دانلود رام رسمی ، آپدیت و فایل فلش گوشی هواوی Nova 3i

اندروید 9.0.0 , 8.1 | INE-LX1 (Sydney)

 • اندروید 9.0 خاورمیانه INE-LX1 9.0.1.170(C185) روی بیلد زیر نصب می شود :

(C185)8.2.0.137

 • اندروید 9.0 خاورمیانه INE-LX1 9.0.1.162(C185) روی بیلد زیر نصب می شود :

(C185)9.0.1.156

 • اندروید 9.0 اروپا INE-LX1 9.0.1.162(C432) روی بیلد زیر نصب می شود :

(C432)8.2.0.137

 • اندروید 9.0خاورمیانه INE-LX1 9.1.0.213(C185) روی بیلد زیر نصب می شود :

(C432)9.0.1.172

 • اندروید 9.0 اروپا (C432) 9.1.0.215 روی بیلدهای زیر نصب می شود :

(C432) 9.0.1.150
(C432) 9.0.1.162
(C432) 9.0.1.164

 • blue-dl  لینک از سرور Huawei
    یا لینک مستقیم از سرور خارجی IranMobile ، با سرعت محدود ( سرعت دانلود حداکثر 128KB/s = 1Mbps )
 • red-dl  لینک از سرور داخلی و خارجی با حداکثر سرعت   (همراه پشتیبانی)
    اینترنت نیم بها : دانلود از سرور ایران (در صورت وجود) با اینترنت همراه اول و ایرانسل و .. به صورت نیم بها خواهد بود.

 

Huawei Nova 3i – P Smart + (2018) (INE-LX1)
قابل نصب اندروید EMUI Build Number تاریخ ارایه سطح امنیتی منطقه فارسی حجم قیمت VIP
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 NEW 9.1.0.325
(C185E2R1P2T8)
04.11.2020 01.10.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.58 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0  9.1.0.319
(C185E1R1P2T8)
30.07.2020 01.08.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.58 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 NEW 9.1.0.317
(C432E1R1P1T8)
04.08.2020 01.08.2020 اروپا کیبورد 3.66 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0  NEW 9.1.0.316
(C185E1R1P1T8)
29.06.2020 01.07.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.72 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.316
(C185E1R1P2T8)
29.06.2020 01.07.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.58 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0  9.1.0.310
(C185E1R1P2T8)
16.06.2020 01.06.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.58 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.308
(C185E1R1P1T8)
خاورمیانه منو،کیبورد 3.73 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.298
(C185E1R1P1T8)
27.04.2020 01.05.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.63 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.298
(C185E1R1P2T8)
27.04.2020 01.05.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.297
(C432E1R1P1T8)
30.04.2020 01.05.2020 اروپا کیبورد 3.61 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.281
(C185E1R1P1T8)
خاورمیانه منو،کیبورد 3.63 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.281
(C185E1R1P2T8)
خاورمیانه منو،کیبورد 3.49 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.276
(C185E1R1P1T8)
03.01.2020 01.01.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.63 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.276
(C185E1R1P2T8)
03.01.2020 01.01.2020 خاورمیانه منو،کیبورد 3.48 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.268
(C185E1R1P1T8)
11.12.2019 01.12.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.63 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.266
(C185E1R1P1T8)
07.11.2019 01.11.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.65 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.264
(C432E1R1P1T8)
07.11.2019 01.11.2019 اروپا کیبورد 3.59 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.260
(C185E1R1P2T8)
23.10.2019 06.10.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.51 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.260
(C185E1R1P1T8)
23.10.2019 06.10.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.66 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.257
(C432E1R1P1T8)
20.10.2019 06.10.2019 اروپا کیبورد 3.59 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.246
(C185E1R1P1T8)
خاورمیانه منو،کیبورد 3.66 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.230
(C432E1R1P1T8)
22.08.2019 05.07.2019 اروپا کیبورد 3.59 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.226
(C185E1R1P2T8)
13.08.2019 05.07.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.51 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.226
(C185E1R1P1T8)
16.08.2019 05.07.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.66 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.215
(C432E1R1P1T8)
28.06.2019 05.07.2019 اروپا کیبورد 3.60 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.1.0 9.1.0.213
(C185E1R1P2T8)
02.07.2019 05.07.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.86 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.1.0 9.1.0.213
(C185E1R1P1T8)
02.07.2019 05.07.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.67 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.0.1  9.0.1.172
(SP53C185E2R1P1T8)
29.06.2019 05.05.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.44 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.0.1 9.0.1.170
(SP53C185E1R1P2T8)
27.04.2019 05.05.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.32 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.0.1 9.0.1.170
(SP53C185E2R1P1T8)
27.04.2019 05.05.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.47 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.0.1 9.0.1.164
(SP51C185E1R1P2T8)
خاورمیانه منو،کیبورد 3.28 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.0.1 9.0.1.163
(SP54C432E2R1P1T8)
اروپا کیبورد 3.37 GB 5,000 تومان
INE-LX1R 9.0.0 9.0.1 9.0.1.162
(SP51C185E1R1P2T8)
07.03.2019 01.03.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.44 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.0.1 9.0.1.162
(SP51C185E2R1P1T8)
07.03.2019 01.03.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.44 GB 5,000 تومان
INE-LX1 9.0.0 9.0.1 9.0.1.162
(SP54C432E2R1P1T8)
15.03.2019 01.03.2019 اروپا کیبورد 3.41 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.136 (C432) 29.12.2018 01.01.2019 اروپا کیبورد 3.27 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.135 (C185) 03.01.2019 01.01.2019 خاورمیانه منو،کیبورد 3.39 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.132 (C432) 06.11.2018 01.11.2018 اروپا کیبورد 3.29 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.131 (C185) 18.10.2018 01.10.2018 خاورمیانه منو،کیبورد 3.42 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.130 (C432) 23.10.2018 01.10.2018 اروپا کیبورد 3.35 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.116 (C185) 13.09.2018 01.09.2018 خاورمیانه منو،کیبورد 3.19 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.113 (C185) 23.08.2018 01.08.2018 خاورمیانه منو،کیبورد 3.20 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.111 (C432) 26.07.2018 01.07.2018 اروپا کیبورد 3.30 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.102 (C432) 12.07.2018 01.06.2018 اروپا کیبورد 3.27 GB 5,000 تومان
INE-LX1 8.1.0 8.2.0 8.2.0.100 (C185) 02.07.2018 01.06.2018 خاورمیانه منو،کیبورد 3.30 GB 5,000 تومان

آموزش متنی نصب رام رسمی هواوی

 1 از داخل رام دانلود شده با پسوند ZIP یا RAR ، فولدر dload را پیدا کنید و از طریق کامپیوتر (توصیه شده) یا گوشی با فایل منیجر X-Plore به رم (SD Card) منتقل کنید.

 

2 به دو طریق آپدیت انجام می شود.

1- کد دیالر : کد *#*#2846579#*#*  را گرفته و Sofware Update را انتخاب کنید. مسیر Upgrade > Sd Card Upgrade بروید.

 • در این روش اطلاعات حافظه داخلی شما حذف خواهد شد. (اطلاعات روی MicroSD مانند عکس و فیلم ها حذف نمی شود)
 • این روش توصیه شده ایران موبایل می باشد.

 

2- سه دکمه ای : گوشی را خاموش کنید. سه کلید Power + Volume UP + Volume Down با هم گرفته و بعد از روشن شدن گوشی رها کنید تا وارد صفحه آپدیت شود.

 • این روش برای وقتی گوشی شما بالا نمی آید (Break) مناسب است.
 • در این روش اطلاعات حافظه داخلی شما حذف خواهد شد. (اطلاعات روی MicroSD مانند عکس و فیلم ها حذف نمی شود)

 

76 پاسخ برای “دانلود رایگان رام رسمی اندروید 9.0 گوشی هواوی Nova 3i INE-LX1”

 1. سلام این رام موجود هست؟
  INE-LX1r 9.1.0. 333(C185E4R1P2)

  پاسخ : سلام . خیر متاسفانه .

  • می تونم یه رام دیگه بجاش نصب کنم!؟

   پاسخ : باید از رام های مدل اصلی گوشی استفاده کنید .

 2. سلام من گوشی مدل IVY-LX2 دارم اپدیت براش میزنم با کد میزنه SD Card موجود نیست راهنمایی کنید ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . درصورتی که تمام مراخل مطابق اموزش پیش رفتید و از سالم بودن دستگاه مطمین هستید با پشتیبانی در ارتباط باشید راهنماببتون کنند .

 3. dadash man file download kardam error mide the archive is either in unknown format or damaged
  file ham kharidari krdm chikar konm alan?

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . به ایدی تلگرام درج شده در راهنمای خرید پیام بدید راهنماییتون میکنند .

 4. سلام من رام مدل INE-LX1
  9.1.0.333
  C185E4R1P1
  لازم دارم ارکجا تهیه کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . فایل قابل نصب هنور عرضه نشده است .

 5. سلام من از موقعی که آپدیت کردم گوشیم شارژ نمیشه فقط از طریق منوی *#*#2846579#*#* میتونم شارژ کنم رام دانلود کردم متاسفانه نصب نمیشه لطفا راهنمایی کنید

 6. درود بر همه دوستان
  من تعمیر و نرم افزار کار هستم مشکلی دارم در گوشی nova3i INE LX1R
  گوشی دارم که یه مدت وقتی صدای گوشی باز بود مرتب ریست میشد و زمانی ک بیصدا بود گوشی به خوبی کار میکرد
  بعد از مدتی گوشی خاموش روشن شد و رفت روی حالت ریکاوری و گزینه های وایپ فکتوری و وایپ کش غیر فعال شده و فقط گزینه های ریست و خاموش و download last version and recovery فعال میباشتد
  حال فایل dload هم دانلود و روی گوشی زدم و فایا بصورت کامل نصب میشه اما بازهم گوشی بالا نمیاد و وارد منو ریکاوری میشه فایل مخصوص فلش تولز هم ندارم ک فلش کنم
  کسی میتونه کمکم کنه
  ممنون از دوستان عزیز

 7. سلام اندروید10 برا nova 3i میاد یا نه؟؟؟؟؟؟

 8. 9.1.0.328 c185e2r1p2کدومو دانلود کنم برای فلش میگم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : دوست عزیز امکان دانگرید ندارید و جدیدترین بروزرسانی روی گوشیتون نصب هست .پس امکان دانلود هیچکدوم از فایل هار و ندارید .

 9. 9.1.0.328 c185e2r1p2کدومو دانلود کنم لطفا راهنمایی کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی روی گوشی نصب میباشد .

 10. سلام من بلید نامبر گوشیم c185هست بعد اونیکی .9.1.0.328هست کدومو دانلود کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و کاست گوشی را کامل بفرمایید .

  • ) c185e2r1p2) 9.1.0.328

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام . جدیدترین بروزرسانی روی گوشی نصب میباشد .

 11. سلام این INE-LX1Rرام که گذاشتین برا اپدیت چرا خود گوشی نمیاره تو اپدیتش

 12. سلام من گوشیم LX1rهست کسی نسخه 298 رو تست کرده مشکلی نداره؟ و
  4gپلاس میشه با این رام یا نه ممنون

 13. سلام‌من این رام nova3i با بیلد نامبر C185E1R1P1T8 رو‌خرید کردم از شما ولی برای اکستر کردن ارور میده و باز نمیشه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. در هنگام دانلود به مشکل خوردید ؛ مجدد دانلود کنید درست میشود.

 14. سلام خسته نباشید، گوشی من lx1rهستش که ازاون وقتی که به رام باید نامبر 265 بروز رسانی شد مشکلاتی مانند نشون ندادن 4جی پلاس ودیر بالا آمدن براش بوجود اومد، به نظرشما برای اینکه این مشکل حل بشه با بروزرسانی به بیلد نامبر 276 باید ازخود گوشی بروز کنم یا سایت شما؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. صبر کنید آپدیت جدیدتر عرضه شود از داخل گوشی تست کنید.

 15. لطف کنید بیلد نامبر 265هم برایlx1r بزارید، خیلی وقته اومده ولی توساییتتون قرارنگرفته☹️

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. پس از عرضه فایل نصبی از طریق مموری کازت روی سایت قرار میگیرد.

 16. سلام خسته نباشید رام جدید lx1rهم اومده 9.1.0.265 لطفا درسایت قرار دهید، ممنون ازسایت خوبتون

 17. خب چرا این نسخه رو توسایت نمیزارید
  9.1.0.265

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : پس از دریافت فایل نصبی قرار خواهد گرفت .

  • متشکرم، فقط هرچه سریع تر، بهتر چون رام گوشیم مشکل پیدا کرده ونمیتونم دانگریدهم بکنم

 18. سلام گوشی منlx1rهستش که میخوام رامشو عوض کنم اما نسخه ای که توخود گوشی نصبه جدیدتره و میخواستم بدونم کدوم رام ونصب کنم.که ارور نده
  رام فعلی =9.1.0.265

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دانگرید هواوی با ریسک همراه است .

 19. روش فعال کردن دارک مود برای گوشی nova3i با اندروید 9 رو میشه بگید

  • هنوز دارک مود نیومده برای نوا۳ اما با اپ جانبی میتونید اینستاگرام رو داک کنید

 20. فکر نمیکنم اندروید ۱۰ براش بیاد،نظر شما چیه؟

 21. سلام اگر بیلد نامبر نداشته باشیم چه کنیم کدام ورژن دانلود کنیم برای ine-lx1r

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . اگر بیلدنامبر در ریکاوری درج نشده باشد باید از باکس استفاده کنید .

 22. سلام خسته نباشید . ببخشید من رام اندروید 9 رو برای ine-lx1r دانلود کردم اما الان نسخه جدید اومده اما داخل نوار اپدیت گوشی می نویسه بروز . مشکل چیه لطفا راهنمایی کنید .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . دریافت بروز رسانی از طریق گوشی ممکن است مدتی طول بکشد از برنامه HiCare هم تست کنید .

 23. خسته نباشید، 9.1.0.228 lx1r اومد،اونم قرار بدین ممنون

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون پس از عرضه فایل نصبی جهت دانلود قرار خواهد گرفت .

 24. درود،خسته نباشید،من رام Lx1r 226 رو ریختم چرا دارک مود رو توش پیدا نمیکنم!! نداره یعنی؟!

  • والا طبق تحقیقاتی که خودم کردم فقط 4 مدل از گوشیهای هواوی این تغییرات اساسی رو داشتن مثل کانتکتها و دارک مود و …

 25. (Sp53C185E1R1P2)
  این بیلد نامبرش هست

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. این منطقه است ، از رام ردیف اول استفاده کنید.

 26. سلام گوشی من به emui9. 1بروز نمیشه😭
  گوشی من مدلش lne_lx1r ممنون میشم راهنماییم کنید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بیلدنامبر و کاست گوشی را بفرمایید .

 27. سلام،بنظر شما اندروید ۱۰ میاد براش؟
  و سوال دوم اینکه گوشی من Lx1r هستش با رام ۱۷۲
  همین رام که گذاشتید بهش میخوره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. بله امکان عرضه وجود دارد . در صورتی که کاست گوشی C185 هست امکان نصب دارید .

 28. سلام خواهش میکنم این بیلد رو هم بذارید عصبی شدم از بس نتونستم دانلودش کنم رام بیلد من حتی تو سایت های خارجی نیست به صورت otaهم نمیاد ولی جالبه بیلدش اومده هواویی چرا اینجوری میکنه

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بررسی میشود و روی سایت قرار میگیرد.

 29. سلام یه سولایی دارم چطور میشه منطقه هواویی رو عوض کرد مال من اسیای شرقیه میخوام عوض کنم به خاورمیانه آموزشش و بذارین لطفا

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . متاسفانه امکان تغییر منطقه ندارید .

 30. سلام دوستان آقا من بعد ابدیت به اندروید 9 دیگه اینترنت 4.5 از کار افتاد نمیاد روی گوشی راهی هست که فعال بشه دوباره لطفا راهنمایی کنید ممنون میشم

  • سلام دوستان
   من این گوشی را تازه گرفتم به اندروید 9 هم از طریق خود گوشی آپدیت شد
   در زمان استفاده گوشی داغ میکند طوری که احساس میشه .
   دوستان آیا شما هم چنین موردی را دارین ممنون

   • سلام من بیلد نامبر گوشیم (C432)9.0.1.172 هست رام b213 رو دانلود کردم ولی کلا faild inistall میده

    مشاهده پاســـخ

    .

       پاسخ : درود. شما فقط امکان نصب منطقه c432 را دارید.

 31. با سلام خدمت دوستان و ممنون از مسئولین سایت ایران موبایل از راهنمایی هایشان و سایت بسیار خوبشون من اندروید 9 را نصب کردم بدون هیچ مشکلی و دوستان اگه می‌خواهند دانلود کنند حتما vip را دانلود کنید خیلی بهتره یا علی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. موفق باشید دوست گرامی.

 32. عذر خواهی میکنم برای ine_lnx1r 8.2.0.130 c185 کدوم رو دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. از ردیف اول استفاده کنید.

 33. سلام ببخشید من رام اندروید 9 رو دانلود کردم. اگه نصب کنم ‘ وقتی نسخه جدیدتر اومد تو قسمت اپدیت گوشی میاد یا باید از طریق سایت دوباره دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله از داخل گوشی دریافت میکیند.

 34. اول از همه یه تشکر از تمام افرادی که سایت رو راه اندازی کردن واقعا از همشون ممنونم . دوستان خدا شاهده 3 هزار تومن پول پفکم نیست حتما از vip دانلود کنید که سرعتش عالی و توضیحاتم لازم باشه تو فایل دانلودی هس .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. ممنون که سایت ما را انتخاب کردید.

 35. سلام گوشی من lx2 8.2.2 138 c636 هست کدومو باید دانلود کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. متاسفانه فایل مناسب شما بر روی سایت قرار ندارد.

 36. سلام میخاستم اندرویدمو دانگرید کنم به 8 لطفا راهنمایی کنید و سوال اینکه اگر دوباره دان گرید بشه وقتی اپدیت برای منطقه منتشر شه برای خود گوشی میاد یا دوباره باید از توی سایت به صورت دستی اپدیت کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. امکان دانگرید وجود ندارد.

 37. سلام من فایلو ریختم روی رم ولی هرچی از طریق کد میزنم یا از طریق کلید ولوم کم و زیاد متاسفانه ارور میده میگه برید داخل این سایت بیزحمت یک راهنمایی بفرمایید

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممکن است به صورت صحیح فایل دریافت نکرده باشید .به تلگرام پشتیبانی پیغام بدید. آدرس تلگرام در ایمیل خرید موجود است

 38. سلام جناب این رام ine-lx1r اندروید 9 منو فارسی داره چون گوشی من منو فارسی هست اینو نصب کنم منو فارسیش سرجاش میمونه یا نه چون نوشتید منو و کیبورد فارسی

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . بله اگر منطقه فعلیتون C185 هست میتوانیداز رام خاورمیانه استفاده کنید.

 39. سلام ، دیروز من گوشیم رو از روش کد دیالر بغلاوه usb otg به اندروید ۹ آپدیت ( 9.0.1.162 )کردم بدون هیچ مشکلی بیلد نامبر گوشی من قبل از آپدیت ine_lnx1r 8.2.0.130 بود . بعد از اینکه نصب اندروید تموم شد فورا یک آپدیت جدید هم بهم داد با حجم حدود ۱۵۰ مگ که بعد از این آپدیت بیلد نامبر گوشی من به (9.0.1.164) تغییر کرد .
  ممنون هستم از زحمات شما و سایت خوبتون .

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون از نظرتون.

 40. سلام من می خوام از رام استفاده کنم و فلش بزنم آیامی تونم این کارو کنم؟ (185)130.INE_LX1r8.2.0
  چون رام اروپا قابلیت‌های جدید تری داره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . باید از بیلد 9.0.1.162 خاورمیانه استفاده کنید.

 41. با سلام
  گوشی من هواووی مدل nova 3i هست و اندروید 8 ورزن INE-LX1r 8.2.0.130(c185) از کدوم ورژن آپدیت به اندروید 9 و چطور باید استفاده کنم . ضمنا مگه بطور خودکار نباید آپدیت بشه؟ متشکرم از سایت عالی تون و اطلاعات خوبی که در اختیار همه قرار می دهید.

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام . ممنون. از بیلدنامبرهای 162 و 164 میتونید استفاده کنید.

 42. با سلام و خسته نباشید
  یک مشکل توی این آپدیت هست ک عملکرد دوربین رو ضعیف کرده
  در حالت پرتره تشخیص مرز بوکه به خوبی انجام نمیشه در صورتی ک اندروید 8 همچین مشکلی نداشت

 43. سلام من گوشیم ine-lx2 8.2.0.138 (c636) می خواستن ببینم کدوم رام اندروید 9 رو می تونم روش فلش کنم
  اصلا رام ine-lx1r روی ine- lx2 فلش میشه؟
  با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. خیر متاسفانه رام مناسب شما بر روی سایت قرار ندارد.

 44. INE-LX1R بیلد 162 اندروید 9
  روی بیلد 130 اندروید8 با موفقیت نصب شد

 45. با سلام.
  نکته مهم:
  دوستان با توجه به تحریم گوگل علیه هواوی انتظار عرضه رام ها به صورت OTA نباشید و رام ها را از طریق روش های ذکر شده در سایت و دانلود آنها از سایت نصب نمایید.

 46. با سلام. بنده اندروید ۹ رو روی LX1r بابیلد نامبر ۱۳۰ (C185) با روش دیالر و مموری کارت با موفقیت نصب کردم.

 47. سلام من این گوشی رو دارم چرا اندروید ۹ برام عرضه نشده مدل INE-LX1rنیومده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. آپدیت ها ota به صورت کلی عرضه نشده است در حال حاضر ، باید کمی صبر کنید.

 48. سلام خسته نباشید، من رام 162 که همون رام اولی باشه رو روی lx1r c185 نصب کردم با موفقیت

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بیلد قبلیتون چی بود؟ و از چه روشی نصب کردید؟

  • همون بیلد 130 بود

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : روش انتقال به رم؟

   • بله روش انتقال به رم و دیالر

   • بله همون روش انتقال به رم و دیالر

 49. سلام گوشی من اندروید ۸ هست ولی منو فارسی نداره از رام های بالا کدوم رو میتونم نصب کنم ک منو فارسی هم داره؟ بیلد نامبر گوشیم
  LX2.8.2.0.138(c636

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. با نصب رام فارسی نمیشود. از این روش استفاده کنید. https://www.iranmobile.org/farsi-huawei/

 50. سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما
  عذر خواهی میکنم برای ine_lnx1r 8.2.0.130 c185 کدوم رو دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. در حال حاضر امکان نصب این نسخه از اندروید 9 را ندارید.

  • همون رام اولیه نصب میشه

 51. سلام ورژن گوشی من(lx1r 8.2.0.130 (c185 هست کدام فایل رو باید دانلود کنم

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. در حال حاضر امکان نصب این نسخه از اندروید 9 را ندارید.

 52. سلام برای مدل 130 کدوم و باید دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. متاسفانه در حال حاضر امکان نصب اندروید 9 را نداریذ.

 53. سلام و عرض خسته نباشید خدمت شما، برای ine_lnx1r 8.2.0.130 کدوم دانلود کنم؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. در حال حاضر امکان نصب ندارید ، باید صبر کنید.

 54. سلام موقع خارج کردن از فشرده سازی 2 تا ارور میده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. به تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل خرید پیام دهید.

  • تونستی ارور برطرف کنی

 55. سلام خسته نباشید
  رام بیلد ۱۶۲ برای Lx1r قابل نصب هست؟
  باید بوتلودر باز کنی یا نه ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود.بله ردیف اول مخصوص lx1R است و نیاز به باز کردن Bootloader نیست. فقط روی 100 و 130 نصب میشود.

  • سلام من بیلد نامبر رو چک کردم 130 بود و همین فایل رو دان کردم اما وقتی شروع ب نصب میشم میزنه اینستالیشن فیلد

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : به تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل خرید پیام دهید.

 56. سلام گوشی من nova 3i lx1r-c185 فایل بالا را دانلود و هزینه پرداخت کردم ولی متاسفانه موقع نصب رام installation faild میده

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. شما مدل اشتباهی را خرید کردید به تلگرام پشتیبانی موجود در ایمیل خرید پیام دهید.

 57. با سلام اندروید 9 مدل INE_LX1r اومده اینم لینکش :

  https://easy-firmware.com/index.php?a=downloads&b=file&id=138652

  خواهش میکنم اگه براتون مقدوره این فایل رو تو سایت بذارید
  با تشکر

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. بله حتما به زودی بر روی سایت قرار میگیرد.

 58. سلام میخواسم بدونم رام مدل دیگه این گوشی ینی ine_lx1r رو روی سایت قرار میدین یا ن؟؟؟؟؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود . پس از عرضه فایل های نصبی بر روی سایت قرار میگیرد.

 59. سلام
  خسته نباشید
  اندروید 9 کی روی سایت قرار میگیره؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. پس از عرضه فایل نصبی از طریق حافظه جانبی ، بر روی سایت قرار میگیرد.

 60. سلام مدل گوشی من Lx1r هست این رام ها رو میشه استفاده کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : درود. متاسفانه این مدل بر روی سایت قرار ندارد.

 61. سلام. یکی از دوستان در خارج از کشور (ژاپن) هست که میخوام این گوشی رو از طریق اون سفارش بدم. بعد از تحویل، میشه زبان و همچنین منوی فارسی روش نصب کرد؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. خیر انجام این کار به صورت رسمی ممکن نیست.

 62. گوشی من ine-lx2 8.2.0.121(636) فایل روش رایت نمی شه چی کنم ؟

  مشاهده پاســـخ

     پاسخ : سلام. رام های موجود برای مدل LX1 است. بزودی رام مخصوص گوشی شما بر روی سایت قرار میگیره.

  • سلام .. آقای خوئینی ها میخواستم بپرسم گوشی شما دقیقا اسمش INE-LX2rC636 هست؟
   و از مدیر هم یه سوال داشتم:
   مدیر جان! اگر امکان داره بفرمایید که رام با منوی فارسی برای این مدل (INE-LX2rC636) وجود داره؟ و آیا امکان استفاده از رام های INE-LX1 برای این مدل هست و مشکلی ایجاد نمی کنه؟
   ضمنا یه سوال دیگه:
   شما در تلگرام ID پشتیبانی ندارین؟
   سپاس

   مشاهده پاســـخ

      پاسخ : سلام. خیر متاسفانه رام فارسی وجود نداره و امکان نصب رام مدل دیگر بر روی این گوشی وجود نداره. پس از خرید لینک VIP آی دی تلگرام در اختیارتون قرار داده میشه.

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.