دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi 9 / Redmi 9 Prime

اندروید11.0.0, 10.0.0 | (lancelot) Redmi 9

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi 9 / Redmi 9 Prime (lancelot)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.4.0.SJCMIXM Global 31.01.2023 کیبورد 4.30 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SJCMIXM Global 31.01.2023 کیبورد 2.52 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SJCEUXM EU 31.01.2023 کیبورد 4.27 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SJCEUXM EU 31.01.2023 کیبورد 2.60 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SJCINXM India 23.12.2022 کیبورد 3.24 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SJCINXM India 23.12.2022 کیبورد 2.64 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.1.0.SJCEUXM EU 06.12.2022 کیبورد 4.51 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJCEUXM EU 06.12.2022 کیبورد 2.75 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.2.0.SJCMIXM Global 02.12.2022 کیبورد 4.47 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJCMIXM Global 02.12.2022 کیبورد 2.76 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.5.0.SJCCNXM China 26.09.2022 کیبورد 4.54 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.5.0.SJCCNXM China 26.09.2022 کیبورد 3.73 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJCINXM India 26.07.2022 کیبورد 2.74 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJCINXM India 26.07.2022 کیبورد 2.17 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.6.0.RJCMIXM Global 26.07.2022 کیبورد 4.00 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.6.0.RJCMIXM Global 26.07.2022 کیبورد 2.20 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.8.0.RJCCNXM China 09.05.2022 کیبورد 3.63 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.8.0.RJCCNXM China 09.05.2022 کیبورد 2.73 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJCINXM India 24.04.2022 کیبورد 2.74 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJCINXM India 24.04.2022 کیبورد 2.18 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJCMIXM Global 14.04.2022 کیبورد 4.18 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJCMIXM Global 14.04.2022 کیبورد 2.20 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJCEUXM EU 14.04.2022 کیبورد 4.26 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJCEUXM EU 14.04.2022 کیبورد 2.26 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJCINXM India 22.02.2022 کیبورد 2.73 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJCINXM India 22.02.2022 کیبورد 2.17 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJCMIXM Global 21.01.2022 کیبورد 4.27 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJCMIXM Global 21.01.2022 کیبورد 2.20 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJCINXM India 01.12.2021 کیبورد 2.74 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJCINXM India 01.12.2021 کیبورد 2.15 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJCCNXM China 19.11.2021 کیبورد 3.60 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJCCNXM China 19.11.2021 کیبورد 2.69 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJCEUXM EU 01.12.2021 کیبورد 4.44 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJCEUXM EU 01.12.2021 کیبورد 2.25 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJCMIXM Global 22.10.2021 کیبورد 4.40 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJCMIXM Global 22.10.2021 کیبورد 2.19 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCEUXM EU 10.09.2021 کیبورد 4.36 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCEUXM EU 10.09.2021 کیبورد 2.17 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCTRXM Turkey 25.08.2021 کیبورد 3.53 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCTRXM Turkey 25.08.2021 کیبورد 2.17 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCINXM India 17.08.2021 کیبورد 2.65 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCINXM India 17.08.2021 کیبورد 2.08 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCMIXM Global 29.07.2021 کیبورد 4.32 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCMIXM Global 29.07.2021 کیبورد 2.11 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCCNXM China 13.07.2021 کیبورد 3.38 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCCNXM China 13.07.2021 کیبورد 2.43 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJCEUXM EU 07.07.2021 کیبورد 4.31 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJCEUXM EU 07.07.2021 کیبورد 2.11 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJCMIXM Global 07.07.2021 کیبورد 4.28 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJCMIXM Global 07.07.2021 کیبورد 2.07 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJCMIXM Global 09.06.2021 کیبورد 4.30 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJCMIXM Global 09.06.2021 کیبورد 2.00 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJCCNXM China 26.05.2021 کیبورد 3.20 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJCCNXM China 26.05.2021 کیبورد 2.30 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QJCCNXM China 26.03.2021 کیبورد 2.92 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJCCNXM China 26.03.2021 کیبورد 2.11 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QJCCNXM China 22.01.2021 کیبورد 2.90 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJCCNXM China 22.01.2021 کیبورد 2.15 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJCMIXM Global 31.03.2021 کیبورد 4.01 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJCMIXM Global 31.03.2021 کیبورد 1.92 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QJCMIXM Global 28.01.2021 کیبورد 3.69 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJCMIXM Global 28.01.2021 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QJCCNXM China 24.12.2020 کیبورد 2.83 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJCCNXM China 24.12.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJCCNXM China 22.09.2020 کیبورد 2.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJCCNXM China 22.09.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJCMIXM Global 15.12.2020 کیبورد 3.68 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJCMIXM Global 15.12.2020 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 3.73 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 1.90 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 3.54 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCINXM India 29.12.2020 کیبورد 2.64 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCINXM India 29.12.2020 کیبورد 1.84 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCCNXM China 27.07.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.QJCEUXM EU 01.12.2020 کیبورد 3.61 GB

 10.0.0

11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.QJCEUXM EU 01.12.2020 کیبورد 1.83 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.QJCMIXM Global 13.11.2020 کیبورد 3.47 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.QJCMIXM Global 13.11.2020 کیبورد 1.79 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJCMIXM Global 05.09.2020 کیبورد 3.19 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJCMIXM Global 05.09.2020 کیبورد 1.79 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJCEUXM EU 16.09.2020 کیبورد 3.28 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJCEUXM EU 16.09.2020 کیبورد 1.83 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.QJCINXM India 05.11.2020 کیبورد 2.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.QJCINXM India 05.11.2020 کیبورد 1.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCINXM India 01.09.2020 کیبورد 2.54 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCINXM India 01.09.2020 کیبورد 1.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCMIXM Global 18.06.2020 کیبورد 3.21 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCMIXM Global 18.06.2020 کیبورد 1.80 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCCNXM China 13.07.2020 کیبورد 2.69 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCCNXM China 13.07.2020 کیبورد 1.91 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCEUXM Eu 02.07.2020 کیبورد 3.24 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCEUXM Eu 02.07.2020 کیبورد 1.83 GB
 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

50 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi 9”

 1. به هیچ عنوان این گوشی رو بالاتر از میوای 12.5 اپدیت نکنید.گوشی به شدت کند پرباگ میشه

 2. سلام.بنده Redmi9 سبز اندروید۱۲ روبروزرسانی کردم ورژن۱۳که دانلودشد
  برنامه های سیستم ورابط کاربرسیستم وکارایی سیستم بهم ریخت،گوشی مدام خاموش ومجددا ریسیت میشه.روبعضی برنامه ها قفل میشه…چکاربایدبکنم؟
  متشکرم

 3. چرا فایل دانلود نمیشه پرداخت شده ولی باز دانلود نمیشه

  پاسخ : سلام . از قسمت پنل کاربری میتونید دسترسی داشته باشید .

 4. این فایل ota رو دانلود کردم ولی چجوری باید نصب بشه اصلا گزینه هایی که تو اموزش هستش نداره همش اپدیت اتومات میاره انتخاب دستی محل فایلو نداره
  تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که اموزش نصب مطالعه کردید و مشکل برطرف نشد به ایدی تلگرام پشتیبانی درج شده در راهنمای خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 5. سلام گوشیم ۲۴ ساعت درحالت سفت بوت مونده بیرونم نمیاد چیکار کنم حتی باطریشم جدا کردم ولی باز هم نشد

 6. سلام برای ردمی ۹سی کدوم رو نصب کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از این صفحه استفاده کنید .https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-9c/

 7. سلام. ببخشید چرا رام اندونزی ندارید برای ابن گوشی ؟ درحالیکه سایتای خارجی دارن

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 8. من مشکل عجیبی دارم گوشی ردمی 9 با اندروید 10 هست همش میزنم دانلود بشه بروزرسانی تا اخرش میره باز دوباره از اول میشه دانلود!! تمام 2 گیگ حجم هم الکی مصرف میشه!!
  حالا همون بروزرسانی اسمشو کپی کردم که این نام (lancelot) V12.5.3.0.RJCMIXM هست میگم اگه از اینجا دانلود کنم و بریزم تو گوشی حل میشه این مشکل؟ با تشکر.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درصورتی که مطابق منطقه گوشی هست امکان نصب دارید .

 9. سلام من رام چین miui 12.5.4 رو ریختم رو گلوبال 12.5.3 از طریق فایل ‌ota با خود گوشی بوتلودر هم قبلا آنلاک کردم الان گوگل پلی سرویس نمیتونم نصب کنم میشه رام گلوبال رو دوباره برگردونم ازهمین طریق یا چون یه نسخه پایین تره گوشی برک میشه؟

  • سلام دوست عزیز باید صبر کنید تا نسخه گلوبال بروزرسانیش جلو تر از نسخه شما بشه فعلا گوشی رو بروز رسانی نکن

 10. سلام و عرض ادب
  من گوشی ردمی 9a دیروز گرفتم بیلد نامبرش هست :
  MIUI,V12,0,17,0 QCDMIXM
  اندرویدش ۱۰ اگه بخوام از نسخه های که تو سایت گذاشتید استفاده کنم کدومش و باید بخرم!
  تشکز

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درصورتی که مدل گوشی Redmi 9A هست باید از رام های این صفحه استفاده کنید .https://www.iranmobile.org/xiaomi-redmi-9a/

 11. بعد میشه ورژن چین فست بوت رو ریخت رو گوشی گلوبال؟

 12. سلام ببخشید رام چیت بهتر است یا رام گلوبال؟ از نظر شارژ نگه داشتن یا سبک یا سنگین بودن؟

  • سلام گوشی ردمی9دارم اندروید ۱۱است میشه رام اندروید ۱۰رو نصب کرد

 13. با سلام، خواهشن یکی کمک کنه.
  من تازه یه گوشی ردمی ۹A خریداری کردم با رام گلوبال.
  مشکل اینه که این برنامه ضبط مکالمه نداره، و من چون کارم جوریه که واسه آدرس گرفتن نمیتونم بنویسم چون پشت فرمونم یا مشغول کاریم نمیتونم بنویسم بنابراین ضبط میکنم ولی متأسفانه با این گوشی نمیشه و برنامه ضبط مکالمه هم توش کار نمیکنه، یا یه طرفه ضبط میکنه یا اصلا نمیکنه.
  میخواستم ببینم با تعویض رام یعنی اگر رام چین یا هند یا مالزی بریزم این قابلیت میاد یا نه؟
  راهنمایی میکنید؟

 14. سلام اقا ترو خدا سریع جواب من رو بدین بنده ردمی 9 2021 دارم به miui 12.0.4 QJCMIXM بروزرسانی شد بعدش هیچ بروزرسانی براش نیومد از روش ota استفاده خواستم بکنم نسخه 12.5.1 نسخه 12.5.3 نسخه 12.0.2 نسخه 12.0.1 همه رو دانلود کردم هر کدوم رو میخوام نصب کنم مینویسه که این رام پایدار را نمی توان فلش کرد نسخه گوشیمم گلوبال نسخه دانلود هامم گلوبال هستش rjcmixm ترو خدا بهم بگید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنمایتتون میکنند .

 15. سلام لطفا بروزرسانی های رام چین را سریعتر بگذارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 16. خسته نباشید یبلد نامبر گوشی من RJCMIXM هستش ولی واسه بیلد نامبر های دیگه اپدیت اومده آیا میتونم اونارو نصب کنم ؟ ببخشید اگه سوالم مبتدیانه بود ممنون میشم راهنماییم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

 17. ببخشید من رام ترکیه ریختم کلا اینستال نمی شه اگه روی گوشیم twrp نصب کنم بعد با اون نصب میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : به پشتیبانی پیغام بدید .

 18. بعد با رام ترکیه مشکلی پیش نمیاد یعنی در نصب شدن برنامه ها یا سازگار بودن یا نبودن برنامه ها؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : بیلدنامبری هم که فرستادید به عنوان بیلدنامبر فعلی گوشیتون مربوط به منطقه ترکیه است .

 19. بیلد نامبر فعلیم Miui global 12.0.3 stable 12.0.3.0(QJCTRXM). میخام اندروید 11 نصب کنم با روش OTA میخام نصب کنم کدوم رو نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از رام های منطقه ترکیه میتونید استفاده کنید .

 20. سلام ببخشید کمک میخواستم من رام رو دانلود کردم رام ota بعد وقتی میخام اینستالش کنم میگه این رام غیر رسمی است لطفاً کمک کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 21. سلام و عرض خسته نباشید
  برای می یو ورژن12.0.3.0(QJCTRXM) با اندروید 10 میخوام اندروید 11 نصب کنم کدوم فایل دانلود کنم نصب کنم ممنون میشم راهنمایی کنید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام های منطفه ترکیه استفاده کنید .

 22. سلام . اپدیت ota با recovery مگه فرقی داره ؟؟؟
  فایل ota که گذاشتین با فایل recovery سایت شیائومی که میگیریم فرقی داره ؟؟ و با همین روش نصب ota که شما گذاشتین هم نصب میشه .
  خواهشا جواب بدین . ممنون .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . یکی دوست عزیز .

 23. سلام
  دوستان آخرین آپدیت گلوبال برای گوشی شیائومی Redmi 9 مشکل خاصی نداشته باشه هنگ و داغ شدن مشخصات رام فعلی
  MIUI 12.04 QJMIXM
  Android QP1A 190711.020.10

  • دوستان عزیز مشخصات گوشی شیائومیredmi 9 هر چه آپدیت گلوبال OTA دانلود میکنم پیغام آپدیت ناپایدار میزنه ممنون میشم راهنمایی کنید

 24. سلام
  نسخه 12.5.3 گلوبال عرضه شده من با گوشی آپدیت کردم ، لطفاً نسخه فست بوت رو قرار بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده است .

 25. سلام وقت بخیر .
  لطفا اخرین فایل فلش redmi 9 12.5.1.(RJCEUXM) برای اروپا بزارید خرید بزنم .
  ممنون از سایت خوبتون

 26. سلام خسته نباشید آیا گوشی ردمی 9 به اندروید 12 آپدیت میشود

 27. سلام گوشی من آدمی ۹ گلوبال رام از سایت خریدم و دانلود کردم ولی موقع نصب میگه این رام رسمی نیست و نمی‌توانید اون رو نصب کنید
  الان اندروید ۱۱ miui 12
  من نسخهmiui ۱۲/۵ رو دانلود کردم
  لطفاً راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید را کامل بفرمایید .

 28. Miui 12.5 برای ردمی 9 نسخه گلوبال منتشر شد لطفا تو سایت قرار بدین

 29. سلام وقتتون بخیر منطقه گوشی من eu هست و نسخه miui نصب شده ۱۲.۱ بوده ولی تو سایت شما ۱۲.۲ هست که هنوز برای من نیومده و درسایت شما ۱۲.۱ برای اندروید ۱۱ و منطقه اروپا موجود نیست میشه لطفا بفرمایید ایا اپدیت میشه یا نه و اینکه چرا تفاوت داره برای من متشکرم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را بفرمایید .

 30. سلام من به 12.5 نسخه کامل و stable آپدیت کردم
  فایل fast boot برای 12.5 چند وقت دیگه عرضه میشه ؟

 31. سلام من گوشیم ردمی ۹ گلوبال هست ولی هیچ پیامی برای اینکه آپدیتش اومده نیست ولی تو سایتتون نوشته که اندروید دوازده گلوبال اومده میخواستم ببینم میشه از همین رام هایی ک گذاشتین رو گوشیم نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه فعلی گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 32. سلام ، فایل ota رو دانلود کردم ، ولی تو تنظیمات گزینه لوکال آپدیت نیست ، حتی اکستراکت کردم ، گوشیو خاموش روشن کردم ولی فایل آپدیت شناسایی نمیکنه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 33. نسخه ۱۲.۵ رابطه کاربری کی برای ردمی ۹ عرضه میشه

 34. رام هند رو میشه روی رام گلوبال نصب کرد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 35. سلام
  تو صفحه اندروید ۱۱ ، جلوی redmi 9 نوشتید رام اروپا و چین ، اینجا نوشته گلوبال
  اشتباه تایپی هست ؟ فلش نکنم به مشکل بخورم…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر دوست عزیز اشتباه نیست برای منطقه اروپا هم عرضه شده و بزودی در سایت قرار میگیرد . باید از رام های منطقه گوشی استفاده کنید .

 36. سلام MiUI 12.5 انگار اومده، لطفاً از اولین سایت هایی باشید که میاره👊

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا میباشد .

 37. سلام
  امکان آپگرید از اندروید 11 به 10 هست ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 38. نمیشه رام چینی نصب کرد؟

 39. سلام
  گوشی منم ردمی ۹ گلوبال هستش خودش به روز رسانی داد آپدیت کردم اندرویدش شد ۱۱

 40. سلام
  اندروید 11 گلوبال عرضه شده ، من با خود گوشی آپدیت کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 41. سلام
  رام مناسب برای شیومی ۹ آ
  موجود هست بطوریکه قابلیت ضبط صدای تماس رو داشته باشه
  ممنون

 42. سلام خسته نباشید چجوری بفهمم که گوشیم fastboot هست یاota?

 43. سلام خوبین من رامم اروپا هست میشه عوضش کنم چین بزنم؟

 44. دوست عزیز من یه گوشی شیائومی ردمی9 دارم تازه گرفتم دسترسی به صاحب قبلی ندارم حساب mi فعال بوده حالا بازگشت به کارخانه زدم گوشی قفل شده چیکارش باید بکنم لطفا زودتر راهنمایی کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه ما پشتیبانی نمیکنیم ، باید در نت سرچ کنید.

 45. با سلام ببخشید شما گفتبن واسه فلش گوشی های شیائومی با پردازنده مدیاتک از برنامه mi flash استفاده کنید در صورتی بعضی جاهای دیگه میگن از برنامه sp flash tools استفاده کنید؟؟من با برنامه mi flash استفاده کردم و رام گوشی پرید و روی بوت گیر کرد.مطمئن هستین از mi flash استفاده کرد؟؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با تلگرام پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند.

 46. آیا ورژن چین بر روی گوشی گلوبال قابل نصب است؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.