دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی POCO X3 NFC

اندروید 11.0.0 , 10.0.0 | POCO X3 NFC

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi POCO X3 NFC (surya)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.5.0.SJGEUXM EU 17.08.2023 کیبورد 4.40 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V14.0.5.0.SJGEUXM EU 17.08.2023 کیبورد 2.74 GB
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.2.0.SJGMIXM Global 25.07.2023 کیبورد 4.42 GB
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) OTA V14.0.2.0.SJGMIXM Global 25.07.2023 کیبورد 2.67 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.2.0.SJGTRXM Turkey 21.07.2023 کیبورد 4.06 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V14.0.2.0.SJGTRXM Turkey 21.07.2023 کیبورد 2.72 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.1.0.SJGTRXM Turkey 28.04.2023 کیبورد 4.06 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V14.0.1.0.SJGTRXM Turkey 28.04.2023 کیبورد 2.71 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.4.0.SJGEUXM EU 18.04.2023 کیبورد 4.40 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V14.0.4.0.SJGEUXM EU 18.04.2023 کیبورد 2.74 GB
 12.0.0 14 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.1.0.SJGMIXM Global 06.03.2023 کیبورد 4.48 GB
 12.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.1.0.SJGMIXM Global 06.03.2023 کیبورد 2.70 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.4.0.SJGEUXM EU 21.11.2022 کیبورد 4.75 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SJGEUXM EU 21.11.2022 کیبورد 2.72 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.3.0.SJGEUXM EU 03.11.2022 کیبورد 4.75 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SJGEUXM EU 03.11.2022 کیبورد 2.72 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.1.0.SJGTRXM Turkey 29.08.2022 کیبورد 3.99 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJGTRXM Turkey 29.08.2022 کیبورد 2.71 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.2.0.RJGEUXM EU 27.08.2022 کیبورد 4.66 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.RJGEUXM EU 27.08.2022 کیبورد 2.71 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.1.0.SJGMIXM Global 05.08.2022 کیبورد 4.56 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJGMIXM Global 05.08.2022 کیبورد 2.67 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.8.0.RJGEUXM EU 08.06.2022 کیبورد 4.55 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.8.0.RJGEUXM EU 08.06.2022 کیبورد 2.53 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.8.0.RJGMIXM Global 08.06.2022 کیبورد 4.41 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.8.0.RJGMIXM Global 08.06.2022 کیبورد 2.47 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.7.0.RJGMIXM Global 24.04.2022 کیبورد 4.55 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RJGMIXM Global 24.04.2022 کیبورد 2.48 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.7.0.RJGEUXM EU 15.04.2022 کیبورد 4.78 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RJGEUXM EU 15.04.2022 کیبورد 2.54 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.5.0.RJGEUXM EU 15.02.2022 کیبورد 4.91 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJGEUXM EU 15.02.2022 کیبورد 2.52 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.5.0.RJGMIXM Global 15.02.2022 کیبورد 4.78 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJGMIXM Global 15.02.2022 کیبورد 2.46 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.4.0.RJGMIXM Global 25.11.2021 کیبورد 4.91 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJGMIXM Global 25.11.2021 کیبورد 2.46 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.4.0.RJGEUXM EU 13.11.2021 کیبورد 4.96 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJGEUXM EU 13.11.2021 کیبورد 2.52 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.3.0.RJGMIXM Global 18.10.2021 کیبورد 4.79 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJGMIXM Global 18.10.2021 کیبورد 2.41 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.2.0.RJGEUXM EU 23.08.2021 کیبورد 4.77 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJGEUXM EU 23.08.2021 کیبورد 2.45 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.2.0.RJGTRXM Turkey 01.11.2021 کیبورد 3.89 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJGTRXM Turkey 01.11.2021 کیبورد 2.46 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJGTRXM Turkey 23.08.2021 کیبورد 3.84 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJGTRXM Turkey 23.08.2021 کیبورد 2.45 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJGMIXM Global 21.07.2021 کیبورد 4.66 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJGMIXM Global 21.07.2021 کیبورد 2.35 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.2.0.RJGINXM India 17.07.2021 کیبورد 2.84 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJGINXM India 17.07.2021 کیبورد 2.30 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.1.0.RJGMIXM Global 08.06.2021 کیبورد 4.49 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJGMIXM Global 08.06.2021 کیبورد 2.27 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.8.0.RJGEUXM EU 19.05.2021 کیبورد 4.54 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.RJGEUXM EU 19.05.2021 کیبورد 2.32 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.9.0.QJGMIXM Global 08.05.2021 کیبورد 4.47 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.9.0.QJGMIXM Global 08.05.2021 کیبورد 2.27 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.8.0.QJGEUXM EU 22.02.2021 کیبورد 4.10 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJGEUXM EU 22.02.2021 کیبورد 2.25 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.8.0.QJGMIXM Global 22.02.2021 کیبورد 4.03 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJGMIXM Global 22.02.2021 کیبورد 2.20 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.7.0.QJGTRXM Turkey 20.05.2021 کیبورد 3.56 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJGTRXM Turkey 20.05.2021 کیبورد 2.31 GB
 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

110 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi POCO X3 NFC”

 1. سلام گوشی من رام ترکیه ست وقتی رام ota رو دانلود کردم و از منو داخل گوشی گزینه انتخاب بسته رو زدم پیام زیر رو میده چکار کنم؟
  Sorry, flash to this stable version is
  not allowed.

  پاسخ : سلام . فقط امکان نصب رام های مربوط به منطقه گوشی دارید .

 2. سلام خسته نباشید مدل global هستش بیاد نامبر SJUTRXM برای ترکیه هستش فک کنم miui14 داره یا ن؟

 3. سلام
  ورزن V12.0.9.0.QJGMIXM اندروید 11 نوشتین
  برای آپدیت دستگاه رایت شد
  ولی اندروید 10 هست !!!
  اشتباه نوشتین .
  با تشکر

  پاسخ : سلام . ممنون دوست عزیز اصلاح شد .

 4. سلام من گوشیم poco x3 nfc miui globql 12.5.8 RjGmixm هستش میتونم miui 14 global v14.0.1.0 رو دانلود و نصب کنم ؟

  پاسخ : سلام . امکان نصب دارید .

 5. من پوکو x3 nfc دارم و آپدیت miui 14 برام اومده ولی دانلود نمیشه و گیر میکنه.
  لطفاً در سایت قرار بدین.

  پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 6. سلام خسته نباشید
  رام گوشیم بیلد نامبرش گلوبال 12.5.8 پایدار (RJGMlXM) میباشد میتونم این رامV13.0.4.0.SJGEUXM نصب کنم روی گوشیم.

  پاسخ : سلام . فقط امکان نصب رام های هم منطقه با رام گوشیی دارید .

 7. سلام و درود
  اندروید ۱۲ و miui 13 برای رام RJGMIXM نمیاد؟؟
  تو لیستتون نیست

 8. سلام وقت بخیر گوشیpocox3 nfcاپدیت جدید miui14رو دریافت می‌کنه

 9. سلام
  رام گوشیه من Global نسخه RJGMIXM 12.5.8.0 لطفا میشه بگید کدوم رام دانلود کنم 🙏🏻

  پاسخ : سلام .در صورتی که مدل گوشی مربوط به همین صفحه میباشد از رام های منطقه گلوبال بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 10. سلام میخاستم بپرسم میشه رام های قبلی رو دانلود کرد
  مثلا اندروید من 12هست مبخام 10رو دان کنم
  قابل اجرا هست ؟

  پاسخ : سلام . امکان دانگرید ندارید .

 11. سلام خسته نباشید
  رام گوشیم بیلد نامبرش گلوبال 12.5.8 پایدار (RJGMlXM) میباشد میتونم این رام V13.0.1.0.SJGMIXM نصب کنم روی گوشیم.

  پاسخ : سلام . امکان نصب دارید .

 12. سلام برای من هنوز اپدیت اندروید 12 نیومده ب نظر شما اپدیت از تنظیمات میاد یا باید رام دانلود کرد ؟🙏🏻

 13. سلام وقتتون بخیر
  میخواستم بپرسم رام هایی ک برای دانلود گذاشتید منو فارسی هستش ؟

  پاسخ : سلام . در سطر مربوط به هر رام درج شده است .

 14. سلام وقتتون بخیر
  رام گوشی من rjgmixm اندروید 12است
  آیا میتونم رام sjgmixm اندروید 13 رو بزنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اگر منطقه گوشی خاورمیانه هست بله امکان نصب دارید .

 15. سلام خسته نباشد من رام گوشی دوکو x3nfc رو دانلود کردم miui گوشی من 12/5 هست چطوری رام جدید رو اجرا کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . راهنمای نصب مطالعه بفرمایید .

 16. من رام گوشیم نسخه گلوبال RJGMIXM5
  میتونم بجاش نسخه OTA گلوبال SJGMIXM
  رو نصب کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبرها رو کامل بفرمایید .

 17. 13.0.1.0(SJUTRXM) بیلد نامبر گوشیم اینه آپدیت نمی دهد گوشی دیگه چک کردم 13.0.4رفته بود اپدیت نبودنش می تونن رو انت دهی گوشی تاثیر بزارهه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز جدیدتزین بروزرسانی برای منطقه ترکیه V13.0.1.0.SJGTRXM این بیلدنامبر میباشد که بزودی در سایت بروروزرسانی میشود.

 18. سلام خسته نباشید رام من V12.5.7.0.RJGMIXM اینه
  میشه اینو نصب کنم؟. V13.0.2.0.RJGEUXM
  اگه نمیشه لطفا راهنمایی کنید که چطوری میتونم ابدیت کنم به ۱۳

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از رام های منطقه گلوبال باید استفاده کنید .

 19. سلام، رام اروپا miui13 امروز آمد، لطفا در سایت قرار دهید با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون بررسی میشود .

 20. سلام،اندروید جدید برای EU کی میاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . زمان عرضه بروزرسانی ها مشخص نمیباشد .

 21. رو بیلد RJGEUXM میشه رام SJGMIXM رو نصب کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر دومنطقه متفاوت هستند .

 22. سلام من رام رو دانلود کردم
  میزنم بروز رسانی میگه بسته تائید نشد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درصورتی که فابلی که تهیه کردید مربوط به مدل گوشی و منطقه میباشد با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون کنند .

 23. سلام خسته نباشید
  Miui 13 برای pox3 nfc امروز اومد لطفا برسی کنید و قرار بدید. با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر بررسی میشود فایل نصبی مناسب عرضه شده باشد روی سایت قرار میدیم

 24. سلام و درود
  بنده میخوام دانگرید کنم از اون موقع که آپدیتا اومده گوشیم باطریش خیلی ضعیف شده لطفا راهنمایی کنید 12.5.8.0 RJGMIXM global stable

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 25. سلام دوست عزیز
  من از طریق ota
  آخرین فال گلوبال رو گرفتم و این ارور
  cant verify update
  cant flash this stable rom میده

  بیلد فعلی
  miui global12.0.9

  12.0.9.0qjgmixm
  هست تاریخ 1.5.2021
  لطفا راهمناییم کنید ممنونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 26. سلام عرض ادب من رام گلوبال دارم میتونم رام هند یا منطقه های دیگرو از طریق فلش انجام بدم.

  مشکلی پیش نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 27. سلام مشخصات گوشی من رام اروپا ورژن 12.5.4.0 هستش ، حالا میخواستم رام اندونزی ورژن 12.5.3.0 را نصب کنم ، میشه این کار را انجام داد ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه و دانگرید ندارید .

  • بله میشه راحت بین منظقه جابه جا کنی .ولی قبلش حتما باید انلاک بوت لودر کنی ورام مورد نظر رو دانلود کنی ونصب کنی
   حتما رام رو از طریق miflash از طریق فست بوت نصب کنید .وگزینه بستن بوت لودر انتخاب کنید

 28. سلام
  من گوشیم poco x 3 nfc هست آپدیت miui12/5برام اومد بعد خواستم آپدیت کنم ۱۵درصدش دان شد بعد نتم قطع شد بعد آپدیت کلا پرید
  ب نظرتون صبر کنم miui13بیاد؟
  یا ب صورت دستی آپدیت کنم ؟فایل مناسب برای آپدیت دستی کدومه ؟
  رام گوشیم هم گلوبال هست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 29. سلام من با رام گوشیم مشکل داره مدلش poco x3 pro راهی هست رام شیامی روش نصب کنم یا نه مثلا مثل mi11

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز با توجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 30. سلام بیلد نامبر گوشی من RJGTRXM گلوبال هستش آیا میتونم به بیلد آخر گلوبال که RJGMIXM از طریق فست بوت فلش بزنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 31. سلام ، وقت بخیر
  گوشی poco x3 pro رام‌ ترکیه بعد از آپدیت ۱۲.۵.۳ وارد برنامه والپیپر و تم نمیشه و در ضمن فقط میشه آهنگای خود گوشی رو برای زنگ انتخاب کرد ، مشکل قابل حله؟ یا باید منتظر آپدیت جدید باشیم ، ممنون

 32. سلام گوشی من بعد از آپدیت با وای فای خاموش شده،،،باید با آخرین نسخه فلش بشه؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . یکبار فلش کنید احتمالا برطرف میشود .

 33. سلام گوشی من MIUI 12.5.1.0(RJGTRXM) Stable
  poco x3nfc هستش امکان دانگرید به نسخه 10 وجود داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید در شیاومی ندارید .

 34. سلام من گوشیم رو آپدیت V12.5.2.0.RJGEUXM کردم . از وقتی آپدیت شده هنگ شدید کرده . هیچ برنامه ای رو باز نمیکنه دوباره ریست میشه . راهنمایی کنید چکار باید بکنم ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . یکبار گوشی را فلش کنید ببینید مشکل برطرف میشود .

  • سلام گوشیتو ریست فکتوری کن درست میشه

 35. سلام وقت بخیر ، ببخشید miui من 12.5.3 هستش میتونم نسخه 12.5.1 رو دانلود کنم نصب کنم از وقتی این آپدیت رو زدم تم و والپیپر ها باز نمیکنه گوشی هم سنگین شده انگاری کند کار میکنه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 36. توجه !!!!!!!!!!
  سلام دوستان گوشیم poco x3 nfc هست آپدیت کردم به miui 12.5.3.0 الان دیگه کلا گزینه theme , wallpaper در تنظیمات اجرا نمیشه (باز نمیشه ) میندازه بیرون ، کسی هست به این مسکل دچا شده باشه خواهشا راهنمایی کنید .

 37. سلام خیلی ببخشید ، من بیلد نامبر گوشیم RJGMIXM هست اندروید گوشیم ۱۱ میخام دانگرید بزنم به اندروید ۱۰ ولی بیلد نامبری که توی سایت هست بحای R فقط Q هست میشه جواب بدید امکان دانگرید هست؟ اگه هست مشکلی برای گوشی پیش نمیاد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 38. سلام من بروزرسانی کردم اندروید 11 هست با وی پی ان چند بار هم قطع و وصل کردن وسط اپدیت ولی پره باگ شده خیلی کند تر شده نسبت به قبل لطفا کمک کنید من چیکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . میتونید بیلدنامبر فعلی رو دوباره روی گوشی نصب کنید .احتمالا مشکلات برطرف میشود .

 39. سلام گوشی من 12.5.1.0 RJGMIXM هست میتونم از فست بوت اروپا استفاده کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی گلوبال میباشد فقط امکان نصب رام های منطقه گلوبال دارید .

 40. سلام ببخشید گوشیم poco x3 nfc رام ترکیه بود از طریق فست بوت رام هند و بعد دفعات بعد رام گلوبال MIUI Global 12.5.1
  پایدار
  12.5.1.0(RJGMIXM) اندروید ۱۱ اخرین اپدیتی که تو سایت گذاشتید رو نصب کردم اما با یه سری از برنامه هایی که تو اندروید 10کارمیکردم قبلا سازگار نیست ،الان مثلا برنامه ها قسمت مجوز های برنامه ها که میرم مجوزهای بیشتر رو فعال کنم مثل پنجره شناور یا گزینه نمایش روی سایر برنامه ها همش هایلات شده و ماته و نمیشه گزینه ای رو انتخاب کرد میخواستم اگه ممکنه راهنمایی کنید چطور میتونم بخش مجوزهای بیشتر رو برای همه برنامه هام بیارم که اجازه تغییرات بده الان مثلا میخوام همزمان از برنامه تکس فری و تلگرام استفاده کنم گزینه پنجره شناور برنامه ها دیگه نیست که بشه تکس فری رو شناور کنم یا هر برنامه دیگه ای رو

 41. سلام امروز برای من آپدیت اومد ریجن گوشیمو آمریکا بود داشتم دانلود آنلاین میکردم اینترنت همراه هم تموم شد اومدم وای فای رو روشن کردم بعد پرید و آپدیت کلا غیب شد. دلیلش چیه میشه راهنمایی کنید الان هرکاری میکنم نمیاد برام حال حاضر هم بیلدنامبر MIUI12.0.7.0 گوشیمه

  • براتون برمیگرده اما طول می‌کشه

 42. سلام گوشی من MIUI global 12.0.8.0 (RJGEUXM) هست ایا میتونم از نسخه ۱۲.۵ توی سایت برای اپدیت گوشیم استفاده کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی منطقه اروپا روی گوشی نصب میباشد . امکان نصب رام منطقه دیگه ندارید .

 43. سلام نسخه گوشی من miui global 12.0.8.0 (RJGEUXM) هستش. چرا آپدیت جدیدتری برای گوشی من نیومده! و اینکه میتونم از آپدیت های توی سایت دانلود کنم و نصب کنم روش؟! ممنون میشم جواب بدید ادمین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بروزرسانی جدیدتری عرضه نشده است .

 44. سلام
  اندروید 11 و MIUI 12.5 امروز برای Poco x3 nfc رام ترکیه عرضه شد و من دانلود کردم

  • برای منم اومد بعد با نت گوشی دانلود کردم اینترنت م تموم شد با وای فای اومدم دیدم کلا پرید دانلود هم غیب شد .. چکار کنم؟

 45. اندروید 11 برایpoco x3 nfc رام ترکیه عرضه شد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 46. سلام برای من چرا اپدیت اندروید یازده نمیده برای من هم QJGTRXM خواهشا بررسی کنید میخواستم گوشیمو بفروشم

 47. سلام‌علیک و خسته نباشید
  بنده فایل
  NEW 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJGMIXM Global 21.07.2021 کیبورد 2.35 GB 88
  رو از سایت شما دانلود کردم. برای نصب، طبق مراحلی که گفتید پیش رفتم منتهی پیغام:
  Can’r verify update
  Can’t install unofficial ROM
  میاد!؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را بفرمایید .

 48. کسایی که اندرویدشون هنوز یازده هست ، مخصوصا کسایی که رام گوشی پوکو ایکس سه ترکیه دارن ، بعد از سه ماه از آخرین آپدیت اندروید یازده میاد ، که من تاریخ ها رو دیدم تا آخر مرداد حدودا باید اندروید یازده براشون بیاد

 49. سلام من گوشیم eu هست بخوام گلوبال نصب کنم چیکار باید بکنم ؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 50. سلام چرا اندروید 11 برای جوشیم نمیاد. برای رفیقام اومده ولی برای من نیومده

 51. سلام من بیلد نامبر گوشیم اصلا هیچ کدوم از اینایی که اینجا هستش نیست باید صبر کنم تا آپدیت واسه بیلد نامبر خودم منتشر بشه یا میتونم یکی دیگرو الان دانلود و نصب کنم بیلد نامبرم MIUI 12.0.7.0 (QJGTRXM) Stable هستش مدل گوشی هم POCO X3 NFCهستش. ممنون میشم اگه کمکم کنید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز بیلدنامبر شما مربوط به منطقه ترکیه میباشد که در جدول موجود است ولی بروزرسانی جدیدتری عرضه نشده و امکان تغییر منطقه ندارید .

 52. با سلام
  لطفا رام های اندونزی رو قرار بدید چون Mi Dialer و Mi Message رو دارن و همچنین قابلیت ضبط تماس
  من پوکو X3 NFC دارم با رام ترکیه بود که تغییر منطقه دادم به اندونزی
  امکان تغییر منطقه وجود داره
  فقط باید بوت لودر آنلاک بشه
  بنده بوت لودر رو آنلاک کردم رام اندونزی زدم و حتی دوباره بوت لودر رو بستم و مشکلی وجود نداشت
  رام اندونزی واقعا بی دردسره و فکر کنم تنها رامی هست که تماس و پیامک شیائومی رو داره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 53. سلام . من پوکو x3 nfc دارم، برای رام ترکیه اندروید ۱۱ نیومده هنوز؟

  • سلام آیا برای رام ترکیه هم خودش اندروید ۱۱میدهد

 54. بیلد نامبر گوشیه من اینه میشه خواهشاً راهنمایی کنید که کدوم یک از این فایل ها رو نصب کنم
  و بگید مال کدوم کشوره12.0.7.0(QJGTRXM)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی ترکیه میباشد که جدیدترین بروزرسانی روی گوشی نصب است .

 55. سلام نسخه 12.5.1 آمده لطفا توی سایت قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر بروزرسانی های جدید در سایت موجود میباشد .

 56. سلام اپدیت miui 12.5 منتشر شده؟؟

 57. سلام رام نسخه گلوبال miui 12.5.0 منتشر شده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 58. سلام
  نسخه اولی روی بیلد ترکیه نصب میشه؟ QJGTRXM

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از منطقه گوشی استفاده کنید امکان تغییر منطقه ندارید .

 59. سلام دستگاه من بیلدنامبر ترکیه هستش (Poco x3 NFC MIUI12.0.7(QJGTRXM
  آیا امکانش هست با دانلود رام OTA نسخه (Global 12.0.9(QJGMIXM رام دستگاه رو از نسخه ترکیه به Global تغییر بدم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 60. سلام گوشیم رو بروز رسانی کردم(poco x3nfc) ورژن از ۱۲.۰.۹.۰ شده ۱۲.۰.۱.۰ الان بیشتر برنامه های خود گوشی و برنامه های که نصب کردم کار نمیکنه باید گوشی رو روشن خاموش کنم صفحه تاچ با مشکل لمس کردن روبه رو شده الان باید چه خاکی تو سرم بریزم ممنون میشم کسی یه راه حل بده

  • رام OTA ورژن قبلی MIUI12. 0.9 متناسب با بیلدنامبر گوشی‌تون رو دانلود و نصب کنید تا مشکل‌تون برطرف بشه

  • سلام به احتمال زیاد باید گوشیتو فلش کنی

 61. ببخشید میشه بگید که چه جوری میتونیم بیلد نامبر گوشی رو ببینیم
  خواهشاً جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. در صورتی که نتونید بیلدنامبر پیدا کنید باید از باکس استفاده کنید .

  • ببخشید باکس چیه

 62. سلام دوستان بیلد نامبر گوشی من مال ترکیس
  Qjgtrxm
  چطور اپدیت کنم اندرویدو؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بررسی میشود .

 63. سلام نسخه MUIL من V12.0.1.0.RJGMIXM است میتوانم نسخه V12.0.9.0.QJGMIXM نصب کنم؟ آخه اول یکی R و اول اون یکی Q هستش ولی هردو گلوبال هستن میخوام بدونم در صورتی که حتی نمیشه اگر این کارو بکنم مشکلی پیش نمیاد؟ ممنون میشم جواب قانع کننده ای بدید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. امکان دانگرید ندارید .

  • یعنی نسخه قبلی اندروید هستش؟ ولی اینجا نوشته اندرویدش 11 هسته و اندروید منم 11 هستش، گفتم شاید چون اون 12.0.9 از 12.0.1 بیشتره پس باید آپدیت بعدی اندروید 11 باشه ولی انگار اینطور نیست

 64. سلام من بیلد نامبر گوشیم اصلا هیچ کدوم از اینایی که اینجا هستش نیست باید صبر کنم تا آپدیت واسه بیلد نامبر خودم منتشر بشه یا میتونم یکی دیگرو الان دانلود و نصب کنم بیلد نامبرم QJGTRXM هستش ممنون میشم اگه کمکم کنید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بیلدنامبر دقیق به همراه مدل گوشی را بفرمایید .

  • دقیقا مال منم همینه دیگه کامل نوشتن دوستمون لطفا راهنمایی کنید بیلد نامبر من اینه
   MIUI global 12.0.7 Stable
   12.0.7.0(QJGTRXM)

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام. منطقه گوشی برای ترکیه میباشد و جدیدترین بروزرسانی روی گوشی نصب میباشد.

   • خب این اندروید 10 هست منظورمون اینه که اندروید 11 کی براش میاد یا اگه میشه از رام های جدید دانلود کنیم

 65. سلام، چرا بعد از بروزرسانی به اندروید ۱۱، ورژن MIUI به جای اینکه زیاد بشه، کم شد؟ توی اندروید ۱۰، MIUI 12.0.9 بود، الان تو اندروید ۱۱، شده 12.0.1 !!!

 66. سلام رام من ترکیه است چیکار کنم آندروید 11,چطور نصب کنم لطفا راهنمایی کنید

 67. سلام بیلد نامبر من Qjgeuxm هست ولی اندروید ص1 براش نمیده الان همه گوشیا ایندروید 11 براشون اومده چکار کنم؟

 68. اندروید 11 برای Poco x3 NFC رام گلوبال بر پایه MIUI 12.0.1.0 بصورت Stable عرضه شد.

 69. سلام…بعد از آپدیت اندروید ۱۱ کل انیمیشن های گوشی تیک میزنه…انگاری 120hz مشکل خورده و انیمیشن ها 60hz عمل میکنه…فعلا آپدیت نکنید دوستان

 70. سلام وقت بخیر
  گوشی من رام ترکیه س
  چطوری میتونم گلوبال رو‌نصب کنم؟

 71. V12.0.8.0.RJGEUXM سلام بیلد نامببر گوشی من اینه چراذاپدیت نیامده

  • درود
   بیلد شما اروپا هست آپدیت بصورت ota
   و Fastboot منتشر شده بالای صفحه
   لینک ها موجود هست
   روش ota راحت تره دانلود کنین
   کپی کنین داخل حافظه داخلی بروزرسانی
   کنین

 72. سلام ببخشید من گوشیم انلاک بوت لودره میخواستم بدونم اگر رام اروپا اندروید ۱۱ روش نصب کنم انتن دهی ۴g در ایرانو داره؟

 73. سلام برا من دیروز اندروید ۱۱ منتشر شد ولی نت نداشتم دانلود کنم امروز که خواستم دانلود کنم دیدم هیچی نیس پس کجا رفت آپدیت چیکار کنم خواهشا راهنمایی کنید؟؟

 74. سلام دوستان بعد از آپدیت به اندروید 11
  میتونم بگم تقریبا هیچ چیزی اضافه نشده
  حتی یه تم.فقط به جای اندروید 10 زده 11
  هیچ چیزی رو از دست نمیدید اگر آپدیت نکنین
  فقط یه هزینه بابت اینترنت میدید

 75. سلام poco x3 nfc نسخه گلوبال اندروید ۱۱ بصورت ota با حجم
  ۲/۳ گیگبایت منتشر شد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. هنوز نسخه Stable عرضه نشده است .

 76. سلام من گوشیم poco x3 NFC هست اندروید 10 با MIUI12.0.7.0 هست گوشیم داخل بازی خیلی باگ داره میخواستم بدونم اگه اپدیت اندروید 11 رو دانلود و نصب کنم درست میشه لطفاً راهنمایی کنید

 77. سلام اگر رام EU روی گلوبال نصب کنیم مشکلی پیش نمیاد؟ چند نفر قبل سوال کرده بودن ولی شما جواب دادبه بودید رام منطقه خودتون باید نصب کنید، حالا شما فقط به من بگید من روی گلوبال نصب کنم نصب میشه و اطاعلاتم میمونه یا نه، برام مهم نیست مآل کدوم منطقش فقط بهم بگید نصبش کنم یا باعث بهم ریختن و خراب شدن گوشیم میشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بیلدنامبر فعلی را از روی تنظیمات گوشی ببینید از رام هایی که با منطقه بیلدنامبر فعلیتون یکی هست میتونید استفاده کنید .

  • رام گلوبال اومده عزیز

 78. سلام الان من رام EU اندروید 11 دانلود کردم در صورتی که گوشیم Global هستش اگر روش ota نصب کنم مشکلی به وجود نمیاره چون Global هستش؟ فایل هام و اطلاعاتم روش می‌مونن؟ زبان فارسی داره؟ منطقه ایران داره؟ اگر مشکلی به وجود نمیاره حالا فارسی هم نداشته باشه خیلی مهم نیست بگید که نصبش کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. باید از رام های مربوط به منطقه گوشی استفاده کنید .

 79. سلام خوبید من otg اندروید 11 منطقه EU روی گلوبال MUIL12.0.9 نصب کنم مشکلی به وجود نمیاد؟کاری نباید انجام بدم؟منوی فارسی داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. فایل ها همگی رسمی میباشد تا بحال مشکلی گزارش نشده است با توجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدید مطابق با رام منطقه گوشی میتونید استفاده کنید .

 80. با خوده گوشی نمیشه بروزش کرد

 81. سلام این حجم اپدیت دو گیگ و خورده ایی اندروید 11هستش برا من اومده ؟

 82. سلام میخوام اپدیت بکنم اروو میزنه can t verify update

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 83. سلام رام فعلی من (QJGTRXM) باگ داره میخواستم فلش بزنم بوتلودر باید بازشه؟ و اینکه الان نسخه 12.0.6 گلوباله میتونم 12.0.8 فست بوت بزنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله باید باز شود. مدل گوشی بررسی کنید اگر مربوط به همین صفحه باشد امکان نصب دارید .

 84. سلام نسخه 12.0.6 گلوبال چرا نیست برای من اومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشکلی نیست از بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 85. سلام . تغییر دادن منطقه گوشی در تنطیمات به یک کشور دیگر برای همیشه ، مشکلی برای گوشی ایجاد. نمیکنه ؟؟؟؟

 86. نام گوشی poco x3 NFC منطقه ترکیه POCO-X3-NFC_OTA_Stable_V12.0.9.0.QJGINXM-id4r5r6g87.zip

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : از رام مربوط به منطقه گوشی استفاده نکردید .

 87. سلام رام گلوبال گوشیم
  رام هند رو از طریق فست بوت میتونم نصب کنم
  یا هر طریق دیگه ای؟

 88. Coudent verify look like curent rom network carrier type is a different from that in the recovery package please download the correct rom from miui forum ارور موقع نصب از سایت شیایومی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی و بیلدنامبری که استفاده کردید بفرمایید .

 89. با سلام. من گوشیم منطقه ترکیه است دوباره دارم رام خریداری می کنم نصب نمیشه.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ارور باید بررسی شود به ایدی درج شده درایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 90. سلام اندروید 11 برای این گوشی 100 درصد عرضه میشه
  چطوری شما اونجا نوشتی اختمالا چون 2 سال پشتیبانی میشه همه نوشتن میاد
  شما نوشتین اختمالا
  اولین اندروید 10 براش اومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز این اطلاعات درج شده با توجه به منابع رسمی میباشد هرگونه تغییر حتما درج میشود .

 91. سلام میخواستم بپرسم اندروید ۱۱ و miui 12.5 برای این گوشی‌ عرضه میشه یا نه ممنون میشم جواب بدین .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اگر در لیست اندروید 11 درج شده باشد احتمال عرضه وجود دارد .

 92. Sorry flash older version is not allowed

 93. سلام. سایت شیایومی بعد از بررسی میگه آخرین نسخه که من دانلود کردم معتبر نیست.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . کدوم نسخه از سایت تهیه کردیدو ارور دقیقا چی هست ؟ بیلدنامبر گوشی را کامل بفرمایید .

 94. سلام خسته نباشید
  ایا تو اخرین اپدیت گلوبال دوربین گوشی مخصوصا سلفی هنگ میکنه و چهره رو برای قفل دیر تشخیص میده.
  همینطور تو اپ دوربینم هنگ زیادی داره؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 95. ببخشید یه سوال مهم دارم میخواستم بدونم در گوشی poco X3nfc یا کلا در گوشیهای شیائومی باز کردن بوتلودر و نصب ریکاوری کاستم و روت کردن باعث افت کیفیت دوربین یا پاک شدن چیز بخوصوصی میشه یانه ؟اخه من گوشی سونی اکسپریا داشتم بوتلودر رو که باز کردم موتور براویا پرید و همینطور کیفیت دوربینش خیلی بد شد نویز شدید پیدا کرد میخواستم بدونم ایادر گوشیهای شیائومی مخصوصا سری poco اینجور مشکلات هست یا فقط در گوشیهای اکسپریا این مشکل پیش میاد،اگه اینجوریه لطفا اگه راهی هست که بشه بدون شکستن بوتلودر ریکاوری کاستوم نصب کنیم بگید واقعا ممنون شرمنده طولانی شد

 96. سلام خسته نباشید ببخشید این رامها منوی فارسی داره یا فقط صفحه کلید فارسیه؟سوال دوم اینکه اگه این رامو فلش بزنیم بعدا رام منوی فارسی بدن برامون میاد یا باز باید از بیرون دانلود کنیم؟

 97. سلام و درود
  خواستم ببینم برای poco x3 nfc آیا miui 12.5 عرضه میشه یا خیر
  با تشکر

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.