دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی POCO F3

اندروید 11.0.0 | (alioth) POCO F3/Redmi K40 / Mi 11X

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi POCO F3/Redmi K40/ Mi 11X (alioth)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
13.0.0
NEW
Os1 Stable (نهایی) FastBoot OS1.0.3.0.TKHMIXM Global 01.06.2024 کیبورد 5.19 GB بزودی
13.0.0
NEW
Os1 Stable (نهایی) OTA OS1.0.3.0.TKHMIXM Global 01.06.2024 کیبورد 3.74 GB بزودی
13.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.11.0.TKHEUXM EU 17.01.2024 کیبورد 5.22 GB بزودی
13.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) OTA V14.0.11.0.TKHEUXM EU 17.01.2024 کیبورد 3.96 GB بزودی
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.8.0.TKHMIXM Global 19.09.2023 کیبورد 5.39 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.8.0.TKHMIXM Global 19.09.2023 کیبورد 3.74 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.9.0.TKHEUXM EU 05.06.2023 کیبورد 5.32 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.9.0.TKHEUXM EU 05.06.2023 کیبورد 3.65 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.7.0.TKHMIXM Global 05.06.2023 کیبورد 5.48 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.7.0.TKHMIXM Global 05.06.2023 کیبورد 3.70 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.4.0.TKHMIXM Global 09.03.2023 کیبورد 5.54 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.4.0.TKHMIXM Global 09.03.2023 کیبورد 3.71 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.7.0.TKHEUXM EU 07.03.2023 کیبورد 5.45 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.7.0.TKHEUXM EU 07.03.2023 کیبورد 3.71 GB
13.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.5.0.TKHCNXM China 17.02.2023 کیبورد 5.71 GB
13.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) OTA V14.0.5.0.TKHCNXM China 17.02.2023 کیبورد 3.76 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) FastBoot V14.0.4.0.TKHCNXM China 02.02.2023 کیبورد 5.73 GB
13.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.4.0.TKHCNXM China 02.02.2023 کیبورد 3.77 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.11.0.SKHEUXM EU 25.02.2023 کیبورد 5.02 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.11.0.SKHEUXM EU 25.02.2023 کیبورد 3.18 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.7.0.SKHMIXM Global 16.02.2023 کیبورد 5.09 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.7.0.SKHMIXM Global 16.02.2023 کیبورد 3.20 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.6.0.SKHMIXM Global 04.11.2022 کیبورد 5.25 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.6.0.SKHMIXM Global 04.11.2022 کیبورد 3.20 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.9.0.SKHEUXM EU 30.08.2022 کیبورد 5.29 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.9.0.SKHEUXM EU 30.08.2022 کیبورد 3.18 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.5.0.SKHMIXM Global 30.08.2022 کیبورد 5.26 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.5.0.SKHMIXM Global 30.08.2022 کیبورد 3.19 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.4.0.SKHMIXM Global 05.07.2022 کیبورد 5.37 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SKHMIXM Global 05.07.2022 کیبورد 3.22 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.7.0.SKHEUXM EU 11.07.2022 کیبورد 5.44 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.7.0.SKHEUXM EU 11.07.2022 کیبورد 3.20 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SKHMIXM Global 13.05.2022 کیبورد 5.40 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SKHMIXM Global 13.05.2022 کیبورد 3.13 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.4.0.SKHEUXM EU 13.04.2022 کیبورد 4.39 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SKHEUXM EU 13.04.2022 کیبورد 3.20 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SKHEUXM EU 01.03.2022 کیبورد 5.76 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SKHEUXM EU 01.03.2022 کیبورد 3.16 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.2.0.SKHMIXM Global 23.03.2022 کیبورد 5.63 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SKHMIXM Global 23.03.2022 کیبورد 3.14 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) FastBoot V13.0.3.0.SKHCNXM China 19.01.2022 کیبورد 5.31 GB
12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.3.0.SKHCNXM China 19.01.2022 کیبورد 4.14 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.7.0.RKHEUXM EU 08.12.2021 کیبورد 5.71 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RKHEUXM EU 08.12.2021 کیبورد 3.02 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.6.0.RKHEUXM EU 28.09.2021 کیبورد 5.37 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.6.0.RKHEUXM EU 28.09.2021 کیبورد 2.92 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.5.0.RKHMIXM Global 08.12.2021 کیبورد 5.58 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.5.0.RKHMIXM Global 08.12.2021 کیبورد 2.97 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.3.0.RKHEUXM EU 06.07.2021 کیبورد 5.19 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RKHEUXM EU 06.07.2021 کیبورد 2.86 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.4.0.RKHMIXM Global 11.09.2021 کیبورد 5.30 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RKHMIXM Global 11.09.2021 کیبورد 2.88 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.2.0.RKHMIXM Global 25.06.2021 کیبورد 5.15 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RKHMIXM Global 25.06.2021 کیبورد 2.82 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.5.1.0.RKHEUXM EU 01.06.2021 کیبورد 5.24 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RKHEUXM EU 01.06.2021 کیبورد 2.85 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.4.0.RKHEUXM EU 19.042021 کیبورد 5.05 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.4.0.RKHEUXM EU 19.04.2021 کیبورد 2.79 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) FastBoot V12.0.2.0.RKHMIXM Global 30.03.2021 کیبورد 4.76 GB
11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.2.0.RKHMIXM Global 30.03.2021 کیبورد 2.74 GB

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

52 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 13.0.0 شیائومی POCO F3”

 1. سلام وقت بخیر ، دوستان از وقتی آخرین آپدیت شیائومی برام اومده و گوشی رو آپدیت کردم ، تم گوشیم بهم ریخته و اصلا ازش خوشم نمیاد
  چطوری میتونم به آپدیت قبلی برگردم؟؟

 2. داداش عقب موندی ، hyper os اومده برای F3

  پاسخ : سلام . بله با اندروید 13 عرضه شده ولی هنوز بصورت نسخه بتا میباشد .

 3. سلام خسته نباشین برای گوشی شیائوم مدلPOCO F3 5G M2012K11AG چه رامی را دانلود کنم ؟ گوشیمو ریسد فکتوری کردم جی میلمو یادم رفته ،تورو خدا کمکم میکنید

  پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 4. سلام مشکل من اینه هنگام تماس سریع مینویسه call ended و از صفحه تماس در میاد و آنتن هم وقتی میره یه جایی که کمه کلا قطع میشه کدوم رام رو دانلود کنم ؟

 5. سلام دوستان و کارشناس سایت ایران موبایل
  الان گوشی من اف ۳ هستش و به اخرین نسخه اپدیته که از خود گوشی اپدیتش کردم و بعد از اخرین اپدیت گوشیم بیش از حد داغ میکنه و باتری خالی میکنه با اینکه سلامت باتریم اوکیه
  خواستم بدونم بهترین اپدیتی که پیشنهاد میکنید میکنید چیه؟ بهینه ترینش؟ برگردم به اندروید ۱۲ بهتره؟لطفا بهم بگید

 6. سلام وقت بخیر بزرگواران بنده گوشیم f3 هستش و توی قسمت تنظیمات نوسته miui global و پایینش نوسته 13.0.7 skhruxm یعنی رام روسیه
  الان سوالم اینه من باید منتظر بمونم واسه روسیه بیاد یا میتونم اپدیت کنم به نسخه Global؟؟؟؟؟

  پاسخ : سلام . باید منتظر بروزرسانی برای منطقه روسیه باشید .

 7. سلام خسته نباشید
  گوشیم بعضی وقتا انتنش میره و سریال نداره به نظرتون با فلش حل میشه

 8. سلام
  من هردو فایل رو دان کردم (OTA و FastBoot)
  ولی متاسفانه به هیچ روشی نمیتونم فلش بزنم
  فایل OTA رو که وقتی فایل رو بدون هیچگونه تغییری بهش معرف میکنم (از قسمت choose Update package) ارور میده:
  Couldn’t verify udate package. update via USB instead
  از طریق فست بوت هم نتونستم تا حالا، چون برنامه Mi Flash یک سری پیش نیازها لیست میکنه که موقع دانلودارور میده هیچ به هیچ!!!
  خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که نصب کردید و مدل گوشی بفرمایید .

 9. سلام من رام گوشی منطقش اروپاست 12.5.7.0RKHEUXM ولی گویا براش اندروید 12 نیومده من باید صبر کنم همچنتن یا میتونم نسخه دیگه اروپاروV13.0.11.0.SKHEUXMرو استفاده کنم و مشکلی نداره؟!

  پاسخ : سلام . امکان نصب دارید .

 10. سلام خسته نباشید من رام ota گوشی poco f3 رو دانلود کردم تمام مراحل نصب رو هم انجام دادم ولی متاسفانه بعد از انتخاب فایل ارور میده و شروع به نصب نمیکنه و میگه باusb انجام بشه،مشکل چیه? باید فایل رو از زیپ خارج کنم یا مشکل دیگه ای داره?

  پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید بررسی کنند .

  • سلام داداش
   من هم همین مشکل رو دارم
   اگه راه حل پیدا کردی به ما هم بگید لطفا
   متشکرم

 11. سلام رام اروپا پوکو آف تری کی میخوای 14 و اندروید 13 هست رو لطفا بزارین

 12. سلام رام چین گوگل پلی نداره؟

 13. سلام اندرید۱۳برای پوکو اف ۳کی عرضه می شه

 14. سلام خسته نباشید
  من گوشیم رام اروپا بود انلاک کردم رام چین زدم بعد رام اندونزی زدم الان میخواهم رام اروپا بزنم داخل سوال و جواب ها جواب دادید نمیشه چرا نمیشه ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . تغییر منطقه در کل پیشنهاد نمیشود .

 15. سلام خسته نباشید. رام های اروپا منو فارسی دارند یا خیر؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر دوست عزیز کیبورد فارسی میباشد .

 16. باسلام خدمت شما مدیر سایت ببخشید چرا رام منطقه Indonesia برای گوشی poco F3 در سایت قرار نمید برای دانلود ممنون میشم قرار بدید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان قرار دادن رام تمام مناطق نمیباشد .

 17. باسلام خدمت شما دوستان گوشی من poco F3 است رام ترکیه اگر بحوام انلاک بودلدر کنم و رام اندونزی یا چین بزن میشه با انلاک کردن

  • من تمام رام های poco f3 به جز چین رو نصب کردم و هیچ مشکلی پیش نمیاد
   1. آنلاک گوشی
   2. نصب رام
   3. مجدد لاک گوشی

   هیچ مشکلی هم پیش نمیاد

   • فرقی هم باهم داشتن از لحاظ پرفورمنس و … یا نه؟کدوم بهتره؟

 18. سلام گلوبال ۱۳.۰.۴ هم یکماهه اومده لطفا لیست رو اپدیت کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر بررسی میشود

 19. سلام، عذر میخوام…برای نصب رام بهتره از Fastboot استفاده کنم تا به کل اطلاعات پاک شه یا که از OTA که اطلاعات پاک نشه؟ برام فرقی نداره…اما قدیم شنیدم میگفتن زمان نصب رام جدید بهتره به کل همه اطلاعات گوشی یک بار پاک شه، نظر شما چیه؟

 20. سلام من وقتی گوشی رو روشن میکنم یه قفل باز شده نشون میده که یعنی بوت لودرم آنلاکه درسته ؟
  الآن هم رام گلوبال 13.0.1.0 SKJINXM روشه
  میخوام بدونم حالا که بوتلودرم آنلاکه میتونم رام هر منطقه ای رو با هر بیلد نامبری خواستم فلش کنم رو گوشی ؟
  مثلا رام اروپا V13.0.4.0.SKHEUXM یا V13.0.3.0.SKHCNXM چین ؟

 21. سلام خسته نباشید. ببخشید من گوشیم آندروید 12 و MIUI 13 هست. اما زیاد راضی نیستم و میخاستم برگردم به اندروید 11 و miui 12.5 … رام مربوطه رو دانلود کردم باتوجه به نسخه گلوبال گوشیم. اما پیغام خطای can,t downgrade ROM version میده.. لطفا راهنمایی کنید.. مرسی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 22. سلام این که نوشتید mi 11x و k40 و poco f3 یعنی چی میشه اخرین رام poco f3 رو بزارید ممنون بعد اینکه با ota گوشی از گارانتی خارج نمیشه؟ خواهش میکنم پاسخ بدید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . رام این سه مدل مربوط به همین صفحه میباشد و جدیدترین بروزرسانی در سایت موجود است . تمام رام ها رسمی میباشد و مشکلی برای گوشی ایجاد نمیکند .

 23. سلام
  وقتی choose package رو میزنم ارور can’t install unofficial ROM میده
  چیکار کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 24. سلام ، برای من آپدیت بصورت OTA اومده اما روی نت سیم‌کارت هرچی تلاش کردم دانلود نمیکنه ، حتی با V.P.N ، کسی می دونه مشکل از کجاست؟

  • سلام باید از توی تنظیمات دانلود با استفاده از دیتای سیم‌کارت رو‌محاز بدونید

 25. سلام چه زمانی اپدیت اندروید 12 به طور رسمی در بخش اپدیت گوشی Poco F3 میاد چون من نمی خواهم روی گوشیم اپدیت سفارشی بریزم لطفا بگید

 26. نسخه گلوبال آندروید 12 واسه poco F3 اومد

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درحال حاضر فایل نسخه بتا عرضه شده است .

 27. با سلام ببخشید رام گلوبال f3 اومده لطفا در سایت قرار دهید
  و اینکه یک سوال داشتم
  اولی اینکه تفاوت نصب ota یا mi flash چیست؟آیا تفاوت خاصی دارد که با سیستم آپدیت کنیم یا اینکه همان ota هم کافیه و تفاوتی ندارد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار داده میشود .

 28. سلام،گوشی انلاک کنم رام گلوباله الان اگه رام چین بزنم مشکلی پیش نمیاد؟

 29. 12 روز دیگه اندروید ۱۲ گلوبال منتشر میشه

  • منبع ؟

 30. سلام چرا رام های منتشر شده اندروید ۱۲ اروپا رو نمیذارید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در حال حاضر فقط فایل نسخه بتا موجود است که در سایت قرار داده نمیشود .

 31. سلام اندروید 12 برای نسخه RKHMIXM اومده؟

 32. سلام خسته نباشید رام اروپا رو میتونیم رو گلوبال نصب کنیم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . خیر امکان نصب ندارید .

 33. سلام و عرض ادب
  اندروید ۱۲ برای اروپا منتشر شده
  کی داخل سایت قرار میدین ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بعد از عرضه فایل قابل نصب در سایت قرار داده میشود .

 34. سلام وقتی میخوام نصبش کنم در محله شناسایی رام، مینویسیه.
  Cann’t Install Rom
  نسخه OTA

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 35. نسخه بتا رو بزارید دانلود کنیم.گلوبال اندروید ۱۲

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . در سایت فقط نسخه های Stable قرار داده میشود .

 36. سلام رام گوشی من گلوبال است,امکانش هست رام چین اندروید ۱۲ بزنم و اگر امکانش هست منوی فارسی و خدمات گوگل مثل جیمیل و گوگل پلی اینا را داره و فرقی خواصی با رام گلوبال نداره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام های منطقه گوشی استفاده کنید .

 37. سلام دوستان.وقتی گوشیم بطور کامل خاموش میشه و میزنم شارژ از ۵ درصد شروع به شارژ شدن میکنه کسی دیگه هم این مشکل رو داره ؟
  و اینکه ده درصد آخر شارژ خیلی زود خالی میکنه

 38. سلام وقت بخیر
  بنده ورژن miui گوشیم 12.5.1global هست و شبا تا 20 درصد شارژ خالی میکنه چیکار کنم؟

  • سلام
   در تنظیمات مربوط به باتری معمولا به تفکیک درصد مصرف هر برنامه از باتری نمایش داده میشه. شما میتونید اول صبح این مورد را چک کنید. برای خودم تقریبا همین مشکل پیش آمده بود که مربوط به برنامه vpnify بود. هر موقع نیاز نداشتم force stop میکردم.

 39. سلام خسته نباشید تغییر رام از گلوبال به چین کلا امکان پذیر نیست یا اینکه هست ولی عملکرد دستگاه دچار اختلال میشه چون با منطقه سازگاری نداره؟؟!!
  ممنونم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان تغییر منطقه ندارید .

 40. سلام و قت بخیر ، خواستم بدونم که نسخه گلوبال MIUI 13 و اندروید 12 برای Poco F3 کی منتشر میشه؟ ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .مشخص نمیباشد .

 41. سلام و قت بخیر ، خواستم بدونم که نسخه گلوبال MIUI 13 و اندروید 12 کی منتشر میشه؟؟ ممنون

 42. سلام
  اگه نسخه اندروید ۱۲ منطقه چین روی گوشی پوکو اف ۳ گلوبال بزنم مشکلی پیش نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام منطقه گوشی استفاده کنید .

 43. من گوشیم poco f3 هست اندروید V12.5.5.0.RKHMIXM میتونم الان
  V13.0.3.0.SKHCNXM رو نصب کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از رام های منطقه گلوبال استفاده کنید .

 44. سلام قربان
  نسخه 12.5.4.0 گلوبال باگ نداره برای گوشی مشتری میخوام بزنم عزیز؟

 45. سلام اندروید ۱۲این گوشی یعنی Poco f3 کی میاد

 46. سلام نسخه جدید V12.5.1.0 برای این گوشی اومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بزودی در سایت بروزرسانی میشود .

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.