دانلود فایل حذف قطعی FRP گوشی A6+ 2018 A605GN باینری 1,2,3,4,5,6,7

FRP Remove A605GN

  • این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Void warranty یا Knox نخواهد شد.

  • حتما دقت کنید که نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.

  • در آموزش های دارای پیش نیاز امکان تغییر نسخه اندروید و باینری با نصب پیش نیاز وجود دارد.

  • اگر Void warranty گوشی 1 هست شاید تغییر سریال داشته باشد، با استفاده از بعضی سرویس های آنلاین و یا بعضی روش ها که نیاز به دانلود دارند و منجر به حذف مجدد سریال خواهد شد.

Build-Date

telegram-FRP

  • ساعت انجام سرویس های آنلاین 10 الی 22:30 (حداکثر 24 ساعت پس از خرید مراجعه شود)
  • سرویس آنلاین بدون نیاز به استعلام IMEI و تمامی مناطق با قیمت 60.000 تومان  می باشد.

مدل اندروید برای باینری توضیحات تعداد نیاز به سیمکارت نیاز به دانلود قیمت VIP
A605GN 9,10 همه باینری ها

سرویس آنلاین (سرور رسمی)

یک گوشی ندارد ندارد 60.000 تومان
A605GN 10 Binary 7,8

سرویس آنلاین + آموزش تصویری
15 تا 45 دقیقه

یک گوشی ندارد ندارد 33.000 تومان
A605GN 10 Binary 6

فیلم آموزشی

نامحدود ندارد دارد 25.000 تومان
A605GN 9 Binary 6

فیلم آموزشی ( نیاز به دانلود رام )

نامحدود ندارد ممکن است 25.000 تومان
A605GN 9 Binary 5 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
A605GN 9 Binary 3 ,4 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
A605GN 9 Binary 3 آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 25.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 3 آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 20.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 7.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 3
بیلدهای R L به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 1, 2 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
A605GN 10 Binary 7 (فقط با اودین) 615 MB + 2.82 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 9,10 Binary 6 (فقط با اودین) 617 MB + 2.80 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 9 Binary 5 (فقط با اودین) 615 MB + 2.60 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 9 Binary 4 (فقط با اودین) 620 MB + 2.40 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 9 Binary 3 (فقط با اودین) 617 MB + 2.20 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 3 (فقط با اودین) 610 MB + 2.20 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 2 (فقط با اودین) 605 MB + 2.15 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
A605GN 8.0.0 Binary 1 (فقط با اودین) 607 MB + 2.10 GB نامحدود ندارد دارد 7.000 تومان
 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.