آموزش رفع ارور های SP-FlashTools

ERROR SP-FlashTools

ارورهای پرداخته شده در صفحه :

  • 5054, 4032, 8038, 5069, 4001, 4008, 3149, 3168
  • 2004, 1013, 2020, 5007, 4010, 3182, 6012, 1042
  • 2005, 4058, 3178, 8406, 1012, 3140, 8417, 1002
  • 1011, 1040, 2035, 3001, 3012, 4050, 5066, 8200
  • 8045, 6126, 6124, 6104, 6045, 5002, 4037, 4009
  • 3140, 3066, 3054, 3013, 1041, 1018, 1003, 1022

  لیست ارورها

1- ارور 5054 - متن ارور: GET_DRAM_SETTINGS_FAIL

مفهوم : فایل هایی که برای فلش انتخاب کردید با مدل دستگاه یکی نمیباشد .

راه حل: بررسی کنید از فایل فلشی که با مدل گوشی یکی است استفاده میکنید. در صورتی که مطمین هستید فایل درست است یکبار دستگاه را فرمت کنید مشکل برطرف میشود . ( توجه کنید قبل از فرمت از اطلاعات بک آپ تهیه کنید . )

 

2- ارور 4032 - متن ارور: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL ENABLE DRAM FAIL

مفهوم : فایل هایی که برای فلش انتخاب کردید با مدل دستگاه یکی نمیباشد . ممکن است تنظیمات اشتباه باشد .

راه حل: بررسی کنید از فایل فلشی که با مدل گوشی یکی است استفاده میکنید و فایل هایی که نیاز به فلش دارند را علامت گذاری کردید .

مطمئن شوید که درایورها درست نصب شده اند.

 درایو نرم افزار SP-FlashTool  را پاک کرده اید و آن را دوباره اکسترکت کنید .

از آخرین نسخه SP-FlashTool استفاده کنید.

یکبار دستگاه را فرمت کنید . ( توجه کنید قبل از فرمت از اطلاعات بک آپ تهیه کنید . )

 

3- ارور 8038 یا 0x1F66 - متن ارور: Android Download PMT is ready and layout has been changed

مفهوم : SP-FlashTool به دلیل عدم هماهنگی ، در نوشتن اطلاعات بروی برخی از پارتیشن های دستگاه اندرویدی ناموفق بوده است .

راه حل: یکبار دستگاه را فرمت کنید . ( توجه کنید قبل از فرمت از اطلاعات بک آپ تهیه کنید . )

اگر فایل MTK backup شامل بیش از یک فایل scatter بود، تلاش کنید که با فایل scatter دیگر عملیات فلش کردن را انجام دهید.

در اخر اگر باز هم مشکل برطرف نشد فایل scatter را با استفاده از نرم افزاری ++Notepad اجرا کنید. سپس عبارت NODL_FAT__ را به FAT تغییر دهید .

 

4- ارور 5069 یا 0x13CD - متن ارور: SDL_PMT_ERR_NO_SPACE

مفهوم : سایز فایل بیشتر از حد مجاز است .

راه حل: بررسی کنید که فایل فلش مناسب همان دستگاه است.

از رام رسمی دیگری استفاده کنید.

 

5- ارور 4001 یا 0xFA1 - متن ارور: S_FT_DA_NO_RESPONSE or (4001) 

مفهوم : دستگاه به SP Flash Tool منصل نمیشود.

راه حل: از پورت USB دیگری استفاده کنید.

برنامه SP-FlashTool را توسط Run As Administrator اجرا کنید .

بررسی کنید که درایورهای شما به درستی نصب شده اند.

بررسی کنید که دستگاه خاموش است و باطری دارد .

 

6- ارور 4008 یا 0xFA8 - متن ارور:  S_FT_DOWNLOAD_FAIL

مفهوم : SP Flash Tool  حین فلش با خطا روبرو شده است .

راه حل: از پورت USB دیگری استفاده کنید.

از جدیدترن نسخه برنامه SP FlashTool استفاده کنید.

اطمینان پیدا کنید که باطری داخل دستگاه شارژ کامل دارد و دستگاه خاموش است .

با استفاده از SP-FlashTool دستگاه را فرمت کنید. (توجه: از گزینه پیش فرض (Default) در SP-FlashTool استفاده کنید).

 

7- ارور 3149 یا 0xC4D - متن ارور: S_DA_SDMMC_WRITE_FAILED

مفهوم : فایل با نرم افزار SP Flash Tool فلش نشد .

راه حل: برنامه SP FlashTool را Run As Adminstrator اجرا کنید .

از جدیدترن نسخه برنامه SP FlashTool استفاده کنید.

از رام رسمی دیگری استفاده کنید.

با استفاده از کامپیوتر دیگری انجام دهید.

از کابل USB دیگری استفاده کنید.

در اخر در صورتی که مشکل برطرف نشد یکبار دستگاه را فرمت کنید . ( توجه کنید قبل از فرمت از اطلاعات بک آپ تهیه کنید ).

 

8- ارور 3168 یا 0xC60 - متن ارور:  S_CHIP_TYRE_NOT_MATCH

مفهوم : فایل هایی که برای فلش انتخاب کردید با مدل دستگاه یکی نمیباشد .

راه حل: بررسی کنید که فایل فلش مناسب همان دستگاه است.

از جدیدترن نسخه برنامه SP-FlashTool استفاده کنید.

 

9- ارور 2004 یا 0x7D4 - متن ارور: S_FT_DOWNLOAD_FAIL

مفهوم : نرم افزار و دستگاه متصل نیستن .

راه حل: از کابل USB دیگری استفاده کنید.

برنامه SP FlashTool را Run As Adminstrator اجرا کنید .

از کامپیوتر دیگری تست کنید .

اطمینان پیدا کنید که باطری داخل دستگاه شارژ کامل دارد و دستگاه خاموش است .

 

10- ارور 1013 یا 0x3F5 - متن ارور:  S_COM_PORT_OPEN_FAIL

مفهوم : پورت مشکل دارد .

راه حل: از پورت USB دیگری استفاده کنید.

بررسی کنید که درایورهای شما به درستی نصب شده اند.

از ورژن دیگری از SP FlashTool استفاده کنید .

از کابل USB دیگری استفاده کنید..

از سالم بودن سوکت USB دستگاه اطمینان حاصل کنید.

 

11- ارور 2020 یا 0x7E4 - متن ارور: S_BROM_CHKSUM16_MEM_RESULT_DIFF

مفهوم : SP Flash Tool در هنگام فلش کردن فایل ها بروی SRAM با مشکلی روبرو شده است.

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP FlashTool استفاده کنید.

دکمه کاهش صدا و افزایش صدا را همزمان نگه دارید و به کامپیوتر متصل کنید و پس از شروع شدن عملیات رها کنید.

داخل برنامه SP-FlashTool به قسمت Options >> Option >> Connection >> Battery رفته و بر روی گزینه ی with battery قرار دهید.

فایل scatter را حتما داخل پوشه ای که فایل های فلش قرار دارد باشد .

فقط فایل های مورد نیاز فلش داخل برنامه SP FlashTool انتخاب کنید.

 

12- ارور 4010 یا 0xFAA - متن ارور: S_FT_FORMAT_FAIL

مفهوم : blocks map موجود در فایل scatter با گوشی سازکار نیست .

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP FlashTool استفاده کنید.

از رام رسمی دیگری استفاده کنید.

 

13- ارور 3182 - متن ارور:  S_STORAGE_NOT_MATCH

مفهوم : فایل رام با دستگاه سازگار نیست .

راه حل: بررسی کنید از رام صحیح استفاده می کنید.

 

14- ارور 6012 - متن ارور: S_SECURITY_SF_CODE_COMMAND_FORBIDDEN

مفهوم : Download-Agent استفاده شده متناسب با دستگاه نیست .

راه حل:  Download-Agent را به MTK_AllInOne_DA.bin تغییر دهید.

 

15- ارور1042 - متن ارور:  S_TIMEOUT

مفهوم : زمان فلش طولانی شده و فلش با مشکل روبرو شده است .

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP-FlashTool استفاده کنید.

فایل ها را بصورت جداگانه نصب کنید.

ازکامپیوتر و یا  پورت وکابل USBدیگری استفاده کنید.

 

16- ارور 2 - متن ارور: BROM ERROR: ?? (2)

 مفهوم : SP FlashTool و دستگاه به هم منصل نمیشوند .

راه حل: از کامپیوتر دیگری استفاده کنید .

از SP Flash سازگار با  ویندوز 7یاXP3 استفاده کنید.

بررسی کنید که درایورهای شما به درستی نصب شده اند.

از کابل USB دیگری استفاده کنید.

 

17- ارور 2005 یا 0x7D5 - متن ارور:  S_BROM_CMD_STARTCMD_FAIL

مفهوم : دستگاه قبل از فلش توسط SP FlashTool روشن شده است .

راه حل:از کابل USB و سیستم دیگری استفاده کنید.

ازSP-FlashTool سازگار با  ویندوز 7یاXP3 استفاده کنید.

یکبار باطری را بردارید و دوباره قرار دهید و مطمین شوید گوشی شارز دارد .

 

18- ارور 4058 - متن ارور:  S_FT_GET_MEMORY_FAIL

مفهوم : SP FlashTool فایل مورد نظر را پیدا نکرده است .

راه حل: در SP FlashTool بخش هایی که دارای فایل خالی هستند ، علامت گذاری نکنید.

 

19- ارور 3178 - متن ارور: BROM_ERROR_S_STORAGE_NOT_MATCH

مفهوم : فایل با دستگاه سازگاز نیست .

راه حل: از فایل مناسب با مدل دستگاه استفاده کنید .

 

20- ارور 8406 - متن ارور: SP FLASH TOOL ERROR

مفهوم : فایل با دستگاه سازگار نیست .

راه حل: بررسی کنید که درایورهای شما به درستی نصب شده اند.

از رام رسمی  دیگری استفاده کنید.

ازSP-Flash سازگار با  ویندوز 7یاXP3 استفاده کنید.

 

21-ارور 1012 یا 0x3F4 - متن ارور:  S_NOT_ENOUGH_MEMORY

مفهوم : نسخه SP FlashTool که از آن استفاده میکنید این حجم از فایل را ساپورت نمیکند .

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP-FlashTool استفاده کنید.

 

22-ارور 3140 - متن ارور:  S_DA_UPDATE_BOOTLOADER_EXIST_MAGIC_NOT_MATCHED

مفهوم : نسخه SP FlashTool که از آن استفاده میکنید این حجم از فایل را ساپورت نمیکند .

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP-FlashTool استفاده کنید.

قبل از فلش کردن مجدد ، دستگاه را با SP FlashTool  فرمت کنید.

 

23- ارور 8417 یا 0x20E1 - متن ارور:  Initialize scatter file failed. Please check the scatter file you load is legal.

مفهوم : فرمت فایل scatter معتبر نیست .

          راه حل:   فایل scatter را درون ++Notepad باز کنید. خط اول باید به صورت

##############################################################################################################General Setting#
باشد اگر چیز دیگری بود آن را حدف کنید و فایل را سیو کنید .

 

24-ارور 1002 یا 0x3EA - متن ارور: S_INVALID_ARGUMENTS

مفهوم : فایل scatte نا مغتبر است .

راه حل: از رام دیگری استفاده کنید.

 

25-ارور 1011 یا 0x3F3 - متن ارور: S_NOT_ENOUGH_STORAGE_SPACE (1011)

مفهوم : سایز یکی از فایل ها بیشتر از حد مجاز میباشد و ممکن است از نسخه مناسب SP FlashTool استفاده نمیکنید .

راه حل:  یکبار دستگاه را فرمت کنید . ( توجه کنید قبل از فرمت از اطلاعات بک آپ تهیه کنید )

از رام رسمی مناسب برای فلش کردن دستگاه استفاده کنید.

نسخه مناسب SP FlashTool را نصب کنید .

 

26- ارور 1022 یا 0x3FE 1022 - متن ارور: S_UNSUPPORTED_VER_OF_DA (1022)

راه حل: از جدیدترن نسخه برنامه SP-FlashTool استفاده کنید.

 

27- ارور 1040 یا 0x410 - متن ارور: S_UNSUPPORTED_OPERATION (1040)

راه حل: بررسی کنید که از رام رسمی مناسب برای فلش کردن استفاده می کنید.

از رام رسمی دیگری استفاده کنید.

 

28- ارور 2035 یا 0x7F3 - متن ارور: S_BROM_CMD_JUMP_DA_FAIL (2035)

راه حل: بررسی کنید که درایورهای شما به درستی نصب شده اند.

در صورت لزوم درایور هارا مجددا نصب کنید.

ازپورت USB دیگری استفاده کنید.

از کابل USB دیگری استفاده کنید.

ازکامپیوتر دیگری استفاده کنید.

از SP-FlashTool سازگار با  ویندوز 7یاXP3 استفاده کنید.

 

29- ارور 3001 یا 0xBB9 -متن ارور: S_DA_EXT_RAM_ERROR (3001)

مفهوم : مشکلات مربوط به اتصالات .

راه حل: کابل USB را مجددا متصل کنید.

از پورت USB دیگری استفاده کنید.

 

30- ارور 3012 یا 0xBC4 - متن ارور: NAND_FLASH_NOT_FOUND (3012)

راه حل: از نسخه ی دیگر SP-FlashTool استفاده کنید.

از کامپیوتر دیگری استفاده کنید.

دکمه های افزایش و کاهش صدا را تا شروع شدن عملیات فلش نگه دارید.

 

31-ارور 4050 یا 0xFD2 - متن ارور: S_FT_NEED_DOWNLOAD_ALL_FAIL (4050)

راه حل: قبل از فلش کردن ،با استفاده از SP-FlashTool دستگاه را فرمت کنید.

از نسخه ی دیگر SP-FlashTool استفاده کنید.

 

32- ارور 5054 یا 0x13BE - متن ارور: S_INVALID_DA_FILE (5054)

مفهوم : فایل رام با دستگاه سازگار نیست .

راه حل: بررسی کنید از رام صحیح استفاده می کنید

 

33-ارور 5066 یا 0x13CA - متن ارور: S_DL_PC_BL_INVALID_GFH_FILE_INFOR... (5066)

راه حل: همانند ارور8417.

 

34-ارور 8200 یا 0x2008 - متن ارور: SP Flash Tool Error (8200)

راه حل: تایید کنید که از رام رسمی صحیحی استفاده می کنید.

از رام رسمی  دیگری استفاده کنید.

Phone Stuck at Bootloop or Bootlogo after Flashing:

راه حل: SD Crard فرمت شده راقبل از فلش کردن ،داخل گوشی قرار دهید.

Give up to 5 minutes before you assume it is an error

دستگاه را در حالت ریکاوری مد برده  و  Wipe data or Reset Factory انجام دهید.

ازرام رسمی دیگری استفاده کنید.

Device Shows White Screen or Strange Colours after Flashing:

راه حل: ازرام رسمی دیگری استفاده کنید.

Phone Disconnecting During Flashing:

راه حل:از پورت USB دیگری استفاده کنید.

از کابل USB دیگری استفاده کنید.

دکمه های افزایش و کاهش صدا را تا شروع شدن عملیات فلش نگه دارید.

درایور های USB VCOM مجددا نصب کنید.

SP Flash Tool Stays at 0% and Phone Shows Charging:

راه حل:درایور های USB VCOM مجددا نصب کنید.

از پورت USB دیگری استفاده کنید.

ازSP-Flash سازگار با  ویندوز 7یاXP3 استفاده کنید.

برنامه SP-FlashTool را توسط ادمین اجد(Run As Adminstrator).

 Flashing Successful BUT, Phone Calibration Fail to Work:

راه حل:فایل های بهم ریخته راباNotepad++اصلاح کنید و NODL__ را پاک کنید،سپس تغییرات انجام داده را save کرده و مجددا فلش کنید.

 

35-ارور 1003 یا 0x3EB - متن ارور: S_COM_PORT_OPEN_FAIL

مفهوم : هنگامی که مشکل از پورت می باشد .

راه حل: کابل usb را تغییر دهید .

پورت را تغییر دهید .

زمانی که نوار قرمز به 100 درصد برسد.به عنوان نتیجه ای از سیستم عامل  , دکمه های عملیاتی مجددا در دسترس قرارمیگیرند ولی بدون پیام خطا و دایره ی سبز , این خطا ظاهر میشود یا چیزی شبیه به ان  که کد ان 1013 است.

در این حالت FLASH TOOL پورت COM را نمیبندد هر عملی را که موقع اتصال مجدد دستگاه باعث خطا شده است را ری استارت می کند.اگر برنامه به چنین وضعیت ناشناخته ای دچار شد شما باید انرا بسته و ری استارت کنید.

 

36-ارور 1018 یا 0x3FA - متن ارور: S_UNKNOWN_TARGET_BBCHIP

راه حل: از نسخه ی جدید درایور استفاده کنید.

 

37-ارور 1041 یا0x411 - متن ارور: CHS_ERR

مفهوم : در حین فلش با ارور checksum  روبرو میشودید .

راه حل: به قسمت Help بروید و روی Open Logs Folder کلیک کنید سپس همه ی Logهارا پاک کنید.

با سیستم عامل وارد Folder شوید و فایل Checksum.ini را پاک کنید.

 

38-ارور 3013 یا 0xBC5 - متن ارور: S_DS_SOC_CHECK_FAIL

مفهوم : مسیر اسم فولدر رام و Flash tool نیاید فارسی یا علامت باشد .

راه حل: چک کنید ادرس اسم فولدر انگلیسی باشید .

 

39-ارور 3054 یا0xBEE - متن ارور: S_DA_NFB_BOOTLOADER_NOT_EXIST

راه حل: از نسخه ی دیگربرنامه استفاده کنید.

نسخه درایور را با نسخه پنجم تا سوم جایگزین کنید.

 

40-ارور 3066 یا 0xBFA - متن ارور: S_DA_HANDSET_FAT_INFO_NOT_FOUND

مفهوم : وقتی عملیات فرمت به صورت اتوماتیک انجام میگیرد این خطا رخ می دهد.

راه حل:لازم است آدرس فرمت به صورت دستی وارد شود.

 

41-ارور 3144 یا 0xC48 - متن ارور:  S_DA_EMMC_FLASH_NOT_FOUND

مفهوم : در صورتی که مشکل سخت افزاری باشد یا اگرفایل Scatter مناسب دستگاه نباشد رخ می دهد.

راه حل: سیستم دیگری را تست کنید .

ترجیحا از سیستمی  با ویندوز XPکه  درایور هایش جدید نصب شده اند استفاده شود.

 

42-ارور 4009 یا 0xFA9 - متن ارور: S_FT_READBACK_FAIL

مفهوم : خطاهاعلاوه بر اینکه خودشان در دستگاه خوانده میشوند، در صورتی که در سیستم فایل کامپیوتر باشند ، در سیستم هم مشاهده شوند.

برای مثال در دیسک فضای کافی وجود ندارد یا فایل نمی تواند دوباره نوشته شودومسدود شده است.

راه حل:به منظور درک بهتر علت خطا، Flash toolرا بررسی کنید.

 

43-ارور 4032 یا 0xFC0 - متن ارور: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL

مفهوم : فایل هایی که برای فلش انتخاب کردید با مدل دستگاه یکی نمیباشد .

راه حل: این خطا ممکن است زمانی رخ بدهد که عملیات فلش روی دستگاه با پردازشگرMT6589انجام شود.

برای رفع این مشکل دستگاه را با استفاده ازFormat buttonفرمت کنید.

عملیات فرمت را در صورتی که پردازشگر شما MT6567یا6577میباشد، انجام ندهید.

بعد از فرمت، دستگاه را با همه ی Chechmarkها با کیلیک بر روی Download button فلش کنید.

شما می توانید درایورها را مجددا نصب کنید و عملیات فرمت را دوباره انجام دهید.

اگر تلاش قبلی نا موفق بود، سیستم عامل را اجرا کنید.

اگر هیچکدام از این موارد کمک نکرد،نسخه Flash driverرا تغییر دهید.

بهتره از نسخه 5.1352.01 استفاده کنید.

خطا ناشی ازPRELOADER blockنادرست می باشد.

لازم است یک native PRELOADERپیدا کنید و فلش را انجام دهید.

اگر سیستم عامل با روش های استانداردکار نکرد،ممکن است لازم باشد دستگاه را از طریق testpointفلش کنید.

این خطا می تواند به سبب پایین بودن شارژ باتری نیز باشد.

شما می توانید مشکل را با بستن 4امین و 5امین پین در اتصال کننده ی USB برطرف کنید.

 

44-ارور 4037 یا 0xFC5 - متن ارور: S_FT_FS_READ_FAIL 0xFC5

         راه حل:اگرcharachterها و hieroglyphها ی نادرست درمسیر خط برنامه یا سیستم عامل واقع شده باشند خطا رخ می دهد .

برنامه و فایل سیستم عامل را در فقط در جایی قرار بدهید که به طو کامل از کاراکتر های لاتین تشکیل شده است.

 

45-ارور 4058 یا 0xFDA - متن ارور: S_FT_GET_MEMORY_FAIL

مفهوم : SP Flash Tool فایلی که تیک زدید را پیدا نمیکند .

راه حل: از تیک زدن ایتم هایی که خالی هستند خودداری کنید  .

 

46-ارور 5002 یا 0x138A - متن ارور: S_INVALID_DA_FILE

مفهوم : زمانی که فایل Download Agent موجود در SP Flash Tool را استفاده نکدرید .

 راه حل: فایل Download Agent که در SP Flash Tool است باید استفاده کنید .

 

47-ارور 5007 یا 0x138F - متن ارور: S_FTHND_FILE_IS_NOT_LOADED_YET

مفهوم : مسیر فایلی که میخواید فلش کنید را مشخص نکردید .

         راه حل: مسیر فایل scatter را مشخص کنید .

تیک قسمت هایی که نیاز ندارید یا موجود نیست را بردارید .

 

48-ارور 6045 یا 0x179D - متن ارور: S_SECURITY_SECURE_USB_DL_IMAGE_SIGN_HEADER_NOT_FOUND

 راه حل: شما می توانید نسخه ی سیستم عامل را به 5 تغییر دهید .بهتر است از نسخه ی 5.1352.01 استفاده کنید.

 

49-ارور 6104 یا 0x17D8 - متن ارور: S_SECURITY_SECURE_USB_DL_DA_RETURN_INVALID_TYPE

مفهوم : تنظیمات فلش یا فریمور درست نمیباشد .

راه حل: شما می توانید نسخه ی سیستم عامل را به 5 تغییر دهید .بهتر است از نسخه ی 5.1352.01 استفاده کنید.

 

50-ارور 6124 یا 0x17EC - متن ارور: S_SECURITY_INVALID_PROJECT (6124), MSP ERROE CODE: 0 x 00

مفهوم : تنظیمات فلش یا فریمور درست نمیباشد .

راه حل: تنظیمات را بررسی کنید .

به مسیر  Options > Option > Connection > USB Speed > Full Speed مراجعه کنید.

به مسیر Options > Option > Download مراجعه و تیک DA DL را بردارید.

 

51-ارور 6126 یا 0x17EE - متن ارور: S_SECURITY_SECRO_HASH_INCORRECT

مفهوم : DL فایلی از رام مورد نظر تیک نخورده میباشد.

راه حل: تیک DL را بزنید .Options > Option > Download.

 

52-ارور 8045 یا 0x1F6D - متن ارور: SP FLASH TOOL ERROR

مفهوم : SP Flash Tool در شناسایی فایل ها با مشکل روبرو شده است .

 راه حل:در این خطا ویرایش کردن فایل scatter کمکی نمیکند.

از طریق Download only اقدام کنید .

شما می توانید نسخه ی سیستم عامل را به 5 تغییر دهید .بهتر است از نسخه ی 5.1352.01 استفاده کنید.

ممکن است مشکل سخت افزاری باشد .

 

منبع: (Gsmdevelopers)

تهیه و تنظیم : ایران موبایل

 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.