دریافت لینک رام VIP

اطلاعات لازم برای دریافت لینک رام


فايـل : Sony Xperia X | F5122 7.0 34.2.A.0.266 MEA

فایل های موجود :
FTF
سرور های فعال :
ایران

بانک :
ایمیل: *
شماره همراه:
2420