دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Mi 10T Lite

اندروید 11.0.0 , 10.0.0 | Mi 10T Lite

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Mi 10T Lite/ Note 9 Pro 5G / Mi 10i 5G(gauguin)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.2.0.SJSMIXM  Global 09.05.2023 کیبورد 4.62 GB
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) OTA V14.0.2.0.SJSMIXM  Global 09.05.2023 کیبورد 3.12 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.6.0.SJSTWXM Taiwan 21.02.2023 کیبورد 4.05 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.6.0.SJSTWXM Taiwan 21.02.2023 کیبورد 2.95 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.8.0.SJSMIXM  Global 30.01.2023 کیبورد 4.79 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.8.0.SJSMIXM  Global 30.01.2023 کیبورد 3.05 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.12.0.SJSEUXM  EU 11.01.2023 کیبورد 4.83 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.12.0.SJSEUXM  EU 11.01.2023 کیبورد 3.04 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.15.0.SJSCNXM  China 23.12.2022 کیبورد 4.72 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.15.0.SJSCNXM  China 23.12.2022 کیبورد 4.01 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.7.0.SJSINXM  India 07.11.2022 کیبورد 3.62 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.7.0.SJSINXM  India 07.11.2022 کیبورد 2.96 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.4.0.SJSMIXM  Global 26.07.2022 کیبورد 4.85 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SJSMIXM  Global 26.07.2022 کیبورد 3.05 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.2.0.SJSMIXM  Global 19.05.2022 کیبورد 4.82 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJSMIXM  Global 19.05.2022 کیبورد 2.98 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.1.0.SJSMIXM  Global 08.04.2022 کیبورد 4.96 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJSMIXM  Global 08.04.2022 کیبورد 2.99 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.2.0.SJSEUXM  EU 25.03.2022 کیبورد 5.17 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJSEUXM  EU 25.03.2022 کیبورد 3.04 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.3.0.SJSCNXM  China 17.03.2022 کیبورد 4.92 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SJSCNXM  China 17.03.2022 کیبورد 4.05 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.6.0.RJSMIXM  Global 31.12.2021 کیبورد 4.97 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.6.0.RJSMIXM  Global 31.12.2021 کیبورد 2.68 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.9.0.RJSEUXM  EU 28.12.2021 کیبورد 5.04 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.9.0.RJSEUXM  EU 28.12.2021 کیبورد 2.74 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.7.0.RJSEUXM  EU 03.11.2021 کیبورد 5.03 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RJSEUXM  EU 03.11.2021 کیبورد 2.73 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.6.0.RJSCNXM  China 03.11.2021 کیبورد 4.45 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.6.0.RJSCNXM  China 03.11.2021 کیبورد 3.45 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.3.0.RJSCNXM  China 27.06.2021 کیبورد 4.15 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJSCNXM  China 27.06.2021 کیبورد 3.14 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.3.0.RJSMIXM  Global 19.10.2021 کیبورد 4.96 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJSMIXM  Global 19.10.2021 کیبورد 2.67 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.2.0.RJSTWXM Taiwan 06.12.2021 کیبورد 3.80 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJSTWXM Taiwan 06.12.2021 کیبورد 2.65 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.2.0.RJSMIXM  Global 02.08.2021 کیبورد 4.89 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJSMIXM  Global 02.08.2021 کیبورد 2.61 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJSINXM  India 01.07.2021 کیبورد 3.26 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJSINXM  India 01.07.2021 کیبورد 2.60 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.5.0.RJSMIXM  Global 21.04.2021 کیبورد 4.69 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.RJSMIXM  Global 21.04.2021 کیبورد 2.52 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.1.0.RJSEUXM  EU 20.02.2021 کیبورد 4.57 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.RJSEUXM  EU 20.02.2021 کیبورد 2.58 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.2.0.RJSMIXM  Global 30.01.2021 کیبورد 4.46 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJSMIXM  Global 30.01.2021 کیبورد 2.53 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.8.0.QJSCNXM  China 13.01.2021 کیبورد 3.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJSCNXM  China 13.01.2021 کیبورد 2.81 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.8.0.QJSEUXM  EU 22.12.2020 کیبورد 4.37 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.8.0.QJSEUXM  EU 22.12.2020 کیبورد 2.48 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.7.0.QJSMIXM  Global 24.12.2020 کیبورد 4.28 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJSMIXM  Global 24.12.2020 کیبورد 2.43 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.7.0.QJSCNXM  China 12.12.2020 کیبورد 3.69 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.7.0.QJSCNXM  China 12.12.2020 کیبورد 2.80 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.6.0.QJSMIXM  Global 20.11.2020 کیبورد 4.17 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJSMIXM  Global 20.11.2020 کیبورد 2.45 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.6.0.QJSCNXM  China 01.12.2020 کیبورد 3.78 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJSCNXM China 01.12.2020 کیبورد 2.88 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.6.0.QJSEUXM  EU 17.11.2020 کیبورد 4.26 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.6.0.QJSEUXM  EU 17.11.2020 کیبورد 2.50 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.5.0.QJSMIXM  Global 13.11.2020 کیبورد 4.15 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.QJSMIXM  Global 13.11.2020 کیبورد 2.44 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.4.0.QJSINXM India 29.12.2020 کیبورد 3.31 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJSINXM India 29.12.2020 کیبورد 2.44 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.4.0.QJSCNXM China 04.11.2020 کیبورد 3.73 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.QJSCNXM China 04.11.2020 کیبورد 2.87 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.3.0.QJSINXM India 26.11.2020 کیبورد 3.30 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJSINXM India 26.11.2020 کیبورد 2.44 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.2.0.QJSEUXM EU 21.10.2020 کیبورد 4.01 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJSEUXM EU 21.10.2020 کیبورد 2.47 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.1.0.QJSEUXM EU 19.09.2020 کیبورد 3.96 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJSEUXM EU 19.09.2020 کیبورد 2.43 GB
 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

32 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Mi 10T Lite”

 1. سلام وقت شما بخیر و خسته نباشید به شما و تیم خوب تون خدا قوت میگم بابت سایت خوبی که دارید یک سوال داشتم آیا شما امکان مکاتبه دارید ببینید چرا رام جدید برای بیلد نامبر QJSTWXM که مربوط به کشور تایوان هست چرا نمیاد و اینکه اگر قرار هست بیادمشخص هست چه تایمی منتشر شود؟

  پاسخ : سلام . خیر باید منتظر عرصه بروزرسانی باشید .

 2. سلام گوشی من 12.0.3.0 هیچگونه به روز رسانی نمیشه

 3. سلام داشQJSTWXM میو ای 12 و اندروید 10هستش. آخرین بروز رسانی فابل به روشOTAرو کدوم رامو دانلود کنم ممنون میشم کمک کنید
  خودم هرچی دانلود کردم ارور میداد میگفت-نمی توان بروز رسانی را تایید کرد

  پاسخ : سلام . منتطفه گوشیتون تایوان هست برای اون منطقه رام در صفحه موجود نیست متاسفانه .

 4. سلام نسخه OTAرام تایوان اندروید ۱2 می یو آی 13 نصب کنم اوکی میشه؟ قبلا اندروید 11دانلود کردن ارور میداد

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

 5. میزنه رام غیر اصلی قابل نصب نیست
  مدل گوشی mi 10 T lite/m2007j17G و نوع گلوبال میباشد.نسخه گوشی Qjsmixm میباشد ونسخه دانلود شده نیز qjsmixm و ota رو دانلود کردم

  پاسخ : سلام . دوست عزیز بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید کامل بفرمایید .

 6. سلام ،آیا این گوشی ازباند فرکاسی3500،برای استفاده از سیم کارتTD-LTE پشتیبانی می کنه یا خیر؟ممنون

 7. سلام من رام Mi 10t lite نخسه گلوبال را دانلود کردم نصب نمیشود بیلد گوشی ام QJSTWXM هست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر ریجن گوشی تایوان است فایلی که تهیه کردید گلوبال ما از تغییر منطقه پشتیبانی نداریم

 8. سلام
  من گوشی mi 10t lite با نسخه رام qjstwxm دارم باید چه آپدیتی و کدام نسخه اندروید رو نصب کنم؟ممنونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر به تلگرام پشتیبانی پیام بدید

 9. hello my Android version is 10 QKQ1290628.002 and MIUI version is 12.0.3.0 QJSTWXM and don’t update please help me thank you

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : hi your region is taiwan,we dont have a file for it.

 10. سلام ، آیا با فلش کردن گوشی وارتقا به رام بالاتر (اندروید12) به روش fastboot بجای ota در رام گلوبال، و زدن تیک لاک مجدد ، گوشی بریک می شود یا خیر؟ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امورش نصب رام شیاومی را مطالعه کنید . https://www.iranmobile.org/mi-flash/

 11. با سلام ، آیا کسی از دوستان توانسته ازطریق رامOTA, گوشی را به اندروید12ارتقا بده؟ممنون

 12. ببخشید
  گوشی ۵g هست
  نصب میشه دیگه؟؟

 13. سلام
  میخوام اندروید ۱۲ دانلود کنم کدوم نسخه رو دانلود کنم؟؟؟
  12.0.3.0 (QJSTWXM)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی شما تایوان میباشد و اندروید 12 هنوز عرضه نشده است .

  • اندروید ۱۱ چی
   کدوم رو نصب کنم
   12.0.3.0 (QJSTWXM)

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : از رام های منطقه تایوان باید استفاده کنید .

 14. آقا بیلد نامبر فعلی گوشی من QJSTWXM هست و رام OTA V12.5.2.0.RJSTWXM و دانلود کردم ولی پیغام cant flash می ده. مشکل کجاس؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتبلانی در ارتباط باشید بررسی کنند .

 15. سلام ببخشید برای به روزرسانی به روشOTA باید از وای فای استفاده کنیم یا داده گوشی رو باز کنیم؟

 16. سلام بیلد نامبر من این12.0.7.0 QJSMIXM
  چه رامی نصب کنم؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه گوشی مربوط به گلوبال میباشد با توجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 17. سلام وقت بخیر من نسخه گلوبال و اروپا رو OTA گرفتم ولب ارور cant Verify میده
  نسخه گوشی :
  12.0.5.0
  QJSEUVF

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 18. سلام من بسته رو دانلود کردم اما نصب نشد نوشت بروز رسانی انجام نشد نمیتوان رام غیر رسمی را نصب کرد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

  • Mi 10T lite بیلد نامبر 12.0.5 miui QJSEUVF global یدونه از رامهای ota اروپا رو نصب کردم نوشت نا معتبر اندروید 10 به 11

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید دقیق و کامل و صحیح بفرمایید .

 19. سلام بیلد نامبر گوشی V12.0.5.0.QJSEUVF رام های V12.5.7.0.RJSEUXM دانلود کردم میگه رام نامعتبر قابل نصب نمی باشد
  کدام بیلدنامبر دانلود کنم باتشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مدل گوشی را بفرمایید .

 20. سلام
  لطفاً رام ota برای بیلد QJSTWXM رو موجود کنید
  و یا از کدوم یک از رام های موجود میتونم استفاده کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه ای که گفتید مربوط به تایوان میباشد . جدیدترین بروزرسانی منطقه تایوان بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 21. خسته نباشین رام ودافون نصب رو گوشی من بعد OTA منطقه اروپارو نصب کردم میزنه نصب رام های غیر رسمی ناموفق

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 22. برای 12.0.5.0 QJSEUVF کدومو باید دانلود کنم؟
  روی گوشی هیچ آپدیتی نیومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که مدل گوشی مربوط به همین صفحه هست از رام های منطقه اروپا میتونید استفاده کنید .

  • نسخه V12.0.5.0.RJSMIXM GLOBAL OTA رو خریداری و نصب کردم ولی ارور unofficial ROM میده
   Mi10T Lite 5G بیلد V12.0.5.0.QJSEUVF

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : دوست عزیز منطقه گوشی اروپا هست در سوال قبلیتون گفتیم که باید از رام های منطقه اروپا استفاده کنید رامی که تهیه کردید برای منطقه گلوبال میباشد .

 23. سلام ، آیا می توان رام چین را صورت ota روی نسخه گلوبال نصب نمود؟ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 24. برای QJSEUVF باید کدومو دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را بفرمایید .

 25. سلام ببخشید من دوال اپ گوشیم از کار افتاده با ابدیت آخری کدوم یکی رو دانلود کنم نصبشم راحت تره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی بفرمایید .

 26. سلام وقت بخیر
  QJSTRXM رام کجاست؟

  • داداش برای گوشی تو که رام ترکیه داره شاید آپدیت نیاد، من هم این گوشی با رام ترکیه رو خریدم مجبور شدم ببرم عوض کنم.

  • ترکیه

 27. لطفا رام منطقه ترکیه رو هم بگذارید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه موجود نیست .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.