دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Redmi Note 9S

اندروید 10.0.0| Redmi Note 9S

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Redmi Note 9S (9 Pro India)/ Redmi Note 10 Lite (curtana)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.2.0.SJWEUXM

EU

03.11.2022 کیبورد 4.79 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJWEUXM

EU

03.11.2022 کیبورد 2.71 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.1.0.SJWINXM

India

19.10.2022 کیبورد 3.29 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJWINXM

India

19.10.2022 کیبورد 2.70 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.2.0.SJWMIXM

Global

05.08.2022 کیبورد 4.59 GB
12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJWMIXM

Global

05.08.2022 کیبورد 2.64 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJWMIXM

Global

24.04.2022 کیبورد 4.55 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJWMIXM

Global

24.04.2022 کیبورد 2.47 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJWRUXM

RU

22.04.2022 کیبورد 4.11 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJWRUXM

RU

22.04.2022 کیبورد 2.51 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJWRUXM

RU

24.02.2022 کیبورد 4.28 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJWRUXM

RU

24.02.2022 کیبورد 2.50 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJWMIXM

Global

18.02.2022 کیبورد 4.69 GB
11.0.0
 
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJWMIXM

Global

18.02.2022 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RJWINXM

India

15.02.2022 کیبورد 3.17 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJWINXM

India

15.02.2022 کیبورد 2.54 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RJWEUXM

EU

11.02.2022 کیبورد 4.78 GB
11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RJWEUXM

EU

11.02.2022 کیبورد 2.51 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RJWEUXM

EU

28.12.2021 کیبورد 4.57 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJWEUXM

EU

28.12.2021 کیبورد 2.50 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJWMIXM

Global

21.12.2021 کیبورد 4.57 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJWMIXM

Global

21.12.2021 کیبورد 2.45 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJWRUXM

RU

26.11.2021 کیبورد 4.31 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJWRUXM

RU

26.11.2021 کیبورد 2.49 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJWINXM

India

17.11.2021 کیبورد 3.06 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJWINXM

India

17.11.2021 کیبورد 2.50 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RJWEUXM

EU

29.10.2021 کیبورد 4.73 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJWEUXM

EU

29.10.2021 کیبورد 2.44 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJWRUXM

RU

26.08.2021 کیبورد 4.17 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJWRUXM

RU

26.08.2021 کیبورد 2.44 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJWRUXM

RU

28.06.2021 کیبورد 4.02 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJWRUXM

RU

28.06.2021 کیبورد 2.34 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJWEUXM

EU

05.08.2021 کیبورد 4.64 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJWEUXM

EU

05.08.2021 کیبورد 2.44 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.5.0.RJWINXM

India

10.06.2021 کیبورد 2.82 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.5.0.RJWINXM

India

10.06.2021 کیبورد 2.37 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RJWMIXM

Global

23.09.2021 کیبورد 4.61 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJWMIXM

Global

23.09.2021 کیبورد 2.39 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.RJWMIXM

Global

23.07.2021 کیبورد 4.55 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.RJWMIXM

Global

23.07.2021 کیبورد 2.33 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJWEUXM

EU

03.06.2021 کیبورد 4.63 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RJWEUXM

EU

03.06.2021 کیبورد 2.34 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RJWMIXM

Global

08.05.2021 کیبورد 4.46 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.RJWINXM

India

15.03.2021 کیبورد 2.89 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.RJWINXM

India

15.03.2021 کیبورد 2.35 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.RJWINXM

India

13.01.2021 کیبورد 2.89 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.RJWINXM

India

13.01.2021 کیبورد 2.32 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.QJWEUXM

EU

26.04.2021 کیبورد 4.55 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA  V12.0.4.0.QJWEUXM

EU

26.04.2021 کیبورد 2.35 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.3.0.QJWMIXM

Global

17.01.2021 کیبورد 4.10 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.3.0.QJWMIXM

Global

17.01.2021 کیبورد 2.26 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJWINXM

India

13.12.2020 کیبورد 3.03 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJWINXM

India

13.12.2020 کیبورد 2.31 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJWMIXM

Global

10.11.2020 کیبورد 3.88 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJWMIXM

Global

10.11.2020 کیبورد 2.25 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.QJWEUXM

EU

07.11.2020 کیبورد 3.97 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.QJWEUXM

EU

07.11.2020 کیبورد 2.29 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJWMIXM

Global

22.10.2020 کیبورد 3.75 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJWMIXM

Global

22.10.2020 کیبورد 2.24 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJWEUXM

EU

18.10.2020 کیبورد 3.83 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJWEUXM

EU

18.10.2020 کیبورد 2.29 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.1.0.QJWINXM

India

15.09.2020 کیبورد 3.04 GB
10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.1.0.QJWINXM

India

15.09.2020 کیبورد 2.29 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.11.0.QJWMIXM

Global

11.08.2020 کیبورد 3.65 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.11.0.QJWMIXM

Global

11.08.2020 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.10.0.QJWMIXM

Global

15.07.2020 کیبورد 3.69 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.10.0.QJWMIXM

Global

15.07.2020 کیبورد 2.17 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.9.0.QJWMIXM

Global

19.06.2020 کیبورد 3.63 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.9.0.QJWMIXM

Global

19.06.2020 کیبورد 2.16 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJWMIXM

Global

13.05.2020 کیبورد 3.63 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJWMIXM

Global

13.05.2020 کیبورد 2.15 GB
10.0.0
NEW
11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.8.0.QJWINXM

India

07.07.2020 کیبورد 2.92 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.8.0.QJWINXM

India

07.07.2020 کیبورد 2.26 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) FastBoot V11.0.6.0.QJWINXM

India

29.04.2020 کیبورد 2.99 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.6.0.QJWINXM

India

29.04.2020 کیبورد 2.23 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.4.0.QJWINXM

India

14.03.2020 کیبورد 2.26 GB
10.0.0 11 Stable (نهایی) OTA V11.0.1.0.QJWMIXM

Global

23.03.2020 کیبورد 2.15 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

98 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Redmi Note 9S”

 1. سلام . گوشی من ردمی نوت 9sچرا گزینه بروزرسانی واسم میاد ولی دانلود نمیشه

 2. سلام و عرض ادب
  مدل گوشیم Redmi note 9s و MIUI 12.5.5 global RJWMIXM هستش
  بیلد نامبر V13.0.2.0.SJWMIXM برای گوشی منه؟
  ممنون

  پاسخ : سلام . بله .

 3. سلام ، ی سوال داشتم ، چندتا از برنامه های سیستم گوشی پاک کردم الان گوشی باگ زده ، میخواستم بپرسم با فلش کردن گوشی با رام خدش این برنامه ها برمبگرده یا نه ؟ ممنون

  • بله ، درست میشه

 4. سلام آقا . گوشی من آندروید 10 مدل Mi 10t lite global
  بلید (QJSTWXM) هست خیلی وقته آپدیدش نمیاد
  لطفا میشه بگید آپدید اش آمد یا نه ممنون🙏

  پاسخ : سلام . صفحه مربوط به مدل گوشی شما این صفحه میباشد . https://www.iranmobile.org/xiaomi-Mi-10T-Lite/

 5. سلام گوشی من نوت ۹ پرو گلوباله بیلد نامبرشم rjzmixm miui12.5.5هست میتونم
  V13.0.2.0.SJWMIXM global رونصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از صفحه مربوط به مدل گوشی استفاده کنید .

 6. سلام من بیلد نامبر گوشیم RJWMIXM هست میتونم نسخهSJWMIXM رو براش نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 7. سلام خسته نباشید
  من رام اندروید 12 نسخه گلوبال OTA رو دانلود کردم اما برای نصب منویی که تو قسمت آموزش نصب هست با منو گوشی من فرق میکنه و گزینه system update رو حتی توی جستجو هم پیدا نکردم اگه ممکنه راهنمایی کنید که چیکار کنم ممنون
  نسخه فعلی گوشی Global 12.5.5.0(RJWMIXM)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بر روی MIUI بالا صفحه 10 بار ضریه بزنید. در صورتی با مشکل مواجه شدید با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 8. سلام miui 13 برای منطقه روسیه نیومده ؟ ضمنا ممنون از سایت خوبتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر درصورتی که عرضه شود در سایت قرار داده میشود .

 9. سلام ودرود .
  ببخشید گوشی من Note 9s با رام گلوبال RJWMIXM 12.5.5.0
  رامش برا کدوم کشوره؟
  مشکلی نیست این رامو براش دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از رام های منطقه گلوبال استفاده کنید .

 10. گوشی من رام گلوباله ولی بیلد نامبرش RJWTRMX ترکیه است و اندروید ۱۲ براش نیومده. میتونم از رام گلوبال SJWMIMX با فرمت OTA استفاده کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید کامل بفرمایید .

 11. سلام ببخشید من در حاضر این نسخه miui نصب دارم کدام نسخه ota رو میتونم روی گوشیم نصب کنم؟ 12.5.8(RJZEUXM)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از منطقه اروپا میتونید استفاده کنید .

 12. با سلام من بلید کوشیم SJWEUXM 13.0.1.0 هست می تونم این بلید V13.0.2.0.SJWMIXM رو نصب کنم با تشگر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر باید از رام های اروپا استفاده کنید .

 13. چرا اندروید ۱۲ برای رام روسیه عرضه نشده؟

 14. سلام. آپدیت کردن دستی گوشی ضرری برای گوشی نداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل ها همگی رسمی هستند و تابحال مشکلی گزارش نشده است .

 15. سلام.اندروید ۱۲ نوت ۹ پرو کی میاد؟

 16. سلام اندروید 12 استیبل اومده ، پس چرا نمیزارین تو سایتتون؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر فایل توسط تیم فنی چک میشود مشکلی نداشته باشد روی سایت قرار میدیم

 17. میوای ۱۳اومد چرا نمیزارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر فایل نصبی مناسب و stable عرضه شود روی سایت قرار میدیم

 18. سلام ادمین عزیز من redmi note 9s دارم با رام miui 12.5.4.0 بیلد نامبر RJWRUXM که فکر میکنم براب روسیه باشه مطمئن نیستم الان آخرین نسخه RU دانلود کنم یا Global ؟
  البته زیر قسمتی که نوشته miui12 عبارت global درج شده ولی بیلد نامبرش برای روسیه است درسته؟ سوال دوم اینکه امکان دانگرید هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای منطقه روسیه میباشد و امکان دانگرید ندارید .

 19. اندروید ۱۲نسخه بتا کی عرضه میشه ؟

 20. میو ای ۱۲.۵.۴.۰برای رام روسیه ردمی نت ۹اس اومده چرا قرار نمی دید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر نسخه بتا میباشد .

 21. سلام نسخه MIUI من Enhanced 12.5.5 هست
  بنظرم MIUI 13 اومده واسش چک میکنم اومده بود بزارین سایت

  • مگه miui 13 اومده؟
   نسخه گوشی من eu هستش miui 12.5.5

 22. سلام در رام 12.5.4 رام گلوبال کسی نصب کرده که بگه مشکل قسمت برنامه های اخیر حل شده یا نه؟

 23. سلام وقت بخیر . رام گلوبال 12.5.4 استیبل اومده پس چرا تو سایت نمیزارین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل استیبل به تازگی عرضه شده است بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 24. سلام رام گوشی من 12.0.3.0 QJZMIXM هست کدوم رام رو نصب کنم اپدیت کنم میشه راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باتوجه به بیلدنامبر و منطقه گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 25. سلام خداروشکر 12.5.2 واسه گلوبال امروز استیبل اومده ،، شما کی تو سایت قرار میدین منتظرم دانلود کنم از سایتتون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درحال حاضر نسخه بتا عرضه شده است .

 26. سلام وقتتون بخیر 12.5.2Enhanced برای رام گلوبال کی منتشر میشه ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد .

 27. سلام خسته نباشید رام گوشیم
  زده MIUI Global stable (QJWMIXM)12.0.6
  این که مشخصه رام همون گلوباله
  فقط میخواستم بدونم چرا با خوده گوشی تاحالا اپدیتی نیومده که ارتقاع پیدا کنه
  و من میتونم از این رام استفاده کنم V12.5.1.0.RJWMIXM نسخه OTA ؟
  و منو و کیبوردش فارسی هس ؟
  و برنامه و عکسام پاک نمیشه؟
  نیاز به انلاک و این جور چیزا که نیست؟
  بعدش برام اپدیت ota میاد باز؟

 28. سلام گوشی من نوت 9 هست اندروید 10 هستم با رام QJOMIXM میخوام اندروید 11 رو نصب کنم باید کدوم نسخه رو دانلود کنم ممنون میشم زودتر جواب بدین.؟!؟!!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه گوشی از بروزرسانی های جدیدتر میتونید استفاده کنید .

 29. سلام می یو ای 12.5برای رام گلوبال اومده یا نه لطفا جواب بدید

  • اومده منم اپدیت کردم شد

 30. سلام . ی سوال داشتم . الان اگ من از لینک رایگان دانلود کنم نیم بها حساب می شود؟ یا فقط لینک vip نیم بها است؟ ممنون میشم جوابمو بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . این مدل فایل ها دارای سرور نیم بها نمیباشد . دانلود vip مربوط به سرعت بالاتر و پشتیبانی تلگرام میباشد .

 31. سلام miui12.5 برای نسخه گلوبال کی میاد ؟با تشکر از سایت بسیار خوبتون

 32. سلام گوشی ردمی نت ۹اس در لیست اندورید ۱۲قرار گرفت

 33. سلام خبر خوب واسه دوستانی که ردمی نت 9s رام روسیه دارن میو ای 12.5واسش اومد
  اپدیت کنید امید وارم راضی باشید

 34. سلام خسته نباشید
  چرا پس هنوز بصورت ota نیومده واسه گوشیم می یو آی 12.5؟
  کی رو خود گوشی میاد آپدیتش؟

 35. سلام MIUI 12.5 واسه رام اروپا اومده چرا نزاشتین ؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . نسخه بتا میباشد.

  • برای من که نسخه استیبل اومده

 36. پسر این رام گلوبام OTA چرا منتشر نمیشه
  عجب داستانی دار ها آپدیت اومدن شیاءومی

 37. سلام
  ببخشید اندروید ۱۲برای ردمی نت ۹اس میاد

  • بله میاد ولی پیر میکنه تا بیاد

 38. سلام پس miui 12.5 کی میاد برا note9s؟

 39. سلام خواستم بگم که اندروید ۱۱برای رام روسیه اومده باگ هم نداره من که ازش راضیم از
  امید وارم شما هم راضی باشید اگه دانلود نکردید دانلود کنید

 40. سلام
  من گوشیم رو به اندروید ۱۱ آپدیت کردم اما خیلی باگ داره میخواستم دانگرید کنم
  رام فعلی گوشیم RJWEUXM ورژن Miui 12.0.2
  برا دانگرید میتونم از رام V12.0.1.0.QJWEUXM گلوبال استفاده کنم؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 41. اندروید ۱۱برای رام روسیه نیومده قرار بدید چون رام روسیه اصلن نیست توی این رام هایی که قرار داداید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

 42. سلام رام روسیه این گوشی خوبه واگه خوب نیست من چجوری میتونم به گلوبال یا اروپا تبدیلش کنم

 43. سلام رام اندروید 11 برا منطقه اروپا عرضه شده لطفا قرار دهید تا همه استفاده کنن
  گوشی من منطقه اروپا هستش و اونو به صورت ota نصب کردم
  هیچ مشکلیم نداره

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 44. سلام رام گوشیه من رامش QJWEUXM هست میشه بگید کی واسش ابدیت میاد و اینکه ایا میشه رامهRJWMIXMرو روش نصب کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. باید از رام منطقه گوشی استفاده کنید . زمان عرضه مشخص نمیباشد .

  • یعنی اینکه الان منطقه ایران پشتیبانی می‌کنه یانه

  • رام شما مربوط به منطقه اروپا می باشد و به تاریخ 21 خرداد برای رام اروپا به صورت ota منتشر شده و من آپدیت کردم و هیچ مشکلیم نداره

 45. سلام میخواستم بدونم رام من زده گلوبال اما شناسش QJWRUXM است کهتو بعضی سایت ها زده روسیه؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. دوست عزیز RU برای منطقه روسیه میباشد .

 46. سلام دوستان اپدیت اندروید ۱۱ مشکلات زیادی داره من از طریق خود گوشی اپدیت کردم خیلی باگ داره و اصا جذاب نیست اپدیت نکنید ارزششو نداره صبر کنید miui 12.5 بیاد فک نمیکنم شیاومی دیگه این باگارو تو اندروید یازده و می یو ای ۱۲ درسته کنه

 47. نسخه ردمی نوت ۹پرو کی عرضه میشه؟

 48. با سلام به ادمین محترم و دوستان،برای ردمی نوت ۹s اندروید ۱۱ امد، و بروز کردم روز اول از طریق خود گوشیم،لانچر بخش ابشار و ورق زدن و… حذف شده و بخش لیست اخیر برنامه ها ی که تازه استفاده کردیم بخش قفل و تجزیه و تنظیمات کنار پنجرهای لیست اخیر35 دیگه نیست،شیائومی لانچرش شد یک لانچر پیش پا افتاده نسل اول گوشیهای قدیمش ۱۰۰ پله سقوط به عصر حجر،برنامه نویساش نمیدونم چه مرگشون شده.

  • الان برای منم اندروید11اومده رام گلوبالم به نظرتون اپدیتش کنم یانه؟؟

 49. اپدیت اندروید 11 تابستان 1400 برای اکثرا منتشر میشه

 50. آقا من اندروید 11 رو زدم، از طریق گوشی، رام الان گوشیم، رام هنده اپدیت اومد زدم رفت اندروید 11 تو اندروید یازده باگ داره تو فایل منیجرش،
  بعضی از نرم افزار رو هم.نصب نمیکنه

 51. سلام
  مشخصه چین خیلی از هند میترسه چون سریع همه آپدیت ها رو اول واسه هند میزنه بعد منطقه های دیگه هرموقع عشقش کشید میزنه انگار بقیه آدم نیستن

 52. سلام تو قسمت اپدیتا رو سه نقطه بالا میزنم بعد زده دانلود اخرین بسته اون چیه لطفا یک نفر جواب بده مدیر سایت اون چیه اپدیت کنم نکنم دانلود کنم یا نه

  • سلام اون آخرین بسته . دانلود مجدد همون miui و همون اندروید هستی که رو گوشی شما است . و به معنای بروز رسانی نیست.
   اگر بروز رسانی می خواهید. باید صبر کنید تا خود گوشی آپدیت بده

   • ممنون از راهنمایتون

 53. سلام
  میشه بگید که اندروید 11 برای رام گلوبال کی منتشر میشه!؟
  خسته شدیم انقدر صبر کردیم

 54. اندروید۱۱ برای رام روسیه نیومده

  • تابستان 1400منتشر میشه برای تمام گوشی ها

 55. سلام بعداز ارائه شدن رام منطقه گوشی برای آپدیت ازدو روش نصب رام فرقی نمیکند از هرکدام استفاده کنیم برای دانلود.

 56. سلام رام OTAمنطقه گوشی را باید از این صفحه دانلود کنیم یا گوشی خودکار رام را ارائه میکنه.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . از این قسمت هم میتونید تهیه کنید .

 57. رام 12.0.7 خیای وقته اومده برای گلوبال قرار نمیدید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

 58. سلام.چرا ورژن دقیق miui رو قرار نمیدین؟مثل 12.0.3.خداییش چیز واجبیه

 59. سلام تاریخ دقیق انتشار اندروید 11 برای رام گلوبال رو می‌فرماید؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . زمان دقیق مشخص نیست .

 60. سلام. من نسخه میوه 12 دارم اصلا نمیتونم ota رو نصب کنم . چیکار کنم.

 61. سلام ببخشید کی رام گلوبال رو در سایت قرار میدید چون رام گوشی من گلوبال هستش و اگر بخوام اندروید ۱۱ رام هند رو روی redmi note 9s نصب کنم باید گوشیم رو آنلاک کنم و این کار ممکنه به گوشیم آسیب بزنه.کی رام گلوبال رو قرار میدید؟ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار میگیرد .

 62. سلام من بصورت اتفاقی و ناخواسته رام گوشیم رو از گلوبال به هند تغییر دادم الان میخوام به رام رسمی برگردم چیکار باید بکنم ممنون میشم راهنمایی کنید

 63. سلام.یه سوال داشتم. بیلد نامبر گوشی من QJWEUXM هست. باید رام اروپا روش باشه ولی رام گلوبال روشه. من میتونم با ota هر دو مدل اروپا و گلوبال را روی گوشی نصب کنم؟ و اگر امکان هر دوتاش ندارد کدام را میتوانم نصب کنم.؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . رام برای منطقه اروپا میباشد .

 64. سلام درصورتی که آنلاک کنم میتونم از گلوبال به هند تغییر رام بدهم

  • بله میشه

 65. سلام فایل رو گرفتم موقع رایت ارور میده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ارور باید بررسی شود به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 66. سلام وقتتون بخیر من گوشی note 9s دارم اما اسپیکر مکالمه از کار افتاده اگر رام بزنم درست میشه بنظرتون؟ miui 12 استفاده میکنم

 67. سلام سوالی که داشتم این بود که من مبلغ را پرداخت کردم ولی هیچ لینکی نیومد و دوباره باید مبلغ را پرداخت کنم . لطفاً پیگیری کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. دوست عزیز در صورتی که مبلع از حسابتون کسر شده به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید با از قسمت پنل کاربری میتونید به فایلی که تهیه کردید دسترسی داشته باشید .

 68. اندروید11 نهایی اومد

  • سلام رام هند را چطور روی رام گلوبال بزنم چون رام گلوبال از ظبط مکالمه و بعضی امکانات شیاومی را ندارد و بجایش از گوگل استفاده میکند و خوشم نمیاد

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 69. سلام اگه ممکنه آخرین رام منطقه هند رو قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بزودی قرار میگیرد .

 70. سلام بی زحمت حتما سوالمو جواب بدین مهمه .
  گوشیم note 9sمیخوام فلشش کنم رام گلوباله
  میخاستم بپرسم واس فلش گوشیم نیازی ب انلاک کردن گوشی هست؟
  واین که اگه هست ،آنلاک کردن گوشی گارانتی گوشیو از بین میبره؟

 71. سلام خسته نباشید

  این رام برای 9s هست یا 9 pro ؟

  چون بالا نوشتید Xiaomi Redmi Note 9S (9 Pro India)

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوتا مدل یکی میباشد .

 72. Miui 12 توی ترکیه ارائه شده، اعلام شده بوده تا آخر ماه اکتبر برای بقیه منطقه ها هم میاد ولی بروزرسانیش یکم باگ داشته دارن برطرف میکنن شاید یکم بیشتر لازم باشه منتظر بمونید

 73. سلام ادمین محترم لطفا رام ترکیه رو هم قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . برای این منطقه موجود نمیباشد .

 74. سلام خسته نباشید
  رام فعلی گوشی من اینهQJWMIXM
  فک کنم رام گلوبال هس
  اگه اپدیت هند برایmiui12 رو بزنم جواب میده ؟؟
  لطفا جواب بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دوست عزیز باید از رام منطقه گوشی استفاده کنید .

 75. با سلام، ورژن OTA از نسخه گلوبال رو قرار نمیدید؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی درجدول قرار دارد .

 76. سلام رام رو دانلود کردم و از طریق خود اپدیتور زدم نشد ارور میده و میگه باید از ریکاوری بزنین چکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اموزش نصب در پایین صفحه هست . درصورتی که بعد از مطالعه باز هم به مشکل خوردید به ادرس تلگرام پشتیبانی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید .

 77. سلام من رامم اینو نوشته میخوام بدونم میتونم مال هند رو از طریق ota بزنم
  miui global 11.0.4 stable
  11.0.4.0
  ممنون منتظر جوابم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در صورتی که منطقه گوشی برای هند باشد امکان نصب دارید .

  • از کجا بفهمم منطقه گوشیم مال کجاست ممنونم

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : در قسمت تنظیمات درج شده است .

 78. سلام میو آی 12 برا منظقه ند منتشر شده ادمین

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . سایت در حال بروزرسانی میباشد بزودی قرار داده میشود .

 79. سلام
  دوستان این مدل قابلیت ظبط مکالمه داره و بهترین رام شیامی کدوم رام هست و ایا قابلیت فلش به منطقه دیگه مثل رام گلوبال به رام هند

  • سلام بله من رام هند نصب کردم و قابلیت ظبط تماس داره

   • چطوری از رام گلوبال رفتی رام هند؟؟؟

 80. سلام miui برای این گوشی کی میاد کسی خبر نداره؟

 81. سلام امکان نصب رام هند نسخه ota روی رام گلوبال هست یا نه؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان نصب ندارید .

 82. سلام منو ی رام و هم کیبرد و هم منو فارسی است

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2022 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.