دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 8

اندروید 9.0.0 , 10.0.0 , 11.0.0| (ginkgo) Redmi Note 8

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 2000 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 8 (ginkgo)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.RCOCNXM China 01.06.2021 کیبورد 3.47 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.RCOCNXM China 01.06.2021 کیبورد 2.46 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QCOMIXM Global 13.05.2021 کیبورد 4.38 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QCOMIXM Global 13.05.2021 کیبورد 2.17 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QCOEUXM EU 16.04.2021 کیبورد 4.26 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QCOEUXM EU 16.04.2021 کیبورد 2.18 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QCOMIXM Global 10.03.2021 کیبورد 4.16 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QCOMIXM Global 10.03.2021 کیبورد 2.17 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOINXM India 21.01.2021 کیبورد 2.49 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA
V12.0.2.0.QCOINXM
India 21.01.2021 کیبورد 2.06 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOMIXM Global 26.12.2020 کیبورد 3.85 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCOMIXM Global 26.12.2020 کیبورد 2.10 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOEUXM EU 30.12.2020 کیبورد 3.91 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOEUXM EU 30.12.2020 کیبورد 2.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOCNXM China 17.11.2020 کیبورد 3.19 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCOCNXM China 17.11.2020 کیبورد 2.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOEUXM EU 04.12.2020 کیبورد 3.90 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOIDXM Indonesia 16.03.2021 کیبورد 3.70 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOIDXM Indonesia 16.03.2021 کیبورد 2.15 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOEUXM EU 04.12.2020 کیبورد 2.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOCNXM China 26.09.2020 کیبورد 3.22 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOCNXM China 26.09.2020 کیبورد 2.33 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOIDXM Indonesia 19.11.2020 کیبورد 3.49 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOIDXM Indonesia 19.11.2020 کیبورد 2.08 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOEUXM EU 29.10.2020 کیبورد 3.61 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOEUXM EU 29.10.2020 کیبورد 2.09 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOINXM India 30.10.2020 کیبورد 2.78 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOINXM India 30.10.2020 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOMIXM Global 19.10.2020 کیبورد 3.62 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOMIXM Global 19.10.2020 کیبورد 2.11 GB
9.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.12.0.PCOMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 3.58 GB
9.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) OTA V11.0.12.0.PCOMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.11.0.PCOMIXM Global 01.10.2020 کیبورد 3.36 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.11.0.PCOMIXM Global 01.10.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.PCOMIXM Global 12.09.2020 کیبورد 3.38 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.PCOMIXM Global 12.09.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.PCOMIXM Global 01.06.2020 کیبورد 3.42 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.PCOMIXM Global 01.06.2020 کیبورد 1.97 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.PCOMIXM Global 19.03.2020 کیبورد 3.25 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.PCOMIXM Global 19.03.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOMIXM Global 10.03.2020 کیبورد 3.22 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOMIXM Global 10.03.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOIDXM Indonesia 10.10.2020 کیبورد 3.25 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOIDXM Indonesia 10.10.2020 کیبورد 1.96 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOCNXM China 12.06.2020 کیبورد 2.82 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOCNXM China 12.06.2020 کیبورد 2.03 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCOMIXM Global 21.01.2020 کیبورد 3.05 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCOMIXM Global 21.01.2020 کیبورد 1.93 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCOINXM India 08.09.2020 کیبورد 2.64 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCOINXM India 08.09.2020 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.PCOINXM India 22.05.2020 کیبورد 2.68 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.PCOINXM India 22.05.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.PCOMIXM Global 02.01.2020 کیبورد 3.09 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.PCOMIXM Global 02.01.2020 کیبورد 1.93 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCOMIXM Global 19.11.2019 کیبورد 2.85 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCOMIXM Global 19.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCOCNXM China 19.11.2019 کیبورد 2.89 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCOCNXM China 19.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCOCNXM China 15.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.5.0.PCOMIXM Global 13.10.2019 کیبورد 2.65 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.5.0.PCOMIXM Global 13.10.2019 کیبورد 1.83 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.2.0.PCOMIXM Global 13.09.2019 کیبورد 2.61 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.2.0.PCOMIXM Global 13.09.2019 کیبورد 1.83 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

338 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 11.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 8”

 1. سلام گوشیه چنج شده اپدیت بشه به مشکل میخوره اپدیت اومده براش بزنم مشکل نمیخوره ؟

 2. سلام،حافظه گوشیم از قسمت تنظیمات که نگاه میکنم،ویدیو زده ۲۴ گیگ حافظه اشغال شده،وقتی میزنم رووش،ولی چیزی نیست،کسی میدونه چجوری میشه پاکش کرد؟!🤔لطفا اگه کسی راهکاری داره جواب بده

 3. سلام.برا گلوبال کی میاد؟

 4. اندروید ۱۳ مشخصاتش منتشر شده،ما هنوز منتظریم ۱۱ بیاد،هعییییی خدااااا مگه ما چه گناهی کردیم

 5. دوستان یه سوال دقیقا کی رام رسمی گلوبال عرضه میشه؟؟؟

  • کسی نمیدونه داداش دقیق چه تاریخی منتشر میشه،بنظرم خودشون هم نمیدونن

 6. سلام من دوربین گوشی شیایومی نوت هشتم تار شده ممکنه از بروزرسانی ها باشه؟لطفا راهنمایی کنین

 7. اپدیت جدید ۱۲.۰.۵ اومد،تغییرات خاصی نداره.

 8. سلام خواستم از شما یه سوال بپرسم گفتم شاید بدونبد من میخوام ردمی نوت 8 پک هند بگیرم آیا پک هند داخل ایران مشکلی داره مثلا اینترنت 4g رو پشتیبانی میکنه و میگن که پک هند نرم افزار های اضافی هندی داره و تبلیغات هندی براش میاد آیا درسته

 9. سلام من گوشیم نوت 8 ایموجی گوشیو به ios emoji تغییر دادم بعد گوشی یه بار ریستارت شد بعد هیج برنامه رو بالا نیاورد خود به خود خاموش میشد راهندازی میشد ریست فکتوریش کردم الان باز نمیشه آرم گوشی میاره بعد میره یه صفحه که نوشته جاست سیستم گردونه میچرخه بالا نمیاره خاموش میشه دوباره همین کارو میکنه ممنون میشم زود جواب بدین

 10. سلام تغییر رام از گلوبال به هند مشکل نداره مشکل نداره

 11. سلام من میخواستم از miui 12.0.2 به miui 12.0.1 برم آیا میشه؟؟ رام هندم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از رام های مربوط به منطقه گوشی استفاه کنید .امکان دانگرید ندارید .

 12. سلام رام من گلوباله میخوام هند کنم.مشکلی پیش نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 13. سلام چرا گوشی من 4G.5 ساپورت نمیکنه ؟؟؟!!!!!!! ردمی نوت8
  بستگی به رام گوشی داره ؟
  لطفا جواب بدین

  • اون redmi note 8T هست که 4.5Gداره متاسفانه redmi note 8ساپورت نمیکنه

   • سلام
    من گوشیم Redmi note 8 و از 4.5G پشتیبانی می‌کنه

  • منم نوت هشت دارم اینترنت 4.5G استفاده کردم لطفاً اطلاعات غلط ندید

 14. سلام،اپدیت ۱۲.۰.۴ منتشر شد دیشب برام،بعد اپدیت انتن یکی از سیم کارتام پرید،فک کردم مشکل از اوپراتوره زنگ زدم،گفتن مشکلی نداره،خاستم بگیم اپدیت نکنید

 15. سلام،اپدیت ۱۲.۰.۴ دیشب اومد،اینجا نمیزارید؟!فقط بعد اینکه اپدیت کردم،انتن سیمکارت رابتلم پرید،نمیدونم بخاطر اپدیت بوده یا مسکل از خود رایتله!!🤔

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز اضافه شد .

 16. اندروید 11 بتا امروز صبح برای من عرضه شد

 17. سلام خسته نباشید بنده بعد اپدیت مشکل داده پیدا کردم فقط E نشون میده و تنظیمات رو دستی انجام میدم و اتوامتیک و… دیگه 3G و 4g نمیاره راه حلی دارید برای این بنده هر کاری کردم نشد که نشد E نشون میده و گاهی انتن هم میپره بعد میاد ؟؟ مشکل کجاست راهنمایی کنید لطفا

 18. درود و خسته نباشید خدمت شما. گوشی من روشن نمیشه و هارد ریست هم نمیشه.رو ارم هی ریست میشه.. از کجا بایست بدونم چه رامی دانلود کنم؟ لطفا راهنمایی کنید

 19. سلام. می‌خواستم نظرات درباره رام ۱۲.۰.۳ نسبت به رام ۹ شیائومی نوت۸ بدونم. آیا رام ۱۰ باتری سریعتر خالی میکنه؟ مشکل داره؟

  • به هیچ وجه اپدیت نکن بزار اندروید ۱۱ بیاد کلا به چخ میفرسته گوشی رو مند اپدیت کردم دهنم سرویس شده نمیتونم دانگرید کنم

 20. اندروید ۱۱ رم چین نسخه پایدار عرضه شد
  میتونیم از طریق اپدیتر گوشی رم رو دان کرد جداگونه و نصب کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اموزش نصب در پایین جدول میباشد .

 21. دوستان سلام،من بعد آپدیت گوشی خودم ردمی نوت ۸ به آندرویید ۱۰ دچار مشکل شارژ شدم یعنی فست شارژ از کار افتاده و گوشی ۵-۶ ساعته شارژ میشه،به نظرتون میتونم به آندرویید ۹ دانگرید کنم؟

 22. سلام از طریق خوده گارانتی میتونم رام گوشی رو بیارم پایین؟

 23. سلام خدمت پشتیبانی سایت خوب ایران موبایل، من یه سوالی داشتم. ببخشید اگر من رام چین رو روی گوشیم نصب کنم، اگه نظرم تغییر پیدا کنه که بخوام دوباره بیارمش رو گلوبال می تونم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطفه ندارید .

 24. سلام میخواستم بپرسم من شیاومی نسخه هندم میتونم نسخه گلوبال نصب کنم اگه میشه راهنماییم کنید باتشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

  • سلام. بله امکان پذیره
   بایستی بوتلودر گوشی را انلاک نمایید سپس فایل Fastboot را روی گوشی از طریق MI Flash فلش کنید.

   — انلاک بوتلودر به معنای ابطال گارانتی می باشد—

 25. سلام دوستان. امیدوارم حالتون خوب باشه

  دوستان گوشی من اندرویدش 10 هست و میخام بدونم امکانش هست به 9 دانگرید بشه ؟

  از نظر شما این کار درسته یا نه ؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید.

  • خیر عمل بازگشت به اندروید قبلی (دانگرید) امکان پذیر نمی باشد، رام هایی برای این کار برای سامسونگ موجوده اما شیائومی رو ندیدم تا حالا ، سرچ کنید دانگرید از اندروید ۱۰ به ۹

 26. من گوشیم ردمی نوت 8 هشتش
  ریست فکتور کردم وقتی میاد رو صحه انتخاب زبان و اینا برای ورود به اندروید، ازم یه رمز می اکانت میخواد وارد سایت می اکانت میشم رمز و اینارو هم ریست میکنم بعد تو گوشیم که وارد میکنم بازم قبول نمیکنه
  توی برنامه flashmi هم unlouk میکنم با موفقیت انجام نمیده الان گوشیم رو همون صفحه بعد از ریست فکتوری مونده و رمز می اکانت میخواد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه پشتیبانی می اکانت نداریم.

  • سلام، اگر مشخصات می اکانت قبلی که روی گوشی ست شده بوده رو درست وارد میکنید و بازم عکس العملی نشون نمیده ، بایستی گوشی رو فلش بزنید بعد دوباره انجام بدید،

 27. سلام من قبل اپدیت نسخه ریکاوری می یو ای ۱۲ ردمی نوت ۸ رو نصب کردم ایا اپدیت برام میاد؟ این فایل OTA که گذاشتین الان مجدد نصب کنم مشکلی پیش نمیاد؟

  • خیر ، رام ریکاوری و OTA یک شکل اند،

 28. سلام من گوشیم نوت ۸ هست قبل اپدیت OTA من فایل ریکاوری رو نصب ربکاوری می یو ای ۱۲ گلوبال . آیا اپدیت میاد برام ؟ میتونم با این اپدیت OTA ک شما گذاشتین دوباره بزنم رو گوشی یا نمیشه ک قبلا ربکاوری فایلشو زدم می یو ای ۱۲؟

 29. سلام
  ببخشید اندروید ۱۱ گلوبال بعد عید۱۴۰۰ میاد؟

 30. با سلام اپدیت 12.0.2.0برای شیائومی نوت8 سری هند منتشر شد

 31. سلام …من نسخه ۱۲.۰.۳ رو نصب کردم خیلی لگ داره نوتیف هم خاکستریه میخوام ببینم نسخه های ۱۲.۰.۱ هم اینجوریه!؟

 32. سلام
  دوستان یه سوال
  من گوشی رو تازه خریدم
  اندرویدش ۹ هه با miui11
  میتونم آخرین ورژن که اندروید ۱۰ و miui 12.0.3 هست رو به صورت ota دانلود کنم و از طریق خود گوشی نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که مدل گوشی مربوط به همین صفحه میباشد از رام منطقه گوشی استفاده کنید .

  • سلام ممنون بابت پاسختون
   بله گوشیم نوت ۸ هستش و رامشم گلوباله
   مشکلی پیش نمیاد یعنی با آپدیت ota ؟

   • سلام.من هم تازه دریافت کردم.اگر دانلود ota براتون اومده،حتما دانلود کنید.هیچ مشکلی.پیش نمیاد

 33. بالاخره امروز به من رسمی داد 🙂🥺

 34. سلام من یبار گوشیو انلاک کردم واسه انداختن رام چین الان میخوام گلوبال بندازم باید دوباره انلاک کنم یا لازم نیست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله باید انلاک کنید و با ریسک همراه است احتمال خاموشی دارد .

 35. سلام دوستان امیدتونو از دست ندین بعد انتشار ۱۰ حالا اندروید ۱۱ نسخه بتا هم عرضه شده 😂😂😂 شیائومی میخواد سنگ تموم بزاره

 36. اندروید ۱۰ نصب نکنید چون خیلی مشکل داره من نصب کردم فقط هر کاری میکنم گیر میکنه

  • دوست عزیز گوشیه تو ایراد داره فلاشش کن خوب میشه لطفا نظر بد نده.تازه ماله من سرعتش عالی شده

 37. دوستان عزیز سلام.بیست و سوم آپدیت کردم اوایل انگار یکم سنگین بنظر میرسید ولی به مرور درست شد سرعتش عالی شد بنظرم یکم زود شارژ خالی میکنه ولی در عوض بهینه سازی فوق العاده اش عالیه تست کردم برا خودمون که مدت طولانیی miui11بودیم بنظرم یکم تغییراتش اوایل اذیت میکنه مخصوصا تغییرات نوار وضعیت ولی در مجموع خیلی عالی شده

 38. یکی از بد ترین مشکلات ‌MIUI11 وصل کردن گوشی به تلویزیون های اسمارت بود کلا باگ داشت صدا و تصویرو قاطی میکرد. بنظرتون مشکل از سخت افزاره یا نرم افزاریه .آیا تو اندروید۱۰ مشکلش حل شده؟لطفا جواب بدین

 39. از دیشب تا الان ک دارم باهاش کار میکنم دوتا نکته مثبت دیدم
  اول اینکه مصرف باتری واقعا کم شده.دوم اینکه حسگر چهره اولش کند بود نسبت ب قبل اما الان تو نور کمم تشخیص میده و باز میکنه قفلو
  نکته منفی اینکه تو پنل کنترل میزان مصرف اینترنتو پاک کردن.

 40. سلام
  منتشر شد خیلی هم عالی هست تو سایتم قرار بدید اندروید 10 و رابط کاربری 12 عالی هست بدون مشکل تقریبا

 41. سلام خوبید چجوری باید دانلود کنم برام اومده زدم تو تنظیمات دانلود بشه وقتی دانلود شد باید چیکارکنم؟

 42. ژوووووووووووووون سرعت گوشی چه خوب شده 🙂

 43. سلام.کاربرد رام 10 چی هست که این همه منتظرش بودید و اینکه انرویید۱۲.۰.۳ مشکلی نداشت؟ باتری رو زود خالی نمیکنه؟

 44. با سلام یک سوال داشتم در قسمت امنیت چطوری یک برنامه رو به استثنا ها اضافه کنم

  • یکی از بد ترین مشکلات ‌MIUI11 وصل کردن گوشی به تلویزیون های اسمارت بود کلا باگ داشت صدا و تصویرو قاطی میکرد. آیا تو اندروید۱۰ مشکلش حل شده؟لطفا جواب بدین

 45. من که از دیشب نصب کردم مشکلی نداره.تازه والپیپر زنده زمینو مریخ هم روش اجرا کردم.

 46. سلام دیشب آپدیت کردم خیلی عالی واقعا روان هست تا حالا هم مشکلی نداشته

 47. سلام
  دوستان من زدم آپدیت دانلود شد
  بعد نوشت Reboot ر بزن
  اون هم زدم گوشی خاموش شد و داشت درصد پر می شد
  یک مفدار که رفت گوشی ری استارت شد و اومد بالا
  ولی آپدیت نشده
  باز هم نوشته که بزن تا آپدیت دانلود بشه

 48. با سلام ؛ گوشیم به اندروید 10 نسخه 12.0.3.0 Global اپدیت شد . الان میبینم گوشی فست شارژ نمیشه ! خیلی دیر داره شارژ میکنه . علت از چیه ؟

  • دوست عزیز علتش شارژر 9 واتی که داخل جعبه بوده،اگه میخای شارژر فست شارژ باید تهیه کنی داداش.

   • برا منم اینطوره،شارژر ۱۸ واتی دارم

 49. دوستانی ک نمیتونن نسخه گلوبال اندروید۱۰نصب کنن regionگوشی رو بزارن رو united state(امریکا)بعد تو برین تو قسمت اپدیت گوشی چک کردن بزنین براتون میاره موفق. باشین

 50. برای من تو بخش اپدیت نسخه 12 اومده حالا نمیدونم نصب کنم یا نه اگر نصب کنم برای گوشیم مشکل پیش میاد گوشیم هم گلوبال هست

 51. سلام اندروید 10 با miui 12.0.3 پایدار عرضه شد برای این گوشی

 52. بالاخره اومد بزنید آپدیت کنید کشوی اعلانات جدیدش رو باید برید توی تنظیمات قسمت صفحه نمایش توی قسمت اعلانات و کرکره نوشته استفاده از کرکره جدید فعالش کنید خیلی خوب شده عالییییه

 53. بالاخره بعد صدسال منتشر اووووممممدددد😀😀

 54. اجماعا صلوات اومددددددددددددددددددددددددد 🙂

 55. با سلام . اندروید 10وmiui12 بالاخره برای منم اومد . امروز سه شنبه 23 دی.

 56. منتشر شدددددددددد،تو تنظیمات خود گوشی سرچ بزنید

 57. سلام دوستان من امروز MIUI12.0.3.0 رو گرفتم رام گلوبال هست گوشیم پس برای همتون میاد نگران نباشید

 58. سلام دوستان عزیز، بلاخره منتشر شد . اندروید 10 و می یو آی 12.0.3.

 59. سلام دوستان نسخه ی می یو آی ۱۲و اندروید ۱۰ برای نوت هشت منطقه گلوبال رو امروز دریافت کردم مطمعن باشید برای شماهم میاد زیاد به این اخبار کذب گوش ندین

 60. آقااا آمد بلاخره بزنین رو دانلود حالشو ببرید

 61. سلام
  روش نصب رام نسخه بتا تن گلوبال روی گوشی نوت ۸ چطوری؟

 62. سلام دوستان
  سایت شیایومی زیر رام نسخه بتا تن اعلام کرد بعد از بازخورد مثبت کسانی که از این رام استفاده می کنند رام تن نسخه رسمیش انتشار می یابد.

  • تاریخ دقیق ندادن که کی میاد؟

 63. سلام،گوشی من نسخه گلوبال اندروید 9 و می یو آی 11.12 می‌باشد ،میتونم اندروید 10نسخه اروپا رو نسب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 64. سلام ایا میشه نسخه بتا گولوبال برای گوشی نصب کرد

 65. Miui12وandroid10 منتشر شد برای ردمی نوت8
  لطفاً تو سایتتون بزارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی ها در جدول موجود میباشد .

 66. سلام ، نظر شما در رابطه با تغییر منطقه رام از گلوبال به کشورهای مجاز چیست ؟
  تاکید می کنم تغییر منطقه ی رام ، نه تغییر region در تنظیمات ،
  از چین به گلوبال میشه ، ولی برعکس رو نمی‌دونم ،
  ممنون میشم مدیر بخش سایت پاسخ دهند؟

 67. دوستان عزیز سلام و خسته نباشید.بنده تو کار گوشی و ایجور چیزا نیستم ولی از نوع اپدیتی که داره میده مشخصه خبراییه ابتدا ۱۲.۱ بعد ۱۲.۲ الان ۱۲.۳ و مطمئنا برا گلوبال هم میده چون دفعه قبل به مشکل خورده بنظرم داره احتیاط زیادی به خرج میده.من یه پیشنهاد به دوستای عزیز و بزرگوارم میدم صرفا جهت یه تنوع منطقه رو بذارید هند بعد یه سری اپدیت کنین نوع فهرستتون قشنگ میشه که بعد منطقه رو بذارید ایران تغییر نمیکنه . بازم تشکر میکنم و یکم صبور باشید و امیدوار

 68. اگر اندروید تن روش نصب نمیشد رام تن چین هند اروپا اندونزی نباید روش نصب می شد

 69. الان نسخه بتا اندروید تن گلوبال چند روز منتشر شده برین سایت شیایومی می‌بینید xda-developers.com › xia…
  نتایج وب
  Redmi Note 8 finally gets its MIUI 12 update based on Android 10
  اینم سایتش است اول نسخه بتا میاد بعد یک مدت نسخه رسمیش میاد حالا معلوم نیست چقدر دیگه طول می‌کشه حتی اندروید ۱۱ هم سایت شیایومی گفته براش میاد اصلا لازم نیست به این پیام ها بی خود توجه کنید .

 70. چقدر اخبار کذب در مورد miui12 و اندروید10 هستش دوستان سایت رسمی mi
  هفته پیش اعلام کرد نه miui12 و اندروید10 گلوبال بخواطر مشکل رام انتشار نخواهد شد بی خودی دلتون رو صابون نزنید نمیاد
  برید سایت http://WWW.MI.COMببینید اخبار هفته ی پیششون رو.

  • c.mi.com/thread-3526872-1-0.html نسخه بتا 3 روز پیش دوباره منتشر شد

  • والا من ک دارم از miui 12 و اندروید 10 استفاده میکنم
   اونم نسخه گلوبال
   حالا یک در میون بگو سایت گفته نمیاد
   عجب

  • سلام کدوم قسمت نوشته ؟؟؟؟؟

  • کو من رفتم زده عرضه میشه

 71. اندروید ۱۱ نسخه چین امروز ارائه شد

  • فان سال
   هنوز اندروید ده برای گلوبال منتشر نکرده اونوقت بیان اندروید ۱۱ منتشر کنن خخخ

 72. سلام دوستلن میشه بگید تو چه ریجنی گذاشتید آپدیت رو زود گرفتین

 73. ما ک رفتیم بفروشیم یه پیکسل بخرم تا آخر عمر آپدیت میگیرع.اون جز اولین گوشیاس ک آپدیت میگیره

  • انگار الان شیائومی میاد میگه تو رو خدا ما رو ننداز دور

  • 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 از خنده مردم گوشیای پیکسل دو اندروید بیشتر نمیگیرند بعدش رابط کاربری مثل میوای و وان یوای و… ندارند مردم تا آخر عمر فیلم هندی مگه

 74. فکر کنم آپدیت تا جمعه برای کسایی که نگرفتن بیاد شیائمی گفته خدا کنه

 75. پس نسخه رسمی اش هم تا دو سه هفته دیگه منتشر می شود؟

 76. سلام
  نسخه بتا اندروید تن مگه مشکلش چی که در سایت گذاشته نمی شود؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا نسخه ازمایشی میباشد و در سایت تنها نسخه های رسمی قرار میگیرد .

 77. خداییش این همه خبر الکی رو یکجا از کجا میارید میگید ، :/

 78. سلام اندروید ۱۰ با miui 12.03 رام گلوبال برای نوت ۸ عرضه شد ه چرا قرار نمی دید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا در سایت قرار داده نمیشود .

 79. نسخه بتا12.0.3امروز منتشرشد.

  • سلام از کجا میبیند اینارو

   • ازکانال رسمی تلگرام شیائومی

 80. با سلام گوشی من ردمی نوت 8 است و منطقه ایران لطفا برای بروزرسانیmiui12 راهنمایی کنید که کدوم نسخه رو دانلود کنیم و بدون مشکل نصب کنیم ‌؟

 81. همین الان نسخه بتا V12.0.3.0 منتشر شد

 82. سلام
  خسته نباشید این گوشی نوت8 خیلی اشغال هست تمام گوشی ها اندروید 10 و رابط کاربری 12 گرفتن این نه مدیر جان خواهشا جواب بده میگیره یا نه بفروشم از این رابط کاربری حالم بهم مخوره دیگه 2 سال همه چزش تکرزاری شده

  • دوست عزیز منتشر شده و من دریافت کردم
   نسخه 12.0.3.0

 83. از من رام گلوباله منطقه آلمان هنوز اندروید۱۰رو دریافت نکردم چرا بعضیا بی خودی میگن ما دریافت کردیم.فکرم نکنم اصلا منتشر بشه چون تو سایتmi تو خبراش نوشته بود دوباره به تعلیق افتاده.معلوم نیست که انتشار کنن

  • شما داری بیخودی حرف میزنی ،الان گوشی من miui12..0.3 هست،نسخه پایداری هست

  • عزیزم بیخود تو حرف میزنی، من miui 12.0
   3.0هستش و اندرویدمم 10 هست

 84. سلام دوستان خبر خوش به اونایی که ردمی نوت 8 گلوبال دارن از یکشنبه این هفته اپدیت منتشر میشه The upcoming update will be available during the first week of January starting from Monday. This update will be a limited release. (MIUI 12.0.3.0 or MIUI 12.0.4.0 Global ROM). Stay alert with the system updater. Thanks.

  • فکر نمیکنی داداش امروز دوشنبس 😂😂😂😂

   • یکشنبه مارو نگفتن یکشنبه خودشونو گفتن داداش

 85. سلام، قبلا نظر دادم، ثبت نکردید، شیائومی گفته اگر مشکلی پیش نیاد، تا اخر این هفته اپدیت جدید منتشر میشه

 86. توی این هفته حتما میاد خود پشتیبانی شیائومی گفت اینم پیامش
  Dear user Miui 12 for Redmi note 8 has been released partially, kindly wait for couple of days Miui 12 will be available soon thank you

  • سلام دوستان گوشی من امروز اندروید 10و miui 12 رو دریافت کرد رام گوشی من گلوبال هست

   • جدی خوبه

   • چرا پس بقیه دریافت نکردند.

   • کدوم ریجن هستی برات اومده😐

  • سلام دوست عزیز برای چی الکی خبردوروغ میدید

 87. سایتwww.mi.com اعلام شده که منتشر نمی‌شود نه miui12و اندروید10برا گلوبال نمیاد
  http://WWW.MI.COM

 88. سلام وخسته نباشید مدیر محترم یه سوال داشتم ایا این دوستان راست میگن که ردمی نوت هشت اپدیت نمیگیره

 89. بالاخره اندروید ۱۰ براش میاد یا نه؟؟

 90. سلام..یعنی اندروید 10برای ردمی نوت 8منتشر نمیشه دیگه!؟

 91. با سلام
  آقا جون عزیزتون بگین کی آپدیت جدید میاد خدایی خسته شدم منتظر موندم نمیاد آپدیت بگین تا بفروشیم حچشیوع

  • سلام عزیز امروز جواب بهم دادن گفتن توی این هفته منتشر میشه .
   کاریرا خواهشن خبرای دروغ ندین وقتی چیزی نمیدونین .

 92. لعنت به شیائومی مسخره احمق

 93. عرض سلام و خسته نباشید به مدیر محترم سایت.ببخشید میخواستم بدونم این دوست مون راست ‌میگه که بروزرسانی برای ردمی نوت هشت نمیاد

 94. سلام اینا درست میگن سایت شیامی اعلام کرده نسخه به روز نمیاد یا حرف بی اساسی هست ؟؟

 95. سلام، به گفته ی عوامل پشتیبانی شیائومی، اگر همه چیز خوب پیش بره، آپدیت اندروید ده این گوشی در هفته اول ژانویه (۱۲ تا ۱۹ دی) منتشر میشود.

 96. پاسخ پشتیبانی شیائومی
  کاربر گرامی ، با عرض پوزش برای مشکلات پیش آمده انتظار می رود بروزرسانی Redmi Note 8 MIUI 12 در هفته اول ژانویه (اگر همه چیز خوب پیش برود) منتشر شود. برای اطلاعات بیشتر با انجمن جهانی mi همراه باشید. با تشکر

 97. سلام امکان تغییر رام هست؟مثلن از گلوبال به هند

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

 98. سایت شیاعومی اعلام کرده miui12 و اندروید۱۰رو برای گلوبال منتشر نمیکنه 🤦🏻‍♂️شانسم نداریم

  • بابا این چه حرفیه برای ردمی 8 اومده یعنی از نوت 8 بهتره ….

   • نمی دونم.اینو سایت معتبر www mi.comگفته .امیدوارم اینطور نباشه

  • یعنی چی یعنی دیگه آپدیت نمیاد براش؟؟؟
   از کدوم سایت میگین خب لینکشو برا ماهم بزارین

  • یعنی دیگه هیچوقت نمیاد؟ از کدوم سایت خوندین لینکشو بفرستین برامون حداقا ماهم ببینیم

 99. سلام خسته نباشید گوشی من نوت 8 شیاومی هست فقط فست بوت میره ریکاوری نمیره بعد که میخوام رام رسمی فلش کنم این پیام میاد error:failed remote :flashing is not allowed in lock state راهنمایی کنید ممنون میشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی تلگرام پشتیبانی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 100. سلام
  سایت رسمی شیاعومی اعلام کرد miui12و اندروید10 بدلیل مشکل نرم‌افزاری رام گلوبال منتشر نخواهد شد

  • سخت افزاری داداش نه نرم افزاری

 101. سلام miui12برای نوت8 نیومد؟

 102. سلام ببخشید اندروید۱۰برای نسخه گلوبال کی میاد لطفا جواب بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد .

 103. سلام
  رام ota نسخه بتا برای ردمی نوت هشت رو از کجا میتونم گیر بیارم

 104. سلام ، از کجا میتونم بیلد نامبر گوشی شیائومی نوت ۸ را ببینم؟؟؟

 105. یک سوال من که الان گوشیم global هست میتونم نسخه ی هند یا اندونزی رو روی گوشیم نصب کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه امکان نصب ندارید .

 106. دوستان در تاریخ 12دی نسخه miui12و اندروید 10عرضه میشه.حالا من گفتم.این حرف بماند از من یادگاری🌹

  • داداش پیامت یادگاری موند اما هنوز خبری از miui12 نیس.خبر جدید بزار

  • نیومد که….

  • سلام موندی که به یادگار 🙂 12 هم هستش ها ….

 107. سلام دوستان دقیقا کی بروزرسانیش میاد و از چه سایتی خوندین؟

 108. سلام پشتیبانی اعلام کرد هفته اول سال جدید حتما منتشر میشه

  • دوست محترم اطلاعات غلط نده.سایت رسمی گفته که تا دوهفته آینده منتشر خواهد شد

   • خب همون میشه دیگه

 109. اپدیت ریکارویش اومده ولی فایل otaهنوز نیومده دیگه نزدیگه چیزی نمونده تا انتشارش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسحه بتا میباشد .

 110. نسخه ota
  V11.0.12.0.PCOMIXM بدون مشکل بود ممنون از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون موفق باشید .

 111. سلام از طریق ریکاوری ‌میشه رام چین رو نصب کنم؟رام گوشیم گلوبال هستش

 112. با سلام ایجور که بنظر میرسه شیائومی اندروید ۱۰ رو برا گلوبال بزودی بعد نوت ۸ پرو بده و یکی از گوشیاییه که خیلی زود اندروید ۱۱ رو هم براش میده منبع: نوت بوک چک دات نت

 113. سلام دوستان عزیز،امروز تو سایت شیاومی اعلام شد که اندروید 11برای نوت 8 و نوت 8پرو عرضه خواهد شد، واین یعنی فاجعه،چون پدر آدم رو در میارن تا اندروید 11رو برای نوت 8 عرضه کنن ،اینا هنوز توی اندروید 10موندن.

 114. سلام….آقا این آپدیت ردمی نوت ۸ کی میاد پس؟؟لطفا جواب بدین.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه مشخص نمیباشد .

 115. سلام شرکت Xiaomi اعلام کرده که چند گوشی دیگر MIUI12را دیگر دریافت نخواد کرد .‌ ردمی نوت ۸ . ردمی نوت ۸ پرو و …. علتش هم اینه که از لحاظ سخت افزاری سازگار نیستند.

  • سلام
   نوت 8 پرو 3-4 ماه پیش MIUI 12 ر دریافت کرده
   برای نوت 8 هم عرضه شده فقط فعلا برای گلوبال بصورت OTA عرضه نشده

  • اطلاعات غلط نده.اصلا اسمی از نوت۸ نیس تو اون لیست
   نوت۸ پرو هم آپدیت شده به miui12

  • سلام داداش کی گفته miui12رو دریافت نمیکنه ردمی نوت 8 الان من ردمی نوت8دارم miui 12 روش نصبه تازه براش miui12.5هم منتشر میشه 😅
   خود شیائومی هم اعلام کرده اندروید 11 هم منتشر میکنه براش😅😅

   • سلام من ردمی نوت هشت دارم چه جوری میتونم miui12روش نصب کنم اصلابراش وجود داره اندرید ده یا نه

 116. چرا برای گلوبال نمیاد miui 12????? من پنچ میلیون الکی پول ندادم😭😭😭

 117. ببخشید چرا من وقتی میرم تو منو گزینه Chose ubdate pakeig رو نداره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بر روی MIUI بالا صفحه 10 بار ضریه بزنید.

 118. شیائومی ما گلوبالی ها رو دور ننداز ما اونقدرام بد نیستم …

 119. سلام خسته نباشید
  ببخشید رام های شیامی هیچ کدوم منو فارسی ندارن ؟؟؟؟

 120. شایداین جمعه بیاید شاید

 121. سلام خسته نباشید من گوشیم redmi note 8 و اندروید ۹ کد PCOMIXM و رامشم گلوباله
  میخواستم بگم که میتونم رام هند اندروید ۱۰ نصب کنم ؟؟ لطفا جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

  • سلام چگونه. بیا نامبر خود را بفهمم از کجا و کدوم منطقه است ؟
   ممنون از پاسخگویی تون

 122. سلام رام هند را برای شیائومی ردمی نوت 8 دانلود کردم که از طریق گوشی نصب کنم اما پیغام خطا می دهد و نصب نمی شود ، رام گوشی گلوبال است.
  آیا تفاوتی بین نصب رام گلوبال و چین وجود دارد؟

 123. درود.دوستانی که آپدیت کردن به 10مشکل داغ شدن گوشی حین بازی برطرف شده یا نه؟

 124. سلام.پس کی دوباره رام گلوبال اندروید ۱۰ رو
  میذارید؟؟؟

 125. یعنی تو عمرم من این همه مراجعه نکرده بودم یکی این صفحه شیائومی یکی هم صفحه اعلام نتایج ایران خودرو ، آخرش میمیرم ، تجزیه میشیم این دو هنوز یه خبر خوب به ما ندادن 😐😐😐😐

 126. فک کنم شیائومی گذاشته یهو اندروید۱۱ رو با miui13 واسه نوت۸ بده
  میخاد سوپرایز کنه😂😂😂😂😂😂😂

  • نکته ریزی بود 😂😂😂👌

 127. یعنی پدرمونو در آوردا این شیائومی
  کم مونده اندروید 12 بیاد برا ما هنوز رام گلوبال نیومده

 128. عجب شانسی برای چین ، هند ، اندونزی اومد هنوز گلوبال نیومده …
  من موندم اندروید 11 که برای Note 8 زده قطعی چجوری و کی میاد :/

  • هههه عزیز ما اندروید ۱۰ رو بدن ۱۱ پیشکش

 129. سلام دوستان یکی راهنمایی کنه
  از این آپدیتای جدید عرضه شده کدوم بهتره اندونزی یا هند نصب کنم آیا مشکلی پیش میاد برای گوشی یا منتظر گلوبال باشیم

 130. سلام وعرض ادب وقت بخیر
  ببخشید رام اندروید 10 گلوبال رو کی دوباره تو سایت قرار می دید ؟
  بخدا من از گوشی اصلا شانس نیاوردم هر موقع رفتم بهترین گوشی بازار رو بخرم کلا اندرویدش دیگه آپدیت نشد 🙁

 131. سلام واسه من بیلد نامبر زده PCOMIXMاین چه فرقی با QCOMIXM داره و اینکه میشه با فیلتر شکن دانلود کرد اپدیتو؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بیلدنامبر نصب روی گوشی شما اندروید 9 میباشد و بیلدنامبری که گفتید اندروید 10 میباشد .

 132. سلام برای بیاد نامبر PCOINXM کی میاد خواهش به همین ایمیل بگید بعد بگید منطقه من چیه

  • سلام هند هستش اومده دیگه بالا هستش

  • منطقه ی شما رو مدیر سایت باید بگه چیه؟!شما چرا اصلا گوشی هوشمند استفاده میکنی وقتی حتی ساده ترین چیزا رو بلد نیستی!!!

 133. بیلد نامبر ۱۱.۰.۱۲ منتشر شد😐😐انگار قرار نیست حالا حالا MIUI 12 بیاد برا نوت هست

  • همینو بگو امروز صبح دیدم آپدیت اومده ذوق کردم اندروید 10 باز کردم دیدم 11.0.12 بود 🙁

 134. سلام من یه سوال داشتم
  من رام اندروید ده منطقه هند رو روی شیائومی نوت هشت نصب کردم اما بعضی از امکانات مثل کنترل سنتر یا والپیپر زنده بهش اضافه نشده! ممنون میشم رهنمایی کنید

 135. سلام من دان کردم نسخه 12 رو کلا شبیه گوشی چینی شده فروشگاه پلی نداره
  منوی فارسی نداره کیبورد فارسی نداره

  • داداش گوگل چینو تحریم کرده بخاطر همین روی رام چین گوکل اصلا کار نمیکنه هیچیش همون رام گلوبالو نصب کن

 136. سلام آپدیت ردمی نوت8کی میاد رو کدوم منطقه بزارم زودتر یا الان آپدیت دریافت میکنم؟؟

 137. لطفا یه خبر خوش درمورد رام گلوبال ردمی نوت 8 بدید

  • سال آینده میاد تو انجمن شیائومی نوشته مگه اینکه بخواهی با رام فست بوت آپدیت کنی

 138. برای گلوبال اومده یا نیومده بالاخره؟

 139. سلام خسته نباشید
  رام من اندونزی باید با رام گلوبال نصب کنم یا منتظر بمونم اندروید۱۰ رام اندونزی بیاد ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منتظر باشید برای منطقه گوشی عرضه شود .

 140. سلام دوستان خداقوت
  چرا هیچ آپدیتی برای redmi note 8 Indonesia global قرار نمیدین؟ واقعا فرقش یا مشکلش با رامهای دیگه چیه؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 141. رام اندونزی کی میاد؟

 142. بابا یعنی چی اخه گوشی پایین تر از این سامسونگ اندروید ۱۰ داده بعد ما هعی فردا فردا میکنیم یه میو ای ۱۲ میخواد بده ها اندروید ۱۱ داره رونمایی میشه یه ماه بعد ما هنوز تو کف ۱۰ اصلا شیامی خوب عمل نکرده

 143. سلام من این آپدیت دان کردم برای هند ولی ارور میده که پک شما نیست چیکار کنم otaنصب کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ادرس تلگرام پشتیبانی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون کنند .

 144. سلام من می خواهیم بروز رسانی دستی انجام بدم کدوم نسخه بهتره

 145. سلام خسته نباشید چرا برای گوشی من آپدیت هند نیومده؟
  اگه از همین فایلی که شما توی سایتتون گذاشتید اقدام به آپدیت کنم مشکلی پیش نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل ها رسمی هستند وتا بحال مشکلی گزارش نشده است .

 146. دوست عزیز از کدام منبع میگید بتا هست؟؟؟
  دیروز ساعت 1 ظهر آپدیت نسخه OTA برای گلوبال اومد،نسخه پایدار هم هست
  نصب کردم مشکلی نداره ولی نمیدونم چرا میزنم آخرین نسخه دانلود بشه ارور میده همون ،donlowad last package
  ولی الان نمیدونم این ورژن 11 چیه داده دوباره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با سرچ در گوگل میتونید متوجه بشید . در منابع رسمی هم درج شده .

 147. یعنی واقعا از نوت ۸ خسته شدم چه وضعه ابدیته میاد نمی یاد اصلاً قاطی اعصاب خورد شد من که می فروشم نوت ۸ رو

 148. سلام،چرا اندروید 10برای گوشی من نمیاد امروز یه وصله امنیتی 11.12براش آمد.

  • برای منم همین طوری شده رفته رو اعصاب

 149. شما که میگید نصب کردید از کجا نسخه ota رو اوردید.مال من خودش هیچ بروزرسانی نداره

 150. سلام
  دوست عزیز رام اندروید 10.0.0 منطقه ی گلوبال بیلد نامبر V12.0.2.0.QCOMIXM اومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

 151. امروز نسخه ۱۲.۰.۲.۰ گلوبال منتشر شد لطفا نسخه otaرو در سایت قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

 152. سلام نسخه جدید گلوبال امروز منتشر شد
  چرا قرار ندادید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از بررسی در صورتی که نسخه بتا نباشد در سابت قرار داده میشود .

 153. سلام من نصب کردم مشکلی نداره

 154. ببخشید من یه سوال داشتم درسته که اگر گوشی رو خودت به صورت دستی آپدیت کنی دیگه آپدیت براش نمیاد حتی آپدیت های جزئی؟

 155. سلام دوستان برای میو۱۲ میگن نباید میو11.0.11 الان از من اینه نمیشه نسخه11.0.10 رو نصب کنم بعد میو12 برام بالا میاره راهنمایی کنید ممنون

  • سلام در زمینه این گوشی هرکس مشکلی داره تماس بگیره راهنماییش کنم اندروید 10 گلوبل الان هست و بدون مشکل نصب میشودرسمی پایدار با بتا متفاوت میباشد

 156. سلام اپدیت۱۰ شیائومی نوت ۸ (QCOINXM)عرضه شده و من بروزرسانیش کردم مشکلی پیش نمیاد و دانلود ک کردم فایل otaهم ذخیره شده برام .

 157. سلام ایا میشه با نسخه ota از نسخه miui 11 برم miui 10 میخوام دانگرید کنم یا فقط میشه از نسخه های miui 11 فقط رفت پایین مثلا miui 11.06 به miui 11.04

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 158. سلام اخرین پچی که واسه چین اومده ایا نوشته که چه باگهایی رو رفع کرده ؟ مثل سینس نشدن مخاطبین با هیستوری گوشی و غیره؟؟

 159. سلام خوبین
  ادمین میگی نیخه بتا برا هند عرضع شدهولی من ک کوشیم رام هند هست چرا پسخه بتا رو‌دریافت نمیکنم یا نکردم دریافت

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . لطفا منتظر نسخه اصلی باشید نسخه بتا برای تست میباشد .

  • باعرض سلام
   صبح بهم اپدیت اومد گوشیم هم رام هند هستش اول که تو اپدیت ها (pcoinxm)بودالان اپدیت اندروید ۱۰ داده (QCOINXM) میخواستم بدونم miui 12باگ و ایرادی نداره اپدیت کردمش؟

 160. سلام آپدیت برای هند کی میاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده است . زمان دقیق عرضه فایل قابل نصب مشخص نمی باشد .

 161. سلام دوستان من از طریق ریکاوری نصبش کردم همین فایل

  • سالمه باگ که نداره؟

 162. سلام نسخه بتا رام هند قابل نصب تو گوشی است؟

 163. سلام نسخه بتا هم در گوشی نصب میشه؟

 164. با سلام؛
  من گوشیم نوت 8 گلوبال ورژن 11.0.11 هست. با توجه به اینکه میگن آپدیت برای ورژن 11.0.10 اومده رامشو از سایتتون دانلود کنم بصورت ota میتونم دانگرید کنم تا آپدیت miui12 برام بیاد؟
  و اینکه اگه بشه موقع دانگرید هم مثل آپدیت اطلاعاتم حفظ میشه یا همش پاک میشه؟
  ممنون میشم راهنماییم کنین

 165. سلام، اندروید گوشیم 9 و می یو آی 11 هست میخواستم اندروید 11 و می یو آی 12 OTA با بیلد نامبر V12.0.2.0.QCOCNXM رو نصب کنم ولی موقعی که میخواد فایل رو بررسی کنه این ارور رو میده: Sorry, flash older version is not allowed
  منطقه گوشی رو کجا باید بذارم؟
  میشه راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز به ادرس تلگرام پشتیبانی درح شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

  • میشه آیدی رو اینجا بدین

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : داخل ایمیل خرید درج شده .

 166. سلام اندروید برای رام هند کی منتشر میشه ؟
  اصلا منتشر میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده است .

 167. سلام وقت بخیر این گزینه هاییی که اضافه شد را چطوری حذف کنم؟گفتین ده بار بزنیم,کجا بزنیم دقیقا؟؟؟چطوری غیرفعال میشه

 168. اینجا رام گلوبال نوت ۸ عرضه شده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز بروزرسانی جدید مشکل داشت از سایت حذف شده است .

 169. سلام رام گلوبال کی عرضه میشه؟

 170. سلام بنده گوشیم رام گلوبال هست می تونم از لینکی که شما گذاشتید نصب کنم به مشکل بر نمی خورم و در ضمن چه زمانی رسمی عرضه میشه برای نوت ۸؟؟

  • 😂😂😂واقعا بعضی از سوالات به شدت خنده داره باید بفهمید وقتی آپدیت رسمی عرضه شد خود گوشی اطلاع میده ولی ایرانیا …….

 171. سلام رام هند کی میاد ؟
  کار اشتباهی کردم رام هند کرفتم

 172. سلام
  من نسخه ota رو از سایت شما دانلود کردم بازم ارور میده
  flash to this stable version is not allowed
  گوشیمم نسخه گلوباله

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز بیلدنامبر و منطقه فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید را بفرمایید .

  • منم دان کردم نشد :/

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . دوست عزیز بیلدنامبر و منطقه فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید را بفرمایید .

   • V11. 0.11.0 گلوبال و miui 12 میخوام که از سایت شما دانلود کردم ولی ارور ناسازگاری داد

    مشاهده پاســـخ

       پاسخ : متاسفانه فایل مشکل داشته دوست عزیز .

  • پس دیگه باید صبر کنیم تا رفع اشکال کنند بر اساس منابع در حال رفع اشکال است احتمالاً در طی یک هفته بیاد

  • بیلدنامبر فعلیم
   11.0.11.0 PCOMIXM منطقه گلوبال
   بیلدنامبر رامی که از همین صفحه دانلود کردم ولی الان حذف شده
   QCOMIXM 12.0.1.0 منطقه گلوبال

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : دوست عزیز رام مشکل داشته و فعلا برداشته شده تا فایل جدید عرضه شود .

 173. سلام نسخه ota منتشر شده در سایت باعث بروز مشکلی در گوشی نمی‌شود؟ آیا کسی دانلود و آپدیت کرده این نسخه که منتشر شده در سایت؟

 174. سلام گلوبال اومده چرا نسخه OTAنیومده؟؟

  • فعلا عرضه نشده نسخه ota
   اما نسخه ریکاوریش و فست بوتش اومده

 175. سلام دوستان.من الان دارمMIUI12نسخه گلوبال ردمی نوت ۸رو از برنامه Mi Communityخود شیائومی که رو گوشیه دانلود میکنم.برین اونجا دانلود کنین.رسمیه

 176. سلام، چرا نسخه ota چرا عرضه نشده؟؟برای گلوبال تو سایت رسمی زده عرضه شده باید دستی اپدیت کنم؟؟نصبی کی میاد؟؟دستی ام میترسم کار بدم دست گوشی

 177. سلام رام هند کی میاد؟

 178. سلام، چرا نسخه ota چرا عرضه نشده؟؟برای گلوبال تو سایت رسمی زده عرضه شده باید دستی اپدیت کنم؟؟نصبی کی میاد؟؟دستی ام میترسم کار بدم دست گوشی

 179. سلام miui 12 نسخه گلوبال به طور رسمی عرضه شد اینم لینکش : c.mi.com/thread-3424025-1-0.html

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز اینی که شما میفرمایید مربوط به 8T میباشد که در سایت موجود است .https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-note-8t/

 180. سلام
  من رام miui 12 اندروید 10 رو از سایت رسمی miui 12دانلود کردم ولی موقع آپدیت این ارور رو میده
  flash to this stable version is not allowed
  بدون قطع و وصل شدن و کاهش و افزایش سرعت اینترنت و هیچ مشکل دیگه دانلود شد
  علتش چیه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . رام رسمی نمیباشد نسخه بتا است .

 181. تو سایت miui.com نسخه گلوبال اندروید ۱۰واسه نوت هشت اومده اضافه کنید لطفا

 182. سلام و درود
  دوستانی که با رام گلوبال منتظر MIUI 12 بودید بالاخره این رام را به طور رسمی در تاریخ 4 2020NONEMBRE عرضه کردیم براتون.
  دوستدار تمام شما ایرانیان جیمی ویلدسون کارمند شرکت شیائومی

  • سلام برای رام هند کی عرضه خواهد شد؟

 183. رام گلوبال واسه ردمی نوت ۸ عرضه شده چک کنید بزارید اگه بود

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

  • پس چرا برای ما نیومده

 184. سلام اندروید 10 و miui 12 برای گلوبال منتشر شده ، من دارم دانلود میکنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار خواهد گرفت .

  • داداش ریجن کدوم منطقه گذاشتی؟؟برا من نیومده هنو

 185. سلام من گوشیم ردمی نوت ۸ اگه دستی ریکاوری روم گلوبال بزنم مشکلی پیش نمیاد ؟ آپدیت های بعدی رو دریافت میکنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . معمولا دریافت میشود . از رام منطفه گوشی استفاده کنید .

 186. آیا رام گلوبال اصلا قرار نیست واسه ردمی نوت هشت بیاد؟

 187. ۱۰۰ درصد برای رام گلوبال و رام های دیگر عرضه می شود یک الی دو هفته صبر کنید اگر رام چین مشکل نداشته باشه ok است مطمئن باشید.

 188. سلام برای رام هند کی عرضه میشه؟

 189. سلام برای نسخه هند هم عرضه میشه؟

 190. سلام.خود گوشی خودکار آپدیت نمیاد براش؟؟حتما باید دستی انجامش بدیم؟؟

 191. سلام خسته نباشین.رابط 12و اندروید10واسه نوت هشت اومده ولی نسخه برا چین.من گوشیم گلوباله.مشکلی داره نصبش کنم یا صبر کنم بیاد رو قسمت بروز رسانی گوشیم؟لطف میکنین جواب بدین.با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز امکان تغییر منطقه ندارید .

 192. فایل ota اندروید ۱۰ و miui12 چین رو روی رام گلوبال گوشی نوت ۸ نصب کنیم مشکلی پیش نمیاد ؟

  • دوست عزیز نصب رام چین فقط روی گوشی با رام چین ممکن است نه گلوبال درصورتی که بوت لودر با کنید از آنجا رام را به چین تغییر بدهید ولی گوگل ندارد

 193. سلام و درود
  میوای ۱۲ با اندروید 10 برای رام گلوبال این گوشی در دسترس شد لطفاً قرار بدید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز نسخه بتا میباشد بعد از نصب رام قابل نصب درسایت قرار میگیرد .

 194. جالبه بدونید فقط یک آپدیت سیستم عامل برا نوت ۸منتشر میشه

  • سلام
   یعنی فقط برای چین عرضه شد برای رام هند و گلوبال عرضه نمیشه؟

  • یعنی چی؟!🤔میشه بیشتر توضیح بدی

   • منظور این هست که فقط اندروید ۱۰ برای گوشی نوت ۸ منتشر خواهد شد ولی رابط کاربری miuiتا سه ورژن عرضه خواهد شد

 195. با سلام
  من رام اندروید 10 ota را برای redmi not 8 خریدم و طبق آموزش پیش رفتم اما نصب و آپدیت نشد.
  لطفا راهنمایی فرمایید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به تلگزام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 196. سلام اندروید 10برای ردمی نوت 8نسخه هند کی میاد ؟

 197. سلام خسته نباشید
  ببخشید تاریخ عرضه رام گلوبال اندروید 10 مشخص نیست؟؟

 198. سلام ببخشید رام گلوبال اندروید ۱۰ کی منتشر میشه؟؟

 199. سلام،صدای اس ام اس گوشیم بیشتر اوقات قطع میشه و همش باید چک کنم که مبادا پیام نیومده باشه،کسی راه حلی نداره؟!گوشیم شیایومی نوت هشت هست،ممنون

 200. سلام اندروید ده رسمی اومد واسه نوت ۸ ورژن چین لطفا قرار بدید توی سایت

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 201. امروز نسخه 11.0.11منتشر شده هیچ تغیری وجود نداشت

 202. سلام اندروید 10 برای گوشی نوت 8 کی میاد

 203. با عرض ادب سلام من گوشیم ردمی نوت هشته میخوام رام هند رو روش نصب کنم بخاطر برنامه های تماسگیر و مخاطبین و پیام‌رسانیش اگه از سایت شما نصب کنم به گوشیم اتفاقی نمیوفته؟ اخه خیلیا گفتن باتریش گنید میشه میترسم لطفا پاسخگو باشید 🙏

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه و مدل گوشی و منطقه و بیلدنامبر فعلی از رام مناسب استفاده کنید. تا کنون مشکلی گزارش نشده است .

  • سلام دوست عزیز منم این مشگل رو داشتم هرچقد هم گشتم هیچ سایتی نزده بود ولی خودم اول گوشیو انلاک کردم بعد دانگرید کردم به رام هند هیچ مشکلی هم پیش نیومد خیلی هم گوشی روونترو بهتر از ورژن جهانیشه

 204. سلام ببخشید ایا اپدیت برایه ردمی نوت هشت سری هند میاد؟ هفت و هشت و نه؟

 205. سلام نسخه ۱۱.۰.۱۰ منتشر شده،زیاد تغییری حس نکردم،تنها تغییرش ایکون مرورگر اصلی گوشی بود،اگه تغییر دیگه ای هست لطفا بگین،ممنون

 206. باعرض سلام
  اپدیت 11.0.6 pcoinxm برای ردمی نوت ۸ سری هند ارائه شده من تازه اپدیت کردم لطفا بزارین ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . سایت در حال بروزرسانی میباشد بزودی قرار میگیرد .

 207. سلام…
  آپدیت 11.0.10 هم اومده…
  قرار بدین…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این بروزرسانی به صورت بتا میباشد درصورت عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 208. سلام میگم رام چین بهتره یا گلوبال؟

 209. سلام من گوشیم رو به وای فای ک وصل میکنم بعد یه تایمی قطع میشه نمایندگی هم بردم گفت گوشی سالمه ولی خودم رو چندتا مودم تست کردم باز مشکل داره ایا ممکن هست که از رام مشکل داشته باشه ینی با رام زدن درست بشه ممنون میشم کمکم کنین

 210. سلام من گوشی ام را هند هستش و وقتی از یک مودم و ازیک سایت یک فیلم دانلود میکنیم با گوشی نسخه گلوبال هیچ مشکلی نداره با 2مگابایت دانلود میکنه ولی با نسخه هند دانلود میکنم سرعتش از 100کیلوبایت بیشتر نمیره یعنی مشکل سخت افزاری دارم یا نرم افزاری

 211. سلام کی سیستم جدید منتشر میشه

 212. فلاش هم کردم ولی نشد . لطفا کمک کنیییییید

 213. سلام برای من آپدیت اومد رفتم توی تنظیمات و انجام دادم الان میکروفون گوشیم قطع شد
  باید چیکار کنم الان؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اگر مشکل نرم افزاری باشد با فلش برطرف میشود .

  • سلام واسه منم دقیقا همین مشکل پیش اومده میگن باید وایستی تا اپدیتش بیاد

 214. سلام میشه تاریخ انتشار اندروید 10. Mi12 رو بگین که توی سایت تون میزارین ممنونم میشم اگه توضیح دهید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد . .

 215. با سلام گوشی من ردمی نوت ۸ رام گلوبال
  است خیلی وقته براش آپدیت 11.0.9.0 آمده الانم است اما وقتی اقدام به آپدیت میکنم something wrong ,try again ممنون میشم راهنماییم کنید

 216. با سلام.من رام گوشیم رو بروززسانیش کردم اما پشیمونم آیا امکان برگردوندن به حالت قبل بروزرسانی وجود داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

 217. سلام من سه روزه ردمی نوت8t گرفتم الان براش آپدیت11.0.9.0 اومده.انجامش بدم؟مشکلی پیش نمیاد؟

 218. سلام از طریق fast bot اپدیت را بزنیم فایل های گوشی پاک میشودیا خیر؟
  از طریق ota بزنیم هم پاک میشور یا خیر؟

 219. سلام اپدیت اندروید ۱۰ برای هند منتشر میشه یا فقط برای چین عرضه‌میشه
  و این ک اپدیت 11.0.9برا ی نسخه هند عرضه میشه ؟

 220. سلام وقت بخیر رام گوشی من miui 11.0.6 stable PCOCNXM فارسی نداره چه رامی نصب کنم فارسی داشته باشه ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان نصب رام منطقه دیگه را ندارید .

 221. با سلام
  من دانلود کردم نسخه otg رو دستور نصب روهم اجرا میکنم اما برای من Choose update package این گزینه نمیاد
  10 بار روی EMUI روی صفحه هم میزنم مینویسه شما برنامه نویس هستید اما باز کزینه Choose update package اضافه نمیشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 222. سلام و عرض خسته نباشید. و اینکه واقعا ممنون از سایت خوبتون..
  من گوشیم رام اندونزی هست اگه میشه این رام رو هم قرار بدین یا حداقل بگین چطور رام گوشیم رو گیر بیارم…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود . .

 223. سلام. کدوم رام رو باید نصب کنیم که گزینه اسکرین شات طوماری برگرده؟

 224. سلام شیائومی با نرم افزار فلش نمیشه حتما باید از طریق بروز رسانی انجام بدیم.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . چون رام ها به صورت OTA هستند باید از طریق گوشی انجام شود .

 225. سلام دوستان.من پیشنهاد میکنم که کسانی که گوشی شیائومی نوت۸دارن این رو بروز رسانیش نکنن.چونکه نسخه۱۱.۰.۹ باعث سریعتر شارژ شدن گوشی میشه اما موقع شارژ همین علت باعث داغ شدن کمی گوشی و شارژر میشه.و مصرف باتری هم خیلی کم بیشتر میشه. پس منتظر بمونید نسخه جدید بروزرسانی که اومد اون رو انجامش بدید.تشکر

 226. باسلام گوشی من اخرین اپدیتش miui 11.0.5هست هرچی میزنم اپدیت نمیشه مشکلش از چیه؟ برخیاز دوستان 11.0.9اپدیت کرددن
  نخه اش هم (pcoinxm)
  نسخه اندرویدشم نمیدونم مال کجاس
  (9PKQ1.190616.001)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی برای هند میباشد ممکن است هنوز عرضه نشده باشد .

 227. سلام میخوام گوشی رو دانگرید کنم به miui 10 اولین نسخه با فایل ota مشکلی پیش نمیاد؟ الان ورژن دستگاهم miui 11 v 11.0.9 هست . بخاطر یه سری ایرادات مثله پریدن انتن 4g و 3g و یه سری مشکلات دیگه میخوام برگردونم به اولین نسخه ش … مشکلی پیش نمیاد؟ بعد ota خوبه یا fastboot?

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 228. سلام بر استاد عزیز خسته نباشی..اقا من نوت هشت معمولی دارم چند روز پیش اپدیت۱۱.۰.۹واسش اومد امروز خواستم بزنم اپدیت رفتم دیدم نیست زده نو اپدیت..مشکل از چیه..ینی باگ داشته ورش داشتن؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممکن است از روش های دورزدن تحریم استفاده کردید با برعکس .

 229. سلام چرا برا این گوشی اندروید ۱۰نمیاد ؟؟؟

 230. سلام.من میخوام رام گوشی شیامی گلوبال رو به نسخه بروز کنم ایا مشکلی پیش نمیاد ایا از رام راض هستید11.0.9.0

 231. سلام گوشی من آپدیت 11.0.8.0 (PCOMIXM)داد آپدیت که کردم دوربین و فلش گوشی غیره فعال شده کدام رام مناسبه که دانلود کنم

 232. سلام، این رام اصلا برای چیه؟
  چه فایده ای داره؟
  میشه یکی در موردش توضیح بده
  هيچی در موردش نمی دونم

 233. سلام ببخشید اندروید ۱۰ کِی میاد؟!تایید شده ولی تاریخشو نگفتن،کسی از دوستان میدونه؟!

 234. سلام خسته نباشید ببخشید تو گوشی شیائومی برخلاف سامسونگ میتونیم با گوشی رام رو نثب کنیم .یعنی اودین نمیخاد برای نصب رام

 235. سلام .وقت بخیر استاد عزیز من مدل گوشیم اینهPCOIDXMهست امکان نصب کدام رام را دارم .ممنون از سایتتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای منطقه که گفتید متاسفانه رام در سایت موجود نمیباشد .

 236. حاجی من نوت هشت رام گلوبال نسخه هندی دارم ولی براش از 11.0.4بیشتر آپدیت نیومده درحالی ک واس نسخه ساخت چینش تا 11.0.8اومده .. مشکلی پیش نمیاد من اون 11.0.8رو بطور دستی بریزم رو گوشیم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان نصب ندارید .

 237. سلام
  حتما برای fastboot باید بوتلودر باز بشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله.

 238. سلام
  بنده چند روز پیش بعد اعلام بروز رسانی خود گوش گوشی رو به ۱۱.۰.۸mini ارتقا دادم بعد از ارتقا متوجه کمی هنگ کردن و زود تر خالی شدن باتری شدم که پشیمون شدم الان می خام برگردونم به نسخه قبلی فایل از سایت شما خریدم و وقتی میرم تو قسمت بروز رسانی گزینه ای بنام Ghoose update وجود ندارد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . گوشی را دستی بروزرسانی کنید ممکن است فایل ناقص نصب شده باشد.

 239. سلام از طریق مموری کارد هم میشه فلش زد ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. رام های ota را بله.

 240. سلام بخوام رام گلوبال رام هند بریزم که نرم افزار مخاطبین و پیام عوض. بشه باید چیکار کنم چرا آموزشش نمیذارید ما حاضریم هزینه پرداخت کنیم نرم افزار پیش فرض گوشی مثل مخاطبین و پیام ها عوض بشه به برنامه پیشفرض شیایومی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

  • ولی من تغییر منطقه انجام دادم خیلی راحت الان مشگلمم حل شد عشق میکنم با برنامه شماره گیر پیشفرض شیاییومی

   • سلام میشه بگید چجوری تغییر منطقه دادید منم مشکل دارم توی پیام رسانی و تلفن

  • سلام
   از طریق برنامه آنلاک می شیائومی که مخصوص آنلاک بوتلودر هست اقدام کنید برای آنلاک بوتلودر که بعد از زدن گزینه آنلاک بوتلودر توی این برنامه ، گزینه 160 ساعت بعد اقدام کنید رو میبینی که نیازه یک هفته بعد دوباره برنامه رو اجرا کرده و اقدام به آنلاک بوتلودر کنید !

   بعد از آنلاک رام هند رو از سایتای خارجی دانلود کنید ( من رام هند با miui 11 ) تو سایتای ایرانی ندیدم !
   و از طریق فلشر شیائومی فلش کنید

   هیچ خطر و ریسکی هم نداره و پروسه کاملا قانونی و از طریق نرم افزارای شیائومی انجام میشه

   بعد از فلش هم خود برنامه فلشر شیائومی اتومات بوتلودر رو قفل میکنه و همه چیز مثل روز اول میشه

   • رام 11.0.4 pcoinxm که هم می کال و هم پیامرسان شیائومی داره فایل فست بوتش رو دانلود کنید و بعد از آنلاک کردن بوتلودر از طریق برنامه Mi flash اقدام به زدن فلش کنید ! در ضمن نسخه هند زبان منو فارسی هم داره

    فایل فست بوتش با فرمت tgz هست که نیاز هست آنزیپ بشه و بعدش اگر یک فایل ناشناس داخلش بود پسوندش رو به زیپ تغییر داده و اون رو استخراج کرده و پوشه حاوی فایلهای استخراج شده رو توی برنامه آدرس دهی کنید

 241. سلام این رام ها کدومشون فارسی رو کامل پشتیبانی می کنه هم منو هم کیبرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. معمولا رام های گلوبال فارسی دارد ولی قطعی نیست.

 242. سلام دوستان لطفا راهنمائی کنید چه نسخه رامی روی گوشی من نصب میشه ! و آیا این گوشی گلوبال روی جعبه نوشته شده هند ممنون عکس در لینک
  اگه رام بالاتر نصب میشه کدام رام و اینکه نمیخواهم اطلاعات گوشی پاک شود با تشکر

  http://uupload.ir/files/v5mk_img_20200305_064056.jpg

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه فعلی هند است ، موجود نداریم روی سایت.

  • ممنون دوست عزیز امکان تغیر منطقه نیست ؟ که به گلوبال عوض بشه ؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : امکان تغییر منطقه ندارید .

 243. سلام.من گوشیم بی دلیل ایکن های میانبر از قبیل بلوتوث . فلش. gps و … همش روشن خاموش میشه بی دلیل. روزی یک بار باید اینطوری بشه… نمیدونم از چیه . لطفا راهنماییم کنین خیلی اعصابم بهم ریخته گوشی نو هست.

  • گوشی منم اینطوری میشه

 244. سلام رام من 11.0.7هست با تغییر تم برخی از قسمتای سیستم مثل تماسها و مسیج تغییر نمیکنه ،ممنون میشم یه راهکار بدید

  • بوتلودر گوشی انلاک کن رام فسبوت هند فلش کن درست میشه در اخر بازم فلش کن بوتلودر خودکار قفل میشه

 245. سلام خسته نباشید
  میخواستم ببینم اگ منطقه گوشیمو از قسمت تنظیمات روی هند بزارم موردی داره؟
  چون الان رو ایران هستش و نرم افزار تم روش نمیگیره میزنه رو این منطقه جواب نمیده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. تست نکردیم.

  • مشکلی پیش نمیاد.منطقه رو بزار چین

 246. سلام.گوشیم ردمی نوت 8 هست.دیشب یه ابدیت امنیتی اومد واسم دان کردم بعد از دان گوشیم سرعتش خیلی کم شده زیاد.
  نسخه ابدیت شدش V11.0.6.0.PCOMIXM
  میتونم با دانلود به رام قبلی 11.0.4.0 برشگردونم؟؟؟؟
  حافضه رممو بشدت زیاد کرده
  لطفا راهنمایییم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. صبر کنید نسخه جدیدتر عرضه شود.

 247. سلام
  من گوشیم رامش گلوباله و ورژنش miui 11.0.3.0هستش واسه چند دقیقه اعلان اپدیت به miui 11.0.4.0واسم اومد ولی یه ساعت بعد که خواستم آپدیت کنم گوشیو میگه که گوشی به روز هستش ولی خب نیست دلیلش چیه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. از برنامه دور زدن تحریم استفاده کنید شاید درست شود.

 248. سلام نسخه miui 11 چین فست بوت رو میشه روی miui 11 گلوبال نصب کرد ؟
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر به صورت رسمی نمی شود.

  • چجوری میتونم رام هند رو بندازم روی رام گلوبال ؟؟
   رام ota میشه یا فست بوت ؟؟

 249. انلاک کنم چی؟با فلش بزنم هم نمیشه دانگرید کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر نمیشود.

 250. سلام.من گوشیمو از تنظیمات اپدیت کردم به miui11 میتونم از سایتتون miui10 ota دانلود کنم برگردونم؟؟؟اصلا خوشم نمیاد از یازده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 251. سلام.ورژن ota چین که گزاشتین روی گلوبال نصب میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.