دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi 8

اندروید 10.0.0 , 9.0.0 | (Olive) Redmi 8

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 2000 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi 8 (Olive)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCNEUXM EU 18.05.2021 کیبورد 3.84 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCNEUXM EU 18.05.2021 کیبورد 2.10 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCNMIXM Global 11.05.2021 کیبورد 3.08 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCNMIXM Global 11.05.2021 کیبورد 2.10 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QCNINXM India 24.05.2021 کیبورد 2.54 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QCNINXM India 24.05.2021 کیبورد 2.10 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCNINXM India 08.04.2021 کیبورد 2.54 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCNINXM India 08.04.2021 کیبورد 2.04 GB
 10.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCNCNXM China 09.04.2021 کیبورد 2.86 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QCNMIXM Global 06.04.2021 کیبورد 3.78 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QCNMIXM Global 06.04.2021 کیبورد 2.08 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCNINXM India 27.01.2021 کیبورد 2.47 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCNINXM India 27.01.2021 کیبورد 1.98 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCNCNXM China 12.01.2021 کیبورد 2.92 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCNCNXM China 12.01.2021 کیبورد 2.05 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCNEUXM EU 29.12.2020 کیبورد 3.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCNEUXM EU 29.12.2020 کیبورد 2.01 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QCNMIXM Global 12.12.2020 کیبورد 3.73 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QCNMIXM Global 12.12.2020 کیبورد 2.02 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QCNMIXM Global 18.09.2020 کیبورد 3.31 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QCNMIXM Global 18.09.2020 کیبورد 1.93 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.QCNEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 3.35 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.QCNEUXM EU 16.10.2020 کیبورد 1.92 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QCNINXM India 27.10.2020 کیبورد 2.62 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCNINXM India 27.10.2020 کیبورد 1.86 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QCNMIXM Global 28.07.2020 کیبورد 3.42 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCNMIXM Global 28.07.2020 کیبورد 1.94 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.QCNCNXM China 16.10.2020 کیبورد 2.84 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.QCNCNXM China 16.10.2020 کیبورد 1.98 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QCNINXM India 07.08.2020 کیبورد 2.68 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QCNINXM India 07.08.2020 کیبورد 1.92 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QCNEUXM EU 07.08.2020 کیبورد 3.47 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QCNEUXM EU 07.08.2020 کیبورد 1.94 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.QCNCNXM China 23.06.2020 کیبورد 2.79 GB
 10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QCNCNXM China 23.06.2020 کیبورد 1.97 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.12.0.PCNINXM India 09.06.2020 کیبورد 2.72 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.12.0.PCNINXM India 09.06.2020 کیبورد 1.97 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.11.0.PCNMIXM Global 19.05.2020 کیبورد 3.50 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.11.0.PCNMIXM Global 19.05.2020 کیبورد 1.99 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.11.0.PCNINXM India 15.05.2020 کیبورد 2.72 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.11.0.PCNINXM India 15.05.2020 کیبورد 1.97 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.PCNINXM India 26.03.2020 کیبورد 2.80 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.PCNINXM India 26.03.2020 کیبورد 1.94 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.PCNMIXM Global 23.03.2020 کیبورد 3.51 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.PCNMIXM Global 23.03.2020 کیبورد 1.96 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.PCNINXM India 03.03.2020 کیبورد 2.68 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.PCNINXM India 03.03.2020 کیبورد 1.94 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.PCNCNXM China 04.03.2020 کیبورد 2.62 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.PCNCNXM China 04.03.2020 کیبورد 1.94 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCNMIXM Global 12.02.2020 کیبورد 3.23 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCNMIXM Global 12.02.2020 کیبورد 1.94 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.7.0.PCNCNXM China 12.01.2020 کیبورد 2.63 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.7.0.PCNCNXM China 12.01.2020 کیبورد 1.91 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.PCNMIXM Global 19.01.2020 کیبورد 3.09 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.PCNMIXM Global 19.01.2020 کیبورد 1.94 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.4.0.PCNMIXM Global 08.01.2020 کیبورد 3.18 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.PCNMIXM Global 08.01.2020 کیبورد 1.93 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCNMIXM Global 19.12.2019 کیبورد 3.17 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCNMIXM Global 19.12.2019 کیبورد 1.93 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.3.0.PCNCNXM China 13.11.2019 کیبورد 2.64 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.3.0.PCNCNXM China 03.12.2019 کیبورد 1.87 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCNMIXM Global 12.12.2019 کیبورد 1.92 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.PCNCNXM China 13.11.2019 کیبورد 2.60 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCNCNXM China 13.11.2019 کیبورد 1.87 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.2.0.PCNINXM India 13.11.2019 کیبورد 2.63 GB
9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.2.0.PCNINXM India 13.11.2019 کیبورد 1.88 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.1.0.PCNMIXM Global 27.11.2019 کیبورد 3.09 GB
 9.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.PCNMIXM Global 27.11.2019 کیبورد 1.91 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.6.0.PCNCNXM China 10.10.2019 کیبورد 2.50 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.6.0.PCNCNXM China 10.10.2019 کیبورد 1.80 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.5.0.PCNCNXM China 10.09.2019 کیبورد 2.43 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.5.0.PCNCNXM China 10.09.2019 کیبورد 1.80 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) FastBoot V10.3.4.0.PCNMIXM Global 19.10.2019 کیبورد 2.96 GB
9.0.0 10 Stable (نهایی) OTA V10.3.4.0.PCNMIXM Global 19.10.2019 کیبورد 1.85 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

60 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 10.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi 8”

 1. اندروید 11 برای این گوشی منتشر میشه؟!

  • احتمالا، ولی احتمالش کمه

 2. 12.0.3.0 گلوبال منتشر شده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

  • میتونم نسخه قبلی رو از یایت بگیرم و نصب کنم؟ این که نصب شده باگ داره

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 3. ببخشید وقتی با این روش آپدیت کنیم…بعد از آپدیت شدن…جیمیل و پسورد نمیخواد؟ یعنی FRP نداره گوشی های شیائومی؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که از قایل FastBoot استفاده کنید نیاز به رمز جیمیل دارید .

 4. سلام برای گوشی آپدیت امنیتی بازهم میاد یا تمام شد ممنون میشم جواب بدید

 5. سلام. چرا موقع اپدیت گوشی پیام میدهِ . این نسخه صحیحی نمی باشد واسه اپدیت 12
  با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ارور باید بررسی شود ممکن است از رام منطقه مناسب استفاده نکردید .

 6. این نسخه جدید کلا باگه😂 ایشالا نسخه بعدی که باگ های جدید تری تو راهن یه جفت باگ هم رفع کنن.

 7. سلام چرا حجمشون انقد زیاده ؟ من از تو تنظیمات بروز رسانی کردم حدودا 600 مگابایت بود حجمش.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بروزرسانی به صورت OTA معمولا حجم کمتری دارد .

 8. سلام نسخه بتا miui 12 رو میشه قرار بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر فقط نسخه های رسمی در سایت قرار میگیرد .

 9. سلام من الان miui 12 گلوبال رو گرفتم شما هم در سایت قرار دهید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد .

 10. سلام
  Miui12 برای ردمی هشت نسخه ی گلوبال کی عرضه می شه

 11. سلام وقت بخیر
  اندروید ۱۱ برای ردمی ۸ میاد؟

  • احتمال زیاد خیر

  • به احتمال 99.9 درصد میاد

 12. تو آپدیت جدید باگ اسکرول اسکرین شات رفع شده برای من از داخل موبایل آپدیت شد

 13. سلام برای گوشی من بروزرسانی های ota دانلود نمیشود لطفا جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز در صورتی که فایل تهیه کردید به تلگرام پشتبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 14. سلام من گوشی ردمی هشت گلوبال همون دومی دانلود کردم با آپدیت داخل گوشی یکی بود ولی زدم نصب نشد لطفاً بگین چطور درستش کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که اموزش نصب را مطالعه کردید و باز به مشکل خوردید به ادرس تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل حرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 15. ایا دانلود رام گلوبال بجای رام اروپا برای اپدیت ota مشکلی رو ایجاد میکنه یا اینکه نصب میشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 16. دوستانی که به اندروید 10 ارتقا دادن مشکلی یا باگی که براتون پیش نیومده؟؟

  • من که مشکلی ندیدم باگ های قبلی برطرف نشدن حس میکنم کیفیت دوربین مقداری افزایش داشته

 17. آپدیت MIUI 12 برای این گوشی عرضه میشه؟

  • صددرصد عرضه میشه

  • آره

 18. سلام نسخه من pcneuxm هست
  کدوم نسخه ota رو میتونم بدونه مشکل بزنم
  ممنون میشم راهنماییم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه رام مربوط به منطقه گوشی شما موجود نمیباشد .

 19. سلام من هردوفایل otaروخریداری ودانلود کردم ولی نصب نمیشن لطفا کمک کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 20. سلام من دوتا مدل اوتارودانلود کردم ولی نصب نمیکنه میشه راهنماییم کنین
  ارور فایل خراب است میده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 21. سلام خسته نباشید رام گوشی من fastboot هست با بیلد نامبر 11.0.11.1(PCNMIM) میتونم رام دیگری نصب کنم یا منتظر منتشر شدن برای این مدل بمونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که برای منطقه گوشی عرضه شده باشد امکان نصب دارید .

 22. سلام خیلی ممنون من global ota رو زدم بدون مشکل ممنون

 23. با سلام. گوشیم رام گلوبال هست فایل ota زدم به گوشیم از همین جا خیالت راحت بزنید …مشکلی پیش نیومد.

 24. سلام اگر گوشی رو بروزرسانی کنیم اطلاعات گوشی پاک میشود

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . معمولا بروزرسانی به صورت OTA اطلاعات پاک نمیشود .

 25. سلام
  گوشی من رام گلوبال miui11.0.11 و بلیندنامبر GENNS_pack-2285530.1.287147.2_9

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . میتونید از رام گلوبال اندروید 10 استفاده کنید .

 26. سلام آیا برای بیلد نامبر 9_GENNS_PACK-2.285530.1.287147.2 اندروید ۱۰ میاد

 27. سلام مگه نباید آپدیت OTA روی خود تنظیمات گوشی دانلود بشه؟من میرم تو تنظیمات نوشته آپدیت وجود ندارد
  اما شما اینجا بروز رسانی دادین چجوریه؟
  مطمئن هست اپدیتتون ؟
  رو خود گوشی کی میاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اپدیت OTA مدتی طول میکشد تا برای گوشی عرضه شود ولی ممکن است بدلیل یکی نبودن منطقه رام و گوشی بروزرسانی دریافت نکنید . رام ها داخل سایت اصلی میباشد .

 28. سلام
  برای من می.یو.آی ۱۱.۰.۶ هست آیا اندروید ۱۰ براش میاد؟

 29. سلام
  برای miui11.0.11 کی اندروید 10 میاد

 30. سلام برای من miui11.0.11 هست کی براش
  اندروید 10 میاد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و منطقه گوشی را بفرمایید .

 31. آموزش برداشتن mi account هم موجوده ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

 32. سلام برا من می یو آی ۱۱.۰.۷ هستش ردمی ۸
  کی براش اندروید ۱۰ میاد؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اندروید 10 برای این مدل عرضه شده است .

 33. بعد آبدیت full screen gesture رو از دست دادم فقط برگشت کار می کنه
  مگه قرار نبود نسخه نهایی باشه

 34. سلام.
  مطمئن هستید که این فایل (رام اندروید 10 گلوبال) ota هست آخه من هر جا میگردم فقط فایل ریکاوری پیدا میشه و حتی فایل ota تو سایت های خارجی هم پیدا نمیشه

 35. چرا سرعت دانلو واسه هر دوتاش یکیه
  دو تمن بول مفتکی دادم😐😒

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . چک شد مشکلی ندارد مشکل از سمت نت میباشد .

 36. آپدیت اندروید ۱۰ گلوبال که روی خود گوشی میاد برا ردمی نوت ۸ کی منتشر میشه؟

 37. موبایل من رام گلوباله ولی وقتی بررسی میکنم میگه آپدیتی در دسترس نیست

 38. سلام ببخشید رام گلوبال اندروید ۱۰ شیائومی ردمی ۸ امروز اومد لطفا قرار بدین ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال بررسی میباشد درصوزتی که نسخه بتا نباشد در سایت فرار خواهد گرفت .

 39. سلام ببخشید ارتقاء اندروید ۱۰ شیائومی ساخت هند کی میاد؟

 40. سلام نسخه جهانی اندروید ۱۰ برای redmi 8 چه زمانی منتشر میشود؟

 41. سلام من رام اندروید 10 رو روی نسخه گلوبال نصب کردم به نظر من ارزش نداره بزارید همون رام گلوبال رو گوشیتون باشه

 42. برای این کی میادMIUI 11.0.11.0

 43. سلام مدل من Global هست میشه نصب کرد
  اگر نه نسخه جهانی کی میاد

 44. چرا نسخهOTA روی ردمی 8نصب‌نمیشه

 45. سلام
  امکان نصب رام چین روی نسخه گلوبال جود داره یا خیر؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر امکان نصب ندارید .

 46. سلام
  امکانش هست که رام هند رو بر روی پک گلوبال با روش ota نصب کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

 47. سلام
  Redmi 8 روت میشود؟
  لطفا حتما پاسخ بدهید

 48. رام من برای اندونزیه،آیا دیگه بروزرسانی نمیشه و نسخه های جدید اندروید و رابط کاربری دریافت نمیکنه؟؟؟

 49. اپدیت اندروید ۱۰الان تو سایت شما برای redmi 8 هشت ماه هست زدین اومده ولی اینجا نیست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه رام نصبی در سایت قرار خواهد گرفت .

 50. سلام خوبین الان باید صبر کنیم تا اندروید ده بیاد؟

 51. با سلام ببخشید اندروید 10نوشته تو سایتتون که عرضع شده ولی برای ما نیومده چکار کنم رهنمایی کنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. برای تمام مناطق عرضه نشده است.

 52. سلام فلش با رام ota مشکل نرم افزای را حل میکند یا خیر ؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر.

 53. سلام
  خسته نباشید پس این اندروید۱۰ که میگید تولیست نیستش

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه رام نصبی در سایت قرار خواهد گرفت .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.