دانلود فایل حذف قطعی FRP گوشی A8 2018 A530F باینری 1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F,G,H,I,J

FRP Remove A530F

  • این پکیج موجب از بین رفتن گارانتی و یک شدن Void warranty یا Knox نخواهد شد.

  • حتما دقت کنید که نسخه اندروید و عدد باینری فایل انتخابی جدول زیر با بیلدنامبر رام فعلی شما (قابل مشاهده از ریکاوری) یکسان باشد.

  • در آموزش های دارای پیش نیاز امکان تغییر نسخه اندروید و باینری با نصب پیش نیاز وجود دارد.

  • اگر Void warranty گوشی 1 هست شاید تغییر سریال داشته باشد، با استفاده از بعضی سرویس های آنلاین و یا بعضی روش ها که نیاز به دانلود دارند و منجر به حذف مجدد سریال خواهد شد.

Build-Date

telegram-FRP

  • ساعت انجام سرویس های آنلاین 10 الی 22:30 (حداکثر 24 ساعت پس از خرید مراجعه شود)
  • سرویس آنلاین بدون نیاز به استعلام IMEI و تمامی مناطق با قیمت 60.000 تومان  می باشد.

مدل اندروید برای باینری توضیحات تعداد نیاز به سیمکارت نیاز به دانلود قیمت VIP
A530F 9 Binary 9,A,B
C,D,E,F,G,H,I,J

سرویس آنلاین (سرور رسمی)

یک گوشی ندارد ندارد 60.000 تومان
A530F 9 Binary I,J

سرویس آنلاین + آموزش تصویری
15 تا 45 دقیقه

یک گوشی ندارد ندارد 33.000 تومان
A530F 9 Binary 8 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
A530F 9 Binary 7
بیلدهای S I به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 24.500 تومان
A530F 9 Binary 7
بیلدهای S H به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
A530F 9 Binary 6
بیلدهای S F به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 24.500 تومان
A530F 8.0.0 Binary 3 ,4 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 19.500 تومان
A530F 9 Binary 6
بیلدهای S E به قبل
آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 25.000 تومان
A530F 9 Binary 4 ,5 آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 25.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 3 ,4 آموزش تصویری نامحدود دارد ندارد 20.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای S A به بعد
آموزش تصویری یک گوشی دارد دارد 7.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 3
بیلدهای R L به قبل
آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 2 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
A530F 7.1.1 Binary 1 ,2 آموزش تصویری یک گوشی دارد ندارد 7.000 تومان
A530F 9 Binary 8 (فقط با اودین) 840 MB + 1.82 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 9 Binary 7 (فقط با اودین) 845 MB + 1.80 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 9 Binary 6 (فقط با اودین) 841 MB + 1.80 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 9 Binary 5 (فقط با اودین) 841 MB + 1.94 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 9 Binary 4 (فقط با اودین) 839 MB + 1.94 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 4 (فقط با اودین) 839 MB + 1.70 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 3 (فقط با اودین) 838 MB + 1.69 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 8.0.0 Binary 2 (فقط با اودین) 839 MB + 1.68 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
A530F 7.1.1 Binary 1 , 2 (فقط با اودین) 839 MB + 1.41 GB نامحدود ندارد دارد 10.000 تومان
 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2020 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.