دانلود فایل حذف قطعی FRP گوشی J7 Duo J720F باینری 1,2,3,4,5,6,7

FRP Remove J720F

  • این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Void warranty یا Knox نخواهد شد.

  • حتما دقت کنید که نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.

  • در آموزش های دارای پیش نیاز امکان تغییر نسخه اندروید و باینری با نصب پیش نیاز وجود دارد.

  • اگر Void warranty گوشی 1 هست شاید تغییر سریال داشته باشد، با استفاده از بعضی سرویس های آنلاین و یا بعضی روش ها که نیاز به دانلود دارند و منجر به حذف مجدد سریال خواهد شد.

Build-Date

telegram-FRP

  • ساعت انجام سرویس های آنلاین 10:30 الی 22:30 (حداکثر 24 ساعت برای انجام یا کنسلی مراجعه شود)
  • قبل از تهیه سرویس آنلاین 550 تومانی حتما IMEI را به پشتیبانی ارسال کنید.

مدل اندروید برای باینری توضیحات تعداد نیاز به سیمکارت نیازبه دانلود رام قیمت VIP
J720F 8,9,10 1 تا 7

سرویس آنلاین (سرور رسمی)

یک گوشی ندارد ندارد 50.000 تومان
J720F 9,10 4 تا 7

آموزش تصویری (زمان بر است)
استفاده نامحدود

نامحدود ندارد ندارد 40.000 تومان
J720F 8 1 تا 4

آموزش تصویری (زمان بر است)
استفاده نامحدود

نامحدود ندارد ندارد 40.000 تومان
J720F 9 Binary 4
بیلدهای S I به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 24.500 تومان
J720F 9 Binary 4
بیلدهای S G به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 4 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به  بعد 
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای R L به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 1 ,2 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
J720F 10 Binary 7  (فقط با اودین) 2.55 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9,10 Binary 6  (فقط با اودین) 2.50 GB + 550 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9 Binary 5  (فقط با اودین) 2.40 GB + 560 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9 Binary 4  (فقط با اودین) 2.50 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 4  (فقط با اودین) 2.30 GB + 560 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3  (فقط با اودین) 2.20 GB + 552 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 2  (فقط با اودین) 2.00 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 1  (فقط با اودین) 2.02 GB + 550 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.