دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی شیائومی Mi 10T / 10T Pro

اندروید 10.0.0, 11.0.0 | Mi 10T / 10T Pro

 •   نسخه های OTA فقط از داخل منوی گوشی قابل نصب می باشند که در صورت استفاده، تمامی اطلاعات روی دستگاه باقی می ماند.

 •  نسخه های Fastboot با برنامه Mi Flash قابل نصب هستند.

 • برای استفاده از نسخه Fastboot در صورتی که گوشی لاک باشد باید ابتدا از این آدرس اقدام به آنلاک کردن گوشی کنید.

 • نسخه آزمایشی (Developer) مخصوص توسعه دهندگان بوده و ممکن است دارای مشکلات نرم افزاری باشد.

blue-dl لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 384KB/s = 3 Mbps )
 

red-dl لینک مستقیم از سرور داخلی + خارجی IranMobile تا سرعت 16 مگابایت بر ثانیه | هر رام 3900 تومان ثابت
بعد از پرداخت لینک نمایش داده شده و به مدت حداقل 3 روز فعال خواهد بود.

Xiaomi Mi 10T / 10T Pro/Redmi K30S Ultra (apollo)
اندروید MIUI نوع رام روش نصب Build Number منطقه تاریخ ارایه فارسی حجم دانلود لینک VIP
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.4.0.SJDMIXM Global 19.07.2023 کیبورد 4.61 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V14.0.4.0.SJDMIXM Global 19.07.2023 کیبورد 3.28 GB
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.3.0.SJDEUXM EU 18.07.2023 کیبورد 4.47 GB
 12.0.0
NEW
14 Stable (نهایی) OTA V14.0.3.0.SJDEUXM EU 18.07.2023 کیبورد 3.22 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.1.0.SJDMIXM Global 31.03.2023 کیبورد 4.67 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V14.0.1.0.SJDMIXM Global 31.03.2023 کیبورد 3.30 GB
 12.0.0 14 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.1.0.SJDEUXM EU 22.03.2023 کیبورد 4.95 GB
 12.0.0 14 Stable (نهایی) OTA V14.0.1.0.SJDEUXM EU 22.03.2023 کیبورد 3.25 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V14.0.5.0.SJDCNXM China 08.03.2023 کیبورد 4.96 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V14.0.5.0.SJDCNXM China 08.03.2023 کیبورد 4.39 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.7.0.SJDIDXM Indonesia 09.01.2023 کیبورد 4.25 GB
 12.0.0
NEW
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.7.0.SJDIDXM Indonesia 09.01.2023 کیبورد 3.20 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.8.0.SJDMIXM Global 14.12.2022 کیبورد 4.86 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.8.0.SJDMIXM Global 14.12.2022 کیبورد 3.24 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.6.0.SJDCNXM China 29.08.2022 کیبورد 5.18 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.6.0.SJDCNXM China 29.08.2022 کیبورد 4.35 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.10.0.SJDEUXM EU 26.09.2022 کیبورد 4.95 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.10.0.SJDEUXM EU 26.09.2022 کیبورد 3.22 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.6.0.SJDMIXM Global 31.08.2022 کیبورد 4.91 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.6.0.SJDMIXM Global 31.08.2022 کیبورد 3.23 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.8.0.SJDEUXM EU 06.07.2022 کیبورد 5.03 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.8.0.SJDEUXM EU 06.07.2022 کیبورد 3.23 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.5.0.SJDMIXM Global 12.07.2022 کیبورد 4.97 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.5.0.SJDMIXM Global 12.07.2022 کیبورد 3.24 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.6.0.SJDEUXM EU 20.05.2022 کیبورد 5.05 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.6.0.SJDEUXM EU 20.05.2022 کیبورد 3.25 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.4.0.SJDCNXM China 17.03.2022 کیبورد 5.10 GB
 12.0.0
 
13 Stable (نهایی) OTA V13.0.4.0.SJDCNXM China 17.03.2022 کیبورد 4.29 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.2.0.SJDEUXM EU 02.04.2022 کیبورد 5.05 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.2.0.SJDEUXM EU 02.04.2022 کیبورد 3.25 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) Fastboot V13.0.1.0.SJDCNXM China 25.02.2022 کیبورد 5.11 GB
 12.0.0 13 Stable (نهایی) OTA V13.0.1.0.SJDCNXM China 25.02.2022 کیبورد 4.29 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.8.0.RJDMIXM Global 06.01.2022 کیبورد 4.88 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.8.0.RJDMIXM Global 06.01.2022 کیبورد 3.01 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.7.0.RJDMIXM Global 27.12.2021 کیبورد 5.02 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RJDMIXM Global 27.12.2021 کیبورد 3.01 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.7.0.RJDEUXM EU 08.10.2021 کیبورد 4.96 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.7.0.RJDEUXM EU 08.10.2021 کیبورد 2.98 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.4.0.RJDIDXM Indonesia 16.02.2022 کیبورد 4.33 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJDIDXM Indonesia 16.02.2022 کیبورد 3.02 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.3.0.RJDEUXM EU 20.07.2021 کیبورد 4.91 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.3.0.RJDEUXM EU 20.07.2021 کیبورد 2.94 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.4.0.RJDMIXM Global 15.09.2021 کیبورد 4.91 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.4.0.RJDMIXM Global 15.09.2021 کیبورد 2.92 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.2.0.RJDMIXM Global 08.07.2021 کیبورد 4.89 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.2.0.RJDMIXM Global 08.07.2021 کیبورد 2.91 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJDIDXM Indonesia 10.06.2021 کیبورد 4.36 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJDIDXM Indonesia 10.06.2021 کیبورد 2.93 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJDINXM India 10.06.2021 کیبورد 3.53 GB
 11.0.0
NEW
12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJDINXM India 10.06.2021 کیبورد 2.90 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.5.1.0.RJDEUXM EU 26.05.2021 کیبورد 4.95 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.5.1.0.RJDEUXM EU 26.05.2021 کیبورد 2.93 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.1.3.0.RJDMIXM Global 14.05.2021 کیبورد 4.82 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.1.2.0.RJDINXM India 15.04.2021 کیبورد 3.43 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.1.1.0.RJDINXM India 26.01.2021 کیبورد 3.43 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.1.1.0.RJDINXM India 26.01.2021 کیبورد 2.79 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.11.0.QJDMIXM Global 19.01.2021 کیبورد 4.41 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.11.0.QJDMIXM Global 19.01.2021 کیبورد 2.74 GB
 11.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.1.2.0.RJDEUXM EU 08.02.2021 کیبورد 2.84 GB
 10.0.0
 
12 Stable (نهایی) Fastboot V12.0.15.0.QJDEUXM EU 19.12.2020 کیبورد 4.49 GB
 10.0.0 12 Stable (نهایی) OTA V12.0.15.0.QJDEUXM EU 19.12.2020 کیبورد 2.79 GB
 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی بعد از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس MIUI version شوید.

3- در صفحه بعد 7 بار روی عدد MIUI ضربه بزنید تا پیام Additional update features are on را مشاهده کنید.

4- سپس روی 3 نقطه بالای صفحه ضربه بزنید و گزینه Choose update package را انتخاب کنید.

5- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

6- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

 

 
آموزش متنی نصب رام OTA شیائومی قبل از MIUI 12

1- ابتدا فایل فشرده دانلود شده از سایت را بدون تغییر به حافظه داخلی گوشی منتقل کنید.

2- گوشی را به اینترنت متصل کنید، سپس مطابق شکل زیر، از داخل تنظیمات وارد بخش About phone و سپس System update شوید.

3- در صفحه بروزرسانی گزینه مشخص شده در تصویر را بزنید و Choose update package را انتخاب کنید. (اگر وجود نداشت 10 بار روی EMUI روی صفحه بزنید اضافه خواهد شد)

4- سپس فایل بروزرسانی کپی شده به گوشی را انتخاب کنید و منتظر بمانید تا فایل بررسی شود.

5- با انتخاب گزینه Reboot and update  گوشی ریست شده و مراحل نصب شروع میشود.

 

36 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 12.0.0 شیائومی Xiaomi Mi 10T / 10T Pro”

 1. سلام
  گوشیم mi 10t pro هست با بیلد نامبر QJDMIXM
  Miui 12.0.11.0 با اندروید 10 براش آپدیت نمیاد
  آپدیت دستی هم میخوام انجام بدم تمام مراحل رو میرم بعد انتخاب فایل برای دانلود می‌نویسه این رام را نمیتوان فلش کرد
  چیکار کنم؟

  پاسخ : سلام . بیلدنامبری که میخواید نصب کنید را بفرمایید .

 2. سلام
  این کد رام چرا هیچ جا پیدا نمیشه SJDEUFT
  همه جارو گشتم اصلا همچین چیزی نیست کسی میدونه مشکل چیه
  MIUI GLOBAL 13.0.6(SJDEUTF)

 3. سلام منم با ارور Can’t flash this stable rom مواجه شدم
  کدوم رام باید دانلود کنم
  مال خودم Build number:QJDIDXM

  پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

 4. من گوشیمو به اندوارید ۱۲ ارتقا دادم الان گوشیم داغ میکنه چکاری باید انجام بدم میشه اینو دانلود کرد و نصب کرد برگشت به اندوارید ۱۰؟

  پاسخ : سلام . متاسفانه امکان دانگرید ندارید .

 5. سلام وقت بخیر
  QJDEUVF
  گوشیم mi 10t pro هستش و آپدیت براش نیومده و رو اندروید۱۰ مونده
  چکاری باید انجام بدم؟
  این رام و پیدا نمیکنم متاسفانه

  پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر و منطقه فعلی گوشی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 6. سلام . من گوشیم گاهی هنگ میکنه و ساعت ها ریست میشه فقط مشکل از رام؟ منطقه رو عوض کنم یا نه؟ MI 10T

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام .در صورتی که مشکلات نرم افزاری باشند معمولا با فلش برطرف میشود .

 7. کدوم ورژن از رام بالا رو میتونم دانلود کنم نصب کنم رو گوشیم با این بیاد نامبر
  QJDEUVF 12.0.6

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام وقت بخیر به تلگرام پشتیبانی پیام بدید

 8. سلام وقت بخیر
  QJDEUVF
  گوشیم mi 10t pro هستش و آپدیت براش نیومده و رو اندروید۱۰ مونده
  چکاری باید انجام بدم؟
  این رام و پیدا نمیکنم متاسفانه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را کامل بفرمایید .

  • نوع رام شما مختص کمپنی ودافون هستش کمی آپدیتاش دیرتر میاد
   مال من الان آپدیت miui 13 و اندروید 12 اومده براش. شما یبار ریجنتون را عوض کنید ببیند درست میشه یانه ؟

 9. سلام گوشیم MI 10T بیلد نامبر هم RJDEUTF هستش چرا هیچ رامی با این بیلد نامبر وجود نداره؟ مشکل چیه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر را کامل بفرمایید .

 10. 12,5,10 گلوبال ota موجود نیست چون نوشته miui گلوبال برام

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

 11. من میتونم نصب کنم

 12. سلام وقت بخیر
  بیلد نامبر فعلی QJDMIXM
  هست آپدیت جدیدی هم نیومد بااینکه منتشر شده
  اگر بخوام فست بوت نصب کنم کدوم رام رو باس دانلود کنم؟
  ممنونم…

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

  • سلام گوشی می10تی
   (QJDMIXM)بیلدنامبر فعلی آندروید10
   11.MIUI 12.0هستش
   آپدیتی نمیاد چرا؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . از بروزرسانی های منطقه گلوبال میتونید استفاده کنید .

 13. سلام خسته نباشید…من می ده تی دارم اندروید یازده و زام گلوبال (RJDMIXM)میخوام بدونم من کامل میتونم رامم رو عوض کنم و رام چین بریزم؟چون هم امکاناتش بیشتره هم بزنامه های اصلیه خودش روش هست…میخوام بدونم مشکلی پیش نمیاد زبانش فارسی هست؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان پذیر نمیباشد .

 14. سلام شما نصب رام های xiaomi.eu را توصیه میکنین؟ چجوریه ممکنه مشکل بدی پیش بیاد واس گوشی؟

 15. سلام رام گوشی من گلوباله و بیلد نامبرشم گلوباله و الان اندروید 11س میتونم رام اروپا اندروید 12 رو دانلود و نصب کنم؟ مشکلی ممکنه پیش بیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی را کامل بفرمایید .

  • 12.5.10.0 RJDMIXM

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . فقط از رام های گلوبال میتونید استفاده کنید .

 16. سلام…من رامم گلوباله و رام چین نصب کنم اتفاق خاصی میوفته؟؟؟مثلا آپدیت ها دیر یا ژود میشن یا اتفاقای دیگه.؟؟؟

 17. ببخشید داخل سایت رام برای بیلد نامبر اروپا mi10t نزاشتید چرا؟
  RJDEUTF

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . امکان قرار دادن رام تمام مناطق نمیباشد .

 18. سلام و عرض خسته نباشید بنده ریجن گوشیم گلوبالع و‌در حال حاضر نسخه گلوبال میو ای روی گوشیم هست میخاستم بدونم میشه رام چینی از طریق PC نصب کرد و مشکلی پیش نمیاد اینطوری ؟

 19. با سلام من میخوام رام چین رو روی رام اروپا نصب کنم آیا چنین کاری رو میتونم انجام بدم؟

 20. سلام و‌عرض احترام و خسته نبایبد اپدیت میو ای 13 نسخه گلوبال کی میاد ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . مشخص نمیباشد.

 21. سلام این آپدیت رو خود گوشی نمیاد؟حتما باید دانلودش کنیم؟

 22. سلام
  این کد رام چرا هیچ جا پیدا نمیشه RJDEUFT
  همه جارو گشتم اصلا همچین چیزی نیست کسی میدونه مشکل چیه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و مدل گوشی را کامل بفرمایید .

 23. سلام
  چرا سرعت دانلود لینک های vip پایینه؟
  سه تا رام خریدم… ولی سرعت دانلود از ۲۰۰ کیلوبایت بیشتر نمیره! ، بقیه سایت ها امتحان کردم سرعت دانلود خیلی خوبه!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماییتون میکنند .

 24. سلام.بیلد نامبر گوشی QJDIDXM
  کدوم رام دانلود و نصب کنم؟ ota یا fastboot

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر فعلی از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 25. سلام خسته نباشین برای 12.0.18.1 (QJDEUXM) چرا اپدیت 12.5 نمیاد؟
  چی کار باید کرد ؟

 26. من وقتی میزنم که آپدیت بشه از طریق همین روندی که گفتید ارور میده که امنیت گوشی رو نمیشه کاهش بدی چی کار کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی درج شده در ایمیل خرید پیام بدید بررسی کنند .

 27. سلام منم با ارور Can’t flash this stable rom مواجه شدم
  Build number:QJDIDXM

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر فعلی و بیلدنامبری که میخواید نصب کنید بفرمایید .

 28. سلام وقت بخیر می تن تی دارم
  الان نسخه ی 12.0.18 نصبه روی گوشی رام اروپاس
  بنده هم نسخه ی 12.1.2.0 رو نصب و تست کردم و هم نسخه ی 12.5.7.0
  هیچکدوم نصب نشد و ارور Can’t flash this stable rom
  رو دریافت کردم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر کامل بفرمایید.

 29. سلام من build number : QJDEUXM.هستش مبتونم رام جدیدی دانلود کنم؟!

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . با توجه به بیلدنامبر کامل گوشی از بروزرسانی جدیدتر استفاده کتید .

  • خب الان 12.0.18.0QJDEUXM توی miui global نوشته شده که این رام رسمی جدیدی آپدیت نکرده و خواستم ببینم میتونم الان روی build number های دبگه دانلود کنم؟

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . منطقه گوشی اروپا میباشد . میتونید از بروزرسانی های جدیدتر استفاده کنید .

 30. سلام یه سوال داشتم. رام های زیادی از سایت شما دانلود کردم. اما اینبار می بینم که واسه mi 10t و mi 10t pro مشترک رام گذاشتید. مطمئن هستید روی هر دو گوشی جواب میده و مشکلی پیش نمیاد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله در سایت های رسمی شیاومی نیز درج شده است .

 31. سلام
  من رام گوشیم این هست و به miui 12.5 اپدیت نمیشه مشکل چیه
  miui global 12.0.2
  RJDEUTF

 32. سلام. برای رام میکس عرضه نمیشه؟
  من میکس دارم آپدیت کردم مشکلی توی نصب به وجود آمده دنبال آپدیت رام میکس هستم اگه امکانش هسا راهنمایی کنید.

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.