دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi 9 / Redmi 9 Prime

اندروید11.0.0, 10.0.0 | (lancelot) Redmi 9

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 2000 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi 9 / Redmi 9 Prime (lancelot)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCINXM India 17.08.2021 کیبورد 2.65 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCINXM India 17.08.2021 کیبورد 2.08 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCMIXM Global 29.07.2021 کیبورد 4.32 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCMIXM Global 29.07.2021 کیبورد 2.11 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJCCNXM China 13.07.2021 کیبورد 3.38 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJCCNXM China 13.07.2021 کیبورد 2.43 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJCEUXM EU 07.07.2021 کیبورد 4.31 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJCEUXM EU 07.07.2021 کیبورد 2.11 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJCMIXM Global 07.07.2021 کیبورد 4.28 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJCMIXM Global 07.07.2021 کیبورد 2.07 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJCMIXM Global 09.06.2021 کیبورد 4.30 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJCMIXM Global 09.06.2021 کیبورد 2.00 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.RJCCNXM China 26.05.2021 کیبورد 3.20 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJCCNXM China 26.05.2021 کیبورد 2.30 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.8.0.QJCCNXM China 26.03.2021 کیبورد 2.92 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJCCNXM China 26.03.2021 کیبورد 2.11 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.7.0.QJCCNXM China 22.01.2021 کیبورد 2.90 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJCCNXM China 22.01.2021 کیبورد 2.15 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJCMIXM Global 31.03.2021 کیبورد 4.01 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJCMIXM Global 31.03.2021 کیبورد 1.92 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QJCMIXM Global 28.01.2021 کیبورد 3.69 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJCMIXM Global 28.01.2021 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.6.0.QJCCNXM China 24.12.2020 کیبورد 2.83 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJCCNXM China 24.12.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJCCNXM China 22.09.2020 کیبورد 2.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJCCNXM China 22.09.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJCMIXM Global 15.12.2020 کیبورد 3.68 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJCMIXM Global 15.12.2020 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 3.73 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCEUXM EU 19.01.2021 کیبورد 1.90 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 3.54 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCMIXM Global 19.11.2020 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJCINXM India 29.12.2020 کیبورد 2.64 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCINXM India 29.12.2020 کیبورد 1.84 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJCCNXM China 27.07.2020 کیبورد 2.00 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.QJCEUXM EU 01.12.2020 کیبورد 3.61 GB

 10.0.0

11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.QJCEUXM EU 01.12.2020 کیبورد 1.83 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.QJCMIXM Global 13.11.2020 کیبورد 3.47 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.QJCMIXM Global 13.11.2020 کیبورد 1.79 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJCMIXM Global 05.09.2020 کیبورد 3.19 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJCMIXM Global 05.09.2020 کیبورد 1.79 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJCEUXM EU 16.09.2020 کیبورد 3.28 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJCEUXM EU 16.09.2020 کیبورد 1.83 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.QJCINXM India 05.11.2020 کیبورد 2.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.QJCINXM India 05.11.2020 کیبورد 1.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCINXM India 01.09.2020 کیبورد 2.54 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCINXM India 01.09.2020 کیبورد 1.75 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCMIXM Global 18.06.2020 کیبورد 3.21 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCMIXM Global 18.06.2020 کیبورد 1.80 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCCNXM China 13.07.2020 کیبورد 2.69 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCCNXM China 13.07.2020 کیبورد 1.91 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.QJCEUXM Eu 02.07.2020 کیبورد 3.24 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJCEUXM Eu 02.07.2020 کیبورد 1.83 GB
 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

21 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 11.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi 9”

 1. سلام خسته نباشید آیا گوشی ردمی 9 به اندروید 12 آپدیت میشود

 2. سلام گوشی من آدمی ۹ گلوبال رام از سایت خریدم و دانلود کردم ولی موقع نصب میگه این رام رسمی نیست و نمی‌توانید اون رو نصب کنید
  الان اندروید ۱۱ miui 12
  من نسخهmiui ۱۲/۵ رو دانلود کردم
  لطفاً راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید را کامل بفرمایید .

 3. Miui 12.5 برای ردمی 9 نسخه گلوبال منتشر شد لطفا تو سایت قرار بدین

 4. سلام وقتتون بخیر منطقه گوشی من eu هست و نسخه miui نصب شده ۱۲.۱ بوده ولی تو سایت شما ۱۲.۲ هست که هنوز برای من نیومده و درسایت شما ۱۲.۱ برای اندروید ۱۱ و منطقه اروپا موجود نیست میشه لطفا بفرمایید ایا اپدیت میشه یا نه و اینکه چرا تفاوت داره برای من متشکرم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را بفرمایید .

 5. سلام من به 12.5 نسخه کامل و stable آپدیت کردم
  فایل fast boot برای 12.5 چند وقت دیگه عرضه میشه ؟

 6. سلام من گوشیم ردمی ۹ گلوبال هست ولی هیچ پیامی برای اینکه آپدیتش اومده نیست ولی تو سایتتون نوشته که اندروید دوازده گلوبال اومده میخواستم ببینم میشه از همین رام هایی ک گذاشتین رو گوشیم نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه فعلی گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 7. سلام ، فایل ota رو دانلود کردم ، ولی تو تنظیمات گزینه لوکال آپدیت نیست ، حتی اکستراکت کردم ، گوشیو خاموش روشن کردم ولی فایل آپدیت شناسایی نمیکنه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 8. نسخه ۱۲.۵ رابطه کاربری کی برای ردمی ۹ عرضه میشه

 9. رام هند رو میشه روی رام گلوبال نصب کرد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 10. سلام
  تو صفحه اندروید ۱۱ ، جلوی redmi 9 نوشتید رام اروپا و چین ، اینجا نوشته گلوبال
  اشتباه تایپی هست ؟ فلش نکنم به مشکل بخورم…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر دوست عزیز اشتباه نیست برای منطقه اروپا هم عرضه شده و بزودی در سایت قرار میگیرد . باید از رام های منطقه گوشی استفاده کنید .

 11. سلام MiUI 12.5 انگار اومده، لطفاً از اولین سایت هایی باشید که میاره👊

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا میباشد .

 12. سلام
  امکان آپگرید از اندروید 11 به 10 هست ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 13. نمیشه رام چینی نصب کرد؟

 14. سلام
  گوشی منم ردمی ۹ گلوبال هستش خودش به روز رسانی داد آپدیت کردم اندرویدش شد ۱۱

 15. سلام
  اندروید 11 گلوبال عرضه شده ، من با خود گوشی آپدیت کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. در حال حاضر نسخه بتا عرضه شده بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 16. سلام
  رام مناسب برای شیومی ۹ آ
  موجود هست بطوریکه قابلیت ضبط صدای تماس رو داشته باشه
  ممنون

 17. سلام خسته نباشید چجوری بفهمم که گوشیم fastboot هست یاota?

 18. سلام خوبین من رامم اروپا هست میشه عوضش کنم چین بزنم؟

 19. دوست عزیز من یه گوشی شیائومی ردمی9 دارم تازه گرفتم دسترسی به صاحب قبلی ندارم حساب mi فعال بوده حالا بازگشت به کارخانه زدم گوشی قفل شده چیکارش باید بکنم لطفا زودتر راهنمایی کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه ما پشتیبانی نمیکنیم ، باید در نت سرچ کنید.

 20. با سلام ببخشید شما گفتبن واسه فلش گوشی های شیائومی با پردازنده مدیاتک از برنامه mi flash استفاده کنید در صورتی بعضی جاهای دیگه میگن از برنامه sp flash tools استفاده کنید؟؟من با برنامه mi flash استفاده کردم و رام گوشی پرید و روی بوت گیر کرد.مطمئن هستین از mi flash استفاده کرد؟؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با تلگرام پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند.

 21. آیا ورژن چین بر روی گوشی گلوبال قابل نصب است؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.