دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی هواوی P30 Lite

اندروید 10.0.0 , 9.0.0 | MAR-LX1M/L21M/L21MEB ( Marie)

 • تذکر بسیار مهم : ابتدا کد *#*#2846579#*#* را گرفته سپس گزینه Veneer information و سپس Version info را انتخاب کنید. بخش Version component version چک کنید MAR-L21MEA زده شده است یا MAR-L21MEB ( NA نباشد، مدل درج شده در بقیه بخش ها ملاک نیست). سپس مطابق آن فایل را دانلود کنید، در صورت نصب اشتباه گوشی آسیب جدی خواهد دید.

 • رام اندروید 10 توسط ایران موبایل تست شده اما آمار خاموشی بعد از آپدیت به 10 مخصوصا در صورت عدم توجه نکات بالا هست و پذیرش مسئولیت با شما می باشد.

 • اندروید 10.0.0 در حال حاضر روی اندروید 9 قابل نصب نیست.

 • blue-dl  لینک از سرور Huawei
    یا لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 128KB/s = 1Mbps )
 • red-dl  لینک از سرور داخلی و خارجی با حداکثر سرعت   (همراه پشتیبانی)
    اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران (در صورت وجود) با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.

 

Huawei P30 Lite (MAR-LX1M)
مدل قابل نصب اندروید EMUI Build Number سطح امنیتی منطقه فارسی حجم قیمت VIP

LX1MEB
L21MEB

NEW 10.0.0 10.0.0 10.0.0.455(C185)
E4R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.19 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

NEW 10.0.0 10.0.0 10.0.0.346(C185)
E4R3P1
01.10.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.346(C185)
E4R3P1
01.10.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

NEW 10.0.0 10.0.0 10.0.0.306(C432)
E3R3P1
01.09.2020 اروپا کیبورد 3.75 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

NEW 10.0.0 10.0.0 10.0.0.304(C461)
E4R1P3
01.09.2020 روسیه کیبورد 3.68 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

 10.0.0 10.0.0 10.0.0.273(C185)
E3R3P1
01.08.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.77 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

 10.0.0 10.0.0 10.0.0.257(C185)
E3R3P1
01.07.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.237(C185)
E3R4P1
01.06.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.221(C185)
E3R3P1
01.05.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.221(C185)
E3R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.76 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.214(C185)
E3R3P1
01.05.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.214(C185)
E3R4P1
01.05.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

 10.0.0 10.0.0 10.0.0.209(C461)
E3R1P3
01.05.2020 روسیه کیبورد 3.62 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.201(C185)
E3R3P1
01.04.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.201(C185)
E3R4P1
01.04.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.194(C185)
E3R3P1
01.03.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.194(C185)
E3R4P1
01.03.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

10.0.0 10.0.0 10.0.0.168(C185)
E3R3P1
01.01.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

10.0.0 10.0.0 10.0.0.168(C185)
E3R4P1
01.01.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.71 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

 10.0.0 10.0.0 10.0.0.159(C185)
E3R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.62 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

 10.0.0 10.0.0 10.0.0.159(C185)
E3R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.62 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.366(C461)
E4R1P5
01.01.2020 روسیه کیبورد 3.48 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.363(C185)
E2R3P1
01.01.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.59 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.327(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.325(C461)
E4R1P5
روسیه کیبورد 3.41 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.317(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.317(C185)
E2R3P1
01.12.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.293(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.275(C185)
E2R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.275(C185)
E5R4P1
06.10.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.264(C185)
E2R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.50 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.264(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.50 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.248(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.50 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.248(C185)
E2R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.50 GB 5,000 تومان
LX1MEA
L21MEA
9.0.0 9.1.0 9.1.0.248(C461)
E4R1P5
روسیه کیبورد 3.41 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

 9.0.0 9.1.0 9.1.0.241(C185)
E2R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.52 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.241(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.58 GB 5,000 تومان
LX1MEA
L21MEA
9.0.0 9.1.0 9.1.0.241(C461)
E4R1P5
روسیه کیبورد 3.44 GB 5,000 تومان

LX1MEA
L21MEA

9.0.0 9.1.0 9.1.0.215(C185)
E5R4P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.53 GB 5,000 تومان

LX1MEB
L21MEB

9.0.0 9.1.0 9.1.0.215(C185)
E2R3P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.52 GB 5,000 تومان
LX1M/L21M 9.0.0 9.0.1 9.0.1.171(C185)
E5R2P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.30 GB 5,000 تومان
LX1M/L21M 9.0.0 9.0.1 9.0.1.161(C185)
E5R2P1
خاورمیانه منو،کیبورد 3.34 GB 5,000 تومان
LX1M/L21M 9.0.0 9.0.1 9.0.1.161(C461)
E4R1P5
روسیه کیبورد 3.31 GB 5,000 تومان
LX1M/L21M 9.0.0 9.0.1 9.0.1.135(C461)
E4R1P5
روسیه کیبورد 3.26 GB 5,000 تومان

آموزش متنی نصب رام رسمی هواوی

 1 از داخل رام دانلود شده با پسوند ZIP یا RAR ، فولدر dload را پیدا کنید و از طریق کامپیوتر (توصیه شده) یا گوشی با فایل منیجر X-Plore به رم (SD Card) منتقل کنید.

 

2 به دو طریق آپدیت انجام می شود.

1- کد دیالر : کد *#*#2846579#*#*  را گرفته و Sofware Update را انتخاب کنید. مسیر Upgrade > Sd Card Upgrade بروید.

 • در این روش اطلاعات حافظه داخلی شما حذف خواهد شد. (اطلاعات روی MicroSD مانند عکس و فیلم ها حذف نمی شود)
 • این روش توصیه شده ایران موبایل می باشد.

 

2- سه دکمه ای : گوشی را خاموش کنید. سه کلید Power + Volume UP + Volume Down با هم گرفته و بعد از روشن شدن گوشی رها کنید تا وارد صفحه آپدیت شود.

 • این روش برای وقتی گوشی شما بالا نمی آید (Break) مناسب است.
 • در این روش اطلاعات حافظه داخلی شما حذف خواهد شد. (اطلاعات روی MicroSD مانند عکس و فیلم ها حذف نمی شود)

 

206 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 10.0.0 هواوی P30 Lite MAR-LX1M/L21M”

 1. سلام بیلد نامبر 12.0.0.225(C185E2R4P1PATCH03)
  مدل MAR-LX1M هنوز داخل سایت قرار نگرفته لطفا موجودش کنید

  پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 2. البته اینم بگم با توجه به اینکه هواوی تحریم هست بعید میدونم اندروید اپدیت شده باشه و اندروید همون 10 هست و تنها EMUI به 12 اپگرید شده چون چک کردم حتی توی قسمت درباره تلفن هم هیچ اسمی از اندروید نیومده و تنها چیزی ک بهش اشاره شده EMUI هست

 3. باسلام و خداقوت به مسئولین سایت

  اندروید جدید با رابط کاربری emui12 بسیار جذاب تر برای این گوشی اومده لطفا قرار بدین فایلش رو بر روی سایت بقیه هم استفاده کنن

  باتشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود .

 4. درود ، لطفا اندروید 12 ام قرار بدید ، یک هفته است امده ، دوستانم نصب کردن ،
  ولی نمیدونم چرا برای یه سری ها میاد ،، برای یه سریا نمیاد آپدیت کنن !!!!!

 5. با سلام
  من رام y8pبا بیلد نامبر c185e3r4p1 رو از سایت دانلود کردم با همه روش های اعلام شده هم میرم نصب نمیشه و جایی که قراره نصب بشه پیغام ریست میاد ،لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی درج شده در راهنمای خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 6. سلام خسته نباشید
  گوشیم مشکل تخلیه سریع باتری داره (دقیقا بعد از خاموش کردن 2 گزینه در تنظیمات گوشی قسمت باتری)
  گزینه smart Charge و گزینه Smart Battery Capacity که داخل بخش More Battery Settings هستند و خاموش کردم و مشکلات باتری شروع شد(سریع خالی از 100 تا 50 و تخلیه کامل یعنی صفر شدن از 35 درصد) و دوباره روشن کردن گزینه ها حتی گوشی رو ریست فکتوری کردم درست نشد. حالا میخوام رام گوشی رو به اولش برگردونم ببینم درست میشه یا مشکل از خود باتری یا سخت افزاری هستش
  P30 Lite 10.0.0.490 (C185E5R2P4) GPU Turbo
  MAR-LX1M
  MAR-L21MEA
  لطفا طبق اطلاعات بالا برای دانلود نسخه صحیح رام و روش صحیح استفاده و نصب راهنمایی کنید
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممکن است مشکل سخت افزاری باشد . در هواوی دانگرید رام با ریسک همراه است .

 7. باسلام و خدا قوت من تا اخرین نسخه 10.0.0.465 بروزرسانی کردم چرا این صفحه رو بروزرسانی نمیکنید و نسخه جدید رو نمیزارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. ممنون بررسی میشود .

 8. باسلام ممنون از سایت خوبتون من این رام نسخه 10.0.0.420 به صورت ota دریافت کردم و تا الان خدا رو شکر هیچ مشکلی نداشتم

 9. سلام.میشه این مدل و دانگرید کرد از اندروید 10 به اندروید9
  MAR-LX1A
  10.0.0.346(C185E4R3P1)
  البته همین فایل هم از سایت خودتون دانلود کردم و زدم قبلا به جای بیلد346 بیلد 408 بود.
  ممنون و خسته نباشید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دانگرید در هواوی با ریسک همراه میباشد .

 10. درخواست رام MAR-LX1M 10.0.0.373(C185E4R2P4)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشه در صورت موجود بودن در سایت قرار میگیرد .

  • سلام
   رام فعلی دستگاه MAR-LX1M 10.0.0.373(C185E4R2P4)

   این رام می شود روی این دستگاه رایت کرد
   10.0.0.346(C185)

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . دانگرید در هواوی با ریسک همراه است .

 11. دوست عزیز ممکن برای مدل گوشی p30 lite اندروید 11 بیاد؟
  چون تو لیست نبود.
  ممنون

 12. emui 10.1 برای پی 30 لایت منتشر میشه؟؟؟؟

 13. آپدیت 10.0.0.273 بصورت ota به حجم 107 مگ دیشب برای گوشیم اومد و نصب کردم.

  تغییراتش فقط پچ امنیتی ماهانه بود.

 14. سلام
  آپدیت 10.0.0.257 اومده
  من که گوشی رو به اندروید 10 اپدیت کردم هیچ مشکلی هم خدا رو شکر نداشتم همین اخرین اپدیت هم الان واسم اومده

  • سلام برای منم اومده.
   آپدیت زدی؟

  • سلام خواهش میکنم جواب بدید 2ماهه دارم میام توی این سایت و 3تا کامنت گذاشتم کسی جواب نمیده.
   آپدیت 10.0.0.257 جدیدا اومده برای گوشیم و شنیدم باگ داره و یه سری مشکلات برای گوشی بوجود میاد کسی تاحالا دچار مشکل شده؟
   ارتقا بدم یا خیر؟
   سپاس.

   • سلام
    بهترین و معقولانه ترین کار آپدیت گوشی توسط خودش هست.پس هر آپدیتی که به صورت ota برای گوشیت میاد رو نصب کن.مطمئن هم باش اگه باگ داشته باشه توی اپدیت ماه بعدش سریع برطرف میکنن.

    در ضمن من آخرین آپدیت (10.0.0.257) رو بصورت ota نصب کردم و مشکلی تا الان نداشتم.

 15. سلام من تاچ ال سی دی گوشیمو عوض کردم ولی از وقتی عوض کردم گوشی مشکلات زیادی پیدا کرده قطع شدن نت، نرفتن صدا در تماس، شارژ کردن الکی در صورتی ک شارژر وصل نیس مشکل از رام گوشیه یا سخت افزاری؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشکلات نرم افزاری با فلش کردن برطرف میشود .

 16. سلام. من گوشیمو با اپدیت جدیدی که به گوشیم فرستاده شده بود اپدیت کردم به نسخه 10.ولی ازون موقع به بعد گوشیم گاهن خاموش میشه و بعضی چیزاش مثل اینترنت سیم کارت و اثر انگشت درست کار نمیکنن. لطفا راهنماییم کنید. چطور میشه درستش کرد یا برگردوند به نسخه قبلی اندرویدشو.. ممنون

  • سلام
   گوشیت رو یکبار ریست فکتوری کن.

 17. سلام خسته نباشید.
  اقا من یک بار اندروید گوشیمو به 10 ارتقا دادم حجمش 3.99 بود. الان باز یه آپدیت جدید اومده از اندروید 10 حجمش 3.79 هست. باز دوباره آپدیت بزنم مشکلی پیش نمیاد؟

 18. آپدیت 237 بعد از 221 بصورت ota اومد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . لطفا بیلدنامبر و مدل دقیق گوشی را بفرمایید .

  • MAR_LX1M این مدل گوشی منه و برای منم همین اومده چیکار کنم؟
   دوباره اپدیت بزنم؟

 19. آپدیت 221 با حجم 700 مگ بصورت ota منتشر شد.
  تغییرات:پچ امنیتی

 20. میترسم آپدیت بزنم. اخه چند نفر آپدیت کردن راضی نیستن.
  کسی هست اندرویدشو به 10 آپدیت کرده باشه الان ناراضیه؟

 21. سلام وقت بخیر.
  از قسمت تنظیمات آپدیت کنم مشکلی‌ پیش نمیاد؟
  یا حتما باید از سایت آپدیت کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشکلی ندارد .

 22. سلام دوستان. تمام به روزرسانی های لازم برای دریافت اندروید 10 و خود اندروید 10 رو به صورت ota دریافت می‌کنید. من بدون هیچ مشکلی تمام بروزرسانی ها رو دریافت کردم.

 23. آپدیت شماره 214 به حجم 100 مگابایت به صورت ota منتشر شد و نصب کردم.

  تغییرات:پچ امنیتی ماه می

 24. دوستان عزیز حتما قبل نصب به نکات ابتدایی توجه کنن ، یکی از همکارا اندروید ده meb رو به اشتباه روی mea نصب کرده بود و گوشی بریک شده بود بعد سه روز تلاش راه افتاد.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ :درود. بله به همین شکل است.

 25. سلام خسته نباشید
  من این گوشیو دارم روی آرم گیر کرده و متاسفانه اطلاعی از بیلد نامبر و کاستش ندارم
  اندرویدشم 9 بود آخرین بار
  الانم دوتا رام از شما گرفتم هیچکدوم نصب نمیشه روش
  خواستم ببینم راهی داره من بدونم کدوم رام مناسبشه؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با باکس باید مشکل برطرف کنید .

 26. سلام.مشخصات رام فعلی گوشی c461e3r1p3) 10.0.0.168) می باشد.زبان فارسی ندارد.بر اساس کادر زرد رنگ مشخصات گوشی MAR-L21MEA بود.میتونم C185 را بجای C461 که فارسی داره نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر امکان تغییر منطقه ندارید .

 27. مدل Mar-lxm1
  رام فعلی من
  C185Epr2p1
  توی کد دستوری هم نوشتهNA
  باید کدوم رام رو بزنم؟ ممنون از پشتیباتی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقتتون بخیر.بهتر است منتظر باشید به صورت OTA دریافت کنید.

 28. با سلام.گوشی من با توجه به کادر زرد رنگ نوشته NA ولی تو نرم افزار firmware finder اندروید 10اش اومده و اجازه نصب میده(چون یه قسمتی داره که توانایی نصب رام با بیلد نامبرهای مختلف روی گوشی مورد نظر رو بررسی میکنه و میگه که امکان نصب هستش یا نه).نظر شما چیه در این مورد؟چیکار کنم؟؟البته تو نرم افزار تاریخ انتشار رام رو 2020.4.30 اعلام کرده و فک کنم شما هنوز این لیستو بروزرسانی نکردین!!!

  شماره ساخت (C185 (E5R4P1
  مدل MAR_LX1MEA

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بهتر است صبر کنید ota از داخل گوشی دریافت کنید.

 29. سلام ببخشید از موقعی که من اپدیت اندروید 10 گوشی p30lite نصب کردم. برنامه پشتیبانی یا (های کار) و تم هواوی کار نمیکنند خطا میده. راه کاری دارین ممنون راهنمایی کنید

 30. سلام میخاستم ببینم میشه رام مخصوص شماره ساخت E3R4P1 رو روی گوشی با شماره E5R4P1 نصب کرد؟؟
  اگه امکانش هست بگید ممنون میشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و کاست گوشی را بفرمایید .

  • شماره ساختش C185E5R4P1
   مدلش هم MAR_LX1MEA

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : کادر زرد رنگ را با دقت مطالعه کنید .

 31. آپدیت جدید بشماره 10.0.0.201 و به حجم 386 مگابایت بصورت ota برای من اومد.

  تغییرات:پچ امنیتی ماه آوریل

 32. سلام من قبلا رو اندرویید 9 اندرویید 10 رو نصب کردم
  هیچ مشکلی هم پیش نیومد
  میخواستم بدونم این اندرویید 10 های جدید که گذاشتین رو اگه نصب کنم گوشیم آسیب میبینه؟

 33. سلام خسته نباشید
  ایا اندروید 10از طریق بروز رسانی موبایل هم میشه انجام داد؟؟ وزمان انتشار ان کی است؟ MARL_LX1A 9.1.264c185E2R3p1

 34. سلام خدا قوت
  ببخشید شما شماره پشتیبانی نداریم من مستقیم میخواستم صحبت کنم با پشتیبانیتون
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشکل چیه ؟

 35. سلام و وقت بخیر. لطفا اگه سوالم تکراری هم هست جواب بدین ممنون میشم چون خیلی وقته منتظر اپدیت اندروید ۱۰ ام.
  گوشی من p30 lite، mar-lx1m ، با ورژن 9.1.0.264 و c185e5r2p1 هستش و veneer info هم na هست. و تا حالا اندروید ۱۰ توی تنظیمات یا hicare برام نیومده. چکار باید کنم؟ ایا ازینجا میتونم اپدیت کنم؟ ممنون میشم جواب بدین.

 36. اینکه هنوز برای من اپدیت اندروید 10 به صورت ota نیومده طبیعیه؟
  کی میاد پس؟

 37. با سلام
  دوستان پیشنهاد میکنم با hisuite امتحان کنید و با کامپیوتر آپدیت کنید.
  اما بنده شخصا پیشنهاد میکنم به صورت حرفه ای با نرم افزار huawei firmware finder ابتدا تست کنید که کدوم رام رو قبول میکنه که کدام firmware رو قبول میکنه که روی گوشی شما نصب میشه و البته اون اپ مناسب کاربران معمولی نیست.
  اما ببنید کدوم ورژن رو مشخص میکنه که شما میتونید نصب کنید تا از اینجا دانلود و نصب کنید.
  اونجا هم به شما نشون میده که meb یا mea هستید

 38. سلام بیلد نامبر گوشی من e5r4p1 است آیا میشه رام دیگه ای از اندرویدهای 10 منتشر شده نصب کرد.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. کادر زرد رنگ رامطالعه کنید .

 39. خدا قوت
  من مجدد دانلود کردم بازم همین ارور رو داد فک کنم این نسخه ایراد داره فایلش
  چون نسخه ۱۵۹ رو ک گرفتم مشکلی نداشت و نصب کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی شد مشکلی ندارد .

 40. سلام. الان که گوشی من سری NA هست و آپدیتی براش نیومده، آیا در آینده میاد؟ و اگه میاد چه زمانی میاد؟ چون من خیلی علاقه دارم هر چه زودتر اپدیت کنم ولی بخاطر خاموشی نمیخوام رام های دیگه رو نصب کنم!

  • راه و روش خاصی داره آپدیت کردنش من استفاده کردم و الان آندروید
   د ۱۰ هس

 41. سلام خسته نباشید من پی ۳۰ لایت رم ۴ دارم کد ک گفتین رو زدم و na میاد ینی براگوشی من رام ۱۰ میاد؟؟؟؟ اگه میاد چقد زمان میبره

 42. با سلام خدا قوت
  من فایل زیپ رو باز میکنم و فایل dload رو میخوام کپی کنم با ارور
  the archive is corrupt مواجه میشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. در هنگام دانلود به مشکل خوردید مجدد دانلود کنید.

 43. برای من هم بصورت ota آپدیت ورژن 10.0.0.194 به حجم 108 مگابایت اومد.
  این آپدیت فقط حاوی پچ امنیتیه.
  هر کسی که Version component version گوشیش NA هست و طبق راهنمای جامع که چند تا پست پایین گذاشتم گوشیش رو به اندروید 10 آپدیت کرده باشه,الان راحت میتونه آپدیت 10.0.0.194 رو بصورت ota بگیره.

 44. سلام من گوشیم از ورژن 10.0.0.168 به10.0.0.194 اپدیت شد ب صوورت ota. سکرتی ماه مارس بود. بیلد نامبر c185e3r2p4 mar_lx1m. جهت اطلاع کاربران و سایت خوبتون.

  • چجوری اپدیتش برات اومد؟!
   برای من نیومده هنوز آپدیت اندروید 10

 45. اپدیت اندروید 10 به صورت ota کی منتشر میشه؟!
  هنوز برای من نیومده!

 46. با سلام…من قبل بروزسانی گوشیم براحتی otg رو ساپورت میکرد اما الان ساپورت نمیکنه همون کابل رو دوتا گوشی دیگه ساپورت میکنه با کابل دیگه هم تست گرفتم کارنکرد با یو اس بی های مختلف…ممنون میشم راهنماییم کنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممکن است مشکل سخت افزاری باشد .

 47. دوستان من روش بروز رسانی رو براتون اموزش کاملشو گذاشتم ولی متوجه شدم گوشیم هنگ داره مخصوصا تو قسمت ژست های اندروید 10بعضی وقتا صفحه سیاه میشه تو تسک منیجر و رم گوشیم 6هست که 800مگ بیشتر استفاده می کنه حتی با فکتوری ریست هم حل نشد، اگه روش قبلیم کاربردی بود کامنت بذارید کمکتون کنم چجوری رام رو نصب کنید که هنگ نداشته باشه و مشکلی نداشته باشه

 48. منم روشی که دوستان گفتن انجام دادم اپدیت شد دمتون گرم

 49. سلام من با اینکه Component versionگوشیمNAبود اندروید 10رو بدون هیچ مشکلی نصب کردم و هیچ ایرادی (خاموشی) هم اتفاق نیفتاده

 50. ببخشید سلام من رام گوشیمو دانلود کردم c180 بود تو فیلم برداری گوشیم هنگه چرا؟

 51. با سلام ببخشید بنده چند تا سوال داشتم ممنونم اگه از تیم ایران موبایل پاسخ بدهید
  اول اینکه بنده به توصیه دوستان توسط نرم hisuite نسخه 317 رو دانلود و نصب کردم و بعد توسط otg گوشی اندروید 10 رو دریافت و نصب کردم ولی الان با سه تا مشکل مواجه شدم اول اینکه گوشی نسبت به اندروید 9 یکمی کند شده و گیر و هنگی داره مثل باگ میمونه؟
  دوم اینکه ورژن Version component version گوشی من NA بود ولی الان شده (MAR-L21MEA_185000_10.0.0(0010
  سوم اینکه بعد از دانلود نسخه 317 و نصب آن در گوشی راه اندازی مجدد شد وقتی نام گوشی ظاهر شد پس زمینه سیاه هستش دیگه قاعدتا درسته همان موقع متوجه شدم صفحه گوشیم داری پیکسلهای سوخته سفید رنگ ریز در حدود 15 تا بصورت پراکنده هستش در حالی که قبلا نبود البته بخاطر اینکه شب و در تاریکی متوجه این پیکسل سوخته ها شدم دلیلش بخاطر ارتقاع اندروید میتونه باشه یا ربطی به این مسئله نمیتونه داشته باشه

 52. MAR-LX1M
  9.1.0.264(C185)
  E5R4P1
  سری NA مدل گوشی من هست
  با نرم افزار از طریق HiSuite کامپوتر که دوستان گفتن به ورژن 317 تعقیر کرد بعد به صورت اتو به ورژن 9.0.0 9.1.0 9.1.0.327(C185)
  E5R4P1 تعبیر کرد اما دوباره با نرم افزار از طریق HiSuite کامپوتر هر کار کردم به اندروید 10تعقیر نکرد لطفاً اگر امکان داره راهنمایی کنید ممنون میشم

  • توضیحاتی که پایین نوشتم رو با دقت مجددا بخونید.چون برنامه hicare یا همون ساپورت داخل گوشی با HiSuite داخل کامپیوتر فرق داره و باید طبق توضیحات از هر کدوم استفاده کنید.

 53. سلام من مدل گوشیم NA ثبت شده تو version component version
  اما تو همون صفحه چند خط پایینتر اطلاعات Cust مدل گوشیم MEA ثبت شده و پشت جعبه گوشیم رو بچسب شماره سریال MEA ثبت شده
  و اطلاعات اخرین ورژن نرم افزارم به مانند مدل های MEA در
  رام های بالا E5R4P1 ثبت شده یعنی 9.1.0.264(C185E5R2P1) این
  اخرین اپدیت گوشیه بنده هست به مانند رام هوی MEA
  حالا من میتونم رام MEA اندروید 10 بالا رو روش بریزم یا نه؟؟

 54. MAR-LX1M
  9.1.0.264(C185)
  E5R4P1
  سری NA مدل گوشی من هست
  میشه از داخل سایت شما قبل از اندروید 10 بروز رسانی پایین نصب کنم بعد ابدیت اندروید 10اتو میاد یا باز از داخل سایت دانلود کنم
  9.0.0 9.1.0 9.1.0.327(C185)
  E5R4P1

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه قابل نصب روی گوشی شما موجود نمیباشد .

 55. ***راهنمای جامع ارتقا به اندروید 10 برای کسانی که Version component version گوشیشون NA هست.***

  ابتدا باید از طریق HiSuite توی کامپیوتر آپدیت 317 که 3.5 گیگ حجم داره رو دانلود کنید.بعدش از طریق گوشی ota آپدیت 327 رو به حجم 114 مگ دانلود کیند و نصب کنید.

  بعدش باید از طریق hicare یا همون ساپورت گزینه آپدیت رو انتخاب کنید تا اپدیت 10.0.0.168 به حجم 3.99 گیگ براتون بیاد.

  *توجه:اگر براتون hicare یا همون ساپورت باز نکرد,از قسمت تنظیمات گوشی=> برنامه ها, hicare یا همون ساپورت رو پاک کنید تا به نسخه کارخونه دانگرید بشه و بعدش باز بشه.

  موفق باشید.

 56. دوستان راه حله باز کردن hicare تو اندروید 10هم فهمیدم که تو قسمت انتخاب کشور برا هیچ کس باز نمیکنه

  • ببخشید میشه راهشو بگی؟برای منم باز نمیشه بعد از اپدیت

 57. دوستان من اپدیت کردم و بعد از 4روز استفاده روی رم6فهمیدم که مقدار رم نسبت به اندروید 9چیزی حدود 800مگ بیشتره و الان دارم برمیگردونم به نسخه قبل

  • خودش اپدیت میاد بهتر میشه مصرف باتریم کمتره اندروبد 10

  • سلام آقا محمد
   چجوری برمیگردی نسخه قبل؟
   آموزش یا سایتی سراغ دارین؟

   من که هر کار میکنم و ورژن 317 آندروید 9 رو هم دریافت کردم ولی امکان برگرداندن به نسخه قبل نیست!!!

   • به کامپیوتری که نت داره وصل کن و همون نرم‌افزاری که پیشنهاد میده (hisuite) رو نصب و کارایی که میگه رو انجام بده
    به روز رسانی رو بزن
    با اون هم میشه به بالاترین ورژن اپدیت کرد هم برگزدوند به نسخه قبلی

 58. سلام با تشکر از دوستان
  منم نرم افزار گوشیم 9.1.0.264 بود و بروزرسانی 6 اکتبر رو که دریافت کرده بود دیگه آپدیت براش نیومده بود. با استفاده از hi suite ابتدا به 9.1.0.317 ارتقا پیدا کرد که حدود 3.5 گیگ بود. سپس با خود گوشی 114 مگ آپدیت اومد براش و به 9.1.0.327 ارتقا پیدا کرد. بعدش با استفاده از hi care به اندروید 10.0.0.168 ارتقا پیدا کرد و حجمش نزدیک به 3.4 گیگ بود. ممنون از همه. کد رو که میزم NA مینوشت

  • اقا hi care شما نسخه چنده؟

 59. احسنت به دوستمون آقا محمد
  تایید میشه حرفش
  منم انجام دادم.فعلا در حال دانلود 9.1.0.317 از طریق HiSuite هستم که حدودا حجمش 3.5 گیگ هست.
  (همچنین Version component version گوشیم هم NA بود)

  • خب من به 317 آپدیت کردم و بعدش بصورت ota آپدیت 327 اومد که 114 مگ حجمش بود و به پچ امنیتی 2020 ارتقا کرد.

   اما بعدش چه از طریق HiSuite و چه بصورت ota دیگه دانلودی نیومد و نوشت آخرین ورژن نصب شده و به 10 ارتقا پیدا نکرد!

   • حالا وارد برنامه hicare یا همون ساپورت شید
    بزنید اپدیت وارد سیستم اپدیت گوشی میشه میاد براتون
    اندروید 10 من هم انجام دادم اومد.

    • برنامه ساپورت موقعه انجام کشور ارور unable to connect to server رو میزنه.چیکار باید کنم؟
     ممنون

     • برگردون ب ورژن قبل hicare رو داخل گوگل پلی بعد کیلیر دیتا کن برنامه hicare رو ریجون داخل لنگوییج بزار کشور انگلیس فیلتر شکن روشن کن
      برو داخل hicare اپدیت بزن میره داخل سیستم اپدیت گوشی خودش میاد
      حجمش حدود 4 گیگ اندروید 10.0.0.168
      موفق باشی

    • اقا من همه این کارا رو کردم تا327 اپدیت شد ولی دیگه اندروید ده نیومد

     • برگردون ب ورژن قبل hicare رو داخل گوگل پلی بعد کیلیر دیتا کن برنامه hicare. بعد ریجون یا همون منطقه داخل لنگوییج بزار کشور انگلیس فیلتر شکن روشن کن
      برو داخل hicare اپدیت بزن میره داخل سیستم اپدیت گوشی خودش میاد
      حجمش حدود 4 گیگ اندروید 10.0.0.168
      موفق باشی

 60. دوستان من ورژن گوشیم 9.1.0.264بود و اپدیتی نمیومد راه حلشو فهمیدم چجوری به صورت ota دریافت کنید گوشی رو به hisuit نرم افزار کامپیوتر وصل کنید اپدیت رو بزنید به ورژن9.1.0.317اپدیت میشید بعد از داخل گوشی بزنید اندروید10میاد

  • سلام من همین کارو کردم بعدش از داخل گوشی ب 327 اپدیت شدم
   لطفا بیلد نامبر دقیق بفرمایید و بیلدی ک الان اپدیت شدی؟

   • 10.0.0.168شد بعد اپدیتc185e3r3p1

  • آقا دمت گرم پیشنهادت عالی بود من دیگه داشتم کلافه میشدم چهارماه هیچ آپدیتی نگرفته بودم.🙏🙏⁦❤️⁩⁦❤️⁩

 61. سلام خسته نباشید من تا بروزرسانی امنیتی 6 اکتبر 2019 مرتب آپدیت ها رو دریافت میکردم ولی الان نزدیک 4 ماهه هیچ آپدیتی دریافت نمیکنم مشکل کجاست؟؟؟؟ تو همون قسمت کد زدم نوشته NA

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. صبر کنید دریافت میکنید.

 62. سلام خسته نباشید گوشیمmar. Lx1m
  بیلد نامبر من c185. 9.1.0.327. e5r2p1
  از داخل برنامه hicare برام اپدیت10 میاره ولی e3r4p1
  چرا از داخل خوده سیستم اپدیت گوشیم ک میرم نمیاره دقیقا مث بیلد خودم.
  بهتر نیس بزارم تو سیستم اپدیت خودش بیاد بعد اپدیت کنم؟
  ممنون میشم جواب بدید.
  گوشی من سفارش عربستان این e3 وe5 سفارش کشورهاست درسته؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. hi care هم رسمی است از آن استفاده کنید.

 63. سلام.گوشی من نوشته NA.شما هیچکدوم از فایل هاتون برای NA نیست.اصلا احتمال داره که آپدیت نیاد کلا؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه مشخص نمیباشد .

 64. ببخشید من کادرو نگاه کردم ولی زده Na ینی نمی تونم نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : امکان نصب ندارید .

 65. سلام من حس می کنم تو دسته بندی فایل ها سایتتون اشتباهی کرده من گوشی Mar-lx1aرو دارم که نسخه رم6 هست من چند وقته دنباله رام اندروید10هستم ولی تو همه سایتا کناره اسم مدله گوشیم l21 هم زده بود بخاطره همین دانلود نکردن الان تو hicare که میرم زده Current version mar-L21meb 9.1.0.264 (c185e2r3p1
  می تونم اندروید 10رو نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . کادر زرد رنگ بالای جدول را مطالعه کنید و سپس فایل صحیح را تهیه کنید .

 66. سلام ادمین جان خسته نباشی من سه باررامهای p30liteروخریدم دانلود کردم همه مراحلی که گفته بودین انجام دادم فقط گوشیم فرمت شد اندروید همان قبلیه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. اشتباه همان 9 را تهیه کردید.

 67. سلام وقت بخییر
  من کد رو شماره گیری کردم ولی توی اون قسمت NA نوشته شده بود میخواستم ببینم کی اندروید 10 برای این مدل میاد؟ من نمیتونم هیچ آپدیتی انجام بدم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. مشخص نیست زمانش

 68. با سلام، من اون کد رو وارد کردم، ولی توی اون بخش نوشته NA، الان من کدوم رو باید دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید منتظر باشید برای گوشی عرضه شود امکان نصب هیچکدام از فایل ها را ندارید .

 69. داداش زدم ولی کلا لینک بازنشانی رمز عبور رو میزنم هیچی نمیاد یا اینکه ارور میده تازه به پنل کاربری هم نمیشه ثبت نام کرد نه میشه وارد شد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : به پشتیبانی تلگرام پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 70. سلام من اندروید 10 که برای meb بود رو پرداخت و بعد دانلود کردم بعد حذف شد الان میخام دوباره دانلود کنم دوباره میگه 5000 تومان پرداخت کن چیکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از طریق پنل کاربری (حتی اگر ثبت نام نکرده باشید) می توانید به لینک هایی که با ایمیلتون تا امروز تهیه کردید دسترسی داشته باشید.

  روی لینک زیر (بازیابی پسورد) زده ایمیل خرید بدهید و لینکی براتون ایمیل شده را باز کنید و پسورد جدید 8 رقمی بدهید و به پنل وارد شوید :

  https://my.iranmobile.org/password/reset

 71. سلام دوست عزیز. من گزینه ی مربوطبه گوشیم رو دانلود کردم.
  پوشه dload رو هم با x-plore به مموری کارت انتقال دادم.با همون کد گزینه update رو زدم.گوشی خاموش و روشن می‌شه ولی آلارم میده که گزینه صحیح رو دانلود نکردی و قطع میشه. چه کنم دیگه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . کادر زرد رنگ را مطالعه کنید .

 72. سلام. من می خوام رام رو نصب کنم مطابق دستور کادر زرد بالا مدلش MAR-L21MEA هست البته رام شما همین هست ولی در بیلد نامبرش مطابق نداره
  بیلد گوشیم E5R2P1
  بیلد شما E3R4P1 مشکلی نداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . منطقه و mea مهم است.

 73. سلام. ادمین محترم شما تمام رامهای p30 lite در تمام مدل رو رایگان گزاشتین اما این خاورمیانه رو پولی گذاشتین. حداقل یک نسخه رایگان اندروید 10 بزارین. خیلی خیلی لطف می کنین. واقعا من به خاطر مبلغش نمی گم هر کاری می کنم پول واریز نمیشه.
  خیلی خیلی تشکر می کنم.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. از درگاه زرین پال امکان استفاده دارید برای مبالغ کم. https://www.aparat.com/v/7NFko

 74. سلام میشه بگید که این رام جدید اندروید 10 مال چه تاریخی دقیقا هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. تاریخ درج نشده بود داخل فایل.

 75. سلام من دانلود کردم ولی رم sd ندارم چجوری آپدیت کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . راه دیگری ندارد .

 76. سلام. من یه گوشی سامسونگ دارم الان برنامه رمز یک بار مصرف پویا روی ان فعال شده. البته من میخوام با گوشی هواوی ام دان کنم. هر کاری می کنم نمیشه خواهشا راهنمایی کنین یا به پست الکترونیکی ام شماره حسابتون رو بفرستید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ :سلام . به تلگرام پشتیبانی پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 77. سلام
  وقت بخیر
  خسته نباشید
  ممنون از راهنماییتون
  بدون هیچ مشکلی آپدیت انجام شد .
  Huawei P30 Lite 6Gig RAM / Build C185 / Model Mar_LX1A ( Mar-L21 MEB )l

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ :سلام . موفق باشید .

 78. سلام. ادمین یه لطف کن شماره حابی برام بفرست تا مستقیما 5000 تومانو برات بفرستم هر کاری می کنم پول واریز نمیشه.
  خواهشا یک شماره کارت بفرست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با تلگرام پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 79. سلام
  وقت بخیر و خسته نباشید
  اقا مدل گوشی من p30 lite 6gig ram هستش
  بیلدنامبر c185
  اندروید فعلی 9.1.0.264
  و مدلی که با کد گفته شده دیدم : mar-l21 meb هستش
  میتونم از لینک های این صفحه استفاده کنم ؟/
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله از meb استفاده کنید

 80. سلام. من گوشیم Mar-L21Mea میباشد با بیلدنامبر C185E5R2P1. ایا نسخه ای که گزاشتید زیرش نوشتید E3R4P1 رو نصب کنم، مشکلی برای گوشیم ایجاد میشه؟ یا فقط C185 مهمه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه و mea مهم است.

 81. سلام دوست عزیز. طبق کادر زرد بالا تست کردم مدل گوشیم MAR-L21MEA
  هست البته با بیلد E5R2P1
  اگه اندروید 10 توی جدول که با بیلد E3R4P1 میباشد می توانم نصب کنم؟
  مشکل پیش نمیاد
  ممنون از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. فقط منطقه و mea مهم است.

 82. MAR-LX1M
  9.1.0.264(C185)
  E5R4P1
  اندروید 10 نصب میشه یا خیر
  اگر میشه کدام فایل باید دانلود کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. کادر زرد را مشاهده کنید.

 83. سلام ببخشید من یه برنامه دارم به اسم Firmware finder
  مدل گوشیم mar lx1m هست. تو این برنامه یه رام رایگان اندروید 10 گذاشتن
  که به قول برنامه نیگه با این مدل سازگاره نامش هست MAR-LGRP2-OVS. 10.0.0.170
  ببخشید طولانی بود لطفا جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل های این برنامه معمولا نافص میباشد .

 84. سلام ممنون تست کردم مدلش دقیقا این هست
  C185)MAR-L21MEA-CUST 9.0.1.5)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : از فایل مربوطه استفاده کنید .

 85. سلام ادمین محترم. یک سوال؟
  گوشی من مدل mar lx1m هست
  یا به طور کامل C185E5R2P1 هست
  خواستم ببینم که این رام رو که گذاشتین تو جدول میشه رو این مدل
  بدون مشکل نصب کرد؟
  منطقه خاورمیانه هست.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. کادر زرد بالای جدول را مشاهده کنید.

 86. سلام
  مدل دقیق بیلدنامبر من اینه:
  MAR-LX1M
  9.1.0.327
  C185E5R2P1
  ایا اندروید 10 از طرق خوده گوشی براش عرضه میشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله ولی زمان مشخصی ندارد.

 87. سلام چرا بروزرسانی اندروید10 برا گوشی به صورت ota رائه نمیشود در حالی که بیش از 2 ماهه عرضه شده به صورت رسمی؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. زمان مشخصی ندارد.

 88. سلام گوشی من اندروید 9
  مدل emui 9.1.0.327 c185e5r4p1
  Mar lx1MEA
  اندروید 10 قابل نصب هست بدون مشکل؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله در انتخاب رام با توجه به کادر زرد بالای جدول دقت کنید.

 89. سلام وقت بخیر
  تو قسمت تذکر که گفتید ابتدا کد گرفته شود، میشه بگید کدوم کد؟ ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . *#*#2846579#*#*

 90. سلام
  نمیشه فایل آپدیت رو مثل بقیه گوشی هایی که تو سایت هست رایگان بزارید ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر باید به صورت VIP تهیه کنید .

 91. سلام.لطف کنید قطعی بگید حالا دیر یا زود گوشی MAR-LX1M از داخل تنظیمات به روز رسانی میشه یا نه؟یا باید گوشی را فلش کنم؟ممنون اگه جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. قطعا عرضه میشود.

 92. درود.من گوشیم پک اروپاس بنظرتون رام سایت دانلود کنم یا بمونم آپدیت خودش برای گوشی بیاد؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. اگر تجربه نصب را و انتخاب درست رام را ندارید بهتر است فلش انجام ندهید .

 93. سلام
  مدل دقیق بیلدنامبر من اینه:
  MAR-LX1M
  9.1.0.327
  C185E5R2P1

  لینک 10.0.0.159(C185) رو میتونم دانلود و نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله بررسی کنید حتما MEB نباشد.

 94. سلام تفاوت مدل E3R4P1 با E3R3P1 چیه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. این قسمت زیاد مهم نیست ، مدل باید دقیقا یکسان باید و منطقه.

 95. سلام
  من گوشیم رو حدود دوماه گرفتم
  چندروزی متوجه شدم سنسور مجاورتی گوشیم کار نمیکنه… یعنی وقتی درحال تماس نزدیک گوشمه صفحه خاموش نمیشه..
  باگ نرم‌افزاری وجود داره یا سخت‌افزاری؟
  چطور باید این مشکل برطرف بشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به نرم افزار کار مراجعه کنید .

 96. سلام. گوشی من مدل mar lx1m هست.
  روی بروز رسانی می زنم میگه اخرین اپدیت نصب شده چرا برام نیومده خواهشا راهنمایی کنید. با تشکر از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. آپدیت ها به صورت منظم روی گوشی عرضه نمیشود.

 97. سلام روز شما بخیر
  چه تفاوتی بین رامهای خاورمیانه مثل E3R4P1، E3R3P1، E5R4P1،E2R3P1، … وجود داره و شامل چه کشورهایی میشه؟
  چرا نباید رام نامطابق رو روی نسخه دیگه آپ کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. رام اشتباه نصب شود احتمال خاموشی زیاد است.

 98. سلام خداقوت
  ببخشید اخرین ورژن اندروید۱۰ رو ک کذاشتین زیرش نوشتین MEB
  میخواستم ببینم با ورژن قبلیش ک ننوشتینMEB چ فرقی داره
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باهم تفاوت دارند . با توجه به مدل گوشی باید فایل مناسب نصب کنید .

 99. سلام خسته نباشید، به نظر شما من صبر کنم تا نسخه نهایی بیاد روی گوشی یا اینکه همینو دانلود کنم؟

 100. سلام پس چرا اندروید 10 برا p30 lite نمیاد؟؟؟!!! ؟؟؟؟؟؟

 101. سلام من اندروید10رونصب کردم .ممنون از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. موفق باشید.

 102. سلام خسته نباشید خواستم بدونم این رام جدید c185 E3R4P1 با c185 E5R2P1 سازگاری داره؟ اندروید گوشیمم 9

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به مدل دقیق گوشی دقت کنید.

 103. درود بر تیم زحمتکش ایران موبایل، من گوشیمو با موفقیت به emui 10 آپدیت کردم ، اما با دیدن یه سری باگ غیر عادی مجبورم به نسخه قبلی برگردم، اگه راهی هست که میشه بدون آنلاک بوت لودر گوشی رو برگردوند لطفا بگید، از راه hisuite امتحان کردم select to other versions گزینش اصلا نیومد. با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دانگرید هواوی با ریسک همراه است .

  • ماه مارس میلادی اپدیت از طریق گوشی میاد کمتر از یک ماه دیگه صب کنی بهتر از ریسک دانگریده

   • برگردون ب ورژن قبل hicare رو داخل گوگل پلی بعد کیلیر دیتا کن برنامه hicare. بعد ریجون یا همون منطقه داخل لنگوییج بزار کشور انگلیس فیلتر شکن روشن کن
    برو داخل hicare اپدیت بزن میره داخل سیستم اپدیت گوشی خودش میاد
    حجمش حدود 4 گیگ اندروید 10.0.0.168
    موفق باشی

 104. سلام
  نسخه اندروید 10 برای P 30 LITE
  گوگل پلی و …
  داره یا نداره ؟

 105. من p30 lite دارم اسم دیگه‌شم nova4eهست حالا آپدیت برا پی سی اومده ولی برا نوا زده بتا چیکار کنم دان کنم یانه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. باید صبر کنید برای منطقه شما عرضه شود.

 106. سپاسگذارم از سایت خوبتون
  نصب کردم بدون هیچ مشکلی اپدیت انجام شد
  ممنون.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . موفق باشید .

  • سلام
   داداش گوشی شما هم رام 4 بود
   بدون باک و مشکلی اندروید 10 اومد

 107. سلام گوشی هوی پی لایت بیلد نامبر (c185sE5r4p1) اندروید 10 نمیاد چرا. میخام بروزسایی میزنم چیکار کنم. لینگ اندروید 10 دانلود کنم میشه آپدیت کنم یان

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اگر منطقه گوشی خاورمیانه است میتونید از فایل اندروید 10 داخل جدول استفاده کنید .

 108. سلام، من اندروید10 دانلود و نصب کردم، به نظر که بدون مشکله ولی کیفیت دوربین تاحدودی کم میشهو برنامهHicareازکار میفته، یه سوال از الان به بعد گوشیه من بروز رسانی های جدید رو خودکار دریافت میکنه یا نه باید خودم دانلود ونصب کنم؟ و بروز رسانی دستی روی گارانتی تاثیر داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله دریافت میکنید.

 109. سلام خسته نباشید
  من خرید انجام دادم ولی لینک دانلود نیومد.
  لطفا پیگیری کنید.
  ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با تلگرام پشتیبانی در ارتباط باشید .

 110. سلام زدم رو گوشیم الان گوشیم نمیخونتش میگه برای گوشی شما نیست هر چی رامم عوض میکنم درس نشد که نشد چیکار کنم اصلا اندروید بالا نمیاد دیگه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. با باکس باید درست کنید ، منطقه رام با گوشی یکی نبوده.

 111. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه، گوشی من LX1M هست ولی بیلد نامبرش با چیزی که شما نوشتید یکمی فرق داره اگه آندروید 10 رو دانلود کنم مشکلی برای گوشیم پیش نمیاد؟ E5R4P1 هست بیلد نامبرم،

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه های یکی باشد مشکلی ندارد.

 112. سلام. گوشی من p30 lite با رم 6 مدل MRA-LX1A هست با بیلد نامبر C185 این رام روش نصب میشه یا نه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر برای مدل lx1a اندروید خاورمیانه موجود نداریم.

 113. سلام.چرا از داخل تنظیمات بروز رسانی نمیاد پس.p30lite

 114. سلام(c185sE5r4p1)
  9.1.0264
  اندروید 10 نخسه اندروید نمیاد چطور میگ

 115. سلام شما رام اندروید 10 رو قرار دادید ولی چرا این آپدیت از طریق software update خود گوشی نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. دریافت آپدیت ها از داخل گوشی نظم مشخصی ندارد.

 116. با سلام من گوشیم p30لایت مدل mar-lx1m هستش فایل شمارو دانلود کردم اما نمیتونم ارتقاش بدم پوشه dload رو ایجاد کردم او فایل دانلود شده تو چندتا پوشه گزینه update.app داره اینجا رو نمیدونم کدومشو بزنم ک ارتقا پیدا کنه…ممنون میشم راهنماییم کنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. پوشه dload داخل خود فایل موجود است ، همان را منتقل کنید.

 117. سلام، اندروید 10 روی گوشی من با موفقیت نصب شد، سرعت و مولتی تسکینگ گوشی خیلی خوب شده قابلیت darkmode گوشی رو جالب کرده با تشکر از تیم ایران موبایل.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. موفق باشید.

 118. سلام من گوشیمو دیروز خرید رام اندروید 10رو روش نصب کردم البته قبلش رمز گوشی و جیمیل رو حذف کردم منطقم هم متفاوت بود ولی دیدم دوستان نصب کردن منم انجام دادم گوشیم اومد بالا خیلی هم روونه فقط قسمت تم ها یکم دیر تم ها تغییر می کنه البته ن اونقدرا ک فک کنید به نسبت دیروز یه کوچوله

 119. سلام ببخشید من اندروید 10 رو روی نسخه mar_lx1m نصب کردم هیچ مشکلی هم پیش نیومده فقط آپدیتای بعدی که منتشر بشه برای امنیتی و اینا بره منم میاد دیگه درسته؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله مشکلی ندارد.

 120. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوب و بروزتون چقد خوب میشد با یک بار خرید به اپدیت های همون بیلد دسترسی داشته باشیم و دوباره خرید نزنیم

 121. ادمین جان به نظرم شما هم ریسک کن و روی یه گوشی با اندروید 9 نصب کن و اگه نشد بنویس قابل نصب نیست من دیشب فلش زدم نصب شد حالا چچا اصرار دارین نمیشه من ننیدونم .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . روی این مدل تست شده و مشکلی نداشته ولی باز هم نمیتوان به طور قطع نظر داد برای همین ریسک این موضوع به عهده دوستان قرار میدیم .

 122. سلام خسته نباشید
  یک نکته که نوشتید اندروید 10.0.0 خاورمیانه (C185)10.0.0.159 در حال حاضر روی اندروید 9 قابل نصب نیست ؟ ینی چی؟ الان من گوشی mar-lx1m و اندورید 9.1.0 هستش الان 10 رو دانلود کنم بالاخره نصب میشه یا نع ؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر برای فلش روی اندروید 9 قابل استفاده نیست .

 123. برای شما هم تو اندروید 10 وقتی بدونه وای فای ریست میکنید خاموش روشن میکنید ه پیغام میده بروزرسانی برنامه داری راهنمایی دوستان بعد با وای فای میری نوشته به زودی میتوانید راه اندازی Mar_lx1m را کامل کنید راهنمایی کنید

 124. سلام ببخشید الان نسخه که تو گوشی خودش میده کی ارضه میشه حدودا

 125. ممنون از سایت خوبتون من اندروید 10 نصب کردم بدون هیچ مشکلی

 126. من اندروید ده رو به روش سه دکمه روی بیلد 317 زدم و بدون مشکل نصب شد ممنون از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . موفق باشید .

  • سلام دوست عزیز
   چطور اکسترکت میکنید و به گوشی منتقل میکنید؟ من هرچقدر اینکار را کردم تو 3 دکمه ارور نصب میده و میگه فایل قابله نصب نیست و باید ریبوت بکنی

  • سلام دوست عزیز منم بیلد317دارم میشه بگین چطور انتقالش دادین ممنون میشم

 127. بله هردو c185 بودند

 128. با سلام
  تنها ایرادی که سایت شما داره متاسفانه به نظرات وسوالات کاربرانتون هیچ اهمیتی نمیدین
  الان بنده تمامی کامنت های دوستان رو میخوندم متاسفانه به هیچکدومشون جواب نمیدین
  لااقل یکی رو برای اینکار در نظر بگیرین تا دوستان اینجوری سردرگم نشن
  با تشکر از سایت بسیار زیباتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. کمی بی انصافی است این نظر شما ، میشه لطفا بفرمایید کدام نظر را که تکراری نبوده را پاسخ ندادیم؟ نه تنها در این صقحه ، در تمام سایت.

 129. سلام دوستان کسی هست که آپدیت کرده باشه و گوشیش خاموش شده باشه ؟ ریسکش چقدره؟

 130. سلام
  من اندروید 10 را نصب کردم
  بدون هیچ مشکلی نصب شد و بالا اومد
  با تشکر از سایت
  ضمنا اندروید گوشیم قبل از فلش زدن 9 بود
  و علاوه بر این منطقشونم یکی نبود
  مال من E5R4P21 بود که مال سایت E3r4P1 هست
  با این حال مشکلی ایجاد نشد برام
  حتما یادتون باشه پس از نصب یکبار از داخل تنظیمات گوشی فکتوری ریست بزنین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. منطقه اصلی یعنی c185 یکی بوده.

 131. ببخشید اگه آپدیت کنم برنامه هام پاک میشن؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : بله اطلاعات پاک میشود .

 132. سلام میشه راهنمایی کنید وقتی رام رو دانلود کردم برای نصبش چیکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . راهنمای نصب در پایین صفحه موجود است .

 133. سلام
  ادمین جان اگر اندروید 10 رو نصب کنیم و گوشی خاموش بشه راه حلی داره گوشی برگرده و درست بشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. باید هارد محدد پروگرام بخورد.

  • یعنی فلش بشه؟مثلا اندروید ۹ رو بگیریم با همین روش نصب کنیم جواب میده؟

 134. سلام
  من اندروید ۱۰ رو روی اندروید ۹ نصب کردم و دست شما هم درد نکنه.فقط یه سوال
  این نسخه نهایی emui 10 هست؟چون یسری باگ های عجیب داره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. نسخه نهایی است ولی باگ طبیعی است

 135. سلام ادمین جان
  من گوشیم mar-lx1m با بیلد نامبرe5r2p1 و اندروید فعلی 9.1.0.264 ایا اندروید 10 که گذاشتینو میتونم نصب کنم. ممنون میشم جواب بدین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. ریسک دارد.

 136. سلام آخرش میشه این رام رو نصب کرد یا نه؟ بعضی از بچه ها نصب کردن

 137. سلام. من اندروید 10 را روی مداlx1mاندروید9. 1…..264نصب کردم. فایل های دانلود شده را استخراج ودر پوشهdloadدر sdکارت قرار داده وهمزمان سه دکمه پاور ودکمه های بالا وپایین ولوم را فشار داده وشروع به اپدیت شدن می کند. با تشکر فروان از سایت خوبتون ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . موفق باشید .

 138. سلام
  من دیدم که شما آپدیت اندروید 10 رو گذاشتید
  برای خاورمیانه هم عرضه شده
  گوشی من Huawei P30 lite
  اما الان داخل قسمت تنظیمات و قسمت بروزرسانی اندروید میرم
  برای من آپدیت اندروید 10 نیومده
  میشه از اینجا دانلود کرد یا باید صبر کنم که خوده گوشی آپدیت بده؟
  با تشکر فراوان❤️

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. صبر کنید از داخل گوشی دریافت کنید

 139. آقا اگه با منطفا گوشیتون سازگاری داره از همون روش نصب break استفاده کنید از روش دومیه به راحتی نصب میشه ولی کمی طول میکشه نگران نباشید بزنید رام رو

 140. سلام ببخشید من الان اندروید 10 lx1m برای p30 lite رو دانلود کردم میخوام رو گوشیم نصب کنم این رام یک رام رسمیه یا نه مشکل بوجود میاره برای گوشی؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. رام رسمی است ولی روی اندروید 9 با ریسک خاموشی نصب میشود

  • من نصب کردم ولی اندروی گوشی 9.1 264 بودمشکلی هم بوجود نیامد

 141. سلام
  ادمین جان این رام اندروید 10 رو اندروید 9 اصلا نصب نمیشه یا میشه اما گوشی به مشکل برمیخوره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود.نصب میشود ولی گوشی خاموش خواهد شد.

 142. سلام پس چرا برای من اندروید 10 نمیاد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اپدیت OTA مدتی طول میکشد تا عرضه شود .

 143. سلام
  ادمین جان وقتی که رو اندروید 9 قابل نصب نیست پس این فایل به چه دردی میخوره مگه این گوشی غیر اندروید 9 که باهاش تولید شده اندروید دیگه ای هم داشته؟ اگر این اندروید 10 رو نصب کنیم گوشی چه مشکلی پیدا میکنه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای برطرف کردن مشکلات گوشی هایی است که اندروید 10 را به صورت OTA دریافت کردند .

 144. اندروید 10 نصب شد و اوکیه ممنون از سایت ایران موبایل

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. روش نصب و بیلد قبلی را بفرمایید

  • بیلد 317 از هایسیوت قبلا اپ کرده بودم

  • روش نصب همونی که خودتون گفته بودین با کد زدم فقط اطلاعات پاک شد دوستان حواسشون باشه تغییرات زیادی هم نکرده به جز دارک مود مصرف باتری بیشتر شده و گاهی اوقات هنگ میکنه که طبیعیه و امیدوارم تو اپدیتای بعدی رفعش کنن

 145. سلام خسته نباشید من گوشیم mar_lx1m هستش با بیلد نامبر c185 e5r2p1 ورژن 9.1.0.264 ایا اندروید 10 براش اومده؟
  میزنم اپدیت چیزی نمیاره داخل hi care هم نمیاره؟

 146. این رام برای mar_lx1a هم بدرد می خورن

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود.https://www.iranmobile.org/mar-lx1a/

 147. مدل گوشیم MAR-AL00 هست ایا رام رسمی براش اومده؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی در سایت قرار میگیرد .

 148. سلام اقا ببخشید
  وقتی برنامه GMS برای نصب گوگل نصب میکنم میگه لطفا نسخه رسمی نصب کنین این ارور به چه علت و با چه چیزی درست میشود؟؟

 149. ببخشید ایا هیچ راهی نیست که بشه گوشب منو رام گلوبال کرد و یا گوگل پلی ریخت و اجرا کرد؟؟
  چون از سایت بست چاینا خریدم اگه نمیشه ببرم پس بدم گوشی رو اگه قبول کنن

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. با باکس شاید بشود ولی مشکل ساز میشود.

 150. سلام گوشی من MAR-LX1 هستش ریست کردم ولی نمیدونم جیمیل مال کیه فکرکنم مال صاحب قبلیش بوده الان گوگل اکونت میخواد من تعمیرات مبایل دارم وهمه روش های ممکن رو امتحان کردم از اونهای هستش که میگه انلاک دیوایس تو کانتینیو ولی موفق به بای پس آن نشدم تنها راهی که مونده این هستش که رامو با EFT DONGLE دانگرد کنم میشه لطفا کنین بگین کدوم رامو دنلود کنم که هم بتونم دانگرد کنم هم مبایل خاموش نشه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود . خیر باید از روش های حذف frp استفاده کنید برای این مدل ما راهی نداریم در حال حاضر

 151. سلام میخواستم بدونم این Emui 10 برای مدل LX1M کی منتشر میشه مردیم از منتظر موندن😭😭

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ :درود. مشخص نمی باشد

 152. سلام Emui10 beta برای p30lite به تازگی منتشر شده لطفا روی سایت بزارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا روی سایت قرار نمیگیرد .

 153. سلام رام رسمی nova 4e کی میاد؟

 154. باسلام و وقت بخیر
  برای Nova 4e نمیشه از رام های p30 lite استفاده کرد؟
  Mar-al00
  مدلش اینه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . حیر باید از رام های مدل گوشی خودتون استفاده کنید .

 155. سلام گوشی من رام چینه گوگل و.. نداره مدلش Mar_al00 کدوم نسخه رو بگیرم؟میخوام فقط گوگل رو داشته باشم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه فایل مورد نظر شما موجود نمیباشد .

  • تا کی باید صبر کنم؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : این مدل کلا چون چین است گوگل ندارد.

   • ینی حتی با عوض کردن رام هم گوگل نمیاد؟رام گلوبال ک گوگل داره

    مشاهده پاســـخ

       پاسخ : درود.خیر

 156. سلام و خسته نباشید
  ببخشید کدوم یکی از فایل هایی که گذاشتید برای Nova 4e با رم 6 gig و. رام 128gig هستش؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. کد گوشی و بیلدنامبر فعلی رو بفرمایید.

 157. سلام تفاوت رام های e2r3p1 و e5r4p1 در چیه ؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. مدل های قابل نصب بایکدیگر فرق دارد.

 158. به صورت ota امروز منتشر شد

 159. سلام معنی کلمه MEB که بالا زیر رام ردیف دوم نوشته چی هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در بعضی از مدل ها کامه Meb درج شده است .

 160. عالی بود بدون مشکل و سالم بود فایل ها

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. موفق باشید دوست عزیز.

 161. سلام
  ببخشید من گوشیم رو از بست چاینا و مستقیما از چین خریداری کردم، و طبیعتا رام چین هست، حالا میخوام رام گلوبال رو نصب کنم… خواستم کدوم رام رو باید دانلود کنم؟ در ضمن گوشی من رم 6 گیگ هستش و بیلد نامبر 9.0.1.168 (c00E167r1p16gpu turbo)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه وجود دارد ولی پیشنهاد نمیشود ممکن است مشکل ایجاد شود .

  • با سلام مجدد
   ببخشید رام چین ی ک روی گوشی من هست بخاطر یسری مسایل مثل نداشتن گوگل پلی و فونت و.. خیلی اذیت میکنه و من میخوام حتما رام گلوبال روش بریزم، با مسوولیت خودم… فقط شما بفرمایید کدوم رام مناسبه؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . متاسفانه امکان نصب ندارید .

 162. سلام
  معنیی این عددا بعد بیلد چیه
  E2R3P1
  E5R2P1

 163. سلام
  چرا وقتی صفحه ی پرداخت رو تکمیل میکنم پولشو کم میکنه ولی ارور کد امنیتی میده
  لطفا رسیدگی کنید
  هم با گوشی هم با کامپیوتر زدم جفتشم ارور داد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از درگاه دیگری امتحان کنید.

 164. سلام خدمت ادمین های عزیز جریان mebکنار اخرین رام چیه؟.ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در بعضی از مدل ها کامه Meb درج شده است .

 165. سلام خوبین
  ببخشید رام از سایت easy.firmwar بر روی سایت قرار نمیدین اخه اونجا اپدیت های جدید رو بیشتر از اینجا گذاشته بذارید اگه امکانش هست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بررسی میشود و قرار میگیرد.

  • سلام برسی کردین ببینین میشه لینک کنین برا دانلود فایلهای ایزی فایرمویر رو

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : درود. بله آپدیت های مهم قرار میگرد.

   • تشکر دنبال همین رام از ایزی فریم بودم زدم برای دانلود ایشالا ک مشکلی پیش نیاد برای نصب

 166. سلام emui 9.1 هنو برام نیومده. چقد وقت طول میکشه ت تا بیاد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. زمان عرضه بروزرسانی های هواوی به صورت ota برای تمام بیلد ها مشخص نمی باشد.

 167. سلام خسته نباشید ممنون از سایت خوبتون همه ی رام ها داخلش هست میخواستم بدونم این رام 9.0.1.171 بر روی مدل mar-lx1m نصب میشه با سپاس فراوان.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. ممنون بله نصب میشود.

 168. سلام میخواستم بدونم این رام جدید (C185)
  E2R3P1 با بیلد (C185)
  E5R2P1 سازگاری داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله نصب میشود.

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.