OTA رو دانلود کردم ولی آپدیت نمیشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اموزش نصب را مطالعه کنید و در صورتی که بازهم مشکل برطرف نشد به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 9. سلام رام گلوبال روی گوشی من ک روسیه هست نصب میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز منطقه ای که در بیلدنامبر درج شده مهم است .بررسی کنید و فقط امکان نصب رام همون منطقه دارید .

 10. با سلام من رام OTA منطقه هند رو دانلود کردم موقع نصب ارور cant verify update , cant flash this ROM رو میدهد.
  بیلد تامبر گوشیم QFJMIXM هست.
  میشه لطف کنین راهتمایی کنین.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی گلوبال میباشد . باید از رام های منطقه گلوبال استفاده کنید .

 11. سلام
  فایل اندروید 11 فست بوت فکرکنم مشکل داشته باشه
  من دانلودش گردم اما وقتی میخای با mi flash رو گوشی نصب کنی زود پر میشه و ارور میده

  که دوباره برگشتم به اندروید 10
  در ضمن گوشی من آنلاکه و همه جور ریجنی روش نصب میشه

  میشه بگید مشکل از کجاس

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این صفحه را مطالعه کنید درصورتی که مشکل برطرف نشد به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید .https://www.iranmobile.org/mi-flash/

 12. سلام خسته نباشید
  آپدیت جدید رام گلوبال V12.0.7.0.QFJMIXM هم اومده
  لطفا تو سایتتون قرار بدین
  با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. نسخه بتا میباشد .

 13. سلام میخواستم ببینم که اگر اندروید 11 بتا رو نصب کنم مشکلی برای گوشی پیش میاد؟
  آیا بعد نصب میشه به رام قبلی برگشت؟

 14. سلام میخواستم بدونم که میشه آپدیت بتا اندروید 11 رو قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر فقط رام های رسمی در سایت قرار میگیرد .

 15. سلام میخواستم بدونم آپدیت اندروید 11 برای این گوشی و note 8 pro صد در صد است؟
  میشه منبعش رو بهم بگید.ممنونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . سایت های رسمی چک کنید .

 16. ورژن اخر رو ریختم.مصرف باطری خیلی بالا رفته.طوری که بدون هیچ کار توی ۵ ساعت ۴۰ درصد کم میکنه.توی مصرف باطری نگاه کردم اندروید سیستم رو بیشترین مصرف میزنه ۲۵۵۴ mah
  چاره چیه..دانگرید هم نمیشه..بعضی از سایت ها یه برنامه برای دانگرید معرفی کردن ولی میترسم بزنم

 17. سلام.اخرین ورژن ۱۲ رو ریختم میخوام برگردونم به قبلی ۱۱ .
  نوشته Choose update package نیس.کلا ظاهر تنظیمات هم تغییر کرده.
  روی EMUI هم ۱۰ بار زدم فعال شده..ولی بازم نیومده..حتی توی تنظیمات سرچ کردم.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 18. سلام، آقا رام گلوبال miui12 خیلی وقته اومده، و خیلی ها دانلود کردن، چرا شما نذاشتید؟ جنس هاتون جور نیست ها

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه نسخه بتا در سایت قرار نمیگیرد .

 19. با سلام و خسته نباشید
  بالاخره نسخه گلوبال برای mi 9t کی عرضه میشه ؟
  امکان داره رام روسیه یا اروپا رو روی گوشی گلوبال نصب کرد ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه مشخص نمیباشد .

 20. سلام و درود خدمت شما…میخواستم بدونم فایل فست بوت miui 12 EU کی قرار میگیره؟؟؟؟

  ممنون میشم جواب بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود بعد از عرضه فایل فابل نصب درسایت قرار خواهد گرفت .

 21. با سلام و خسته نباشید
  من رام V11.0.6.0.QFJMIXM رو دانلود کردم ولی بعد از بررسی فایل گوشی ارور میده که رام نسخه بتا بوده و قابل نصب نیست
  لطف میکنید راهنمایی بفرمایید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام بیلدنامبر فعلی را بفرمایید .

  • بیلد نامبر گوشی
   MIUI Global 11.0.5 Stable
   بیلد نامبر جهت نصب.رام گلوبال
   V11.0.5.0.QFJMIXM

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون کنند.

 22. سلام
  ببخشید میخواهمMIUI12 نصب کنم . فقط منطقه چین در دسترس است فرقی ندارد که منطقه چین باشد یا نسخه گلوبال (نسخه ای که الان دارم گلوبال است و گوشیم mi9t است)
  لطفاً راهنمایی کنید
  یک سوال دیگر برای نصب از طریق خود گوشی داده ها پاک نمیشود

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منتظر عرضه رام برای منطقه گوشی باشید . اپدیت به صورت ota اطلاعات را پاک نمیکند .

 23. با سلام و خسته نباشید
  طبق اعلام سایت gsmarena آپدیت miui 12 برای گوشی mi 9t نسخه جهانی عرضه شده ، اما چرا هنوز توی سایت درج نشده ؟
  m.gsmarena.com/miui_12_global_stable_rom_hits_some_redmi_k20_mi_9t_units-news-43407.php

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . چون نسخه بتا میباشد .

 24. با سلام و خسته نباشید
  دو تا سوال داشتم از خدمتتون
  ۱ . با توجه به اینکه رابط کاربری MIUI 12 نسخه گلوبال برای mi 9t oro عرضه شده به نظرتون برای mi 9t کی عرضه میشه ؟
  ۲ . شرکت شیائومی تا چند سال برای گوشی های خودش آپدیت جدید اندروید عرضه میکنه ؟
  ممنون و سپاسگزارم

 25. سلامی دوباره.من اندروید را با موفقیت ارتقا دادم ب ورزن10.همه چیز خوبه و عالیه.فقط اینکه سرعت نت گوشی خیلی ضعیف شده.میشه لطفا بگید دلیلش چه میتونه باشه و ایا راهکاری بیشنهاد میدید؟الان گوشی نماد4.5Gنشون میده.متشکرم

 26. سلامی دوباره و خسته نباشید.مهندس جان،من رام منطقه اروپا دان زدم و اجرا کردم ولی بازم خطا داد متاسفانه.خطای…..
  sorry,flash to this stable version is not allowed.
  اگر لطف کنید یه راهنمایی دیگه بمن بکنید ممنون میشم. توی پست پیشین من،شماره بیلدر و منطقه گوشی هست.
  متشکرم

  • رام اروپا درست پیدا کردم ولی الان باز خطای زیر رو میاره
   ROM is i beta testing,make sure you signed in witha beta authorized xiaomi account.
   بازم ممنون میشم اگر یه راهنمایی کوچیک بکنید.ببخشید زیاد پست گذاشتم.عذرخواهی

 27. سلام.من رام گلوبالotaدانلود زدم اما وقتی انتخابش کردم بیغام خطا داد ک سازگاری نداره با رام گوشی شما..گوشیمم رام گلوبال هست.مشکل کجاست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری جهت نصب دانلود کردید بفرمایید .

  • بیلد نامبر گوشی
   10.3.12.0{PFJEUXM}وMIUI Global 10.3.12Stable
   بیلنامبر جهت نصب.رام گلوبال
   V11.0.4.0.QFJMIXM
   ممنون میشم اگ راهنمایی کنید.متشکرم.سال خوبی داشته باشید

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : منطقه گوشی شما (EU) اروپا میباشد .امکان نصب رام گلوبال ندارید .

   • متشکرم دوست گرامی.فقط اینکه خب منطقه اروبا با چه کدی رامش منتشر میشه؟EEAهست؟اصلا برای اروبا اومده اندروید10

 28. سلام دوستان.
  برای من آپدیت MIUI 11.0.3 990MB اومده.بنظرتون آپدیت کنم؟ مصرف باطری زیاد نمیشه؟ اخه الان خوب شارژ نگه میداره.ارزش آپدیت داره؟

 29. سلام،چطوری میتونم دانگرید کنم اندروید۹ باید رام ۹رو نصب کنم ورژن گلوبال؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . شیاومی امکان دانگرید ندارد .

 30. سلام و خسته نباشید دوست عزیز گوشی من note 8pro هست نوشتید عرضه شده ولی لینک دانلود نزاشتید با خود گوشی هم که میزنم اپدیتی موجود نیست مشکل از کجاست miul ورژن 11.0.3 ورژن گلوبال هست.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه رام FastBoot لینک در جدول قرار میگیرد .https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-note-8-pro/

 31. ببخشید از کجاباید بدونم منطقه گوشیمون مال کجاست دقیقا

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. داخل بیلدنامبر درج شده است.

 32. سلام گوشی من mi9tهست اندروید 10کی میاد براش نسخه گلوبال هست منطقه هند ممنون میشم اگه پاسخ بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه مشخص نمیباشد .

 33. سلام من گوشی Mi 9T رو دارم و آپدیت MIUI 11 نسخه پایدار برام اومده و نصب کردم ولی اینطور که همه سایت ها میگن اندروید ۱۰ همراهش نبود و هنوز گوشیم اندروید ۹ رو داره
  ممنون میشم راهنماییم کنید مشکل از چیه؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. صبر کنید دریافت میکنید

 34. سلام، من فایل رو دانلود کردم، ولی گزینه ای برای انتخاب فایل وجود نداره، برای نصب حتما باید اپدیت برای گوشی بیاد تا بشه فایل رو انتخاب کرد؟ من الان دانلود کردم، از حالت فشرده هم خارج کردم، لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود.با تلگرام درج شده در ایمیل خرید پیام دهید.

 35. ببخشید نمیدونم چرا هی پاک میشه شماره فعلی اینه:
  10.3.10.0(PFJRUXM)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : منطقه گوشی برای روسیه است که متاسفانه در سایت موجود نیست.

 36. سلام و وقت بخیر

  دوستان برای mi9 t با رام منطقه شماره کدوم ورژن که اندروید ۱۰ قابل نصب هستش ؟
  پیشاپیش ممنون از راهنماییتون…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بیلد فعلی را کامل بفرمایید

 37. سلام،من mi9t نسخه گلوبال دارم ولی برام اپدیت نیومده، ایراد از کجا هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اپدیت به صورت ota مدتی طول میکشد تا عرضه شود .

 38. با سلام
  مشخص هست آپدیت ورژن گلوبال اندروید 10 برای گوشی mi 9t چه زمانی عرضه می شه؟

  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نه متاسفانه مشخص نمیباشد .

  • در سلیت gsmarena نوشته که برای رام اروپا اومده و توی سایت ها هم هست فایل ota

   • سلام ، نسخه جهانی عرضه شد . برای گوشی من که قابل دسترس شد اندروید 10 ، رام گوشیم global هست

 39. سلام و ممنون از زحماتتون
  می بخشید آپدیت ورژن گلوبال اندروید 10 برای گوشی mi9t دقیقا کی ارائه میشه ؟؟
  ممنونم از شما

 40. خسته نباشید این آپدیت رو میشه رویm9t هم زد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. روی mi 9t در صورت یکی بودن منطقه امکان نصب دارید

  • الان نسخه گلوبال رو دانلود کنم به اندروید 40میشه ارتقاء بدم

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : درود. رام باید هم منطقه باشد.

 41. سلام و خسته نباشید این اندروید ۱۰ که گذاشتین فقط روی رام چین نصب میشه؟ من نسخه گلوبال دارم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه رام با گوشی باید یکی باشد حتما

 42. سلام خوب هستید من گوشیم k20proهستولی رام. Mi9 t pro روش هست میخوام رام اصلی خودشو روش نصب کنم باید چیکارکنم؟. کدومو دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. باید از رام اصلی گوشی و منطقه اطلاع داشته باشید

 43. سلام من رام گوشیم رام چینه چگونه می تونم رام OTA رو نصب کنم گزینه اپ دیتو پیدا نم کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. امکان نصب رام global ندارید.

 44. سلام نسخه نهایی معمولا چند وقت بعد آزمایشی آماده دانلود میشه ؟!
  ینی تاریخ انتشار رسمی اندروید ۱۰ برای K20 pro چ موقع است ؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. مشخص نمی باشد.

 45. چرا نمیتونم نصب کنم ؟! برای حل شدن مشکل ۴.۵جی چ کار کنم ؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود.به تلگرام پشتیبانی موجود در رسید خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند.

 46. سلام چند تا سوال داشتم:
  ۱.این رام های موجود مخصوص K20 pro یا برای mi 9t pro؟ آخه چون کا۲۰ رام ۸ داره برای اون میگم.
  ۲.آیا رام گلوبال از لحاظ سرعت فرقی می‌کنه با چین در کا۲۰؟!
  ۳.میخواستم بدونم الان با رام چین اینترنت من فقط 4g هستش واگر نسخه گلوبال بزنم اینترنتم ۴.۵ جی میشه یانه؟(این سوال از همه مهمتر).

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. امکان نصب رام منطقه دیگری را ندارید.

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.