دانلود فایل حذف قطعی FRP گوشی J7 Duo J720F باینری 1,2,3,4,5,6,7

FRP Remove J720F

  • این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Void warranty یا Knox نخواهد شد.

  • حتما دقت کنید که نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.

  • در آموزش های دارای پیش نیاز امکان تغییر نسخه اندروید و باینری با نصب پیش نیاز وجود دارد.

  • اگر Void warranty گوشی 1 هست شاید تغییر سریال داشته باشد، با استفاده از بعضی سرویس های آنلاین و یا بعضی روش ها که نیاز به دانلود دارند و منجر به حذف مجدد سریال خواهد شد.

Build-Date

telegram-FRP

  • ساعت انجام سرویس های آنلاین 10 الی 22:30 (حداکثر 24 ساعت پس از خرید مراجعه شود)
  • سرویس آنلاین بدون نیاز به استعلام IMEI و تمامی مناطق با قیمت 60.000 تومان  می باشد.

مدل اندروید برای باینری توضیحات تعداد نیاز به سیمکارت نیاز به دانلود قیمت VIP
J720F 9,10 همه باینری ها

سرویس آنلاین (سرور رسمی)

یک گوشی ندارد ندارد 60.000 تومان
J720F 9,10 Binary 5,6,7

سرویس آنلاین + آموزش تصویری
15 تا 45 دقیقه

یک گوشی ندارد ندارد 33.000 تومان
J720F 9 Binary 4
بیلدهای S I به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 24.500 تومان
J720F 9 Binary 4
بیلدهای S G به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 4 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به  بعد 
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای R L به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 1 ,2 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
J720F 10 Binary 7  (فقط با اودین) 2.55 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9,10 Binary 6  (فقط با اودین) 2.50 GB + 550 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9 Binary 5  (فقط با اودین) 2.40 GB + 560 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 9 Binary 4  (فقط با اودین) 2.50 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 4  (فقط با اودین) 2.30 GB + 560 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 3  (فقط با اودین) 2.20 GB + 552 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 2  (فقط با اودین) 2.00 GB + 555 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
J720F 8.0.0 Binary 1  (فقط با اودین) 2.02 GB + 550 MB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.