دانلود فایل حذف قطعی FRP گوشی J8 J810Y باینری 1,2,3,4,5,6

FRP Remove J810Y

  • این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Void warranty یا Knox نخواهد شد.

  • حتما دقت کنید که نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.

  • در آموزش های دارای پیش نیاز امکان تغییر نسخه اندروید و باینری با نصب پیش نیاز وجود دارد.

  • اگر Void warranty گوشی 1 هست شاید تغییر سریال داشته باشد، با استفاده از بعضی سرویس های آنلاین و یا بعضی روش ها که نیاز به دانلود دارند و منجر به حذف مجدد سریال خواهد شد.

Build-Date

telegram-FRP

  • ساعت انجام سرویس های آنلاین 10:30 الی 22:30 (حداکثر 24 ساعت برای انجام یا کنسلی مراجعه شود)
  • قبل از تهیه سرویس آنلاین 550 تومانی حتما IMEI را به پشتیبانی ارسال کنید.

مدل اندروید برای باینری توضیحات تعداد نیاز به سیمکارت نیازبه دانلود رام قیمت VIP
J810Y 8,9,10 1 تا 6

سرویس آنلاین (سرور رسمی)

یک گوشی ندارد ندارد 50.000 تومان
J810Y 8,9,10 1 تا 6

آموزش تصویری (زمان بر است)
استفاده نامحدود

نامحدود ندارد ندارد 40.000 تومان
J810Y 9 Binary 5

 آموزش تصویری

یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
J810Y 9 Binary 4
بیلدهای S I به بعد

 آموزش تصویری

یک گوشی دارد دارد 24.500 تومان
J810Y 9 Binary 4
بیلدهای S H به قبل

 آموزش تصویری

یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
J810Y 9 Binary 2 ,3

 آموزش تصویری

یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
J810Y 8.0.0 Binary 1 ,2
بیلدهای S A به بعد

 آموزش تصویری

یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
J810Y 9 Binary 2  آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 25.000 تومان
J810Y 8.0.0 Binary 1 ,2
بیلدهای S A به بعد
 آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد غیرفعال 20
J810Y 8.0.0 Binary 1
بیلدهای S A به بعد
 آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 7.000 تومان
J810Y 8.0.0 Binary 1
بیلدهای R L به قبل
 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
J810Y 9,10 Binary 6 (فقط با اودین) 580 MB + 2.45 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 9 Binary 5 (فقط با اودین) 585 MB + 2.40 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 9 Binary 4 (فقط با اودین) 580 MB + 2.40 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 9 Binary 3 (فقط با اودین) 575 MB + 2.43 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 9 Binary 2 (فقط با اودین) 570 MB + 2.00 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 8.0.0 Binary 2 (فقط با اودین) 570 MB + 1.98 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J810Y 8.0.0 Binary 1 (فقط با اودین) 570 MB +2.00 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.