دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 8

اندروید 9.0.0 , 10.0.0 , 11.0.0| (ginkgo) Redmi Note 8

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 8 (ginkgo)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP

11.0.0
NEW

12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.12.0.RCOEUXM EU 01.12.2022 کیبورد 4.24 GB

11.0.0
NEW

12 Stable (نهایی) OTA V12.5.12.0.RCOEUXM EU 01.12.2022 کیبورد 2.41 GB

11.0.0

12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.7.0.RCOEUXM EU 23.08.2022 کیبورد 4.24 GB

11.0.0

12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RCOEUXM EU 23.08.2022 کیبورد 2.40 GB

11.0.0
NEW

12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RCOCNXM China 10.08.2022 کیبورد 3.80 GB

11.0.0
NEW

12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RCOCNXM China 10.08.2022 کیبورد 2.81 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RCOIDXM Indonesia 29.07.2022 کیبورد 3.59 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RCOIDXM Indonesia 29.07.2022 کیبورد 2.38 GB

11.0.0
NEW

12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RCOMIXM Global 25.02.2022 کیبورد 4.37 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RCOMIXM Global 25.02.2022 کیبورد 2.38 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RCOCNXM China 09.11.2021 کیبورد 3.79 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RCOCNXM China 09.11.2021 کیبورد 2.80 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RCOMIXM Global 07.12.2021 کیبورد 4.56 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RCOMIXM Global 07.12.2021 کیبورد 2.41 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RCOIDXM Indonesia 24.12.2021 کیبورد 3.84 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RCOIDXM Indonesia 24.12.2021 کیبورد 2.39 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.RCOIDXM Indonesia 25.11.2021 کیبورد 3.77 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.RCOIDXM Indonesia 25.11.2021 کیبورد 2.29 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RCOMIXM Global 13.08.2021 کیبورد 4.41 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RCOMIXM Global 13.08.2021 کیبورد 2.28 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RCOCNXM China 18.10.2021 کیبورد 3.61 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RCOCNXM China 18.10.2021 کیبورد 2.65 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RCOCNXM China 16.08.2021 کیبورد 3.61 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RCOCNXM China 16.08.2021 کیبورد 2.60 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.RCOEUXM EU 22.10.2021 کیبورد 4.47 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.RCOEUXM EU 22.10.2021 کیبورد 2.29 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.RCOEUXM EU 14.08.2021 کیبورد 4.43 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.RCOEUXM EU 14.08.2021 کیبورد 2.27 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.RCOCNXM China 01.06.2021 کیبورد 3.47 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.RCOCNXM China 01.06.2021 کیبورد 2.46 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RCOEUXM EU 25.06.2021 کیبورد 4.40 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RCOEUXM EU 25.06.2021 کیبورد 2.24 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RCOINXM India 23.11.2021 کیبورد 2.76 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA
V12.0.1.0.RCOINXM
India 23.11.2021 کیبورد 2.20 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QCOMIXM Global 24.07.2021 کیبورد 4.38 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCORUXM Russia 14.01.2021 کیبورد 3.45 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCORUXM Russia 14.01.2021 کیبورد 2.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QCOMIXM Global 24.07.2021 کیبورد 2.24 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.QCOMIXM Global 13.05.2021 کیبورد 4.38 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QCOMIXM Global 13.05.2021 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QCOEUXM EU 16.04.2021 کیبورد 4.26 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QCOEUXM EU 16.04.2021 کیبورد 2.18 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QCOMIXM Global 10.03.2021 کیبورد 4.16 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QCOMIXM Global 10.03.2021 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOINXM India 21.01.2021 کیبورد 2.49 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA
V12.0.2.0.QCOINXM
India 21.01.2021 کیبورد 2.06 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOMIXM Global 26.12.2020 کیبورد 3.85 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCOMIXM Global 26.12.2020 کیبورد 2.10 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOEUXM EU 30.12.2020 کیبورد 3.91 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOEUXM EU 30.12.2020 کیبورد 2.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCOCNXM China 17.11.2020 کیبورد 3.19 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCOCNXM China 17.11.2020 کیبورد 2.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOEUXM EU 04.12.2020 کیبورد 3.90 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOIDXM Indonesia 16.03.2021 کیبورد 3.70 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOIDXM Indonesia 16.03.2021 کیبورد 2.15 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOEUXM EU 04.12.2020 کیبورد 2.11 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCOCNXM China 26.09.2020 کیبورد 3.22 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCOCNXM China 26.09.2020 کیبورد 2.33 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOIDXM Indonesia 19.11.2020 کیبورد 3.49 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOIDXM Indonesia 19.11.2020 کیبورد 2.08 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOEUXM EU 29.10.2020 کیبورد 3.61 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOEUXM EU 29.10.2020 کیبورد 2.09 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOINXM India 30.10.2020 کیبورد 2.78 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOINXM India 30.10.2020 کیبورد 2.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCOMIXM Global 19.10.2020 کیبورد 3.62 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCOMIXM Global 19.10.2020 کیبورد 2.11 GB
9.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.12.0.PCOMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 3.58 GB
9.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) OTA V11.0.12.0.PCOMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.11.0.PCOMIXM Global 01.10.2020 کیبورد 3.36 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.11.0.PCOMIXM Global 01.10.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.PCOMIXM Global 12.09.2020 کیبورد 3.38 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.PCOMIXM Global 12.09.2020 کیبورد 1.98 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.PCOMIXM Global 01.06.2020 کیبورد 3.42 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.PCOMIXM Global 01.06.2020 کیبورد 1.97 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.PCOMIXM Global 19.03.2020 کیبورد 3.25 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.PCOMIXM Global 19.03.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOMIXM Global 10.03.2020 کیبورد 3.22 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOMIXM Global 10.03.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOIDXM Indonesia 10.10.2020 کیبورد 3.25 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOIDXM Indonesia 10.10.2020 کیبورد 1.96 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCOCNXM China 12.06.2020 کیبورد 2.82 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCOCNXM China 12.06.2020 کیبورد 2.03 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCOMIXM Global 21.01.2020 کیبورد 3.05 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCOMIXM Global 21.01.2020 کیبورد 1.93 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCOINXM India 08.09.2020 کیبورد 2.64 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCOINXM India 08.09.2020 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.5.0.PCOINXM India 22.05.2020 کیبورد 2.68 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.PCOINXM India 22.05.2020 کیبورد 1.95 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.PCOMIXM Global 02.01.2020 کیبورد 3.09 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.PCOMIXM Global 02.01.2020 کیبورد 1.93 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCOMIXM Global 19.11.2019 کیبورد 2.85 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCOMIXM Global 19.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCOCNXM China 19.11.2019 کیبورد 2.89 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCOCNXM China 19.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCOCNXM China 15.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.5.0.PCOMIXM Global 13.10.2019 کیبورد 2.65 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.5.0.PCOMIXM Global 13.10.2019 کیبورد 1.83 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.2.0.PCOMIXM Global 13.09.2019 کیبورد 2.61 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.2.0.PCOMIXM Global 13.09.2019 کیبورد 1.83 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

413 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 11.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 8”

 1. سلام این فایل منو فارسی هم دارن

 2. چرا سرعت دانلود با وجود خریداری لینک دانلود پایین است؟

  پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید بررسی کنند .

 3. سلام خسته نباشید یکم راهنمایی می خواستم من شیائومی نوت ۸ دارم آپدیتش کردم الان موقعی که می خواهم پول از هر نرم افزار ارسال می کنم رسیدشو نمیفرسته چه تو تلگرام چه تو ایتا چه واتس آپ میزنم این فرمت داخل گوشی شما پشتیبانی نمیشود ولی اسکرین شات میگیرم می‌فرسته میشه مشکل من رو بگید چکار کنم تا حل بشه

 4. بزرگ ترین اشتباه آپدیت کردن به اندروید 11 هست به هیچ وجه آپدیت نکنید سرعت گوشی داغون میشه بخش والپیپر و تم و همچنین صدای زنگ از کار می افته

  • درست میگه من هم پشیمانم

 5. سلام میخواستم بدونم میشه رام ota رو روی fastboot فلش زد یا نه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان نصب دارید . با توجه به بیلدنامبر و منطقه فعلی گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 6. سلام من گوشی نوت ۸دارم سری اول رام گلوبال بهmiui12.5.2اپدیت کردم اندرود ۱۱
  میخوام برگردم به اندرود ۱۰
  ایا با فلش فستبوت رام میشه؟
  قبلا سامیونگ a30داشتم تونستم دانگرید کنم از ۱۱به۱۰با ورژن باینری یکسان ولی شرایط شیایومی نمیدونم چیه
  بوتلودر هم انلاک کردم
  درضمن گوشی مشکل کم بودن صدای مکالمه دارم با اپدیت بکم بهتر شد ایا با دانگرید یا تغییر منطقه درس میشه؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

  • سلام من رام ۱۵.۵.۲گلوبال بود
   چند رام فلش زدم اول همین رامو فلش زدم یادم رفته بود تیک clean all بزنم روی clean all and louk بود فلش خورد ولی بوت گوشی قفل نشد
   بعد رام اروپا زدنم ۱۵.۵.۲بعد رام اندرونزی ۱۵.۵.۱
   و اخرم ریسک کردم رام ۱۱.۰.۱ اندرود ۹گلوبال فلش کردم
   بدون هیچ اروری کامل فلش خورد و گوشی رو از نسخه ۱۲.۵.۲اندرود ۱۱به نسخه ۱۱.۰.۱اندرود ۹دانگرید کردم
   فکر کنم رو note8انتی رولبک فعال نیس

   upsara.com/images/h816080_.jpg

  • بله میتونید به ورژن های قبل تر برگردید حتی اندروید ۹

 7. سلام من دانلود کردم و تمام مراحل رو رفتم اما نصب نمیشه و میگه نمی توان این رام را فلش کرد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 8. سلام فایل رو دانلود و طبق آموزش پیش رفتم خطا داد به این شرح
  فایل بروزرسانی تایید نشد لطفا ازusbاستفاده کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی درج شده در راهنمای خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 9. سلام من یه گوشی دارم که خاموش شد روشن نمیشه وقتی روشنش میکنی پیغام the system has been destroyed چجوری بدیم ورژن منطقه مال کدوم کشور ممنون راهنمایی کنی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون کنند .

 10. سلام گوشی روشن نیست که بخوام اکانت انلاک رو در تنظیمات بزنم
  موقع فلش هم مشکل لاک برام میاد فست بوت

 11. با سلام خدمت همکاران گرامی خاستنم به هیچ عنوان راه نداره برای دانگرید

 12. سلام بیلد نامبر گوشیم QCOMIXM که فقط اندروید ۱۰ هست میتونم از بیلدهایی که ۱۱ اومده دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متناسب با منطقه گوشی از رام ها استفاده کنید .

 13. اقا من میخام اندروید گوشی رو از ۱۱ بیارم روی ۱۰ ممکنه یا به عبارتی از می یو ای ۱۲ به ۱۱ البته به روش ota ممکنه؟
  اگه نمیشه ایا بنظرتون ارزش داره اپدیت کنم ؟
  رام رسمی هیچ فرقی با چیزی که خود گوشی دانلود میکنه نداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر امکان دانگرید ندارید .

 14. سلام ب روز نکتید باگ داره من به روز کردم اندرویدم ۱۱شد اما گوشیم کلا بهم ریخته برنامه هام کارنمیکنه کااااش زود برطرف بشه

 15. با سلام.الان این رام ها نوشتید فارسی ،کیبوررد، یعنی زبان سیستم فارسی نیست؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فقط کیبورد فارسی است .

 16. سلام من یه گوشی دارم که خاموش شد روشن نمیشه وقتی روشنش میکنی پیغام (the system has been destroyed)
  فایل فلش از سایت خریداری کردم خواستم فلش کنم ارور داد(flashing is not allowed in lock state)
  نرم افزار ام ای انلوکر دانلود کردم خواستم انلوکش کنم باز ارور داد که (لطفا ام ای اکانت رو روی گوشی فعال کنید و وارد تنظیمات شوید و وارد دولوپر اپشن بشین و mi unlock status رو بزنید )
  گوشی چون بالا نمیاد این اخرین گزینه غیرممکنه .الان منو راهنمایی کنید که چطوری میتونم گوشی رو فلش کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 17. اپدیت V12.5.1.0 اندروید 11 مثل اینکه باگ داره قبلش اطمینان حاصل کنید به مشکل نخورید

  • بگو بخدا

  • اره خیلی باگ داره میگن می او ای ۱۳ نصف باگ روبرطرف کرده خداکنه بیاد کلافه شدم

   • سلام بنده ردمی ۹دارم بااندروید۱۲ ورژن۱۳شیائومی روبروز رسانی کردم،گوشی بهم ریخته،قفل میشه،گاهی خاموش وریسیت میشه و…..الخ
    راه حل برطرف شدن این مشکل چیه؟؟؟

 18. سلام من اپدیت miui12.5را گرفتم ریجن این گلوبال

 19. فایل Fastboot دانلود کردم از چند سایت دیگه ولی تو می فلش خطای couldnot find file scrip میده
  یا تو فلش خطای can not found file flash-all.bat میده
  لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی درح شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 20. سلام امیدوارم حالتون خوب باشه
  ببخشید گوشی من Redmi note 8 QCOMIXM هستش شنیدم اندروید 11 براش نمیاد و هنوزم نیومده
  بنظرتون اندروید 11 برای این مدل میاد؟

 21. گوشی من ردمی نوت 8 ، QCOMIXM می باشد ولی اندروید 11 نیومده براش چیکار کنم تا اندروید 11 بشه..لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 22. اپدیت ۱۲.۵ اومده،من اپدیت کردم

 23. سلام miui 12.5 برای ردمی نوت 8 ریجن گلوبال منتشر شده قرار بدید تو سایت

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده است .

 24. سلام شما تو لیستی که گذاشتید ردمی نوت 8 گلوبال را دریافت کرده ولی من تو MIUI update می نویسه هیچ بروز رسانی وجود ندارد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممکنه برای منطقه گوشی شما هنوز عرضه نشده باشد .

  • بلید نامبر این QCOMIXM

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

   • MIUI12.0.6.0 QCOMIXM

 25. سلام گوشی من نوت 8 گلوبال هست و miui 12.0.2.0(RCOMIXM) هست میتونم به اپدیت قبلیش دانگرید کنم ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امتاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 26. سلام من نسخه ota اندروید یازده رو دانلود کردم از سایتتون. توی قسمت آموزش نصب چیزی که گفتید (توی درباره‌ی گوشی اصلا قسمت افزودن پکیج نیست)یعنی اصلا توی تنظیمات گوشی چیزی با این نام نیست روی miuiهم میزنی میگه شما برنامه نویس شدین.باید چیکار کنیم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 27. با سلام . اندروید فعلی گوشی من (نوت 8 گلوبال ) ۱۰ ، MIUI 12.0.4.0 (QCOMIXM) هست . تمایل به بازگشت به اندروید 9 را دارم . این کار ممکن هست؟.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 28. سلام
  گوشی من ردمی نوت ۸ تی هست
  چرا بروز رسانی ۱۲.۵ نماید

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.