دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 8 Pro

اندروید 11.0.0 , 10.0.0, 9.0.0 | (begonia) Redmi Note 8 Pro

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 2000 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro (begonia)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RGGINXM India 26.08.2021 کیبورد 2.70 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RGGINXM India 26.08.2021 کیبورد 2.14 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RGGEUXM EU 06.09.2021 کیبورد 4.19 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RGGEUXM EU 06.09.2021 کیبورد 2.22 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RGGEUXM EU 18.07.2021 کیبورد 4.16 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RGGEUXM EU 18.07.2021 کیبورد 2.19 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RGGIDXM Indonesia 18.07.2021 کیبورد 3.78 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RGGIDXM Indonesia 18.07.2021 کیبورد 2.17 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RGGRUXM RU 03.09.2021 کیبورد 3.65 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RGGRUXM RU 03.09.2021 کیبورد 2.23 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RGGRUXM RU 07.07.2021 کیبورد 3.61 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RGGRUXM RU 07.07.2021 کیبورد 2.20 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RGGMIXM Global 29.06.2021 کیبورد 4.12 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RGGMIXM Global 29.06.2021 کیبورد 2.19 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RGGCNXM China 18.06.2021 کیبورد 3.54 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RGGCNXM China 18.06.2021 کیبورد 2.19 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QGGMIXM Global 21.05.2021 کیبورد 4.07 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QGGMIXM Global 21.05.2021 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QGGMIXM Global 11.03.2021 کیبورد 4.08 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QGGMIXM Global 11.03.2021 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QGGRUXM RU 23.02.2021 کیبورد 3.58 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QGGRUXM RU 23.02.2021 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QGGINXM India 22.07.2021 کیبورد 2.62 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QGGINXM India 22.07.2021 کیبورد 2.07 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QGGINXM India 20.04.2021 کیبورد 2.60 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QGGINXM India 20.04.2021 کیبورد 2.10 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QGGEUXM EU 14.05.2021 کیبورد 4.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QGGEUXM EU 14.05.2021 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QGGEUXM EU 03.02.2021 کیبورد 4.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QGGEUXM EU 03.02.2021 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QGGINXM India 11.02.2021 کیبورد 2.56 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QGGINXM India 11.02.2021 کیبورد 2.01 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QGGIDXM Indonesia 11.02.2021 کیبورد 3.77 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QGGIDXM Indonesia 11.02.2021 کیبورد 2.03 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QGGCNXM China 15.01.2021 کیبورد 3.18 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QGGCNXM China 15.01.2021 کیبورد 2.22 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QGGMIXM Global 18.01.2021 کیبورد 3.99 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QGGMIXM Global 18.01.2021 کیبورد 2.07 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QGGRUXM RU 22.10.2020 کیبورد 3.42 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QGGRUXM RU 22.10.2020 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QGGMIXM Global 02.09.2020 کیبورد 3.74 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QGGMIXM Global 02.09.2020 کیبورد 2.07 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QGGCNXM China 31.10.2020 کیبورد 3.15 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QGGCNXM China 31.10.2020 کیبورد 2.25 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QGGIDXM Indonesia 23.11.2020 کیبورد 3.62 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QGGIDXM Indonesia 23.11.2020 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QGGEUXM EU 13.12.2020 کیبورد 3.98 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QGGEUXM EU 13.12.2020 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QGGINXM India 23.10.2020 کیبورد 2.86 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QGGINXM India 23.10.2020 کیبورد 2.01 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QGGMIXM Global 02.09.2020 کیبورد 3.52 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QGGMIXM Global 02.09.2020 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QGGCNXM China 14.09.2020 کیبورد 3.09 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QGGCNXM China 14.09.2020 کیبورد 2.22 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QGGEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 3.63 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QGGEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QGGINXM India 15.09.2020 کیبورد 2.81 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QGGINXM India 15.09.2020 کیبورد 1.97 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QGGMIXM Global 10.07.2020 کیبورد 3.53 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QGGMIXM Global 10.07.2020 کیبورد 2.05 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QGGCNXM China 10.07.2020 کیبورد 3.02 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QGGCNXM China 10.07.2020 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QGGEUXM EU 19.08.2020 کیبورد 3.60 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QGGEUXM EU 19.08.2020 کیبورد 2.01 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QGGINXM India 29.07.2020 کیبورد 2.84 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QGGINXM India 29.07.2020 کیبورد 2.00 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.QGGMIXM Global 06.06.2020 کیبورد 3.53 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.QGGMIXM Global 06.06.2020 کیبورد 2.00 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QGGINXM India 16.06.2020 کیبورد 2.83 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QGGINXM India 16.06.2020 کیبورد 1.98 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QGGMIXM Global 18.05.2020 کیبورد 3.52 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QGGMIXM Global 18.05.2020 کیبورد 1.99 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QGGCNXM China 18.05.2020 کیبورد 2.85 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QGGCNXM China 18.05.2020 کیبورد 2.01 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QGGEUXM Eu 18.05.2020 کیبورد 3.57 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QGGEUXM Eu 18.05.2020 کیبورد 1.99 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QGGEUXM Eu 03.03.2020 کیبورد 1.94 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QGGINXM India 27.03.2020 کیبورد 1.94 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QGGMIXM Global 27.03.2020 کیبورد 1.95 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QGGCNXM China 08.01.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PGGMIXM Global 08.01.2020 کیبورد 3.17 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PGGMIXM Global 08.01.2020 کیبورد 1.94 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.PGGINXM India 27.12.2019 کیبورد 2.65 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.PGGINXM India 27.12.2019 کیبورد 1.94 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PGGCNXM China 14.12.2019 کیبورد 2.77 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PGGCNXM China 14.12.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.PGGMIXM Global 01.12.2019 کیبورد 3.16 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PGGMIXM Global 01.12.2019 کیبورد 1.94 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PGGMIXM Global 18.11.2019 کیبورد 1.93 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.PGGCNXM China 31.10.2019 کیبورد 2.71 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PGGCNXM China 31.10.2019 کیبورد 1.90 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.4.11.0.PGGCNXM China 11.10.2019 کیبورد 2.66 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.11.0.PGGCNXM China 11.10.2019 کیبورد 1.85 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.10.0.PGGCNXM China 09.10.2019 کیبورد 1.85 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.4.9.0.PGGCNXM China 26.09.2019 کیبورد 2.65 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.9.0.PGGCNXM China 26.09.2019 کیبورد 1.84 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.4.4.0.PGGCNXM China 20.08.2019 کیبورد 2.43 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.4.0.PGGCNXM China 20.08.2019 کیبورد 1.80 GB
NEW 9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.4.2.0.PGGMIXM Global 24.10.2019 کیبورد 3.04 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.2.0.PGGMIXM Global 24.10.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.4.1.0.PGGMIXM Global 20.09.2019 کیبورد 2.91 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.4.1.0.PGGMIXM Global 20.09.2019 کیبورد 1.89 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

420 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 11.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 8 Pro”

 1. سلام خوبین یه سوال داشتم که مهمه برام من رامم گلوبال هست 12.5.3.0RGGMIXM میخوام بکنمش اندونزی یا هند..رام اندونزی دانلود کردم که اینه V12.5.2.0.RGGIDXM فست بوتشو سول اولم اینه که مگه نباید فست بوت پسوندش zip نباشه و حجمش هم چرا 6 گیگه؟ و دوم اینکه انلاک کنم و تغییر بدم به اندونزی مشکلی پیش نمیاد؟
  لطقا بهم جواب بدین ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 2. گوشی من نسخه گلوباله میتونم رام اروپا نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام های منطقه گویش استفاده کنید .

 3. سلام
  آپدیت جدید برای مدل اروپا هم اومده
  می یو آی 12.5.3.0
  RGGEUXM
  من آپدیت کردم
  حجم ۲.۲ گیگ

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا میباشد .

 4. سلام ، وقت بخیر .
  گوشی نوت هشت پرو رو به اندروید 11 و miui 12.5.3 اپدیت کردم،ولی خیلی نسبت به اندروید 10 کندتر شده . از طریق فایل ota حاضر در لیست میتونم به اندروید قبلی برگردم.ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 5. سلام لطفا جواب بدهید رام اندونزی تو ایران 4جی و 4.5جی پشتیبانی میکنه

  • بهترین رام بنظر من واسه نوت هشت پرو تو ایران همین رام اندونزیه…
   البته واسه گوشیایی که ساخت هند هست چون ان اف سی نداره همون هند بهتره…ولی واسه گوشیای گلوبال بنظرم اندونزی بزنید چون امکانات بهتری مثل ضبط مکالمه داره..
   ۴g و ۴.۵g هم ساپورت میکنه. من خودم اندونزی نصبیدم.خیالت راحت

 6. سلام من من گوشیم تو تنظیمات نوشته اروپا ولی جلوش نوشته گلوبال , یعنی میتونم هم رام گلوبال ، میتونم رام گلوبال نصب کنم دیگه ؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر دوست عزیز منطقه ای که در بیلدنامبر درج شده مهم است .

 7. تروخدا یکی کمک کنه بروز رسانی برا گوشیم اومد بعد هرچی میزنم میگه بروز رسانی جدید نیست بعد ک کلا اعلان بروزرسانی پرید حالا چیکار کنم دوباره برگرده یکی جواب بده😫😫😫

 8. برای رام هند نمیاد ؟! اندروید 11؟! کسی جواب چرا نمیده؟ادمین کجایی؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که عرضه شود از این قسمت میتونید بررسی کنید .https://www.iranmobile.org/android-11/

  • سلام اومده دیشب برا من

 9. سلام رام اندونزی تو ایران 4gو4.5gپشتیبانی میکندنسخه12.5.2
  میخوام رام گبال رو فلش بزنم رام اندونزی نصب کنم به دلیل باگ های فراوانی که ایجاد شده

 10. سلام چرا برای نسخه های گلوبال و چین و اندونزی اپدیت اومده ولی برای اروپا هیچ اپدیتی نیومده

 11. چرا برا رام هند هنوز نیومده

 12. سلام رام هایی که کیبرد فارسی داره منو فارسی هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر .

  • سلام بله

 13. چرا برا رام هند نمیاد اندروید 11؟

 14. سلام من رام گوشیم QGGEUXM هست الان رام RGGEUXM به صورت OTA اومده واسم و دارم دانلود میکنم

 15. گوشی من QGGEUXM هستش چه زمانی بروزرساتی میاد براش؟

 16. سلام ببخشید برا من هنوز اپدیت اندروید ۱۱نیومد گوشیمم ردمی نوت ۸پرو

 17. سلام لطفا فایل منطقه اروپا هم بزارید اومده اندروید ۱۱

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 18. سلام دوستان.
  یه سوال داشتم ممنون میشم کسایی که تخصص دارن جواب بدن.
  کدوم روش نصب رام بهتره فست بوت یا ریکاوری یا اپدیت خود گوشی؟
  این که فایل های خود گوشی بمونه زیاد مهم نیست

  • فست بوت بهتره

 19. سلام. بیلدنامبر گوشی من QGGEUXM هست. من می تونم با رام stable ی که برای اندروید ۱۱ گزاشتید بروزش کنم یا نه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی اروپا میباشد باید از رام های مربوط به منطقه گوشی استفاده کنید .

 20. سلام
  بچها کسی هست که مشکل انلاک گوشی رو داشته باشه من مو به مو مراحل رو انجام دادم تمامی درایور ها هم نصبا ولی موقع انلاک خطای ۱۶۸ ساعت میاد الان چند هفته هست که این خطا رو میده هفته ها هم صبر کردم ولی بازم نشد رامم ماله اروپاست

 21. سلام منم مشکل دانیال جان رو دارم الان منم دانلود داشتم می کردم نتم مشکل پیدا کرد و یه دفعه ای اینترنت قطع منم دانلودم غیر فعال شد و در اومدم الان مشکل من اینه که آپدیت نیست چه خاکی رو تو سرم بریزم الان

  • سلام من گوشی سامسونگ a50sدارم دوستدارم رابط کاربری شیائومی نصب کنم میشه

 22. سلام
  آپدیت جدید(اندروید ۱۱ و miui 12.5) برام اومده بود و کلی هم خوشحال شدم و گذاشتم با نت نامحدود دان کنم ولی الآن ک می‌خوام آپدیت کنم نیست،گزینه check for update رو میزنم ولی هیچی ب هیچی در حالی ک ظهر دیدم هست تا الآنم گوشیم نوتیفیکیشن آپدیت فعال بود و توی برنامه امنیت هم میگه باید آپدیت کنی ولی نیست آخه چرا؟؟؟؟

  • اپدیت جدید ۱۲.۵ دیروز برای من اومد.ولی وسط دانلود نتم قطع شد برای چند ساعت ولی وقتی نت وصل شد دیگه اثری از اپدیت نبود؟!
   چرا اخه دیگه نیستش؟!

 23. سلام اندروید ۱۱ برای QGGMIXM کی میاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. زمان دقیق مشخص نمیباشد فعلا نسخه بتا برای منطقه گلوبال عرضه شده است .

 24. سلام گوشی من 12.0.5.0(QGGEUXM)است MIUI Globalاست با کدوم رام فلش کنم ومی شه رام 12.0.7.0QGGMIXMفلش بزنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. منطقه گوشیتون EU یعنی اروپا میباشد باید از رام های مربوط به منطقه گوشی استفاده کنید .

 25. سلام با عرض خسته نباشید
  ببخشید من ورژن گوشیم 12.0.8 هستش میخوام برش گردونم به 12.0.4 شدنیه این کار ؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

  • سلام
   بنده انجام دادم و بدون مشکل دانگرید شد

 26. سلام
  سوالی که دارم ایا میشود رام گلوبال رو فلش زد روی رام اروپا از طریق فست بووت؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. خیر متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 27. باسلام
  نسخه ota مدل note8pro رو خریدم ولی گوشی گزینه system update نداره
  همچنین گزینه choose update package رو نداره
  راه حل چیه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بر روی MIUI بالا صفحه 10 بار ضریه بزنید. در صورتی با مشکل مواجه شدید با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 28. سلام اگر گوشی مو از اینجا آپدیت کنم مشکلی پیش نمیاد لطفاً جواب بدید ممنون

 29. سلام گوشی من
  MIUI GLOBAL 12.0.4
  پایدار
  QGGEUXM
  QP1A.190711.20 10
  هست.
  دو سوال داشتم چرا خوده گوشی آپدیت نکرده 12.0.7 رو؟
  و اگه بخوام دانلود کنم کدوم نسخه رو باید دانلود کنم که گوشیم قاط نزنه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی روی گوشی نصب میباشد .

  • یعنی من 12.0.7 رو نمیتونم بزنم؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . خیر چون مربوط به منطقه گلوبال هست .

 30. با سلام

  بنده دانلود میکنم اما وسط دانلود خطا میده لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . احتمالا مشکل از نت باشد . با نت دیگه تست کنید .

 31. سلام برای من نسخه گلوبال هستم مدل بیلد نامبر
  12.0.4.0.QGGEUXM
  چرا برای من miui 12.0.7.0 نمیاد مگه نسخه گلوبال ها با هم فرق دارن؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این بیلدنامبری که گذاشتید برای منطقه اروپا میباشد .

 32. سلام من miui 12.0.7.0 گلوبال ۶ روز پیش برام اومد هیچ باگی نداره ، دارم باهاش کار میکنم ، بهینه تر هم شده بنظرم 👍

 33. دوستان آپدیت امنیتی آخری رو نصب نکنید نسخه ۱۲.۰.۷ من الان به گوه خوردن افتادم پر باگه. هیچ برنامه ای بالا نمیاد اولین باره دارم میبینم . الآنم میخام نسخه ۱۲.۰.۴ نصب کنم .

  • سلام الان آپدیت کردم هیچ مشکلی نداشت صد درصد گوشی رو زیاد انگولک میکنی

  • من نصب کردم
   مشکلی نداشت

  • من آپدیت کردم هیچ مشکلی نداره…….. هییییچ

 34. سلام
  در حال حاضر گوشی من رام گلوبال هست الان بخوام رام اندونزی بزنم از طریق OTA میشه زد یا باید از طریق FAST بزنم لطفا راهنمایی بفرمایید
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به دلیل اینکه تغییر منطقه روش رسمی نیست ما پشتیبانی نداریم که دقیق راهنمایی کنیم. با FAstboot فقط امکان تغییر وجود دارد.

 35. با سلام
  دوستان از هر منطقه ای که هستید میتونید رام مورد نظر خودتونا فلش کنید..من رام خودم گلوبال بود الان رام اندپنزی را فلش زدم…هم ضبط مکالمه فعاله و هم بهتر…خیالتون راحت…فقط روششو برید مطالعه کنید..

  • دوست عزیزم
   شما دقیقا چه ورژنی رو نصب کردی؟

   • سلام
    رام اندونزی ورژن ۱۲.۰.۴ اخرینشه…

 36. سلام .من دیروز آبدیت رو دان کردم هنوز نصب نکردمش .آیا نصب کنم ؟؟ چند روز بود ک بروز رسانی میخواست
  ممنون میشم ج بدید

 37. سلام وقت بخیر
  رام گوشی من ورژن اروپا هست یعنی نمیشه رام اندونزی رو نصب کنم؟
  الان روی ۱۲.۰.۳ هست و بالاتر نمیره ولی بقیه گوشی ها آپدیت جدید رو گرفتن
  لطفاً راهنمایی کنید
  با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 38. سلام خسته نباشید
  میشه یه بخش برا افرادی درست کنید که میخوان رام بتا نصب کنن ؟😐

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. خیر متاسفانه در سایت فقط رام های رسمی عرضه میشود .

 39. سلام میتونم به جای رام خود گوشی که QGGMIXM هست رام QGGRUXM رو بزنم شدنیه یا مشکل پیش میاد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

  • سلام میشه زد..من خودم رام گلوبال بودم الان اندونزی را زدم ..هم ریکوردر داره هم مشکلی نداره

   • برادر میشه یکم راهنمایی کنی چطور اینکارو بکنیم؟
    منم ضبط مکالمه خیلی لازمم میشه.
    میگن احتمال بریک شدن گوشی هست
    درسته؟
    فوت خاصی داره یا نه؟

    • نترس..روشش را درست انجام بدی هیچ مشکلی پیش نمیاد..وسط کار فقط کابلت قطع نشه همین..
     من ده بار فلش زدم مشکلی پیش نمیاد..فقط روششو دقیق بخون و مو به مو برو جلو

 40. سلام. آموزش روش فلش رام های نسخه fastboot از طریق برنامه miflash رو روی سایت نذاشتین چرا؟ خیلی لازم داریم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که خرید کردید به ادرس تلگرام پشتیبانی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 41. سلام وقت بخیر
  من ورژن ۱۲.۳ رو گوشی دارم میخوام ۱۲.۵ نصب کنم دانلود کردم ولی ارور میده میگه نسخه قدیمی هست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز ارور باید بررسی شود با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون کنند .

 42. سلام وقت بخیر چرا رام گلوبال با بیلدنامبر اروپارو برای 12.0.3 نذاشتید برای همه منطقه ها هست جز مدل گوشی من که 12.0.3QGGEUXM و گلوبال هست را ندارید میشه راهنماییم کنید کدوم رام را دانلود کنم ؟ که به بیلدنامبر گوشیم بخوره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که این بیلدنامبر روی گوشی هست منطقه گوشی مربوط به اروپا میباشد .

 43. سلام وقتتون بخیر
  مرسی از سایت خوبتون که همه جوره بی نظیره
  من رام اندونزی note 8 pro رو میخوام ولی نمیبینمش توی منطقه ها
  آیا با اسم دیگه ای قرارش دادین؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اضافه شد .

 44. این ارور که میگه شما مجوز دسترسی به گزارش به روز رسانی را ندارید و نه میتونم رام جدید و دستی نصب کنم نه خوده گوشیو به روز رسانی کنم بخاطره چیه؟ ایا میتونم بجای رام 12.03 گلوبال رام 12.0.5 گلوبال را امتحان کنم ؟

  • سلام رام قبلی فلش بزنید درست میشه…

 45. سلام وقت بخیر اقا توروخدا به دادم برسید من چندوقت پیش گوشیمو به 12.0.3 به روز رسانی کردم الان هرچی میرم قسمت به روز رسانی مینویسه به روز رسانی انجام نشد و شما دارای مجوز های لازم به دسترسی گزارش به روز رسانی نیستید همین رام را از سایت شما دانلود کردم که دستی انجام بدم ارور داد نمیتوان از نسخه قدیمی تر استفاده کرد و نشد الان اگه بخوام رام 12.0.5 را نصب کنیم مشکلی نیست? گوشیشمم رامش گلوبال هست ایا درست میشه میشه راهنماییم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 46. با سلام
  در گوشی نوت ۸ پرو شیائومی منظور از (بگونیا)چیست؟
  چیپسته؟رامه؟شرکته؟…؟؟

  • بگونیا مخفف هست و شامل رام های نوت 8 هست..weekly
   Fastboot و …

 47. سلام وقت بخیر ،
  ببخشید اندروی ۱۱ همراه با miui 12.5 اومده برا ردمی نوت ۸ پرو ،
  میخواستم بدونم چرا شما در سایت خوبتون قرار نمیدین !, ممنون میشم اگه جواب بدین ؟؟!!👍

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

 48. سلام دوست عزیز گوشی من نسخه 12.0.3 QGGEUXM و اپدیت 12.0.5 mixm رو واسش بریزم
  آیا امکان پذیر است؟
  و اینکه آیا اگر شدنی بود به مشکلی بر نمیخورم؟؟
  ممنون میشم اگر راهنماییم کنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 49. اسم رام اندونزی تو بخش منطقه چیه؟

 50. سلام وقت شما بخیر
  رام کدام منطقه note 8 pro برنامه ی تماس و پیام اصلی شیائومی رو داره؟

  • رام هند که از nfc پشتبانی نمیکنه
   رام اندونزی که مثل گلوباله فقط نرم افزار تماس و پیام شیائومی رو داره
   رام چین که از گوگل پشتیبانی نمیشه

 51. سلام خسته نباشید رام‌ گوشی من گلوباله میخوام رام هند رو نصب کنم دانلودش کردم تو قسمت انتخاب پکیج بروز رسانی رو زدم انتخابش کردم اما گفت نمیشه پکیج رو تایید کرد میشه کمکم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

  • سلام دوست عزیز برای تغییر منطقه به هند باید نسخه فست بوت رو دانلود و با می فلش تولز نصبش کنی و گوشیت باید حتما انلاک بوت باشه

 52. دوستانی که میخوان از نرم افزار تماس و پیام شیائومی رو داشته باشن رام هند رو از روش فست بوت نصب کنن البته رام هند nfc نداره ولی اگه رام اندونزی رو بزنید هم پیام رسان و تماس شیائومی رو داره هم از nfc پشتیبانی میکنه

  • درود
   داداش اینکه گفتی کسایی که تماس و پیام شیا رو میخوان… چه فرقی با نسخه گلوبال داره ؟؟

   • سلام دوست عزیز رام گلوبال فرقی با رام اندونزی نداره فقد چون مخصوص یک کشور و سیاست های گوگل شاملش نمیشه بجای نسخه های تماس و پیام گوگل از پیام رسان و تماس خوده شیائومی استفاده میشه و نرم افزار های گوگل رو‌ کامل پشتیبانی میکنه

 53. سلام لطفا رام های منطقه اندونزی و روسیه رو هم داخل سایت قرار دهید با سپاس

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . قرار گرفت .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.