دانلود فایل های ENG

دانلود فایل C5000 | ENG

ENG C5000
مدل برای باینری نوع فایل Build Number حجم VIP
C5000 Binary 1 ENG-Boot C5000ZCU1AQD1 11 MB
C5000 Binary 1 ENG-Boot C5000ZCU1APG2 12 MB

 

ارسال کامنت

Copyright © 2015 - 2023 IranMobile.org
با اشتراک گذاشتن مطالب سایت و ذکر منبع ما را یاری نمایید.