دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi 8A

اندروید 10.0.0 , 9.0.0 | (Olivelite) Redmi 8A

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 2000 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi 8A (Olivelite)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.QCPCNXM China 03.08.2021 کیبورد 2.75 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.QCPCNXM China 03.08.2021 کیبورد 1.74 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCPINXM India 09.06.2021 کیبورد 2.75 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCPINXM India 09.06.2021 کیبورد 1.74 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCPCNXM China 20.05.2021 کیبورد 2.65 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCPCNXM China 20.05.2021 کیبورد 1.64 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCPMIXM Global 18.05.2021 کیبورد 3.17 GB
10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCPMIXM Global 18.05.2021 کیبورد 1.77 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCPMIXM Global 12.04.2021 کیبورد 3.21 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCPMIXM Global 12.04.2021 کیبورد 1.80 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCPEUXM EU 29.03.2021 کیبورد 3.26 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCPMIXM Global 25.01.2021 کیبورد 3.19 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCPMIXM Global 25.01.2021 کیبورد 1.74 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCPEUXM EU 29.12.2020 کیبورد 3.23 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCPEUXM EU 29.12.2020 کیبورد 1.74 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCPCNXM China 31.12.2020 کیبورد 2.64 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCPCNXM China 31.12.2020 کیبورد 1.89 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QCPMIXM Global 12.12.2020 کیبورد 3.12 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QCPMIXM Global 12.12.2020 کیبورد 1.65 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QCPCNXM China 01.09.2020 کیبورد 2.54 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QCPCNXM China 01.09.2020 کیبورد 1.80 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QCPEUXM EU 17.10.2020 کیبورد 3.05 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QCPEUXM EU 17.10.2020 کیبورد 1.66 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QCPINXM India 28.10.2020 کیبورد 2.32 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCPINXM India 28.10.2020 کیبورد 1.59 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QCPMIXM Global 27.07.2020 کیبورد 3.00 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCPMIXM Global 25.09.2020 کیبورد 1.66 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCPCNXM China 25.09.2020 کیبورد 1.79 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QCPINXM India 11.08.2020 کیبورد 2.37 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QCPINXM India 11.08.2020 کیبورد 1.64 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QCPMIXM Global 30.07.2020 کیبورد 3.10 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QCPMIXM Global 30.07.2020 کیبورد 1.65 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.PCPCNXM China 27.05.2020 کیبورد 2.49 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.PCPCNXM China 27.05.2020 کیبورد 1.83 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.PCPCNXM China 18.03.2020 کیبورد 2.46 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.PCPCNXM China 18.03.2020 کیبورد 1.81 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.PCPCNXM China 25.02.2020 کیبورد 2.36 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.PCPCNXM China 25.02.2020 کیبورد 1.77 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCPMIXM Global 30.05.2020 کیبورد 3.21 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCPMIXM Global 30.05.2020 کیبورد 1.76 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCPCNXM China 12.01.2020 کیبورد 2.36 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCPCNXM China 12.01.2020 کیبورد 1.73 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCPMIXM Global 31.03.2020 کیبورد 3.10 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCPMIXM Global 31.03.2020 کیبورد 1.73 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.5.0.PCPMIXM Global 21.02.2020 کیبورد 1.70 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCPMIXM Global 19.12.2019 کیبورد 2.89 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCPMIXM Global 19.12.2019 کیبورد 1.70 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCPMIXM Global 11.12.2019 کیبورد 1.69 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.PCPMIXM Global 21.11.2019 کیبورد 2.81 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PCPMIXM Global 21.11.2019 کیبورد 1.67 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.PCPINXM India 05.11.2019 کیبورد 2.32 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PCPINXM India 05.11.2019 کیبورد 1.65 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.4.0.PCPCNXM China 10.10.2019 کیبورد 2.24 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.4.0.PCPCNXM China 10.10.2019 کیبورد 1.69 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.3.0.PCPMIXM Global 19.10.2019 کیبورد 2.70 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.3.0.PCPMIXM Global 19.10.2019 کیبورد 1.64 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.3.0.PCPCNXM China 20.09.2019 کیبورد 2.15 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.3.0.PCPCNXM China 20.09.2019 کیبورد 1.60 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

16 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 10.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi 8A”

 1. سلام یه 8a رو حالت فست بوت مونده دوتافایلو امتحان کردم ولی نصب نشد میشه راهنمایی کنید برایه نصب کاستوم رام یا رام اورجینال

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در سایت فقط رام های ارجینال موجود است و راهنمای نصب هم در سایت موجود میباشد .

 2. سلام من گوشی شیاومی ردمی 8A رو یه هفته خریدم همون موقع بروزرسانی براش اومد وقتی بروز رسانی کردم به نظرم گوشی زود شارژر خالی می‌کنه و خیلی دیر باطری پر میشه با اینکه از فست شارژ هم استفاده میکنم برای بروز رسانی miu یا مشکل دیگه هست

 3. سلام.وقت بخیر
  چرا اندروید۱۰رو برپایه میوای۱۲نسخه گلوبال نمیزارین؟من دو هفتس که برام اپدیت اندروید ۱۰با میوای12.0.1اومد که منم اپدیت کردم

  و یک سوال
  از موقع ای که اپدیت کردم مثلی که باگ داره و
  هر از گاهی ناگهانی خاموش میشه
  باتری هم زودتر مصرف میشه
  راهی هست که این باگ رو برطرف کنم تا ناگهانی گوشیم خاموش نشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیزدر حال حاضر فایل OTA عرضه شده است .

 4. سلام.. همین الان آپدیت میوای ۱۲ اومد واسم.. ۴۷۵ مگابایت

 5. با سلام و خسته نباشید
  نسخه MIUI 12برای 8a گلوبال حدودا کی منتشر میشود؟

 6. سلام گوشی من شیائومی ردمی 8a با پک گلوبال هست، میخوام رام هند رو نصب کنم اولا این کار درسته یا مشکل پیش میاد؟ دوم چطوری باید نصبش کنم چون توی تنظیماتش انتخاب پک و نصب نداره سوم اینکه بیلد نامبرش با بیلد نامبر هند فرق داره، آیا مشکلی نداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 7. سلام چرا تو رام های سایت QCPRUXM نیست مال گوشی من اینه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه در سایت موجود نمیباشد .

 8. سلام خسته نباشی .میخواستم بدونم من اگه این نسخه اندروید ۱۰ از سایت شما دانلود کنم . نسخه های آبدیت بعدی خودش رو گوشیم میاد یا باید همش از سایت دانلود کنم؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای گوشی عرضه میشود . با توجه به منطقه گوشی از رام مناسب استفاده کنید .

 9. سلام خسته نباشید. بنده در حال حاضر رام گلوبال MIUI 11.0.3 STABLE که اندروید 9.0 داره نصب دارم. می‌تونم رام چین اندروید 10 که MIUI 11.0.2 هست و قرار دادید رو نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 10. سلام
  اندروید ۱۰ برا چه نسخه ای از این گوشی تا حالا اومده؟
  و اینکه برا گلوبال چرا نمیاد؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. زمان عرضه فایل نصبی مشخص نمی باشد.

 11. سلام خسته نباشید ازذبین این دو روش کدوم بهتره مشکل نرم افزاری رو حل می کنه OTA یا mi flash کدومش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. miflash ولی گوشی باید آنلاک بوتلودر شود.

 12. با سلام و خسته نباشید امکان داره با گوشی آنلاک شده که نسخه گلوبال هست رام چین نصب کنم و لاکش نکنم تا بریک نشم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر بهتر است نصب نکنید.

 13. سلام پس فست بوت 11.0.5.0گلوبال کی قرار میگیرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. هر زمان فایل بدون مشکل عرضه شود.

 14. سلام
  خواستم این گوشی رو با mi unlockآنلاک کنم ولی خطا داد گفت
  Please unlock 168 hours laterراهی برای زودتر آنلاک کردن وجود داره آیا؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر راهی ندارد.

 15. سلام
  خسته نباشید و ممنون از تمام تلاشتون
  من گوشیم رام روسیه داره میتونم گلوبال بزنم ؟
  این مراحلی که توضیح دادید برای اپدیت گوشی انجام نمیشه
  یعنی مثل گوشیهای قدیمی تر همچین گذینه ای نداره که رام دانلود شده پیدا کنی و
  اجرا کنی که اپدیت شه
  ممنون میشم اگه جوابم بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 16. سلام جناب وقت بخیر
  تو لیست اندروید ۱۰ زدید برای redmi 8Aعرضه شد ولی چرا لینک دانلود نزدید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل رام قایل نصب داخل سایت قرار خواهد گزفت .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.